Dr. Hadi Zarghaniدکتر هادی زرقانی

متولد 1363

دانش آموخته مقطع دکتری ورودی سال 1389

رشته تحصیلی: زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

 

رزومه:

    • رییس هیئت مدیره اتحادیه کشاورزی گیاهان دارویی و گل محمدی استان خراسان رضوی
    • مدیرعامل شرکت سلامت محور پایتخت (تولید و فرآوری محصولات گیاهان دارویی)
    • مدیرعامل موسسه کارآفرینی دکتر زرقانی

Dr. Armin Oskoueianآرمین اسکوئیان

متولد 1362

دانش آموخته مقطع دکتری ورودی سال 1391
رشته تحصیلی: زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

سال ها در بخش کشاورزی فعال بوده و از مهمترین دغدغه های روزمره راه کارهای مناسب برای افزایش راندمان تولید در این حوزه بوده است.

کارخانه خوراک پرداز هزاره نوین

شرکت خوراک پرداز هزاره نوین در سال ۱۳۸۷ با هدف انجام وظیفه حرفه ای خود در خدمت رسانی به صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور و ارائه ایده های نوین در اصلاح و بهبود ساختار تولید در کارخانجات از جنبه های مختلف از جمله مشاوره علمی و تکنیکی تجهیزات و ماشین آلات تولید خوراک، طراحی خطوط تولید، کنترل فرآیندهای تولید و غیره بر اساس دیدگاه های تکنیکی و تغذیه ای تاسیس گردید.

دانش آموختگان موفق

دکتر هادی زرقانی

متولد 1363

دانش آموخته مقطع دکتری ورودی...

آرمین اسکوئیان

متولد 1362

دانش آموخته مقطع دکتری ورودی سال...

شرکت خوراک پرداز هزاره نوین در سال ۱۳۸۷ با هدف انجام وظیفه...