فهرست مطلب

صفحه اول

معرفی دانشکده

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد درسال 1352 با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر در رشته های گوناگون کشاورزی تاسیس شد. و از آن زمان تاکنون، این دانشکده در چارچوب فعالیت های آموزشی و پژوهشی به هدایت علمی بخش کشاورزی پرداخته است. افزایش کمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی و ترویج در حوزه «دانش کشاورزی» نیازمند سرمایه گذاری عقلایی، خلاقیت و به کارگیری روش های نوین است. هدف کلی تأسیس چنین دانشکده ای در شرق کشور تأمین نیروی انسانی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت پیشبرد فعالیت های برنامه ریزی، تولید، تبدیل، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی برای جمعیت روزافزون کشور بوده است.
فعالیت های آموزشی دانشکده کشاورزی مشهد از مهرماه 1353 با پذیرش 43 دانشجو در دو رشته کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات و علوم و صنایع غذایی آغاز شد و در سال های بعد با پذیرش دانشجو در سایر رشته ها ادامه یافت. هم اکنون این دانشکده در سال تحصیلی 1401-1400 پذیرای 1103 دانشجو در مقطع کارشناسی، 813 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 763 دانشجو در مقطع دکتری می باشد.
این دانشکده از بدو تاسیس تا کنون حدود 11774 دانش آموخته در مقاطع مختلف تحصیلی و در رشته های گوناگون داشته است.
نتایج حاصله از فعالیت های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی این دانشکده در سال های گذشته آثار مفید و ارزنده ای در برنامه ریزی های کشاورزی در نهادهای اجرایی و همچنین افزایش محصولات کشاورزی داشته است. اعضای هیئت علمی این دانشکده با نهادها و سازمان های اجرایی بسیاری مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع، اداره کل صنایع و استاندارد و ... همکاری داشته و طرح های مشترک آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ای در زمینه های مختلف را به اجرا درآورده اند. همچنین در برگزاری سمینارها و کنگره های علمی این دانشکده بسیار فعال بوده است.

 

دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی

 

2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
188 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی