دکتر حجت امامی Dr. Hojjat Emami   

درجه علمی: استاد

گرایش: فیزیک و حفاظت خاک

ایمیل:

شماره تماس: 38805846-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون

نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در هنگام تصدیدوران تصدی
دکترغلامحسین حق نیا استاد 1380 تا 1385
دکترعلیرضا آستارایی دانشیار 1386 تا 1388
دکتر امیر لکزیان دانشیار 1389 تا 1390
دکتر رضا خراسانی دانشیار 1391 تا 1393
دکتر حجت امامی دانشیار 1393 تا 1397
دکتر علیرضا کریمی دانشیار 1397 تا 1399
دکتر حجت امامی استاد 1399 تاکنون