معرفی و تاریخچه

agriculture faculty building دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد درسال 1352 با هدف تأمين نيروي انساني متخصص و ماهر در رشته هاي گوناگون كشاورزي تاسيس شد و از آن زمان تاكنون، اين دانشكده در چارچوب فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي به هدايت علمي بخش كشاورزي پرداخته است. افزايش كمي و كيفي فعاليت هاي تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي و ترويج در حوزه «دانش كشاورزي» نيازمند سرمايه گذاري عقلايي، خلاقيت و به كارگيري روش هاي نوين است. هدف كلي تأسيس چنين دانشكده اي در شرق كشور تأمين نيروي انساني در سطح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري جهت پيشبرد فعاليت هاي برنامه ريزي، توليد، تبديل، نگهداري و توزيع محصولات كشاورزي و مواد غذايي براي جمعيت روزافزون كشور بوده است.

 فعاليت هاي آموزشي دانشكده كشاورزي مشهد از مهرماه 1353 با پذيرش 43 دانشجو در دو رشته كارشناسي زراعت و اصلاح نباتات و علوم و صنايع غذايي آغاز شد و در سال هاي بعد به ترتيب زير ادامه يافت : رشته كارشناسي دامپروري با پذيرش 38 دانشجو (مهر 54)، كارشناسي ارشد دامپروري با پذيرش 6 دانشجو (بهمن ماه 65)، كارشناسي ارشد زراعت با پذيرش 6 دانشجو (بهمن ماه 66)، دوره كارشناسي آبياري با پذيرش 45 دانشجو (بهمن ماه 67)، دوره كارشناسي گياه پزشكي با پذيرش 20 دانشجو (مهرماه 70)، كارشناسي ارشد آبياري با پذيرش 6 دانشجو درسال 70، دوره كارشناسي ارشد صنايع غذايي با 6 دانشجو در سال 72، دوره كارشناسي اقتصاد كشاورزي با پذيرش 20 دانشجو در سال 73، دوره كارشناسي باغباني با پذيرش 25 دانشجو در سال 73، دوره كارشناسي خاكشناسي با پذيرش 20 دانشجو در سال 73، دوره كارشناسي ماشين هاي كشاورزي با پذيرش 18 دانشجو در سال 73، كارشناسي ارشد گياه پزشكي با پذيرش 6 دانشجو در سال 74، دوره دكتري زراعت با پذيرش 6 دانشجو در سال 73، دوره دكتري علوم دامي با پذيرش 5 دانشجو در مهرماه 75، دوره كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز با 4 دانشجو درسال 77، دوره كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي با 4 دانشجو در سال 77، كارشناسي ارشد خاك شناسي در سال 79 با 5 دانشجو و دكتري صنايع غذايي با پذيرش 11 دانشجو در مهرماه 77 و  دوره كارشناسي ارشد باغباني در سال 81 با 3 دانشجو فعاليت خود را ادامه داده است. هم اکنون این دانشکده در سال تحصیلی 93-94 پذیرای 1207 دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته های علوم و صنایع غذایی گرایش تبدیل مواد، علوم و مهندسی صنایع غذایی، زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی فضای سبز، علوم و مهندسی آب، گیاهپزشکی، اقتصاد کشاورزی، علوم باغبانی، مکانیک بیوسیستم، مکانیک ماشین های کشاورزی، علوم دامی در دو گرایش دام و طیور، علوم خاک ، 725 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 721 دانشجو در مقطع دکتری می باشد.

agriculture faculty building 2

اين دانشكده از بدو تاسيس تا كنون حدود 4000 دانش آموخته در مقاطع مختلف تحصيلي و در رشته هاي گوناگون داشته است. نتايج حاصله از فعاليت هاي تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي اين دانشكده در سال هاي گذشته آثار مفيد و ارزنده اي در برنامه ريزي هاي كشاورزي در نهادهاي اجرايي و همچنين افزايش محصولات كشاورزي داشته است. اعضاي هيأت علمي اين دانشكده با نهادها و سازمان هاي اجرايي بسياري مانند: وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، سازمان جنگل ها و مراتع، اداره كل صنايع و استاندارد و... همكاري داشته و طرح هاي مشترك آموزشي، تحقيقاتي و مشاوره اي در زمينه هاي مختلف را به اجرا درآورده است. همچنين در برگزاري سمينارها و كنگره هاي علمي اين دانشكده بسيار فعال بوده است. طي سال هاي گذشته چندين كنگره علمي مانند كنگره گياهپزشكي، كنگره علوم و صنايع غذايي، كنگره زراعت و اصلاح نباتات و سمينار علمي ترويج و آموزش كشاورزي و كنگره علوم خاك ايران و كارگاه هاي آموزشي مختلف توسط اين دانشكده برگزار شده است. ساختمان مركزي دانشكده كشاورزي، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان مركز تعليمات مشترك دانشگاه ساخته شده بود و مدت ها به همين منظور مورد استفاده قرار مي گرفت. بعد از تأسيس دانشكده هاي كشاورزي و مهندسي، اين ساختمان موقتاً در اختيار اين دو دانشكده قرارگرفت. درسال 1359 دانشكده مهندسي به ساختمان جديد منتقل گرديد و امكانات مذكور به دانشكده كشاورزي واگذار شد.

دانشکده 2

درسال 1363 ساختمان جديدي با عنوان ساختمان شهدا با زيربناي 3830 مترمربع به مرحله بهره برداري رسيد و به فضاي آموزشي و آزمايشگاهي دانشكده اضافه شد. علاوه بر اين ساختمان هاي جديد دانشكده شامل فاز 1 به مرحله بهره برداري رسيده است كه در آن گروه هاي آموزشي علوم دامي، صنايع غذايي، علوم باغباني و اقتصاد كشاورزي مستقر شده اند و فاز 2  شامل بقيه گروه هاي آموزشي و واحدهاي اداري است، . گلخانه تحقيقاتي دانشكده در فضايي به مساحت 1000 مترمربع است كه در كشور در نوع خودبي نظير است. بهره برداري از اين گلخانه همزمان با جشنواره پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه انجام شد..