معرفی گروه اقتصاد کشاورزیمعرفی گروه اقتصاد کشاورزی

تاریخچه:

گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1373 تشکیل گردید و مدیریت گروه به عهده دکتر سیاوش دهقانیان قرار گرفت. در هنگام شروع، اعضای هیئت علمی گروه را دکتر سیاوش دهقانیان (با مرتبه علمی دانشیار)، دکتر محمود دانشور کاخکی (با مرتبه علمی استادیار) و مهندس ناصر شاهنوشی و مهندس محمدرضا کهنسال (با مرتبه علمی مربی) تشکیل می دادند. مدیران گروه اقتصاد کشاورزی و دوره مدیریت آن ها از بدو تأسیس تا کنون بدین صورت است: دکتر سیاوش دهقانیان (76-1373)، دکتر محمود دانشور (77-1376)، دکتر سیاوش دهقانیان (82-1377)، دکتر محمد قربانی (84-1382)، دکتر ناصر شاهنوشی (86-1384)، دکتر محمدرضا کهنسال (91-1386)، دکتر ناصر شاهنوشی (93-1391) و دکتر آرش دوراندیش از سال 1393 عهده دار این مسئولیت بوده اند.

دکتر دهقانیان در سال 1374 به مرتبه استادی ارتقاء پیدا نمودند و مهندس ناصر شاهنوسی و مهندس محمدرضا کهنسال به ترتیب در سال های 1376 و 1378 در مقطع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران پذیرفته شدند. مهندس محسن تبرایی در سال 1378 به عنوان مربی ترویج و آموزش کشاورزی مشغول فعالیت در گروه شدند. دکتر محمد قربانی در سال 1380 با مرتبه استادیاری به گروه پیوستند و همچنین در این سال دکتر دانشور به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. دکتر ناصر شاهنوشی و دکتر محمدرضا کهنسال به ترتیب در سال 1382 و 1383 پس از فارغ التحصیلی در مقطع دکترا به عنوان استادیار گروه به صورت تمام وقت مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در گروه شدند. در سال 1382 خانم مهندس لیلی ابولحسنی بورسیه خارج از کشور در گروه پذیرفته شدند و در سال 1391 با مرتبه استادیاری، در گروه مشغول به فعالیت شدند. مهندس حسین محمدی و مهندس آرش دوراندیش در سال 1375 به عنوان بورسیه گروه جذب گردیده و پس از فارغ التحصیلی در سال 1387 با رتبه استادیاری مشغول فعالیت در گروه هستند. دکتر سیاوش دهقانیان در سال 1384 با مرتبه علمی استادی بازنشسته گردید و در سال 1384 دکتر محسن تبرایی به مرتبه استادیاری ارتقاء پیدا نمودند. در سال 1389 آقای دکتر علیرضا کرباسی و در سال 1392 آقای دکتر محمد صبوحی با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه زابل به گروه پیوستند. 

دکتر محمد قربانی در سال 1390 به درجه استادی نایل شدند همچنین در سال 1391 دکتر محمود دانشور و دکتر ناصر شاهنوشی و در سال 1392 دکتر محمدرضا کهنسال به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

گروه اقتصاد کشاورزی در حال حاضر دارای 10 عضو هیأت علمی می باشد که 4 نفر از آن ها دارای مرتبه علمی استاد، 2 نفر آن ها مرتبه علمی دانشیار و 4 نفر دارای مرتبه استادیاری می باشند. اعضای گروه در 4 گرایش توسعه و سیاست کشاورزی (3 نفر)، تولید و مدیریت کشاورزی (4 نفر)، تجارت و اقتصادسنجی (یک نفر)، اقتصاد منابع طبیعی (یک نفر) و ترویج و آموزش کشاورزی (یک نفر) تخصص دارند.

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1383 و با پذیرش 4 دانشجو دوره کارشناسی ارشد را راه اندازی نمود. در سال 1386 دانشجویان این دوره در دو گرایش تولید و مدیریت محصولات کشاورزی و توسعه و سیاست کشاورزی پذیرفته شده و به صورت تخصصی در این دو زمینه آموزش می بینند. در حال حاضر حدود 30 دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و در دو گرایش یاد شده مشغول به تحصیل می باشند و 22 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش اقتصاد کشاورزی از این گروه فارغ التحصل شده اند. همچنین در سال 1392 مجوز دو گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد دریافت گردید و از سال 1393 در این دو گرایش نیز دانشجو می پذیرد.

گروه اقتصاد کشاورزی در مقطع دکتری از سال 1390 دانشجو پذیرش نمود. دانشجویان این مقطع می توانند در چهار گرایش سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست به تحصیل ادامه دهند.

اهداف رشته اقتصاد کشاورزی

اهداف رشته اقتصاد کشاورزی

تولید در کشاورزی مانند هر نوع فعالیت تولیدی دیگر فرآیندی است که طی آن منابع تولید براساس نظام و اهداف معینی با هم ترکیب شده و محصولاتی را به وجود می آورند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت رفع نیازهای بشر مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به محدودیت و کمیابی منابع تولید در کشاورزی (زمین، آب، نیروی کار، سرمایه و سایر نهاده ها) برای استفاده بهتر از منابع تولید و رعایت معیارهای اقتصادی در تولید محصولات کشاورزی لازم است متخصصینی تربیت شوند که با توجه به دانش و تجربیات خود در علوم کشاورزی و اصول علوم اقتصاد بتوانند در زمینه های «برنامه ریزی کشاورزی»، «اقتصاد تولید کشاورزی» و «تحلیل و ارزشیابی برنامه های توسعه کشاورزی» در سطوح مختلف (ملی، منطقه ای و بین المللی) فعالیت کنند. دانش و مهارت های لازم آموزش و تربیت چنین متخصصینی از جمله اهداف تأسیس رشته و گروه اقتصاد کشاورزی می باشد.

تعریف رشته اقتصاد کشاورزی

تعریف رشته اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی مؤثر در امر کشاورزی، روابط اقتصادی فی مابین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی، مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

اهداف تأسیس گروه اقتصاد کشاورزی

اهداف تأسیس گروه اقتصاد کشاورزی

با توجه به مطالب ذکر شده در بالا اهداف تأسیس گروه اقتصاد کشاورزی را می توان به دو صورت طبقه بندی کرد:
1- تربیت نیروی متخصص در رشته اقتصاد کشاورزی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
2- اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه اقتصاد کشاورزی.

کارآیی و توانایی های گروه اقتصاد کشاورزی

کارآیی و توانایی های گروه اقتصاد کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد توانایی های آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای در زمینه های اقتصاد کشاورزی را به شرح زیر دارا می باشد:
1- برگزاری دوره های رسمی آموزش عالی در زمینه اقتصاد کشاورزی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
2- برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در زمینه های اقتصاد کشاورزی به منظور افزایش دانش و مهارت های متخصصین کشاورزی که در حال حاضر شاغل هستند.
3- تدوین، نظارت و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه های اقتصاد کشاورزی.
4-مشاوره در امر سیاستگزاری و برنامه ریزی در زمینه تهیه و اجرای طرح های توسعه کشاورزی.

امکانات گروه از نظر کتابخانه، مرکز کامپیوتر و غیره

امکانات گروه از نظر کتابخانه، مرکز کامپیوتر و غیره

گروه اقتصاد کشاورزی در حال حاضر از امکانات زیر برخوردار است:
1- سه مرکز کامپیوتر به تفکیک مقاطع تحصیلی که دارای بیش از 30 کامپیوتر و 7 پرینتر لیزری بوده و کلیه سیستم ها به شبکه پرسرعت دانشگاه متصل می باشند. در ضمن هر یک از اعضاء هیأت علمی دارای یک کامپیوتر متصل به اینترنت پرسرعت و یک پرینتر لیزری در دفتر کار خود هستند.
2- وسایل کمک آموزشی شامل تلویزیون، اپک، اورهد، دیس پلی بورد، ویدیو پروژکتور و دوربین فیلم برداری در دانشکده موجود بوده و گروه می تواند در صورت نیاز از آن ها استفاده نماید.
3- کتابخانه تخصصی در گروه وجود ندارد اما کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای کتاب های تخصصی در زمینه اقتصاد کشاورزی و علوم مربوطه بوده و اساتید و دانشجویان می توانند از آن ها استفاده نمایند. همچنین امکان دسترسی به نشریات داخلی و خارجی تخصصی در دانشگاه فراهم بوده و دانشجویان و اساتید می توانند به آسانی به آن ها دسترسی داشته باشند.