بررسی موضوعات اقتصادی “افزایش اشتغال و قدرت خرید، مطالبه از دولت آینده“ در برنامه چشم انداز اقتصاد شبکه تلویزیونی ایران کالا، رسانه ملی

19 اردیبهشت 1400

دکتر حسین محمدی  عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  به همراه دکتر دهقانی عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود و  گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با حضور در برنامه چشم انداز شبکه ایران کالا به بررسی موضوعات اقتصادی تحت عنوان :  افزایش اشتغال و قدرت خرید، مطالبه از دولت آینده، پرداختند.

دکتر محمدی عضو هیات علمی دتنشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در این برنامه با اشاره به اینکه برای افزایش اشتغال نیازمند افزایش سرمایه گذاری هستیم افزود: برای افزایش سرمایه گذاری در هر اقتصاد، یک سری پیش نیاز لازم داریم تا سرمایه گذاری صورت بگیرد، از اهداف اقتصاد کلان دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.

وی با اشاره به خروج حجم عظیم منابع مالی و سرمایه گذار از کشور گفت:  بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی، سیاسی برای آینده، چشم انداز مثبتی ندارد، سرمایه گذاران باید نسبت به آینده امنیت داشته باشند،حوزه تولید در داخل ایران پر خطر است، دولت آینده باید به تولیدکنندگان اطمینان خاطر سیاسی اجتماعی و اقتصادی  بدهد.

دکترمحمدی با اشاره به اینکه  یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، وجود امنیت برای سرمایه گذاران است  گفت: سیاست گذاران باید افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و  سیاسی را در سرلوحه کار خود قرار دهند،حجم عظیمی از سرمایه کشور ما به سمت کشورهای دیگر سوق پیدا کرده، یکی از علل اصلی  موضوع این است که سرمایه گذار  احساس امنیت نمی کند.

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز افزود :  باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و شاخص های مرتبط ارتقا یابند تا وضعیت سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا کند.

 عضو گروه آموزشی اقتصاد دانشکده کشاورزی  با اشاره به نهادهای عمومی غیردولتی افزود : نهادهای عمومی غیردولتی به جای اینکه کمک کننده بخش خصوصی باشند به عنوان رقیب ظاهر می شوند، هرچه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر در اقتصاد دخالت کنند بخش خصوصی کوچکتر می شود، رشد اقتصادی با معجزه اتفاق نمی افتد بلکه یک سری اصول در همه نقاط دنیا برای افزایش اشتغال وجود دارد که باید رعایت شود.

مشاهده خبر در سایت ایران کالا

مشاهده ویدئوی خبر

279479

اخبار دانشکده