بررسی موضوع مطالبات کشاورزان از دولت آینده، با حضوردکتر محمد قربانی عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در برنامه یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 “چشم انداز اقتصاد“ شبکه ایران کالا، رسانه ملی

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

ميهمانان اين برنامه كه با حضور دكتر نجفي علمدارلو عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، ملك زاده رئيس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و اعظمي عضو كميسيون كشاورزي مجلس و در برنامه چشم انداز شبكه ايران كالا در معرض استفاده و مشاهده بينندگان قرار گرفت، موضوع مطالبات كشاورزان از دولت آينده را به بحث و تبادل نظر گذاشتند .

دكترمحمد قرباني استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در بخشي از اين گفتگو با تاكيد بر لزوم افزايش توليد  با توجه به رشد جمعيت در سالهاي آينده اظهار داشت : بخش كشاورزي ارزش افزوده ايجاد مي كند  و بايد تاكيد بيش از حد بر روي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وجود داشته باشد.

وي گفت: هنوز ساختارهاي بخش كشاورزي سنتي است، اين بخش خود را با تكنولوژي روز دنيا منطبق نكرده است، اوراق مشاركت براي بخش كشاورزي در حال انتشار است لذا  براي تامين منابع مالي بخش كشاورزي مي توان از اين اوراق استفاده كرد، بايد از  سيستم ها، ساختارها و ماشين آلات نوين در بخش كشاورزي استفاده كرد و طرح پشتيباني و مانع زدايي مجلس بايد معطوف به حل مشكل از طريق توجه به اين فرآيندها باشد در غير اينصورت مشكلي را حل نمي كند.

مشاهده خبر در سایت شبکه ایران کالا

16525891 xl

اخبار دانشکده