انتشار کتاب «میکروبیولوژی مواد غذایی با تجدیدنظر کلی (اضافات و اصلاحات)» اثر دکتر سید علی مرتضوی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران

یکشنبه 27 اردیبهشت 1400

کتاب «میکروبیولوژی مواد غذایی با تجدیدنظر کلی (اضافات و اصلاحات)» اثر ویلیام فریزیر و دنیس وستهوف که توسط آقای دکتر سید علی مرتضوی، استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی و مهدی کاشانی نژاد و حمید ضیاءالحق ترجمه شده است، تازه ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقمندان این حوزه عرضه گردیده است.
بدون شک در حال حاضر کمتر کسی است که با میکروبیولوژی مواد غذایی سروکار داشته باشد ولی با نام مؤلف ارجمند این اثر (ویلیام فریزیر) آشنا نباشد. کتابی که پیش روی شماست در حقیقت از معتبرترین و معروف ترین منابع علمی در سطح جهان است و در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها به عنوان منبع اصلی معرفی می شود. از بهترین کتاب هایی که تاکنون منتشر شده است و بر این اساس همواره مبنای کارهای تحقیقاتی و آموزشی قرارگرفته و می گیرد.
بی شک می توان اذعان داشت مطالب مندرج در این اثر که به نحوی علمی و هوشمندانه در شش بخش و 28 فصل تنظیم و ارائه شده است، راهگشاِیی ارزنده برای استادان و پژوهشگران علم میکروبیولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی و همچنین دانشجویان علوم و صنایع غذایی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، تغذیه، پزشکی و زیست شناسی می باشد.
یادآور می شود، اثر ذکر شده در سال 1382، همزمان با دوره اول معرفی برگزیدگان کتاب سال، به عنوان «کتاب سال فنی و مهندسی و علوم کاربردی» به جامعه علمی کشور معرفی شده است و تا کنون یازده بار تجدید چاپ شده است.
مواد غذایی، میکروبیولوژی و …  از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

Food Microbioloy

اخبار دانشکده