برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

سه شنبه 8 تیر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان آقای دکتر محمد مهدی ناصریان به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره می باشد. همچنین آقای دکتر رسول خدابخشیان عضو هیات علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده خواهد داشت.
«بررسی انرژی اقتصادی بکارگیری مزرعه عمودی بر مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع ساختمان در اقلیم ایران (مشهد)»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده