شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد - ویرایش 1400


شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد، ویرایش 1400، که برای دانشجویان ورودی سال 1401-1400 و پس از آن در کلیه مقاطع تحصیلی اجرا خواهد شد.

شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد - ویرایش 1400

اطلاعیه های آموزش

2022-08-09-07-00-48
با توجه به اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد از نیمسال 8 و دانشجویان دکتری از نیمسال 13 باید درخواست تمدید...
2022-07-12-07-43-37
در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی، گروه گیاهپزشکی در دو گرایش: 1️⃣ بیماری...
2022-07-12-07-41-05
احتراما در خصوص فراخوان مجدد ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی،...
1400-1401-1401
ویژه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ✅ این دانشگاه در تابستان سال جاری از پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه ها...
mohlat-defa-1400-1401
با سلام و احترامبه استحضار می رساند بر اساس مصوبه شورای مدیران آموزشی دانشگاه و با توجه به شرایط ناشی از...