​احراز رتبه برتر پایان نامه پژوهشگر پسا دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در مسابقه پایان نامه های برتر سال 1400، انجمن هیدرولیک ایران

پایان نامه آقای دکتر سید محمدرضا ناقدی فر (با راهنمایی دکتر علی نقی ضیایی و دکتر حسین انصاری، از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی) دانش آموخته مقطع دکتری (پژوهشگر پسا دکتری)، در مسابقه پایان نامه های برترسال 1400، که توسط انجمن هیدرولیک ایران برگزار می شود، رتبه اول مسابقه را کسب کرد.
انجمن هیدرولیک ایران به منظور ارج نهادن به فعالیت های تحقیقاتی و تقدیر از تلاشگران عرصه تولید علم و نوآوری، انتخاب و معرفی رساله و پایان نامه های برتر را هر سال در دستور کار خود دارد، بدین منظور هر ساله از کلیه دانش آموختگان رشته های مرتبط با علم هیدرولیک جهت شرکت در این مسابقه دعوت به عمل می آورد .
شایان ذکر است پایان نامه های برگزیدگان مرحله اول مسابقه پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰ در دو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در روز یکشنبه ۲ آبان ماه به صورت مجازی ارائه گردید و در نهایت با ارزیابی هیات داوران از ارائه پایان نامه ها و همچنین نتایج اولیه ارزیابی مدارک و مستندات ارائه شده (هر پایان نامه جمعا توسط ۱۰ داور ارزیابی شده است)، پایان نامه آقای دکتر سید محمدرضا ناقدی فر به عنوان برگزیده نهایی این مسابقه در مقطع دکتری انتخاب شد و قرار است از کلیه برگزیدگان این مسابقه در مراسم اختتامیه بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران تقدیر به عمل آید.

 

Dr. Mohammad Reza Naghedifar Dr. Hossein Ansari Dr. Ali Naghi Ziaei

اخبار دانشکده