برگزاری وبینار مشترک با حضور تنی چند از اعضای هیئت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از مدیران دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره کشور عراق

شنبه 22 آبان 1400

این وبینار با هدف شناسایی توانمندی ها، امکانات و بررسی راه های توسعه زمینه های همکاری های آموزشی و تحقیقاتی بین دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد و دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره، در تمام زمینه های مورد علاقه برگزار گردید.
این جلسه ساعت  ۱۲:۲۰ مورخه 17 آبان ماه 1400، آغاز شد و معاونان پژوهش و فناوری و نیز آموزش دانشکده کشاورزی مشهد به همراه مدیران  گروه های آموزشی از هر دو دانشکده حضور داشتند.
در ابتدا، آقای دکتر سعید زره داران، معاون پژوهش و فناوری و خانم دکتر نسرین مشتاقی، معاون آموزشی دانشکده کشاورزی، در خصوص معرفی امکانات، توانایی ها، تجهیزات، قابلیت های پژوهشی و آموزشی دانشکده و ابراز تمایل به همکاری های متداول سخنانی ارائه نمودند. سپس خانم دکتر هیفا جاسم، رئیس دپارتمان علوم خاک و منابع آب  دانشگاه بصره، طی گزارشی به معرفی دانشکده کشاورزی، مختصات، فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی دانشکده پرداخت.
بررسی امکان همکاری های همه جانبه بین گروه آموزشی  بیوسیستم، علوم و مهندسی آب،  علوم و مهندسی خاک،  علوم دامی، گیاهپزشکی و علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با گروه ماشین آلات و دپارتمان علوم خاک و منابع آب دانشکده کشاورزی بصره، از دیگر بخش های این وبینار بود که توسط مدیران گروههای یاد شده انجام شد.
شایان ذکر است که در خاتمه این نشست مجازی، مقرر گردید تا تماس بین گروه های یاد شده در دو دانشکده بر قرار و تبادل اطلاعات برای تحقق این همکاری گسترش یابد. این وبینار در ساعت 14 پایان یافت.

اخبار دانشکده