برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

یکشنبه 23 آبان 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان خانم دکتر سحر صباحی به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره خواهند بود. همچنین آقای دکتر سید علی مرتضوی  عضو هیات علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده دارد.

«افزایش راندمان استخراج ترکیبات پلی فنلی و آنتی اکسیدانی از ضایعات هویج Daucus Carota Subsp Sativus با استفاده از روش های ترکیبی ماسیراسیون اولتراسوند و پلاسمای حرارتی» موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده