بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از کارخانه خوراک پرداز هزاره نوین

روز سه شنبه دوم آذر ماه آقای دکتر نظامی رئیس دانشکده در معیت آقایان دکتر عبدالرضا باقری، دکتر حسن کرمانشاهی و دکتر سید هادی ابراهیمی از واحد تولیدی خوراک پرداز هزاره نوین در شهرک صنعتی کلات بازدید کردند. این واحد تولیدی توسط دانش آموختگان دکتری تخصصی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد  احداث و فعالیت می کند و موجب اشتغال مستقیم حدود 40 نفر از دانش آموختگان کشور به ویژه با تخصص علوم دامی شده است. در این دیدار آقایان دکتر عطار و دکتر عباسی پور مدیران ارشد این مجموعه به تشریح نوآوری های به کار رفته در طراحی و ساخت آن پرداختند و از مجموعه های مختلف آن بازدید بعمل آمد.
در حاشیه این برنامه از حمایت های معنوی آقای دکتر کرمانشاهی استاد گروه علوم دامی برای هدایت و رهبری دانشجویان به سمت فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی تقدیر بعمل آمد.

 

کارخانه خوراک پرداز هزاره نوین

کارخانه خوراک پرداز هزاره نوین 2

اخبار دانشکده