انتشار کتاب «رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی» اثر دکتر رسول خدابخشیان، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران

شنبه 6 آذر 1400

کتاب «رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی» اثر دانگ ژانگ و بین ونگ که توسط آقای دکتر رسول خدابخشیان کارگر، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی و با همکاری خانم مهندس فاطمه بیدادگر، ترجمه و نگارش یافته است، تازه ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقمندان این حوزه عرضه گردیده است.
در بسیاری از عرصه ها از جمله صنعت کشاورزی، از رباتیک و مکاترونیک استفاده شده است. استفاده از ماشین های مبتنی بر رباتیک در کشاورزی، در آینده رایج خواهد شد. ماشین های خودکار بیش از پیش جایگزین انسان ها در کشاورزی خواهند شد و می توانند به کشاورزان برای دستیابی به کشاورزی کارآمد کمک زیادی کنند. کتاب حاضر به موضوع استفاده از رباتیک و مکاترونیک در کشاورزی پرداخته و هدف از آن، معرفی فناوری های پیشرفته درزمینه رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی به منظور آشنایی بیشتر و بهبود روش های مربوط به رباتیک در کشاورزی است. همچنین، پیشرفت های حاصل در دهه های گذشته در این کتاب توضیح داده شده است.
روباتیک، مکاترونیک، کشاورزی نوآوری …  از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

 

رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی

اخبار دانشکده

2022-01-15-09-17-07
شنبه 25 دی 1400 در مراسم بزرگداشت پژوهشگران و فناوران استان خراسان رضوی که روز چهارشنبه 22 دی 1400 در...
2022-01-02-07-15-19
مراسم استقبال و خیر مقدم از آقای دکتر محمد کافی رئیس پیشین دانشگاه روز شنبه مورخ 11 دی ماه 1400 با حضور...
2021-12-29-04-47-22
چهارشنبه 8 دی 1400 با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه...
2021-12-29-04-46-43
چهارشنبه 8 دی 1400 با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه...
2021-12-29-04-45-00
چهارشنبه 8 دی 1400 با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه...
2021-12-27-05-01-08
جلسه رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه کوفه در تاریخ  4 دی...
2021-12-22-10-03-24
  شورای مرکزی انجمن های علمی دانشکده کشاورزی و انجمن علمی مهندسی آب برگزار می کنند: اگری...
2021-12-20-04-55-25
جلسه هیئت رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره به صورت وبینار...
2021-12-19-10-39-09
یکشنبه 28 آذر 1400 یک گونه گیاهی صخره زی و زیبا در اول خرداد سال 1399 برای نخستین بار توسط آقای سجاد...
achieving-the-top-rank-of-ferdowsi-university-of-mashhad-in-the-subject-field-of-agricultural-sciences-in-the-annual-global-ranking-of-the-institute-for-science-and-technology-citation-isc
شنبه 27 آذر 1400 رتبه بندی دانشگاه های جهان سالانه بر اساس حوزه های موضوعی توسط مؤسسه استنادی علوم و...
2021-12-11-09-49-11
  کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشکده کشاورزی برگزار می کند: کارگاه آموزشی تئوری و عملی...
2021-11-27-08-09-08
شنبه 6 آذر 1400 کتاب «رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی» اثر دانگ ژانگ و بین ونگ که توسط آقای دکتر رسول...
2021-11-27-08-07-17
شنبه 6 آذر 1400 با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی...
2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
70 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی