اطلاعیه در خصوص تمدید سنوات دانشجویان در سامانه سجاد وزارت علوم

باسلام و احترام؛

با توجه به این که بررسی فرآیند درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه سجاد وزارت عتف زمانبر می باشد و نتیجه درخواست دانشجویان باید تا قبل از پایان زمان انتخاب واحد نیمسال بعدی مشخص شده تا آنان بتوانند انتخاب واحد خود را انجام دهند، ضروری است دانشجویان در صورت عدم اطمینان از اتمام واحد های درسی و دانش آموختگی در بازه قانونی نیمسال جاری، در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه سجاد اقدام نمایند تا با مشکلات بعدی عدم انتخاب واحد مواجه نشوند.

لازم به ذکر است دانشجویان در زمان ثبت درخواست خود، باید مبلغ 350.000 ریال به شماره حساب بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی مشهد (425299611) به نام عواید امور دانشجویی واریز و تصویر فیش واریزی را در سامانه مذکور پیوست نمایند.

زمان ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه سجاد:

  • دانشجویان کارشناسی: نیمسال سیزدهم
  • دانشجویان کارشناسی ارشد: نیمسال هشتم
  • دانشجویان دکتری: نیمسال سیزدهم

 

همچنین با توجه به این که مدارک لازم جهت بررسی درخواست ها باید در سیستم بارگذاری شده باشد، برای درخواست تمدید سنوات نیمسال 9 دانشجویان کارشناسی ارشد، نامه استاد راهنما در خصوص زمان تقریبی دفاع و  برای تمدید سنوات نیمسال 10 به بعد دانشجویان کارشناسی ارشد و 15 به بعد دکتری Ph.D، نامه استاد راهنما در خصوص زمان تقریبی دفاع همراه با گزارش پیشرفت کار رساله، تصویب نامه پروپوزال و امتحان جامع، مقاله، ریزنمرات تحصیلی و وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان) باید در سامانه مذکور بارگذاری شود.

اطلاعیه های آموزش

mohlat-defa-1400-1401
با سلام و احترامبه استحضار می رساند بر اساس مصوبه شورای مدیران آموزشی دانشگاه و با توجه به شرایط ناشی از...
2022-01-11-07-00-10
باهدف مساعدت با آن دسته از دانشجویانی که از ثبت نام در فرآیند پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در...
2021-12-26-10-51-25
با توجه به ادامه پاندمی کرونا و مشکلات ناشی از آن و به منظور ایجاد تسهیلات برای دانشجویان دوره دکتری...
2021-12-20-05-26-36
باسلام و احترام؛ با توجه به این که بررسی فرآیند درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه سجاد وزارت عتف...
estedad-derakhshan-1400
با عرض تبریک به مناسبت پذیرش شما در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می رساند مراحل ثبت...
madarek-voroudi-1400
ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎل 1400 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺟﻬﺖ...
1400
شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد، ویرایش 1400، که برای دانشجویان ورودی سال 1401-1400 و پس از آن...
2021-09-04-09-12-30
با توجه به گسترش بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن، معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برای کاهش دغدغه ها...
1400-1401
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر...
99-98
به استحضار می رساند بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان کارشناسی و دکتری عمومی با داشتن شرایط...
99
با عنایت به نامه شماره 17560 مورخ 99/4/30 معاون محترم آموزشی دانشگاه، به استحضار می رساند به علت شرایط...
2020-07-18-05-21-09
    سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای کاهش تردد دانشجویان در...
2020-04-14-06-26-25
1- پیرو  مصوبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۲ در خصوص دستورالعمل برگزاری کلاس های مجازی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد...