درج نام عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در کتاب معرفی اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۰، از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال 1400

کتاب معرفی بیش از ۱۰۰ عضو هیئت علمی برتر دانشگاه های کشور در همکاری با جامعه و صنعت، از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.
 آقای دکتر محسن دانش مسگران، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیئت علمی برتر و یکی از اساتید منتخب این فهرست است که نام ایشان در کتاب مذکور درج گردیده است.
در این کتاب بیش از یکصد عضو هیئت علمی که از سوی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت شناخته شده اند، معرفی و سوابق و دستاوردهای مهم آن ها تشریح شده است.
 علاقه مندان می توانند کتاب اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت را از طریق لینک زیر مطالعه نمایند:

 

دریافت کتاب

اخبار دانشکده

2022-01-15-09-17-07
شنبه 25 دی 1400 در مراسم بزرگداشت پژوهشگران و فناوران استان خراسان رضوی که روز چهارشنبه 22 دی 1400 در...
2022-01-02-07-15-19
مراسم استقبال و خیر مقدم از آقای دکتر محمد کافی رئیس پیشین دانشگاه روز شنبه مورخ 11 دی ماه 1400 با حضور...
2021-12-29-04-47-22
چهارشنبه 8 دی 1400 با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه...
2021-12-29-04-46-43
چهارشنبه 8 دی 1400 با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه...
2021-12-29-04-45-00
چهارشنبه 8 دی 1400 با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه...
2021-12-27-05-01-08
جلسه رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه کوفه در تاریخ  4 دی...
2021-12-22-10-03-24
  شورای مرکزی انجمن های علمی دانشکده کشاورزی و انجمن علمی مهندسی آب برگزار می کنند: اگری...
2021-12-20-04-55-25
جلسه هیئت رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره به صورت وبینار...
2021-12-19-10-39-09
یکشنبه 28 آذر 1400 یک گونه گیاهی صخره زی و زیبا در اول خرداد سال 1399 برای نخستین بار توسط آقای سجاد...
achieving-the-top-rank-of-ferdowsi-university-of-mashhad-in-the-subject-field-of-agricultural-sciences-in-the-annual-global-ranking-of-the-institute-for-science-and-technology-citation-isc
شنبه 27 آذر 1400 رتبه بندی دانشگاه های جهان سالانه بر اساس حوزه های موضوعی توسط مؤسسه استنادی علوم و...
2021-12-11-09-49-11
  کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشکده کشاورزی برگزار می کند: کارگاه آموزشی تئوری و عملی...
2021-11-27-08-09-08
شنبه 6 آذر 1400 کتاب «رباتیک و مکاترونیک برای کشاورزی» اثر دانگ ژانگ و بین ونگ که توسط آقای دکتر رسول...
2021-11-27-08-07-17
شنبه 6 آذر 1400 با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی...
2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
70 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی