شرایط استفاده از کمک هزینه شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش های معتبر (با ارایه مقاله) و کارگاه آموزشی داخل کشور

تنها به همایش هایی که برگزارکننده آن دانشگاه های دولتی و یا موسسه علمی تحقیقاتی معتبر باشند، هزینه ها پرداخت می گردد.

1-دانشجویان دکتری :

هزینه حق ثبت نام کارگاه آموزشی (یک بار در طول دوره): تا سقف 50 هزار تومان

هزینه حق ثبت نام، اسکان، بلیط رفت و برگشت به همایش (3 با ر در طول دوره) : تا سقف 500 هزار تومان

2-دانشجویان کارشناسی ارشد:

هزینه حق ثبت نام کارگاه آموزشی (یک بار در طول دوره): تا سقف 50 هزار تومان

هزینه حق ثبت نام، اسکان، بلیط رفت و برگشت به همایش(1 با ر در طول دوره) : تا سقف 250 هزار تومان

         مدارک لازم جهت پرداخت مبلغ هزینه همایش های داخلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-  تصویر گواهی شرکت با ارائه مقاله

-  تصویر مقاله چاپ شده در همایش داخلی

-  اصل لاشه بلیط رفت و برگشت به همایش داخلی

-   اصل فیش پرداختی حق ثبت نام همایش داخلی (در صورت واریز هزینه ثبت نام به حساب اشخاص
می بایستی فیش ثبت نام توسط همایش تایید شود)

-     اصل فاکتور اسکان

-     تکمیل فرم درخواست

-      تکمیل صورتجلسه

         مدارک لازم جهت پرداخت مبلغ هزینه حق ثبت نام کارگاه آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-     گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

-     اصل فیش پرداختی حق ثبت نام کارگاه

-     تکمیل فرم درخواست

-     تکمیل صورتجلسه