مقدمه ای بر ارزش گذاری محیط زیست

دوم، تلاش چندانی در جهت ایجاد اطلاعات علمی برای ارزش‌گذاری و کمی‌سازی آثار محیط زیست و آلودگی‌های زیست محیطی در قالب انتشار کتاب انجام نشده است. با توجه به این دو بعد، این احساس در نویسندگان تقویت شد تا با نگارش کتابی منسجم و تخصصی در زمینه ارزش‌گذاری محیط زیست با رویکردی تجربی مبتنی بر برخی مطالعات و مثال‌های روشن، خلاء موجود را پر کنند. این کتاب اولین کتاب تخصصی است که در این حوزه منتشر شده است و می تواند به عنوان کتاب درسی مورد استفاده دانشجویان رشته‌های اقتصاد، اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.