ریشه های واحد هم جمعی و تغییر ساختاری

Unit Roots

تالیف: جی.اس.مادالا - ین.مو.کیم

ترجمه: دکتر محمد قربانی - مهندس فاطمه حیات غیبی - مهندس سمانه شاه حسین دستجردی

تاریخ نشر: بهار 1389 

در دنیای کنونی اکثر متغیرهای موجود در حوزه­ های مختلف علوم به ­ویژه علوم اقتصادی در گذر زمان دارای رفتارهای متفاوتی می ­باشند که می­ توان آن­ ها را در قالب الگوهایی بیان کرد. این الگوهای رفتاری، شرایطی را فراهم می ­آورند تا بتوان بر اساس رفتار گذشته متغیرها، رفتار آینده آن ­ها را پیش ­بینی کرد. به همین دلیل بهره­ گیری از علم آمار در قالب تحلیل سری زمانی اهمیت یافته است به نحوی که روز به روز بر دایره استفاده موضوعی و طیف­ های بهره ­گیران از آن افزوده شده است. اگرچه هم اکنون در برخی از کتاب­ ها، سری زمانی از ابعاد نظری مورد بررسی قرار گرفته است،

اما هیچ یک از این کتاب­ ها که ترجمه می ­باشند، به جدیدترین یافته ­ها و اصول نظری تحلیل سری‌های زمانی اشاره نداشته ­اند. علاوه بر آن به جنبه­ های کاربردی آزمون­ های مختلف در این حوزه ­ها کمتر اشاره نموده­ اند و به برخی از نقاط ضعف (انتقادات وارد بر آن) و قوت و سیر تکوین و تکامل آن کمتر اشاره داشته ­اند. به همین دلیل، بنا بر ضرورت بهره­ گیری دانشجویان رشته ­های مختلف به ­ویژه اقتصاد، اقتصاد کشاورزی و آمار، از جدیدترین اصول نظری و آزمون­ های کاربردی سری­ های زمانی مبتنی بر جدیدترین منابع علمی و نیز نبود کتابی جامع در این حوزه، مترجمین تصمیم گرفتند تا کتاب «ریشه­ های واحد، هم­ جمعی و تغییر ساختاری» را که از معتبرترین و به­ روزترین کتاب­ ها در این حوزه است، به­ صورت ترجمه عرضه نمایند. این کتاب می­ تواند در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان رشته­ های اقتصاد، اقتصاد کشاورزی و آمار مورد استفاده قرار گیرد.