مقدمه ای برکشاورزی پایدار

Sustainable Agriculture

تالیف: دکتر محمد قربانی - دکتر سعید یزدانی - مهندس هدی زارع میرک آباد، تاریخ نشر: زمستان 1389

كشاورزي پايدار اگرچه ريشه‎اي چندين هزار ساله در ادبيات كشاورزي دارد اما در دهه‎هاي اخير به دليل مشكلات زيست محيطي و سلامت انساني و ناپايداري توليد محصولات كشاورزي و نيز تهديد منابع اصلي توليد، توجهات جهاني را به خود جلب كرده به‎ نحوي كه تلاش شده است دانش موجود در اين حوزه از طرق مختلف ارتقاء يابد. يكي از رويكردهاي مهم ايجاد رشته‎هاي مرتبط با كشاورزي پايدار و ورود درس كشاورزي پايدار در رشته‎هاي كشاورزي و توسعه پايدار در رشته‎هاي منابع طبيعي و محيط زيست مي‎باشد.

با توجه به اهميت كشاورزي پايدار و نيز توليد متون درسي، مؤلفان بر آن شدند تا با تأليف كتابي تحت عنوان " مقدمه‎اي بر كشاورزي پايدار (رهيافتي اقتصادي)" خلاء موجود در حوزه اقتصادي كشاورزي پايدار را پر كنند. اين كتاب در چهار بخش به رشته تحرير درآمده است: (1)کشاورزي پايدار، مفاهيم و ويژگي‎ها، (2) شاخص‎هاي پايداري کشاورزي، (3) کشاورزي زيستي، مفاهيم و الگوهاي کاربردي اقتصادي و (4) کاربردهاي کشاورزي پايدار در ايران. نگارش كتاب به گونه‎اي است كه تلاش شده تا با مفاهيم و تعاريف كشاورزي پايدار شروع و در نهايت با مطالعات كاربردي در ايران پايان يابد تا بالاترين كارايي را در دو حوزه تئوري و كاربردها داشته باشد و دانشجويان به هنگام آشنايي با تئوري‎هاي كشاورزي پايدار، كاربردهاي عملي تئوري‎ها را نيز تجربه نمايند.