پژوهش و فناوری

زیر مجموعه ها

  • مجلات و نشریات

    دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در حال حاضر دارای 9 نشریه علمی – پژوهشی و یک نشریه علمی- ترویجی بوده که همگی دارای اعتبار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. مشخصات عمومی این نشریات به اختصار در ادامه قید شده است. ضمن آن که کاربران گرامی می توانند برای دریافت متن کامل مقالات، به سایت نشریات دانشگاه فردوسی مشهد (http://jm.um.ac.ir) مراجعه کنند. همچنین نشریه جدیدی تحت عنوان کنترل بیولوژیک به زبان انگلیسی نیز در مرحله اخذ مجوز از کمیسیون نشریات علمی کشور بوده که در آینده ای نزدیک اولین شماره آن به چاپ خواهد رسید.

  • مدیریت توسعه و انتقال فن آوری
  • قطب های علمی
  • شیوه نامه همانندجویی پیشنهاده و پایان نامه