اخبار دانشکده

نمایش # 
مراسم تقدیر از دکتر باقری قائم مقام پیشین وزارت عتف در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
انتشار كتاب “مقاومت به علف كش ها در گياهان: زيست شناسي و بيوشيمي" اثر دكتر مهدي راستگو، عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و همكاران
Interview notice on Joint project of Master of Agroecology course between Ferdowsi University of Mashhad and Kassel University of Germany
برنامه زمان، مکان و مدارک مورد نیاز داوطلبان پذیرفته شده چهار برابر ظرفیت دوره مشترک رشته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی با دانشگاه کاسل آلمان برای سال تحصیلی 1401-1400
موفقيت ستودني نشريات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در ارزيابي كميسيون نشريات علمي كشور و پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)
برگزاري دوره آموزشي مجازی در “ مدرسه تابستانه معماري منظر” توسط انجمن علمي منظر ايران
​ پذيرش دستيار پژوهشي درگروه آموزشي مكانيك بيوسيستم دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
​برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
پذيرش دستيار پژوهشي در گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر مكانيك بيوسيستم در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
​برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
انتشار کتاب «فشرده سازی کاربری اراضی: تأثیر بر کشاورزی، تنوع زیستی و فرآیندهای اکولوژیکی» اثر آقای دکتر علیرضا کوچکی و همکاران
​برگزاری وبینارهای علمی برای مخاطبان در دانشگاه بصره کشور عراق توسط اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری اختتامیه دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران
دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی
اولین همایش ملی کشاورزی در سایه با محوریت کشاورزی در سایه کرونا
برگزاري نشست " بدون تعارف با خشكسالي 1400 "
برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزاري دوره دانش آموختگي براي پژوهشگر علوم خاك در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
انتشار کتاب «میکروبیولوژی مواد غذایی با تجدیدنظر کلی (اضافات و اصلاحات)» اثر دکتر سید علی مرتضوی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران
برگزیدگان دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش - اردیبهشت 1400

اخبار دانشکده