اخبار دانشکده

نمایش # 
برنامه های هفته سرآمدی آموزش سال 1401 در دانشکده کشاورزی
انتصاب آقای دکتر قربانعلی اسدی به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
انتصاب آقای دکتر محمدحسین عباسپور فرد به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
انتصاب آقای دکتر حسن مرعشی به عنوان معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر گیاهپزشکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر گیاهپزشکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پذیرش و برگزاری دوره دستیار پژوهشی برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره پسا دکتری برای پژوهشگر علوم دامی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره پسا دکتری برای پژوهشگر علوم خاک در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسا دکتری در حیطه مطالعات فضای سبز و منظر شهری
رونمایی از سامانه کشاورزی عمودی در دانشگاه فردوسی مشهد
امضای تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی مابین دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علوم علف های هرز ایران
فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی در پروژه مشترک بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاسل آلمان برای سال تحصیلی 1402-1401
​آیین دید و بازدید نوروزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، پیشوازی از بهار و ملاقات و معاشرت جانانه همکاران در یک قرار مرسوم
پیام معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی در خصوص برگزاری کلاس ها بصورت حضوری
انتصاب دکتر ولی زاده به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی
انتصاب دکتر مرتضی گلدانی به سمت مدیر پشتیبانی و فنی دانشگاه
آراستن فضای دانشکده به هفت سین طرفه و محبوب ایرانی
نام ​دکتر محسن دانش مسگران، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در فهرست دانشمندان برتر کشور در حوزه همکاری با جامعه و صنعت
چاپ مقالات در نشریه Scientific Reports
بازدید هیئت رئیسه و مدیران گروه ها از واحد ویژه گلخانه ها
جلسه مشترک گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی و گروه علوم گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره
برگزاری دوره پسا دکتری برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره پسا دکتری برای پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره پسا دکتری برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اخبار دانشکده

2022-05-08-03-53-09
روز شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401، دکتر احد ضابط، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی دکتر قربانعلی اسدی،...
2022-05-08-08-35-22
روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1401، دکتر احد ضابط، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی دکتر محمدحسین...
2022-05-08-03-50-25
روز شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401، دکتر احد ضابط، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی دکتر حسن مرعشی، استاد...
2022-04-30-06-11-58
با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی گیاهپزشکی دانشکده...
2022-04-30-06-11-00
با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی گیاهپزشکی دانشکده...
2022-04-30-06-09-22
با ابلاغ قرارداد پژوهشی دستیار پژوهشی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم...
2022-04-30-05-40-35
با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم دامی دانشکده...
2022-04-27-06-13-28
گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی، در راستای توسعه اهداف پژوهشی خود، در نظر دارد از...
2022-04-13-05-45-02
در آستانه بازگشایی حضوری دانشگاه، از سامانه کشاورزی عمودی جهت کنترل مصرف انرژی ساختمان با حضور دکتر...
2022-04-11-03-36-50
24 اسفند  1400 تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه فردوسی مشهد (به نمایندگی آقای...
1402-1401
بر اساس همکاری های بین المللی دو جانبه بین دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده کشاورزی) و دانشگاه کاسل آلمان...
2022-04-04-06-36-52
صبح روز چهاردهم فروردین ماه 1401 هجری شمسی، محوطه مقابل ساختمان اداری دانشکده، همچون همه سال های...
2022-03-19-04-20-27
روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1400، دکتر احد ضابط، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی دکتر رضا ولی زاده،...