کتاب های گروه اقتصاد کشاورزی

مقدمه ای برکشاورزی پایدار

Sustainable Agriculture

تالیف: دکتر محمد قربانی - دکتر سعید یزدانی - مهندس هدی زارع میرک آباد، تاریخ نشر: زمستان 1389

كشاورزي پايدار اگرچه ريشه‎اي چندين هزار ساله در ادبيات كشاورزي دارد اما در دهه‎هاي اخير به دليل مشكلات زيست محيطي و سلامت انساني و ناپايداري توليد محصولات كشاورزي و نيز تهديد منابع اصلي توليد، توجهات جهاني را به خود جلب كرده به‎ نحوي كه تلاش شده است دانش موجود در اين حوزه از طرق مختلف ارتقاء يابد. يكي از رويكردهاي مهم ايجاد رشته‎هاي مرتبط با كشاورزي پايدار و ورود درس كشاورزي پايدار در رشته‎هاي كشاورزي و توسعه پايدار در رشته‎هاي منابع طبيعي و محيط زيست مي‎باشد.

مطالعه بیشتر...

روش تحقیق پیمایشی (راهنمای عملی)

Research method تالیف: دکتر محمد قربانی، تاریخ نشر: 1398

امروزه روش تحقیق به عنوان یک علم، در مطالعات و پژوهش هایی که می خواهند بستر لازم را برای ایجاد داده ها و یافته ها ایجاد کنند تا در سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرند، اهمیتی دوچندان یافته است. این مسئله در مطالعات پیمایشی از حساسیت بالاتری برخوردار است، به گونه ای که محقق باید به اصول اولیه تحقیق و گام های عملیاتی آن مجهز و مسلط باشد. تدوین کتابی که با بیانی جزیی تر، شفاف تر و آسان تر روش های تحقیق پیمایشی را توصیف کند، می تواند راهنمای عملی مناسبی فراروی محققان به ویژه محققان جوان قرار دهد. چنین نگاهی می تواند کیفیت مطالعات را ارتقا بخشد و در عمل به محققان نشان دهد که روش تحقیق در کیفیت بخشی مطالعات به منظور ایجاد اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم های اثربخش بسیار مهم است.

مطالعه بیشتر...

تأمین مالی کشاورزی (اصول و کاربرد)

Agricultural Financing

تالیف: دکتر محمد قربانی - مهندس امین نعمتی، تاریخ نشر: زمستان 1390

بخش کشاورزی همواره به تأمین مالی به شکل "جزیره‎ای" نگاه کرده است. به همین دلیل نتوانسته کمبودهای مالی بخش را تأمین کند، از اصل متنوع‎سازی ابزارهای تأمین مالی بهره گیرد و در نهایت از تجربیات گرانبهای سایر بخش‎ها و کشورهای دیگر استفاده نماید. تأمین مالی كشاورزي به عنوان یکی از چالش‎های فراروی کشاورزان از یک سوی و موسسات مالی از سوی دیگر، توجهات جهاني را به ویژه در کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود سرمایه مواجه می‎باشند به خود جلب كرده به‎ نحوي كه تلاش شده است دانش موجود در اين حوزه از طرق مختلف ارتقاء يابد.

مطالعه بیشتر...

مدل سازی در اقتصاد اکولوژیک

Modelling in Ecological Economics تالیف: ژان پروپس، پاول سافونو

ترجمه: دکتر محمدرضا کهنسال - هادی رفیعی دارانی،

تاریخ نشر: پاییز 1390

ریشه های واحد هم جمعی و تغییر ساختاری

Unit Roots

تالیف: جی.اس.مادالا - ین.مو.کیم

ترجمه: دکتر محمد قربانی - مهندس فاطمه حیات غیبی - مهندس سمانه شاه حسین دستجردی

تاریخ نشر: بهار 1389 

در دنیای کنونی اکثر متغیرهای موجود در حوزه­ های مختلف علوم به ­ویژه علوم اقتصادی در گذر زمان دارای رفتارهای متفاوتی می ­باشند که می­ توان آن­ ها را در قالب الگوهایی بیان کرد. این الگوهای رفتاری، شرایطی را فراهم می ­آورند تا بتوان بر اساس رفتار گذشته متغیرها، رفتار آینده آن ­ها را پیش ­بینی کرد. به همین دلیل بهره­ گیری از علم آمار در قالب تحلیل سری زمانی اهمیت یافته است به نحوی که روز به روز بر دایره استفاده موضوعی و طیف­ های بهره ­گیران از آن افزوده شده است. اگرچه هم اکنون در برخی از کتاب­ ها، سری زمانی از ابعاد نظری مورد بررسی قرار گرفته است،

مطالعه بیشتر...