کتاب های گروه اقتصاد کشاورزی

الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی

Quanttiative models in marketing research

تالیف: فیلیپ هنز فرانسس، ریچارد پاپ
ترجمه: دکتر محمدرضا کهنسال - مهندس هادی رفیعی دارانی
تاریخ نشر: 1387

این کتاب که حاصل تلاش فیلیپ هنس فرانسس، پروفسور اقتصادسنجی کاربردی وابسته به سازمان اقتصادی و تحقیقات حرفه‌ای بازاریابی و ریچارد پاپ، محقق دانشگاه رتردام می باشد، با هدف تأمین نیازهای دانشجویان و محققین حوزه‌های مختلف و مرتبط با بازاریابی ترجمه گردیده است. در این کتاب خواننده با انواع الگو‌های حائز اهمیت و به ویژه الگوهای کمّی برای تحقیقات بازاریابی آشنا می‌شود که هر الگو بر اساس داده‌های خاصی تعریف و تدوین می‌گردد.

مطالعه بیشتر...

مقدمه ای بر ارزش گذاری محیط زیست

Introduction to Environmental Valuation

تدوین و گردآوری: دکتر محمد قربانی - مهندس علی فیروز زارع، تاریخ نشر: 1387

اگرچه محیط زیست مهم‌ترین مولفه زیست انسان‌ها محسوب می‌شود؛ اما تاکنون ارزش واقعی و مساعدت‌های آن به درستی مشخص نشده، به نحوی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم، بحران‌های زیست محیطی می‌باشد. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می نمایند تا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف مبتنی بر نتایج حاصل از پیمایش‌های میدانی، بر مشکلات زیست محیطی فائق آیند و یا این که آثار منفی کارکردهای انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. در ایران نیز در سال‌های اخیر در قالب قوانین و مقررات و برنامه‌های پنج ساله تلاش‌هایی در جهت حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی صورت گرفته است اما در دو بعد خلاء جدی احساس می‌شود: اول، مطالعات تجربی اندکی در حوزه کمی‌سازی آثار کارکرد انسان بر محیط زیست (آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست) و نیز ارزش‌گذاری آن صورت گرفته است.

مطالعه بیشتر...

سنجش پایداری

Sustainability Indicators تاليف: سيمون بل - استفان مورس

ترجمه: دكتر ناصر شاهنوشي - دكتر سياوش دهقانيان - مهندس يدالله آذرين‌فر

تاريخ نشر: 1386

مباحث این کتاب درباره‌ی مفهوم "توسعه‌ی پایدار" است که به عنوان راه حلی برای جست و جوی توازن میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی معرفی می‌شود. گفتنی است در فصول آغازین کتاب شاخص‌های پایداری و ادبیات توسعه‌ی پایدار به انضمام اصول و معیارهای سنجش پایداری تشریح می‌شوند. در بخش مبانی کتاب هم روش تعدیل یافته‌ای از تحلیل نظام‌مند پایداری (SSA) بررسی می‌شود

مطالعه بیشتر...

ترویج کشاورزی

Agricultural extension تالیف: ون دن بن و هاوکینز

ترجمه: دکتر محسن تبرایی - دکتر اسدالله زمانی پور

تاریخ نشر: 1388

کتاب حاضر با نام ترویج کشاورزی حاوی تجارب با ارزش نویسندگان و حاصل تجارب بسیاری از آگاهان و کارشناسان در نقاط مختلف دنیا در قرن گذشته می باشد. این کتاب تاکنون به هشت زبان زنده دنیا ترجمه شده و نهمین زبان هم فارسی است.

بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی: فرصت ها، چالش ها و راهکارهای تجاری

Rural and agriculture marketing

تالیف: م‍ک‍ش‌ پ‍ان‍دی‌، دی‍پ‍ع‍ل‍ی‌ ت‍واری‌

ترجمه:‌ دکتر ناصر شاهنوشی، دکتر سیاوش دهقانیان، دکتر فرخ دین قزلی

تاریخ نشر: 1385 

بازاررسانی و بازاریابی را باید به عنوان یکی از مهمترین اجزای ساختار تولید محصولات کشاورزی به حساب آورد.