مجلات و نشریات

نشریه پژوهش های زراعی ایران

pajuhesh-zeraie - نام نشريه:

پژوهش هاي زراعي ايران
(Journal of Iranian Field Crop Research)

- نوع نشريه: علمي
- مدير مسئول: دکتر پرويز رضواني مقدم
- سردبير: دکتر حميدرضا خزاعي
- دوره انتشار: فصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود

  Google scholar- CABI- Ulrichweb

پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

بانک اطلاعات نشريات کشور (MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

https://jcesc.um.ac.ir

نشریه حفاظت گیاهان

hefazat-giahan - نام نشريه:

حفاظت گياهان (Journal of plant protection)

- نوع نشريه: علمي
- مدير مسئول: دکتر رضا ولي زاده
- سردبير: دکتر محمد حسن راشد محصل
- دوره انتشار: فصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود DOAJ- Google scholar-CABI- Ulrichweb

پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

بانک اطلاعات نشريات کشور (MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

https://jpp.um.ac.ir

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

eghtesad-tosee - نام نشريه:

اقتصاد و توسعه کشاورزي (Agricultural Economics & Development)

- نوع نشريه: علمي
- مدير مسئول: دکتر رضا ولي زاده
- سردبير: دکتر ناصر شاهنوشي
- دوره انتشار: فصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود:

                                                  Google scholar- CABI- Ulrichweb

پایگاه استنادی جهان اسلام                                                             (ISC)

 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                                                    (SID)

بانک اطلاعات نشریات کشور(MAGIRAN)                                                  
- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

https://jead.um.ac.ir

نشریه آب و خاک

ab-khak - نام نشريه: آب و خاک (Journal of Water and Soil)
- نوع نشريه: علمي
- مدير مسئول: دکتر رضا ولي زاده
- سردبير: دکتر امير فتوت
- دوره انتشار: دو ماهنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود:

                                                      CAB- Google scholar- Ulrichweb

پایگاه استنادی جهان اسلام                                                                  (ISC)

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

بانک اطلاعات نشریات کشور(MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

https://jsw.um.ac.ir

نشریه علوم باغبانی

oloom-baghbani - نام نشريه:

علوم باغباني (Journal of horticulture science)

- نوع نشريه: علمي
- مدير مسئول: دکتر رضا ولي زاده
- سردبير: دکتر علی تهرانی فر
- دوره انتشار: فصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود:

                                                                          DOAJ- CABI- Google scholar- Ulrichweb

پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

بانک اطلاعات نشريات کشور (MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

http://jhs.um.ac.ir