مدیریت توسعه و انتقال فن آوری

اولویت های پژوهشی در حوزه کشاورزی

1- بیماری زوال و خشکیدگی درختان مو در تاکستان ها
این بیماری که در منطقه شیوع زیادی دارد با نام محلی کور چشمه در بین زارعین شناخته شده است.
علایم بیماری کندی رشد، دیر سبز شدن درخت در بهار، عقب ماندگی رشد بهاره، کاهش شدید محصول و خشک شدن سرشاخه های درخت می باشد. درختان به شدت به سرمای زمستان حساس هستند و معمولا بعد از زمستان های سخت شدت بیماری افزایش می یابد.
بیماری یک مجموعه کمپلکس از ویروس های خانواده نپوویروس می باشد که زوال درختان را ایجاد می کند.
در این راستا از تاکستانهای منطقه غریب به 20 گونه ویروسی جداسازی و شناسایی شده است. جدایه های این منطقه از نظر ژنتیکی منحصر بفرد بوده و نرخ تنوع پذیری ویروس در این منطقه از سایر نقاط کشور بیشتر است که هنوز دلیل آن مشخص نشده  است.
مدلینگ بیماری آشکار کرد که چنانچه میانگین دمای بهمن و اسفند کمتر از 20 درجه و میانگین دی ماه کمتر از 10 درجه باشد شدت بیماری در سال آتی افزایش چشمگیر خواهد داشت و در غیر این صورت بیماری در فصل بعد شیوع ناچیزی داشته و از نظر پنهان می شود.

image2

image3

image1

 

2- بیماری سوختگی برگ مو
این بیماری در کشور جزء بیماری های قرنطینه محسوب می شود. بیماری در واقع یک بیماری شبیه به پیرس انگور است که در خلیج مکزیک شناسایی شده و یک بیماری مخرب بوده و تاکستان ها را نابود می کند.
علایم بیماری به صورت سوختگی و قرمز شدن حاشیه برگ، خشک شدن حاشیه برگ، خزان زودرس، ریزش پهنک و باقی ماندن دمبرگ سوخته بروی شاخه، کاهش باردهی، رسیدن پیش از موعد محصول، خشک شدن سریع خوشه ها بروی درخت و کاهش کیفیت کشمش می باشد.
 عامل بیماری از درختان تاک و تعداد دیگری از درختان مثمر و  غیر مثمر در منطقه جداسازی و شناسایی شده. توالی ژنوم بیمارگر نیز تعیین شده که بنا به دلایلی منتشر نشده است. چگونگی انتقال عامل بیماری در منطقه هنوز مشخص نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد. عامل بیماری با آنچه که در آمریکا گزارش شده تفاوت های زیادی دارد. بروی کنترل عامل بیماری در گلخانه مطالعات مقدماتی انجام شده و چنانچه حمایت های لازم انجام گیرد مدیریت کوتاه مدت و بلند مدت بیماری امکانپذیر است.

image9 image8 image7

 

3- بیماری bois noir یا زردی انگور
علایم بیماری بصورت زردی درختچه ها در بهار و قرمز شدن برگ ها در انتهای فصل است. بیماری در کلیه تاکستان های کشور شایع است. ضعف درخت، کاهش باردهی و اختلال در چوبی شدن شاخه های جوان از سایر علایم بیماری است. چگونگی انتقال در تاکستان ها مشخص نیست ولی قطعا ناقل حشره ای دارد. عامل بیماری در این منطقه از نظر خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی با سایر مناطق کشور متفاوت بوده و از نظر بعضی صفات نیز با جدایه های سایر نقاط دنیا تفاوت داشته و منحصر بفرد است. مطالعات مقدماتی در رابطه با کنترل بیماری در گلخانه امیدبخش بوده و نیاز به بررسی بیشتر در گلخانه و مزرعه دارد.

 

image16 image15 image14 image13

 

4- بیماری اسکا در مو که در مناطق غربی و جنوبی کشور موجب خشکیدگی درختان می شود در این منطقه مشاهده نشده است.
5- اخیرا شواهدی از بیماری گال اگرو باکتریوم در بعضی تاکستان ها مشاهده شده است. این علایم نوظهور بوده و قبلا در منطقه مشاهده نشده است و احتمال دارد ناشی از ورود قلمه های آلوده از خارج استان به این منطقه باشد.

6- عارضه خشکیدگی و زوال درختان آلو و زرد آلو
این بیماری نیز یک بیماری ناشی از فیتوپلاسما است که منشا آن از درختان بادام می باشد.

7- بیماری جاروک بادام
یک بیماری به شدت مخرب در بادام و برخی از هسته داران و درختان غیر مثمر است. عامل بیماری یک فیتو پلاسما است که در منطقه کوهسرخ خسارت شدیدی ایجاد کرده است ولی در منطقه خلیل آباد نیز ردیابی شده است.

8- بیماری جارویی و عارضه ترک خوردن پوست انار
یک بیماری فیتو پلاسمایی است که عامل آن مشابه با فیتوپلاسمای زردی انگور است. بیماری نیاز آبی گیاه را افزایش داده و در همکنش با خشکی و شوری خسارت افزایش می یابد.

9- بیماری سوختگی حاشیه برگ پسته
یک بیماری نوظهور در پسته کاری های منطقه بردسکن است. علایم بصورت سوختگی و خشکیدگی حاشیه برگ در برخی از شاخه های درختان پسته است. علایم بیماری شبیه به علایم شوری خاک و یا پژمردگی ورتیسلیم است. لیکن علایم پژمردگی ورتیسلیوم در شاخه ها مشاهده نشده است و علایم شوری در درخت بصورت موضعی نمی باشد. یک عامل شبیه به عامل شبه پیرس مو از این درختان جداسازی شده است ولی اثبات بیماری و مدیریت آن نیاز به مطالعه وسیعتری دارد.

image24 image23 image22
 

دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشکده

معرفي همكاران مركز

مسئول توسعه و انتقال فناوري: آقای دكتر علی فیروز زارع

كارشناس مركز:

برنامه استراتژیک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

1- چشم انداز

   دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از واحدهای فعال معاونت پژوهشی برآن است تا به وسیله نهادینه کردن و برقراری ارتباط دانشگاه با صنایع و موسسات تولیدی، خدماتی، آموزشی، پژوهشی، ادارات و سازمان های خصوص و دولتی و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمات موجبات ارتباط دوجانبه جامعه و دانشگاه را فراهم نماید.

2- رسالت :

   برقراری و استمرار ارتباطی محکم و مداوم بین دانشگاه و صنایع و متقاضیان دریافت خدمات به منظور تحقیق، آموزش، طراحی و اجرای پروژه های مشترک در راستای برآوردن نیازهای متقابل دانشگاه و جامعه.

3- اهداف کلی :

- حفظ و اصلاح ساختار دفتر ارتباط با جامعه دانشکده

- بستری سازی مناسب جهت جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی

- افزایش کمی و کیفی پروژه های مشترک

4- اهداف جزیی:

1-4 حفظ و اصلاح ساختار دفتر ارتباط با جامعه دانشکده

1- تهیه، ساماندهی و تجهیز مکانی مستقل در شان دفتر ارتباط با جامعه تا پایان سال 1397

2- فعال سازی کمیته دفتر ارتباط با جامعه در سطح دانشکده (کمیته های چند تخصصی CFT)

3- تشکیل و فعال سازی کمیته ارتباط با جامعه در غالب کمیته تحقیقات دانشجویی

4- طراحی وب سایت جدید متناسب با اهداف دفترارتباط با جامعه

5- تهیه امکانات لازم جهت ارتباط دوجانبه جامعه و دانشگاه به صورت Online

6- ثبت دفتر اختراعات و ابداعات در بطن دفتر همکاری دانشگاه –جامعه

2-4 بسترسازی و جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی :

1- شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل دانشکده در راستای رفع نیازهای صنایع و متقاضیان دریافت خدمت

2- شناسایی بسترهای فعالیت مشارکتی دانشگاه و جامعه

3- شناسایی توانمندی های اجرایی– علمی دانشکده در راستای تامین نیاز جامعه

4- شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل سایر سازمان ها به صورت همکاری با دانشکده در راستای تامین نیازهای جامعه

5- معرفی و شناساندن امکانات دانشگاه و سایر سازمان های همکار دانشگاه به بازار جامعه با هدف توسعه ارتباط متقابل دانشکده و جامعه

6- برگزاری جلسات هم اندیشی و سمینار در راستای شناساندن امکانات متقابل علمی– اجرایی دانشگاه وجامعه

7- برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی در راستای شناساندن اهداف دفتر ارتباط با جامعه و جلب مشارکت اعضای هیات علمی

8- تقدیر از اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان که در فعالیت های اجرایی- پژوهشی مرتبط باجامعه فعالیت می نمایند

9- پیگیری گذارندن دوره های کارورزی و کارآموزی دانشجویان در سطح صنایع

10- جلب مشارکت و همکاری صاحبان صنایع از طریق بررسی نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه

3-4 افزایش کمی و کیفی پروژه های مشترک بین جامعه و دانشگاه :

1- شناسایی اولویت های پژوهشی سازمان و صنایع (صاحبان صنایع )

2- توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه کسب گرنت از سازمان های داخلی و خارجی(از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و .....)

3- مشارکت در پروژه های سایر سازمان ها و صنایع حداقل 3 مورد درسال تا پایان برنامه

4- چاپ حداقل یک مقاله در سال در مجلات معتبر داخلی یا خارجی تا پایان برنامه

5- پیشنهاد عناوین اولویت های پژوهشی صنایع به اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

6- کمک به صنایع در رابطه با کسب گواهینامه  ISO, HSEو سایر گواهینامه های مرتبط با جامعه

ارتباط با ما:
آدرس: ساختمان آموزش دانشکده کشاورزی - طبقه دوم - اتاق 19 - دفتر توسعه و انتقال فن آوری دانشکده کشاورزی
تلفن: 38804704-051

 

نخستین نمایشگاه سالانه کار فردوسی

انجمن های  علمی - دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر توسعه و انتقال فن آوری دانشکده کشاورزی برگزار می کند:

"نخستین نمایشگاه سالانه کار فردوسی"

فرصتی مناسب برای ارتباط مستقیم بین متقاضیان فرصت های شغلی و نیروی کار

 

زمان برگزاری: 10 و 11 اردیبهشت ماه 96 همزمان با هفته جهانی کار

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفتر توسعه و انتقال فن آوری دانشکده و یا به لینک کانال نمایشگاه مراجعه نمایید.

Link: https://t.me/ferdowsijobfair

دانلود فایل پیوست

دوره های کاربردی آموزش اصول تجاری و بازاریابی

دفتر توسعه وانتقال فن آوری دانشکده کشاورزی با همکاری دفتر مطالعات بازار و بازاریابی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت راز فکر برتر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه که علاقه مند به کسب مهارت های کاربردی در حوزه های بازاریابی، فروش و تجارت می باشند، دعوت به همکاری  می کند.

"دوره های کاملا کاربردی، تخصصی و فشرده آموزش اصول تجاری و بازاریابی"

هدف از برگزاری این دوره ها، معرفی افراد علاقمند و موفق به طی دوره به شرکت های معتبر تولیدی و بازرگانی کشور به عنوان مدیر، مشاور و کارشناس بازاریابی و تجاری می باشد.

مطالعه بیشتر...