انجمن های علمی

مسابقه اتاق فرار راز هفتم

با وجود امکانات آموزشی - رفاهی بسیاری که در دانشگاه و دانشکده وجود دارد، اطلاع از این امکانات موجب استفاده و بهره برداری بیشتر دانشجویان در طول تحصیل خواهد شد.
انجمن های علمی دانشکده کشاورزی با هدف شناساندن امکانات، تجهیزات، ساختمان ها، آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی و ... مسابقه ای تحت عنوان اتاق فرار راز هفتم برگزار نمود. این مسابقه که در سال گذشته با 25 تیم در 19مهرماه1397 برگزار شد، از سوی بسیاری از دانشجویان مورد استقبال قرار گرفت.

مطالعه بیشتر...

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی به عنوان یک تشکل خودجوش که بدنه‌ی اصلی آن دانشجویان هستند امکانی برای فعالیت داوطلبانه دانشجویان در جهت پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش‌های نوین و تخصصی در دانشگاه است. به نوعی فعالیت دانشجویان در انجمن کنار اغنای علمی دانشجویان، زمینه‌ی این را فراهم می‌کند تا آموخته‌های علمی و تجربی را در فضایی دوستانه و دانشجویی پیاده‌سازی کنند و نتایج آن را مشاهده نمایند و خود را برای انجام مسئولیت‌های بزرگ در آینده آماده سازند. بنابراین در انجمن علمی، دانشجویان زمینه‌ی رشد خود را فراهم می‌سازند و نسبت به بقیه افراد با تجربه‌تر و توانمندتر خواهند شد.

مطالعه بیشتر...

2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
70 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی