دانش آموختگان موفق

شرکت خوشه پروران زیست فناور

Dr. Armin Oskoueian آرمین اسکوئیان

متولد 1362

دانش آموخته مقطع دکتری ورودی سال 1391
رشته تحصیلی: زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

سال ها در بخش کشاورزی فعال بوده و از مهمترین دغدغه های روزمره راه کارهای مناسب برای افزایش راندمان تولید در این حوزه بوده است.

مطالعه بیشتر...

شرکت خوراک پرداز هزاره نوین

کارخانه خوراک پرداز هزاره نوین

شرکت خوراک پرداز هزاره نوین در سال ۱۳۸۷ با هدف انجام وظیفه حرفه ای خود در خدمت رسانی به صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور و ارائه ایده های نوین در اصلاح و بهبود ساختار تولید در کارخانجات از جنبه های مختلف از جمله مشاوره علمی و تکنیکی تجهیزات و ماشین آلات تولید خوراک، طراحی خطوط تولید، کنترل فرآیندهای تولید و غیره بر اساس دیدگاه های تکنیکی و تغذیه ای تاسیس گردید.

مطالعه بیشتر...

دانش آموختگان موفق

2022-02-16-08-16-11
آرمین اسکوئیان متولد 1362 دانش آموخته مقطع دکتری ورودی سال 1391رشته تحصیلی: زراعت گرایش فیزیولوژی...
2022-01-09-11-51-34
شرکت خوراک پرداز هزاره نوین در سال ۱۳۸۷ با هدف انجام وظیفه حرفه ای خود در خدمت رسانی به صنعت خوراک...