عکس: محمد بینایی
عکس: محمد بینایی
عکس: محمد بینایی
عکس:محمد بینایی
عکس: محمد بینایی
عکس: محمد بینایی
عکس: محمد بینایی
  • A-
  • A
  • A+

calendar   تقويم آموزشي
info 16x16 2  اطلاعيه هاي آموزش
application form  نمونه فرم هاي آموزشي
table

  تحصيلات تکميلي:
table  برنامه هفتگي دوره تحصيلات تکميلي
table  برنامه امتحاني دوره تحصيلات تکميلي
کارشناسي:
table  برنامه هفتگي دوره کارشناسي
table  برنامه امتحاني دوره کارشناسي

2015-04-14-19-04-22 - نام نشريه: آب و توسعه پايدار (Journal of Water and Sustainable Development) - نوع نشريه: علمي - ترويجي - مدير مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی - سردبير: دکتر بيژن قهرمان -...
2015-04-14-19-06-58 - نام نشريه: ماشين هاي کشاورزي (Journal of Agricultural Machinery) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر سيد محمدرضا مدرس رضوي - سردبير: دکتر محمدحسين عباسپور...
2015-04-14-19-03-25 - نام نشريه: علوم باغباني (Journal of horticulture science) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر رضا ولي زاده - سردبير: دکتر غلامحسين داوري نژاد - دوره...
2015-04-14-19-06-24 - نام نشريه: حفاظت گياهان (Journal of plant protection) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر رضا ولي زاده - سردبير: دکتر محمد حسن راشد محصل - دوره...
2015-04-14-19-07-48 - نام نشريه: پژوهش هاي علوم دامي ايران (Journal of Studies of Animal Sciences Iran) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر حسن نصيري مقدم - سردبير: دکتر رضا ولي...
2015-04-14-19-08-13 - نام نشريه: پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران (Iranian Food Science and Technology Research Journal) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر هاشم پور آذرنگ -...
2015-04-14-19-07-24 - نام نشريه: پژوهش هاي زراعي ايران (Journal of Iranian Field Crop Research) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر پرويز رضواني مقدم - سردبير: دکتر حميدرضا...
2015-04-14-19-05-55 - نام نشريه: بوم شناسي کشاورزي (Agroecology) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر عليرضا کوچکي - سردبير: دکتر رضا قرباني - دوره انتشار: فصلنامه - پايگاه...
2015-04-14-19-05-32 - نام نشريه: اقتصاد و توسعه کشاورزي (Agricultural Economics & Development) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر رضا ولي زاده - سردبير: دکتر ناصر شاهنوشي -...
2015-04-14-19-05-02 - نام نشريه: آب و خاک (Journal of Water and Soil) - نوع نشريه: علمي - پژوهشي - مدير مسئول: دکتر رضا ولي زاده - سردبير: دکتر امير فتوت - دوره انتشار: دو ماهنامه -...
2015-05-11-05-47-39 تالیف: دکتر محمد قربانی-دکتر سعید یزدانی-مهندس هدی زارع میرک آباد، تاریخ نشر: زمستان 1389 كشاورزي پايدار اگرچه ريشه‎اي چندين هزار ساله در ادبيات كشاورزي دارد اما در دهه‎هاي اخير به دليل مشكلات زيست...
2015-05-11-05-43-45 تالیف: دکتر محمد قربانی-مهندس امین نعمتی، تاریخ نشر: زمستان 1390 بخش کشاورزی همواره به تأمین مالی به شکل "جزیره‎ای" نگاه کرده است. به همین دلیل نتوانسته کمبودهای مالی بخش را تأمین کند، از اصل...
2015-05-11-05-42-25تالیف: ژان پروپس-پاول سافونو، ترجمه: دکتر محمدرضا کهنسال-هادی رفیعی دارانی، تاریخ نشر: پاییز 1390
2015-05-11-05-38-51 تالیف: جی.اس.مادالا-این.مو.کیم، ترجمه: دکتر محمد قربانی-مهندس فاطمه حیات غیبی-مهندس سمانه شاه حسین دستجردی، تاریخ نشر: بهار 1389  در دنياي کنوني اکثر متغيرهاي موجود در حوزه­ هاي مختلف علوم به­ويژه...
2015-05-11-05-33-52 تاليف: فيليپ هنز فرانسس-ريچارد پاپ، ترجمه: دكتر محمدرضا كهنسال-مهندس هادي رفيعي داراني، تاريخ نشر: 1387 این کتاب که حاصل تلاش فیلیپ هنس فرانسس، پروفسور اقتصادسنجی کاربردی وابسته به سازمان اقتصادی و...
2015-05-11-05-26-54 تدوين و گردآوري: دكتر محمد قرباني-مهندس علي فيروز زارع، تاريخ نشر: 1387 اگرچه محيط زيست مهم‌ترين مولفه زيست انسان‌ها محسوب مي‌شود؛ اما تاكنون ارزش واقعي و مساعدت‌هاي آن به درستي مشخص نشده، به نحوي که...
2015-05-11-05-26-02تاليف: سيمون بل - استفان مورس، ترجمه: دكتر ناصر شاهنوشي-دكتر سياوش دهقانيان-مهندس يدالله آذرين‌فر،‌تاريخ نشر: 1386  از چند دهه گذشته حفظ محيط زيست به عنوان يكي از موضوعات اصلي در جوامع مطرح مي باشد...
2015-05-11-05-21-43 تاليف: ون دن بن و هاوكينز،‌ ترجمه: دكتر محسن تبرايي-دكتر اسدالله زماني پور، ‌تاريخ نشر: 1388 كتاب حاضر با نام ترويج كشاورزي حاوي تجارب با ارزش نويسندگان و حاصل تجارب بسياري از آگاهان و كارشناسان در...
2015-05-11-05-12-34 تاليف: مكش پاندي-ديپعلي تواري، ترجمه:‌دكتر ناصر شاهنوشي-دكتر سياوش دهقانيان-دكتر فرخ الدين قزلي، تاريخ نشر: 1385  بازاررساني و بازاريابي را بايد به عنوان يكي از مهمترين اجزاي ساختار توليد محصولات...
2015-05-11-05-11-11 اليف: ادوارد باربير، ترجمه: دكتر محمود دانشور كاخكي-دكتر سياوش دهقانيان-دكتر فرخ الدين قزلي، تاريخ نشر: 1385 اقتصاد و بوم شناسي اغلب به عنوان بررسي روابط ميان موجودات و محيط زيست آنها تعريف مي شود....
2015-05-11-05-10-06 تاليف: سيمون درسنر، ترجمه: دكتر محمود دانشور كاخكي-دكتر سياوش دهقانيان-دكتر فرخ دين قزلي، تاريخ نشر: 1386   توسعه اقتصادي، اجتماعي و فناوري در سطح جهاني از يكسو و مصرف بيش از اندازه منابع طبيعي و...
2015-05-11-03-58-14  تاليف: رونالد شريمپر ترجمه: دكتر سياوش دهقانيان، دكتر محمد قرباني، دكتر فرخ دين قزلي تاريخ انتشار:1384 وجود چالشهای جدی در بخش کشاورزی به ویژه سودآوری واحدهای کشاورزی و لزوم رفتار بر اساس اصول...
2015-05-10-07-27-07  تاليف: دكتر سيد صفدر حسيني-دكتر محمد قرباني،‌ تاريخ نشر:1384 اين کتاب برای استفاده درسی دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی در درس‌های اقتصاد منابع طبيعی و اقتصاد و مديريت...
2015-05-11-07-39-50 تاليف: دكتر پي. كاناكراج، ترجمه: دكتر علي اصغر اسلمي نژاد-مهندس يوسف اصلاني-مهندس علي سامعي، تاريخ نشر:1385 در كتاب حاضر اصول پايه علم ژنتيك به زبان ساده همراه با مثال هاي متعدد و تمرينات آخر هر فصل...
2015-05-11-07-38-57 تاليف: پريتي جوشي، ترجمه: دكتر علي اصغر اسلمي نژاد-مهندس علي سامعي، تاريخ نشر:1388 هدف اصلي حيات يك موجود زنده، جاودان ساختن مواد ژنتيكي و خصوصيات ساختماني سلولهايش است كه به اين وسيله معماي وراتث...
2015-05-11-06-39-12 تالیف: دانیل هیلل، ترجمه: دکتر بیژن قهرمان، تاریخ نشر: زمستان1389 «هيدرولوژي يکي از سه شاخه‌ي عمده‌ي سيالات در علم ژئوفيزيک است. دو شاخه‌ي ديگر هواشناسي و اقيانوس شناسي است ولي هيدرولوژي به طرق مختلف...
2015-05-11-06-37-55 تالیف: ک.جی.موکرجی و همکاران، ترجمه: دکتر امیر لکزیان، تاریخ نشر: زمستان1389 كتابی که پیش رو دارید و با عنوان "فعاليت­هاي ميكروبي درريزوسفر" ترجمه شده مشتمل بر شانزده فصل مختلف است. فصل­هاي ابتدايي اين...
2015-05-11-06-36-36 تاليف: ديويد، م. سيلويا و همكاران، ترجمه: دكتر امير لكزيان با همكاري مهندس نرگس ميلاني، تاريخ نشر1384 اين كتاب يكي از جامع ترين كتابهاي ميكروبيولوژي خاك مي باشد كه تا كنون منتشر شده است. مطالب اين كتاب...
2015-05-12-04-58-11  تاليف: داگلاس دي. بوهلر، ترجمه: دكتر محمدحسن راشد محصل-مهندس سيد احمد حسيني، تاريخ نشر:1386  در كتابي كه پيش روي شماست تعدادي از بهترين محققان عصر حاضر تلاش كرده اند تا مطالب روز را در بوته...
2015-05-12-03-56-33 تالیف: پاول سی. دی. نیوتن و همکاران، ترجمه: علیرضا کوچکی-مهدی نصیری محلاتی-لیلی تبریزی-محمدخیرخواه-رضا میرزایی تالارپشتی، تاریخ نشر: پاییز 1389  امروزه تغيير اقليم بصورت يكي از چالش‌هاي مهم...
2015-05-12-03-47-46 تدوین و گردآوری: دکتر محمد کافی-مهندس معصومه صالحی-مهندس حمیدرضا عشقی‌زاده، تاریخ نشر: زمستان 1389  اصطلاح شوری، گویای حضور بیش از حد یون‌های محلول در خاک و آب اعم از آب آبیاری، زهکشی و...
2015-05-12-03-47-02 دوین و گردآوری: دکتر محمد فارسی-مهندس مهدی قبولی-مهندس حسن محمودنیا، تاریخ نشر: زمستان 1389  اين کتاب شامل دو بخش می‌باشد که به شکلی جامع مباحث سيتوژنتيک گياهی را پوشش داده است. در بخش اول به...
2015-05-12-03-45-59 تالیف: رالف سیمز-علی سیق، ترجمه: دکتر محمدحسین عباسپور فرد-مهندس محمدعلی ابراهیمی نیک-دکتر مهدی خجسته پور، تاریخ نشر: تابستان 1390  در دهه های اخیر به منظور كاهش وابستگي به منابع انرژي فسيلي،...
2015-05-12-03-45-18 تدوین و گردآوری: دکتر علیرضا کوچکی-دکتر مهدی نصیری محلاتی-مهندس فرزاد مندنی-دکتر سرور خرم‌دل، تاریخ نشر: زمستان 1390  امروزه علوم تلفیقی به صورت گسترده­ای مورد توجه واقع شده است. یکی از این علوم...
2015-05-12-03-42-58 تالیف: گروبنکیزر- سیلویا شنل، ترجمه: دکتر علیرضا کوچکی-مهندس فرنوش فلاح پور-مهندس قربانعلی رسام، تاریخ نشر: پاییز...
2015-05-11-07-36-51 تدوين و گردآوري: دكتر محمد موسوي بايگي-مهندس بتول اشرف، تاريخ نشر: 1388 امروزه بشر با علوم بسیاری در زمینه های مختلف آشنا شده و با آن ارتباط تنگاتنگ برقرار نموده است. ولی با این حال هنوز بسیارند...
2015-05-11-07-19-55 تاليف: هارميندر پال سينگ و همكاران، ترجمه: دكتر رضا قرباني-دكتر محمدحسن راشدمحصل-مهندس سيداحمد حسيني-مهندس سيدكريم موسوي-مهندس كمال حاج محمدنيا قاليباف، تاريخ نشر:...
2015-05-11-07-19-02 تاليف: عادل ال تي تي، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي-مهندس زينت برومند رضازاده،‌تاريخ نشر: 1388 کتاب حاضر با نگاهی نو کلیه جنبه‌های عملیات خاکورزی و تأثیر آن بر ساختار و کارکرد خاک را مورد بحث قرار داده است....
2015-05-11-07-17-38 تاليف: ريچارد السن-چارلزفرانسيس-استفان كافكا، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي، مهندس سمانه نجيب نيا، تاريخ نشر: 1387  امروزه بهره برداری بی رویه از منابع زمین در طی قرن گذشته و عدم توجه به تبعات ناشی...
2015-05-11-07-16-36 تاليف: ام. لگريد - او. سي. بكمن - اي.ا. كوستاد، ترجمه: مجيد جامي الاحمدي-بهنام كامكار-عبدالمجيد مهدوي دامغاني، تاريخ نشر: 1385  كتاب حاضر به بررسي جنبه هاي زيست محيطي و پايداري توليد مواد...
2015-05-11-07-07-02 تاليف: جنز اريك جنسن و همكاران، ترجمه: دكتر محمدحسن راشد محصل و همكاران، تاريخ نشر: 1385  با وجودي كه فصلهاي مختلف اين كتاب توسط افراد مختلفي نوشته شده، ولي دقت شده است كه محتواي آنها دربرگيرنده...
2015-05-11-07-05-56 تاليف: ريچارد جي.آلدريچ-رابرت جي.كرمر، ترجمه: دكتر محمدحسن راشد محصل-مهندس سيدكريم موسوي، تاريخ نشر:1386  علف هاي هرز تا حدودي پيامد توليد محصولات زراعي هستند، البته بيشتر مي بايست آنها را...
2015-05-11-07-05-02 تاليف: دي. وود-جي.ام.لنه، ترجمه: عليرضا كوچكي و همكاران، تاريخ نشر: 1384  تنوع زيستي از مؤلفه هاي مهم پايداري در بوم نظامهاي طبيعي محسوب مي شود و امروزه اين موضوع در بوم نظامهاي پايدار كشاورزي...
2015-05-11-07-04-00 تاليف: كي.آر.ردي-اچ.اف.هاجز، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي-مهندس محمد حسيني، تاريخ نشر: 1385  كتاب حاضر به توصيف تغييرات طبيعي دماي كره زمين در طول تاريخ پرداخته و شواهد مربوط به تغييرات دماي ناشي...
2015-05-11-06-44-07تاليف: جي. والاس، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي، احمد غلامي، عبدالمجيد مهدوي دامغاني، ليلي تبريزي، تاريخ انتشار: 1384  مجموعه حاضر برگردان كتاب Organic Field Crop Handbook نوشته J.Wallace است كه در فصول...
2015-05-11-06-42-44 تاليف: دكتر هرمز كيانمهر تاريخ انتشار: 1384  
2015-05-11-06-41-57 تاليف: لمبرز-چاپين-پونز، ترجمه: دكتر عليرضا كوچكي و همكاران،‌ويراستار علمي: دكتر مهدي نصيري محلاتي، تاريخ نشر:1384  در اين كتاب كه به تشريح مكانيسم هاي فيزولوژيكي گياهي از مقياس مولكولي تا گياه و...
2015-05-06-07-00-59  تاليف: استفن آر. گليسمن، ترجمه: دكتر رضا قرباني، دكتر ليلا تبريزي، دكتر عليرضا كوچكي، دكتر مهدي نصيري محلاتي، تاريخ نشر:1389 پروفسور استیو گلیسمن استاد دانشگاه کالیفرنیا از پیشگامان علم بوم...
2015-05-13-06-19-06  تاليف: ارنست ماير-پيتر د. اشلوك، ترجمه: اميد ميرشمسي كاخكي-دكتر جمشيد درويش، تاريخ نشر:1387 سيستماتيک جانوري يکي از شاخه‌هاي علم زيست شناسي است که هدف آن شناسایی ، نامگذاری و رده بندي جانوران و...
2015-05-13-06-12-25  تاليف: اچ.اچ.ون هورن-سي.جي.ويل كاكس، ترجمه: دكتر عباسعلي ناصريان-دكترنيما فرزانه، دكتر سعيد حسني-دكتر مسلم باشتني، تاريخ نشر:1386 مديريت گله گاوهاي شيري در حال حاضر امري دشوار است و نياز به...
2015-05-13-05-51-42  تاليف: دكتر مجتبي طهمورث پور، تاريخ نشر:1387 طي ساليان متمادي تدريس دروس ژنتيك و اصلاح نژاد دام همواره فقدان مجموعه اي مدون كه سرفصل دروس ستاد انقلاب فرهنگي را پوشش دهد احساس مي شد. اين كتاب مشتمل...
2015-05-13-05-40-45  تدوين و گردآوري: دكتر مجتبي طهمورث پور-دكتر عبدالمنصور طهماسبي، تاريخ نشر:1387   پیشرفت جوامع بشری در گروه سلامت تمام افراد جامعه است و تغذیه نا کارآمد از مهمترین مسائلی است که جوامع در حال...
2015-05-13-05-32-04  تاليف: پي.جي.اچ. بال-اي.آر.پيترز، ترجمه: دكتر اميرهوشنگ فلاح راد، تاريخ نشر:1388 چاپ سوم كتاب توليد مثل در گاو كه اكنون ترجمه آن را در دست داريد؛ كتابي است بسيار با ارزش، از آن جهت كه نويسندگان...
2015-05-13-05-26-37  تاليف: دكتر محسن دانش مسگران-دكتر عبدالمنصور طهماسبي-دكتر سيد عليرضا وكيلي، تاريخ نشر:1387  با عنایت به گسترش آموزش و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم دامی در کشور، دسترسی به اطلاعات نوین در...
2015-05-13-05-16-13  تاليف: پيتر.جي.جي. جكسون، ترجمه: دكتر امير هوشنگ فلاح راد-دكتر مسعود طالب خان گروسي، تاريخ نشر:1387 هدف اين كتاب توضيح دادن برخي از مسائل مربوط به مامائي دامپزشكي است كه دامپزشكان به آنها...
2015-05-13-04-27-25  تاليف: جيمز كانينگهام-برادلي كلين، ترجمه: دكتر حميدرضا كازراني، تاريخ نشر: 1388 دانش فیزیولوژی به مطالعه عملکرد طبیعی بدن و در حقیقت مطالعه تمامی مولکولها، سلولها و اندامهای آن و همچنین کنش و...
2015-05-13-04-10-58  تدوين و گردآوري: دكتر محمدرضا اصلاني، تاريخ نشر:1387   هرچند سم و سم‌شناسي هميشه همراه بشر بوده است ولي در سال‌هاي اخير بر اهميت آن بسيار افزوده شده است و آموزش و پژوهش جنبه‌هاي مختلف آن...
2015-05-13-04-03-34 تاليف: دكتر ابوالقاسم نبي پور - دكتر احمد علي محمدپور، تاريخ نشر: 1388 در اين كتاب آناتومي استخوان ها، مفاصل، ماهيچه ها، عروق خوني و اعصاب اندام هاي حركتي قدامي و خلفي حيوانات اهلي به صورت جامع و مقايسه...
2015-05-12-09-49-13 تاليف: روالد نزلين، ترجمه: دكتر غلامرضا هاشمي تبار، با همكاري: دكتر مسعود رجبيون، دكتر مريم ملكي، تاريخ نشر:1384 ايمونولوژي مدرن از اكتشافات انقلابي كه صد سال پيش، در دهه آخر قرن 19 رخ داد، شكل گرفته...
2015-05-12-09-48-06 تاليف: سي.ال.ديويس-جي.كي.دراكلي، ترجمه: عباسعلي ناصريان، بهنام صارمي، مسلم باشتني، عليرضا فروغي، تاريخ نشر:1384 آينده هر واحد پرورش گاو شيري به ميزان موفقيت آن در برنامه‌هاي مربوط به پرورش گوساله و...
2015-05-12-09-46-41  تدوین و گردآوری: دکتر رضا ولی زاده-مهندس موسی وطن دوست، تاریخ نشر: پاییز1389 این کتاب در راستای تشخیص نیاز کلیه افراد مرتبط با آزمایشگاه ها و کارگاه‌ها مانند مسؤولان، کارشناسان، دانشجویان (در سطوح...
2015-05-12-09-33-00تالیف: دکتر رضا ولی زاده، تاریخ نشر:بهار1390   مطالب این کتاب اساسا برای عرضه اطلاعات و آگاهیهای لازم به کارشناسان، دانشجویان علوم دامی به ویژه در سطح کارشناسی به رشته تحریر درآمده...
2015-05-12-09-25-10  تالیف: گلن آر. گیبسون و همکاران، ترجمه: دکتر ابوالقاسم گلیان و همکاران، تاریخ نشر: بهار1390 کتاب حاضر مروری بر پیشرفت‌های اخیر در زمینه پری‌بیوتیک‌های خوراکی که از طریق تغییر در فعالیت‌های میکروبی...
2015-05-12-09-00-37تالیف: ربرت بلایر، ترجمه: دکتر ابوالقاسم گلیان-مهندس عبدا... اکبریان-مهندس محمدجواد آگاه-مهندس اردشیر شیخ احمدی، تاریخ نشر: پاییز1390 حدود دو قرن است كه انسان صنعتي با سرعت فزاينده‌اي از زندگي با طبيعت...
2015-05-12-08-56-22تالیف: توبیاس استاینر، ترجمه: دکتر ابوالقاسم گلیان-مهندس عبدالله اکبریان-مهندس حسن صالحی، تاریخ نشر: پاییز1390 طی دهه‌های اخیر، گیاهان دارویی به‌خاطر دارا بودن ويژگي‌هاي خاص، به عنوان جایگزینی برای مواد...
2015-05-12-08-52-39 تالیف: جی. سی. دبلیو. اینگلند، ترجمه: دکتر امیر هوشنگ فلاح‌راد-دکتر مسعود طالب‌خان گروسی-دکتر نیسا فرزانه، تاریخ نشر: پاییز1390 در سومین ویرایش این کتاب، مجدداً به تیتر اولیه بازگشت کرده‌ایم که "باروری...
2015-05-12-08-41-09تالیف: سباستین ای. هیث، ترجمه: دکتر مجتبی طهمورث پور-دکتر فرخ دین قزلی-مهندس هادی رفیعی دارانی، تاریخ نشر: زمستان1390 وقوع حوادث طبيعي و غيرمترقبه از جمله مسائلي است كه كشورهاي مختلف، بسته به شرايط خاص...
2015-05-12-08-30-00  تالیف: یان گوردون، ترجمه: دکتر امیر‌هوشنگ فلاح‌راد، تاریخ نشر: بهار1391 در سال‌های اخیر، همه کسانی که با دامپروری و دامپزشکی به صورت آکادمیک آشنایی دارند به نحوی از فناوری‌های این رشته استفاده...
2015-05-12-08-20-28تدوین و گردآوری: دکتر فخری شهیدی-دکتر فریده طباطبایی یزدی-مهندس علیرضا صادقی-مهندس علی اکبر غلامحسین پور، تاریخ نشر: پاییز1389 کتاب "زيست‌فناوری کاربردی در صنايع غذايي" مشتمل بر سه بخش "بيوشيمی تخمير،...
2015-05-11-09-29-47 تاليف: ويليام ت. هابرت و همكاران، ترجمه: دكتر محمد محسن زاده-دكتر سعيد خانزادي، تاريخ نشر:1384 كنترل كيفيت موادغذايي مهمترين معياري است كه در توليد محصولات غذايي مورد توجه قرار مي‌گيرد. محصول غذايي با...
2015-05-11-09-28-35تاليف: سيد علي مرتضوي-الهام خاني پور-سيد هاشم حسيني پور، تاريخ نشر: 1386  دون داشتن اطلاعاتي درباره خصوصيات مورفولوژيكي و بيوشيميايي ميكروارگانيسم هاي عامل فساد و مسموميتهاي غذايي، شناخت زنجيرة...
2015-05-11-09-27-32تاليف: دكتر محمدعلي رضوي-مهندس ريحانه اكبري، تاريخ نشر: 1385  اين كتاب بر پايه سرفصل دروس خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي و رئولوژي مواد غذايي دوره كارشناسي ارشد و دكتري در رشته علوم و صنايع غذايي...
2015-05-11-09-26-26 تاليف: جي. دبليو. گلد، ‌ترجمه: دكتر حميد بهادر قدوسي-مهندس شهره نيكخواه، تاريخ نشر: 1386 نگهداری مواد غذایی یکی از قدیمی‌ترین تکنولوژی‌های مورد استفاده انسان بوده است. خشکانیدن، نمک سود کردن و انجماد...
2015-05-11-09-24-19 تاليف: پري جانسون-گرين، ترجمه: دكتر محمدباقر حبيبي نجفي-مهندس اميرسالاري-مهندس عليرضا رياضي، تاريخ نشر: 1386  درس بیوتکنولوژی غذایی چندین سال است که به فهرست دروس دانشجویان علوم و صنایع غذایی و...
2015-05-11-09-22-16 تدوين و گردآوري: فخري شهيدي-بهزاد ناصحي-آناهيتا راستگو، تاريخ نشر: 1386  مصرف فراورده هاي خميري در بيشتر كشورهاي دنيا رايج است. عموم مردم اسپاگتي، نودل و ماكاروني را مي شناسد و اين گروه از فراورده...
2015-05-11-09-15-06 تاليف: جيمز ام. جي و همكاران، ترجمه: دكتر سيد علي مرتضوي-مهندس سيدحميدرضا ضياءالدين، تاريخ نشر: 1388  اين كتاب ترجمه‌ي ويرايش هفتم كتاب ميكروبيولوژي غذايي مدرن تأليف جيمز ام. جي، مارتين جي. لاسنر...
2015-05-11-09-07-53 تاليف: جيمز ام. جي، ترجمه: دكتر سيدعلي مرتضوي-مهندس سيدحميدرضا ضياءالحق، تاريخ نشر: 1388  اين كتاب ترجمه‌ي ويرايش هفتم كتاب ميكروبيولوژي غذايي مدرن تأليف جيمز ام. جي، مارتين جي. لاسنر و ديويد اي....
2015-05-11-09-06-53 تاليف: دكتر سيد علي مرتضوي-ليلا زيرجاني-فريده طباطبايي يزدي، تاريخ نشر: 1388  این کتاب مجموعه‌ای از مطالب کلیدی وروشهای آزمایشی نوین و ضروری و مبتنی بر مبانی میکروب شناسی مواد غذایی در ارتباط با...
2015-05-11-09-05-56 تدوین و گردآوری: دکتر مصطفی مظاهری، مهندس سمیرا یگانه زاد، مهندس مرضیه معین فرد، مهندس نفیسه واحدی ویراستار علمی: دکتر محمد حسن زاده تاریخ نشر: بهار 1389 ارتباط تنگاتنگ بین غذا و سلامتی بر کسی پوشیده...
2015-05-11-08-54-13 تالیف: آر. پائول سینگ-دنیس آر. هلدمان، ترجمه: دکتر سید علی مرتضوی-دکتر علی اکبر سیف کردی-مهندس علیرضا صادقی-مهندس علی اکبر غلامحسین پور، تاریخ نشر: تابستان 1391 (چاپ دوم) صنعت غذا از صنايع بزرگ جهاني...
2015-05-11-08-53-10 تدوین و گردآوری: دکتر فخری شهیدی-دکتر فریده طباطبایی یزدی-مهندس علیرضا صادقی-مهندس علی اکبر غلامحسین پور، تاریخ نشر: پاییز 1389 کتاب "زيست‌فناوری کاربردی در صنايع غذايي" مشتمل بر سه بخش "بيوشيمی تخمير،...
pcr تالیف: جان مائورر، ترجمه: سید علی مرتضوی-فریده طباطبایی یزدی-علیرضا صادقی-الهام رنجبر امانی، تاریخ نشر: پاییز 1389 اين کتاب، فناوري‌هاي تشخيصي مبتني بر واکنش زنجيره‌ای پليمراز را به منظور شناسايي عوامل...
2015-05-11-08-49-05 تالیف: توماس السن و نیلز بینگسن، ترجمه: دکتر فخری شهیدی-راحله قاسم زاده، تاریخ نشر: تابستان 1390  این کتاب مشتمل بر مقدمه، فرآوری حداقل مواد غذایی با روش های حرارتی، فرآوری حداقل مواد غذایی با روش...
2015-05-11-08-45-45 تالیف: لوکاکوکولین-دانیلو ارکولینی، ترجمه: دکتر سید علی مرتضوی-احمدرضا بهرامی-علیرضا صادقی-بلال صادقی، تاریخ نشر: بهار 1390   هتمام نويسندگان اين کتاب بر تلفيق دو فناوری باستانی و فرا مدرن...
2015-05-11-08-42-23  تدوین و گردآوری: دکتر سید محمدعلی رضوی-مهندس مریم بهرام پور-مهندس محمدرضا امیریوسفی، تاریخ نشر: تابستان 1390  این کتاب در قالب 5 فصل با عناوین مفاهیم پایه مهندسی، موازنه جرم، ترمودینامیک،...
2015-05-11-08-39-42 تدوین و گردآوری: خلیل بهزاد-محمدباقرزاده-محمد الهی، تاریخ نشر: زمستان 1391
2015-05-11-08-06-53 تدوین و گردآوری: دکتر مهدی مدرس اول، تاریخ نشر: پاییز1389 رده­ بندی حشرات یکی از دروس بنیادی و اصلی کشاورزی در مقاطع کارشناسی گیاه­پزشکی و همچنین کارشناسی ارشد رشتة حشره­شناسی کشاورزی و سایر رشته­های...
2015-05-11-08-05-56 دوين و گردآوري: دكتر مهدي مدرس اول، تاريخ نشر:1388 رده¬بندی حشرات یکی از دروس بنیادی و اصلی کشاورزی در مقاطع کارشناسی گیاهپزشکی و همچنین کارشناسی ارشد رشتة حشره¬شناسی کشاورزی و سایر رشته های همسو را...
2015-05-11-08-03-41 تدوين و گردآوري: دكتر بهروز جعفرپور-مهندس محمدعلي سبك خيز،1386 ويروئيدها كوچكترين عوامل بيماريزاي گياهي مي باشند كه تقريبا 40 سال از شناسايي آنها مي گذرد. طي دهه اخير پيشرفتهاي زيادي در ارتباط با اين...
2015-05-11-07-53-39تدوين گردآوري: مهندس مجتبي مدرس رضوي، ‌تاريخ نشر: 1388 کشاورزی در ايران پيشه‌ای ديرينه می‌باشد که امروز هم از ارکان مهم اقتصاد کشور بشمار می‌رود. کشاورزی ايران در طی سالها تحت تأثير عوامل متعدد، تغييرات...
آزمایشگاه ها
آزمایشگاه ها
ایستگاه هواشناسی
ایستگاه هواشناسی
مجتمع صنايع غذايي
مجتمع صنايع غذايي
مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه بیوسیستم
مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه بیوسیستم
مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه ای
مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه ای
مرکز تحقیقاتی دام و طیور
مرکز تحقیقاتی دام و طیور
مرکز تحقیقاتی گاوشیری
مرکز تحقیقاتی گاوشیری
مزرعه دانشکده
مزرعه دانشکده
کتابخانه
کتابخانه
گلخانه تحقیقاتی
گلخانه تحقیقاتی

 

 

info 16x16 1مسئول هماهنگی امور سایت: محمد آمار
info 16x16 1 طراح سایت: مهندس مجتبی پردل info 16x16 1به روز رسانی اطلاعات سایت: مهندس میترا عباسی
با همکاری مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
اطلاعیه های آزمون دکتری
اطلاعیه های آزمون دکتری
اطلاعیه 1

اخبار و اطلاعیه ها


2016-05-24-06-15-18شنبه 1 خرداد 1395 در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئيس...
2016-05-24-06-11-44چهارشنبه 22 اردیبهشت 95 دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک...
2016-05-24-06-06-15چهارشنبه 22 اردیبهشت 95 در حکمی که از سوی دكتر كافی،...
2016-05-24-05-59-50در آیین اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و...
2016-05-07-06-32-08پنجشنبه 18 اردیبهشت1395 دانشكده كشاورزی در پانزدهمین...
2016-04-18-05-12-11خانم صديقه عظيمي  دانشجوي رشته بيماري شناسي گياهي...
2016-04-09-05-45-06 سه شنبه 17 فروردین 1395 دکتر کامران داوری، استاد...
2016-03-14-04-09-59 شنبه 22 اسفند 94 دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه...
2016-03-02-10-10-23نشريات برتر نمايه شده در پايگاه اطلاعات علمي جهاد...
2016-03-02-05-50-47   چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ دكتر محمد كافي، رئيس...
2016-02-27-04-52-45  دوشنبه 3 اسفند1394 دکتر احمدرضا بهرامی،...
2016-02-20-08-08-01همزمان با روزهاي آغازين نيمسال دوم  سال تحصيلي و...
2016-02-09-08-16-56 دوشنبه 1394/11/20 دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش...
2016-02-09-08-12-31 یکشنبه 18 بهمن 1394 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی...
2016-02-06-10-22-57 چهارشنبه 1394/11/14 دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه...
2016-02-02-05-15-59دوشنبه 12 بهمن 1394 طي مراسمي ،صبح امروز ، دوشنبه...
2016-02-02-05-14-23دوشنبه 12 بهمن 1394 همزمان با آغازين روز از ايام الله...
2016-01-30-08-40-07 شنبه 10 بهمن 1394 كل من عليها فان و يبقي وجه ربك...
2016-01-10-09-20-40 یکشنبه 20 دی 1394 دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه...
3-1دوشنبه 1394/10/7 آقاي مجيد حسن زاده ، همكار شاغل در...
3   یکشنبه 1394/10/6 سركار خانم پروين عابداني ،...
2015-12-19-04-44-05دوشنبه 1394/9/23 آيين توديع آقاي دكترفرج الله شهرياري...
2015-12-13-09-12-22   جداول برنامه های هفته پژوهش مربوط به دانشکده...
2015-12-07-06-36-42یکشنبه 15 آذر 1394 دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه...
2015-12-07-05-54-17یکشنبه 15 آذر 1394 رئیس دانشکده کشاورزی، هدفمندی و...
2015-11-23-08-13-53دوشنبه 2 آذر 1394 جلسه كميته عالي همايش ملي كنترل...
2015-11-18-09-09-06چهارشنبه ۲۷ آبان1394 دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم،...
2015-11-18-09-02-33   دوشنبه 25 آبان 1394 دکتر احمدرضا بهرامی،...
2015-11-14-09-35-58برداشت زعفران در ايران به صورت سنتي انجام مي‌گيرد و...
2015-10-31-10-04-37در مراسم افتتاحيه هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب...
2016-02-15-06-58-03برآورد تبخیر- تعرق، مقاومت های آئرودینامیکی و سطحی و...
2016-02-02-09-01-32عنوان پایان نامه: ارزیابی اثر تنش های همزمان شوری و...
2015-05-27-16-48-11 12 و 13 اسفندماه 1393 تهران - مركز همايش هاي بين...