Plan Title Executors Status
Status
انتخاب فضای سبز شهری براساس اقلیم محلی حال و آینده (مطالعه موردی: Agropyron cristatum ، Agropyron desertorum و Festuca arundinacea به عنوان گونه های بومی چمن در ایران\\\\\\\\\\\\\\\"Azita Farashi - Zahra Karimianterminated
تهیه پایگاه داده‌های مکانی برای توسعه گونه‌‌های گیاهی کم‌نهاده در منظرشهری مشهدZahra Karimianterminated
تهیه و تدوین تقویم باغبانی و دستورالعملهای فنی و خاص نگهداری بوستان علمی پژوهشی کم نهاده تا استقرار کامل گونه های گیاهی و پایان دوره تضمین و ارائه خدمات نظارت عالیه در بخش طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و انتخاب و کاشت گونه های گیاهی فضای سبزFatemeh Kazemiterminated
امکان سنجی و تولید سبزی و گیاهان دارویی سالم بصورت پات پلنتYahya selahvarziterminated
انجام خدمات مشاوره برای طراحی و نظارت عالیه پروژه خشک منظر محوطه امور منابع آب مشهدFatemeh Kazemiterminated
مطالعه تأثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران در دوره پس از برداشتMajid Aziziterminated
بهینه سازی سیستم جت پلاسمای سرد و ارزیابی تأثیر آن بر بار میکروبی و ترکیبات موثره زعفران (Crocus sativus L)Majid Azizicurrent
بررسی گونه های گیاهی مقاوم و متناسب در اجرای فضای سبز تصفیه خانه های فاضلاب با توجه به فاضلاب شهر مشهد و مساحت تصفیه خانه های موجود با رویکرد زیبا سازی فضا، تصفیه هوا و حذف بوFatemeh Kazemiterminated
امکان توسعه فضای سبز کم نهاده شهر رضویه و باز پیرایی آن براساس الگوی خشک منظرYahya selahvarziterminated
مشاوره در بهسازی، تکمیل و توسعه کلکسیون های گیاهان دارویی باغ گیاه شناسیMajid Aziziterminated
مشاوره در بهسازی، تکمیل و توسعه کلکسیون های ایران و توران باغ گیاه شناسیFatemeh Kazemiterminated
انجام مطالعه و طراحی و تهیه متره و برآورد و اسناد پارک موضوعی کم نهادهFatemeh Kazemiterminated
ارزیابی اثرات مالچهای زنده و غیر زنده برای صرفه جویی در مصرف آب در فضای سبز شهریFatemeh Kazemiterminated
برآورد نیاز آبی 5 گونه گیاهی غالب در شهر مشهدFatemeh Kazemi - Mahmood Reza Golzarianterminated
مطالعات طرح جامع فضای سبز شهر جدید گلبهارLeila Samieiterminated
بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز شهری- فاز 1 تحقیقFatemeh Kazemi - Mahmood Reza Golzarianterminated
بررسی اثر چند نوع خاکپوش بر کیفیت شیمیائی خاک زیرینAli Tehranifarterminated
مطالعه دلایل سرخشکیدگی وزردی زود هنگام درختان چنار در سطح شهر مشهدAmir Lakzian - Ali Tehranifarterminated