Plan Title Executors Status
Status
تحقیقات بازار و تهیه طرح توجیه اقتصادی مقدماتی پروژه سرمایه‌گذاری در مخازن آبی و پروژه‌های گردشگری مرتبط با آن در کمربند سبز مشهدAli Firoozzareterminated
بررسی و ارزیابی وضعیت صنایع غذایی ایران و تعیین اولویت های سرمایه گذاریHosein Mohammaditerminated
طراحی سیستم هوشمند زنجیره ارزش برای عرضه غذای سالمHosein Mohammaditerminated
برنامه ریزی استراتژیک برای مبادله فاضلاب تصفیه شده شهری با آب کشاورزی جهت تامین آب شرب پایدار شهری مطالعه مورد شهر مشهدAli Firoozzareterminated
الگوسازی اقتصادی - مدیریتی منابع آب در زیر بخش های کشاورزی ، صنعت و معدن و خدمات با تاکید بر نقش بازار آب در استان خراسان رضویAli Firoozzareterminated
چگونگی ارتباط دهاقین کچالوکار بامارکیت در ولایت بامیانAli Firoozzareterminated
مدل سازی صادرات محصولات صنایع غذایی ایران براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم عامل بنیان تا افق چشم انداز 1404Hosein Mohammaditerminated
تحقیقات بازار و مطالعات اقتصادی بوستان غدیر مشهدAli Firoozzareterminated
راهبردهای توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک در استان خراسان رضوی - مطالعه موردی: زعفران، پسته و کشمش برای دوره سال 1398، لغایت 1399Ali Reza Karbasiterminated
بررسی راهکارهای عملیاتی جهت بهره مندی از پتانسیل مناطق ویژه اقتصادی ، بازارچه ها و گمرکات مرزی استان بمنظور بهبود رشد اقتصادی استانAli Reza Karbasiterminated
ارزیابی و سنجش سطح برخورداری شهرستان های استان خراسان رضوی در بخش های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سال 1395Mahmood Sabouhi Sabouniterminated
ارزیابی اثرات اجتماعی-اقتصادی سه دهه تحقیقات زعفرانAli Reza Karbasiterminated
بررسی موانع توسعه بازار تعاونی های صنایع دستی استان سیستان و بلوچستانAli Reza Karbasiterminated
بررسی و ارائه راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی در استان خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانهAli Reza Karbasiterminated
Social risk, trust and insurance decisionsLeili Abolhassaniterminated
بررسی راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای فضاهای عمومی (کاربری های غیرانتفاعی)Naser Shahnoushi froshaniterminated
تجربه کشورهای منتخب در تأمین مالی بخش کشاورزی (مطالعه موردی هند، ترکیه، چین و آمریکا)Naser Shahnoushi froshaniterminated
طرح پیشنهادی برنامه توسعه روستایی استان خراسان رضوی در چارچوب اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیMahmoud Daneshvar Kakhkiterminated
بررسی ضرورت بازنگری در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تطابق با بازار کارMohammad Ghorbaniterminated
سنجش توسعه یافتگی مناطق و نواحی شهر مشهدNaser Shahnoushi froshaniterminated
بررسی قابلیت ها و کارکردهای خوشه های توسعه روستایی- مطالعه موردی شهرستان کاشمرMahmoud Daneshvar Kakhkiterminated
محاسبه بهره وری کل عوامل تولید و شاخص های مزیت نسبی در صنایع استان خراسان رضویArash Dourandishterminated
امکان سنجی پیاده سازی و اجرای الگوی تأمین مالی جمعی در پروژه های شهرداری مشهدNaser Shahnoushi froshaniterminated
تدوین دستورالعمل ارزیابی ریسک پروژه های عمرانیLeili Abolhassaniterminated
بررسی میزان تأمین میوه و تره بار و ارزاق عمومی مصرفی از بازارهای شهرداریArash Dourandishterminated
تحلیل بر ریسک های فضای کسب و کار و ارتباط آن با مسائل آبLeili Abolhassaniterminated
بررسی تجربه سایر کشورهای جهان در مدیریت منابع آب زیر زمینی و کاربرد آن ها در ایرانHosein Mohammaditerminated
ساماندهی و تشکیل بازار آب در خراسان رضویNaser Shahnoushi froshaniterminated
بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نانNaser Shahnoushi froshaniterminated
بررسی راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در سطح منطقه 12 با محوریت جذب سرمایهNaser Shahnoushi froshaniterminated
تعیین چشم انداز بکارگیری و ارزیابی کارکنان و پذیرش دانشجویان مجتمع آموزش عالی تربت حیدریهNaser Shahnoushi froshaniterminated
بررسی پارامترهای اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور (مطالعه موردی شهرستان مشهد)Naser Shahnoushi froshaniterminated
ارائه پیشنهاد شیوه های نوین خدمات رسانی در بازارهای میوه و تره بار و امکان سنجی موارد پیشنهادی و ارائه راهکارهای اجرائیMohammad Reza Kohansalterminated
نظرسنجی از شهروندان و مراجعه کنندگان به بازارها در خصوص خدمات ارائه شده در بازارهای میوه و تره بار و ارزاق عمومی و نیازسنجی در خصوص خدمات جدید درخواستیMohammad Reza Kohansalterminated
بررسی چالشها وفرصت های ایجاد شده برای صنعت برق ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی با تاکید بر پخش انتقالHosein Mohammaditerminated
بررسی علل و تعیین میزان ضایعات نان در سطح شهر مشهد مقدسNaser Shahnoushi froshaniterminated
بررسی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی استان سیستانMohsen Tabraeiterminated
براورد میزان خسارت بر منابع اب شهری و روستایی شهرستان ایرانشهرNaser Shahnoushi froshaniterminated
تهیه استانداردهای تعیین خسارت بیمه محصولات باغی سیب و انگورNaser Shahnoushi froshaniterminated
نحوه تنظیم سیاست های مناسب کشاورزی در زیربخش های دام و شیلاتNaser Shahnoushi froshaniterminated
طرح جامع مطالعاتی تحقیقاتی اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی شهرداری مشهدMohammad Ghorbaniterminated
برآوردارزش واقعی و قیمت تمام شده آب در نظامهای بهره برداری مختلفMahmoud Daneshvar Kakhkiterminated