عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
تحقیقات بازار و تهیه طرح توجیه اقتصادی مقدماتی پروژه سرمایه‌گذاری در مخازن آبی و پروژه‌های گردشگری مرتبط با آن در کمربند سبز مشهدعلی فیروز زارعخاتمه یافته
بررسی و ارزیابی وضعیت صنایع غذایی ایران و تعیین اولویت های سرمایه گذاریحسین محمدیخاتمه یافته
طراحی سیستم هوشمند زنجیره ارزش برای عرضه غذای سالمحسین محمدیخاتمه یافته
برنامه ریزی استراتژیک برای مبادله فاضلاب تصفیه شده شهری با آب کشاورزی جهت تامین آب شرب پایدار شهری مطالعه مورد شهر مشهدعلی فیروز زارعخاتمه یافته
الگوسازی اقتصادی - مدیریتی منابع آب در زیر بخش های کشاورزی ، صنعت و معدن و خدمات با تاکید بر نقش بازار آب در استان خراسان رضویعلی فیروز زارعخاتمه یافته
چگونگی ارتباط دهاقین کچالوکار بامارکیت در ولایت بامیانعلی فیروز زارعخاتمه یافته
مدل سازی صادرات محصولات صنایع غذایی ایران براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم عامل بنیان تا افق چشم انداز 1404حسین محمدیخاتمه یافته
تحقیقات بازار و مطالعات اقتصادی بوستان غدیر مشهدعلی فیروز زارعخاتمه یافته
راهبردهای توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک در استان خراسان رضوی - مطالعه موردی: زعفران، پسته و کشمش برای دوره سال 1398، لغایت 1399علی رضا کرباسیخاتمه یافته
بررسی راهکارهای عملیاتی جهت بهره مندی از پتانسیل مناطق ویژه اقتصادی ، بازارچه ها و گمرکات مرزی استان بمنظور بهبود رشد اقتصادی استانعلی رضا کرباسیخاتمه یافته
ارزیابی و سنجش سطح برخورداری شهرستان های استان خراسان رضوی در بخش های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سال 1395محمود صبوحی صابونیخاتمه یافته
ارزیابی اثرات اجتماعی-اقتصادی سه دهه تحقیقات زعفرانعلی رضا کرباسیخاتمه یافته
بررسی موانع توسعه بازار تعاونی های صنایع دستی استان سیستان و بلوچستانعلی رضا کرباسیخاتمه یافته
بررسی و ارائه راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی در استان خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانهعلی رضا کرباسیخاتمه یافته
Social risk, trust and insurance decisionsلیلی ابوالحسنیخاتمه یافته
بررسی راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای فضاهای عمومی (کاربری های غیرانتفاعی)ناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
تجربه کشورهای منتخب در تأمین مالی بخش کشاورزی (مطالعه موردی هند، ترکیه، چین و آمریکا)ناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
طرح پیشنهادی برنامه توسعه روستایی استان خراسان رضوی در چارچوب اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمحمود دانشورکاخکیخاتمه یافته
بررسی ضرورت بازنگری در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تطابق با بازار کارمحمد قربانیخاتمه یافته
سنجش توسعه یافتگی مناطق و نواحی شهر مشهدناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
بررسی قابلیت ها و کارکردهای خوشه های توسعه روستایی- مطالعه موردی شهرستان کاشمرمحمود دانشورکاخکیخاتمه یافته
محاسبه بهره وری کل عوامل تولید و شاخص های مزیت نسبی در صنایع استان خراسان رضویآرش دوراندیشخاتمه یافته
امکان سنجی پیاده سازی و اجرای الگوی تأمین مالی جمعی در پروژه های شهرداری مشهدناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
تدوین دستورالعمل ارزیابی ریسک پروژه های عمرانیلیلی ابوالحسنیخاتمه یافته
بررسی میزان تأمین میوه و تره بار و ارزاق عمومی مصرفی از بازارهای شهرداریآرش دوراندیشخاتمه یافته
تحلیل بر ریسک های فضای کسب و کار و ارتباط آن با مسائل آبلیلی ابوالحسنیخاتمه یافته
بررسی تجربه سایر کشورهای جهان در مدیریت منابع آب زیر زمینی و کاربرد آن ها در ایرانحسین محمدیخاتمه یافته
ساماندهی و تشکیل بازار آب در خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نانناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
بررسی راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در سطح منطقه 12 با محوریت جذب سرمایهناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
تعیین چشم انداز بکارگیری و ارزیابی کارکنان و پذیرش دانشجویان مجتمع آموزش عالی تربت حیدریهناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
بررسی پارامترهای اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور (مطالعه موردی شهرستان مشهد)ناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
ارائه پیشنهاد شیوه های نوین خدمات رسانی در بازارهای میوه و تره بار و امکان سنجی موارد پیشنهادی و ارائه راهکارهای اجرائیمحمدرضا کهنسالخاتمه یافته
نظرسنجی از شهروندان و مراجعه کنندگان به بازارها در خصوص خدمات ارائه شده در بازارهای میوه و تره بار و ارزاق عمومی و نیازسنجی در خصوص خدمات جدید درخواستیمحمدرضا کهنسالخاتمه یافته
بررسی چالشها وفرصت های ایجاد شده برای صنعت برق ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی با تاکید بر پخش انتقالحسین محمدیخاتمه یافته
بررسی علل و تعیین میزان ضایعات نان در سطح شهر مشهد مقدسناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
بررسی واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی استان سیستانمحسن تبرائیخاتمه یافته
براورد میزان خسارت بر منابع اب شهری و روستایی شهرستان ایرانشهرناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
تهیه استانداردهای تعیین خسارت بیمه محصولات باغی سیب و انگورناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
نحوه تنظیم سیاست های مناسب کشاورزی در زیربخش های دام و شیلاتناصر شاه نوشی فروشانیخاتمه یافته
طرح جامع مطالعاتی تحقیقاتی اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی شهرداری مشهدمحمد قربانیخاتمه یافته
برآوردارزش واقعی و قیمت تمام شده آب در نظامهای بهره برداری مختلفمحمود دانشورکاخکیخاتمه یافته