آدرس: انتهای شهرک طرق - بعد از ریل راه آهن - مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

شماره تماس: 33720100-051

اين‌ مزرعه‌ با مساحت‌ 200 هكتار در انتهای شهرک طرق واقع‌ شده‌ است‌. مزرعه دانشکده ‌داراي‌ 2 حلقه‌ چاه‌ عميق‌ با میزان آبدهی متوسط60 ليتر در ثانيه‌ است. ‌ آب استحصالی این چاهها در استخر ذخيره‌ آب‌ به‌ گنجايش‌ 3500 متر مكعب وارد و براي آبياري‌ اراضي‌ مزرعه در روز ‌مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. عمده فعالیتهای زراعی مزرعه دانشکده شامل تولید غلات، نباتات صنعتی و علوفه ای مورد نیاز واحدهای دامپروری و انجام عملیات کشاورزی دانشجویان در مقیاسهای مختلف است(عمده کشت پاییزه 65 هکتار است و به کشت جو اختصاص دارد و کشت بهاره 40 هکتار می باشد و که قسمت اعظم آن را یونجه و ذرت دربر می گیرد)

مقدار‌ 20 هكتار از مزرعه دانشکده محصور شده و بصورت اختصاصی برای فعالیتهای پژوهشی اساتید و طرح های دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی مورد استفاده واقع می شود. از مشخصات مهم این واحد، جمع آوری و تولید گیاهان زراعی و حفظ ذخایر ارزشمند گیاهی منطقه است.

وسعت باغ گیاهان دارویی واقع در مزرعه 1.5 هکتار است که در آن 60 گونه دارویی کشت می شود و 7 هکتار از مزرعه به کشت محصولات ارگانیک اختصاص دارد.

 

مزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتی

مزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتی

مزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتی

مزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتی

مزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتی

مزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتیمزرعه تحقیقاتی