عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
اثرات محافظتی ویتامین ث برعوارض ناشی از سرب بر فاکتورهای خون، سیستم تولید مثلی و تغییرات هورمونی در موش صحرایی دیابتیویتامین ث ،دیابت، سرب، تستسترون، رترضا ولی زاده, ,محسن ابوالفضلی,علیرضا ایوبیکاربردی-
تأثیر پودر گیاهان نعناع و ترخون بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های ایمنی جوجه‌های گوشتینعناع، ترخون، جوجه گوشتیاحمد حسن آبادی,محمدرضا نصیری,فرهاد خلیق قره تپهکاربردی-
جداسازی و کلونینگ ژن OMP31 از باکتری کوکوباسیل بروسلاکلونینگ، بروسلا،تعیین توالی،OMP31محمدهادی سخاوتی,مجتبی طهمورث پور,سهیل یوسفیکاربردی-
اثر تزریق درون تخمی ترئونین بر جوجه درآوری و خصوصیات مورفولوژیکی روده در بلدرچین ژاپنی یک روزهتکنیک این اووو- ترئونین- مورفولوژی روده- بلدرچین ژاپنیحسن کرمانشاهی,ابوالقاسم گلیان,نیما خدام باشی امامیبنیادی-کاربردی-
بررسی اثرات محدودیت آب بر عملکرد و متابولیت های خونی بره های بلوچیمحدودیت آب، بره بلوچی، متابولیت های خونیعبدالمنصور طهماسبی,وحید وثوقی پوستین دوز, بنیادی-کاربردی-
اثر تزریق درون تخمیترئونین بر بیان ژن موسین-2 در بلدرچین ژاپنیتزریق داخل تخمی- ترئونین- ژن موسین 2- بلدرچینحسن کرمانشاهی,حیدر زرقی,علی دانشمندبنیادی-کاربردی-
اثر تزریق درون تخمی ترئونین بر ایمنی موکوزی روده و فعالیت آنزیمی در بلدرچین ژاپنیتزریق داخل تخمی- ترئونین- فعالیت آنزیم- بلدرچینابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهی,دامون غفرانی طبریبنیادی-کاربردی-
تاثیر سطوح مختلف روی در جیره بر مبنای گندم و سویا با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی و ایمنی جوجه های گوشتیآنزیم، پاسخ های ایمنی، جوجه های گوشتی، روی، عملکرد تولیدیحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,احمد حسن آبادی,فرهاد خلیق قره تپهبنیادی-کاربردی-
اثر سطوح مختلف رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخمگذاررزماری، عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ، مرغان تخمگذارحیدر زرقی,ابوالقاسم گلیان,حسن کرمانشاهیکاربردی-توسعه ای-
کلونینگ و بیان ژن GroEL در لاکتوکوکوس لاکتیس دارای سیستم بیانی نایسین برای تولید واکسن خوراکی علیه بروسلوزژن GroEL ، لاکتوکوکوس لاکتیس، سیستم نایسین، کلونینگمحمدهادی سخاوتی,طوبی عباسی دلویی,عیسی شکاری دورباش,رضا مجیدزاده هروی,مجتبی طهمورث پور,سهیل یوسفیکاربردی-
تاثیر استفاده از پری بیوتیک اینولین و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی در گوساله های شیرخوارپری بیوتیک، اینولین ، پروتکسین ،سیستم ایمنی ،ر گوساله های شیرخوارعبدالمنصور طهماسبیبنیادی-کاربردی-
بررسی روابط فیلوژنتیکی و تکاملی فاکتورهای پرتوانی و خودنوزایی سلولهای بنیادی پرتوان در پنج گونه ی حیوانی و انسانروابط فیلوژنتیکی، فاکتورهای پرتوانی، سلولهای بنیادیرضا مجیدزاده هروی,محسن قیومیان,مرتضی هاشمی عطاربنیادی-
اثر تانن متراکم عصاره آبی ضایعات پسته بر عملکرد و گوارش پذیری ماده خوراکی در بره های تغذیه شده با جیره های کم پروتئینتانن متراکم، بره، گوارش پذیریعباسعلی ناصریان,حسین رجائی شریف آبادیکاربردی-
ساخت یک وکتور بیانی باکتریائی با دو پروموتور به منظور بیان هم زمان دو پروتئینبیان همزمان پروتئین, وکتور بیانی دو پروموتوریمحمدهادی سخاوتی,مجتبی طهمورث پور,سهیل یوسفی,علی اکبر خبیریبنیادی-
برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیه پذیری، انرژی خالص برای شیردهی، تجزیه پذیری ماده خشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده در حیوانات نشخوارکنندهسیلاژ گیاه سیب زمینی، کربوهیدرت غیر فیبری ،اسید های چرب کوتاه زنجیرعباسعلی ناصریان,حسین راست پورکاربردی-
تعیین تنوع گونه های میکروبی شکمبه در گوسفند بلوچی، بز سانن و گاو هلشتاینشکمبه، گاو، گوسفند، بز، جمعیت میکروبی، پایرو سکوئنسینگسیدهادی ابراهیمی,رضا ولی زاده,وحیده حیدریان میریبنیادی-
مقایسه ترکیب شیمیای ، فراسنجه های تخمیری و تولید گاز متان گیاه خارشتر با تعدادی از خوراک های رایج در شرایط برون تنیخارشتر، تخمیر شکمبه، متان، نشخوارکنندگان کوچکسیدهادی ابراهیمی,رضا ولی زاده,مرضیه قدمی کوهستانیکاربردی-توسعه ای-