×

توجه

Lack of access rights - File '/images/255/professors/Dr._Lida_Fekrat.jpg'

Dr.Lida Fekrat دکتر لیدا فکرت

مرتبه علمی: استاد

گرایش: تاکسونومی حشرات

ایمیل:

شماره تماس: 38805825-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون

نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در هنگام تصدیدوران تصدی
دكتر بهروز جعفرپور استاد 1370 تا 1375
دكتر مهدي مدرس اول دانشيار 1376 تا 1378
دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار استاد 1378 تا 1380
دكتر مهدي مدرس اول دانشيار 1380 تا 1382
دكتر مهدي مدرس اول دانشيار 1382 تا 1385
دكتر عصمت مهديخاني مقدم استاديار 1385 تا 1387
دکتر بهروز جعفرپور استاد 1387 تا 1389
دکتر حسین صادقی نامقی دانشیار 1389 تا 1391
دکتر جواد کریمی استادیار 1391 تا 1393
دکتر محسن مهرور استادیار 1393 تا 1395
دکتر سعید طریقی دانشیار 1395 تا 1397
دکتر غلامحسین مروج دانشیار 1397 تا 1399
دکتر ساره بقایی راوری دانشیار 1399 تا 1401
دکتر لیدا فکرت دانشیار 1401 تا کنون