عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
تشخيص نژادهاي فيزيولوژيك Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود در چندمنطقه كشوربهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۰-۳
ارزيابي خواص قارچ كشي عصاره برخي از اندامهاي گياهيماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۱-۳
بررسي تفاوت بيماريزايي پاتوتيپ هاي 4و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخودبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۱-۳
بررسي ويروس x سيب زميني در شمال خراسانبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۱-۳
شانکر و لکه برگی پسته ناشی از گونه ای زانتوموناسسعید طریقی۲۰۰۱-۷
بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروانحسین صادقی نامقی۲۰۰۱-۱۲
شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه ريشه جغندر قند در مزارع استان خراسان و بررسي بيماريزايي گونه fusariuبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۲-۳
مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidacمهدی مدرس اول۲۰۰۲-۳
نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis در خراسانبهروز جعفرپور۲۰۰۲-۳
بخشی از فون مگسهای سیرفیده (diptera: syrphidae) منطقه مشهد و کلید شناسایی جنس هاحسین صادقی نامقی۲۰۰۲-۹
pathotyping of ascochyta rabiei isolates in iranماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۳
بررسي ويروس موزاييك چغندرbtmv در استان خراسانبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۳
بررسي ويروسهاي رگبرگ زرد نكروتيك چغندر و خاكزاد چغندر در شمال استان خراسانبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۳
تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايرانماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۳
تعيين گروههاي سازگاري رويشي قارچ fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسانبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۳
عکس العمل ارقام نخود به بیماری برق زدگی در منطقه مشهدعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۰۳-۳
مطالعه كارايي فن آوري داس - الايزا در بهينه سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از sepبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۳
تعیین تنوع ژنتیکی قارچ بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD Identification of Genetic Diversity in the Ascochyta Blight Pathogen of Chickpea [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] Using RAPD Markersفرهاد شکوهی فر,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۴
تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایرانفرهاد شکوهی فر,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۴
تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهايماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۳-۸
شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسانپریسا طاهری,بهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۴-۱
Report pathogenic nematode slugs, Phasmarhabditis hermaphrodita (Nematoda - Rhabditida) Iranجواد کریمی۲۰۰۴-۴
بررسی خصوصیات زیستی و جدول زندگی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی بادمجان در دماهای مختلفلیدا فکرت۲۰۰۴-۹
بررسی بیولوژی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهیلیدا فکرت۲۰۰۵-۴
بررسي ويروس موزاييك يونجه در مناطق شمالي و مركزي استان خراسانبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۵-۶
استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۵-۹
ارزیابی مزرعه ای ژرم پلاسم نخود ( Cicer arietinum L ) در برابر پاتوتیپ های بیماری برق زدگیفرهاد شکوهی فر,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۵-۹
بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهدغلامحسین مروج۲۰۰۵-۹
معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنهاحسین صادقی نامقی۲۰۰۶-۳
بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه چه چغندرقند به وسیله جدایه‌هایی از Trichoderma harziznumماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور۲۰۰۶-۳
شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایرانفرهاد شکوهی فر,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۶-۴
بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسانپریسا طاهری۲۰۰۶-۷
انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcrساره بقائی راوری,ماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور,فرهاد شکوهی فر۲۰۰۶-۸
بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگیفرهاد شکوهی فر۲۰۰۶-۹
تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوارحسین صادقی نامقی۲۰۰۶-۱۲
مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLPعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۰۷-۲
بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان‌های خراسان شمالی و رضویبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۷-۳
جنبه‌هایی از زیست‌شناسی و پرورش سیرفید شته‌خوار Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae)حسین صادقی نامقی۲۰۰۷-۳
شناسایی تیپ A ویروس BNYVV با استفاده از آغازگرهای اختصاصی در آزمون RT-PCR در استان خراسان رضویبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۷-۴
شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولیماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۰۷-۴
بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالیساره بقائی راوری,ماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور,فرهاد شکوهی فر۲۰۰۷-۸
چندشکلی آنزیمی در گونه های Meloidogyne در ایرانعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۰۸-۱
ارزیابی جذابیت نسبی تعدادی از گیاهان گلدار برای سیرفید های شته خوار(Diptera: Syrphidae)حسین صادقی نامقی۲۰۰۸-۲
انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPDفرهاد شکوهی فر۲۰۰۸-۲
شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چنارانمحسن مهرور,محمدعلی سبک خیزخیاط۲۰۰۸-۳
شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهدعصمت مهدی خانی مقدم,بهروز جعفرپور۲۰۰۸-۸
وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالیبهروز جعفرپور,محمدعلی سبک خیزخیاط۲۰۰۸-۸
بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana)سعید هاتفی۲۰۰۸-۹
تعین دامنه میزبانی وخالص سازی فیزیکو شیمیایی و بررسی سرو لو ژ یکی و یروس S سیب زمینی در شمال خراسانبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۹-۱
ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالیبهروز جعفرپور,محمدعلی سبک خیزخیاط۲۰۰۹-۱
تنوع گونه ای خانواده سیرفیده در بوم نظام های کشاورزی شهرستان نیشابورحسین صادقی نامقی۲۰۰۹-۲
ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروانحسین صادقی نامقی۲۰۰۹-۳
شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمانعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۰۹-۶
بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماریهای رایزوکتونیاییپریسا طاهری,سعید طریقی۲۰۰۹-۸
سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae)غلامحسین مروج۲۰۰۹-۹
کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانهعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۹-۹
شناسایی قارچ polymyxa betae در ریشه های چغندر قند با استفاده از روش مولکولی RT-PCR در استان خراسان رضویبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۹-۱۱
شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولیبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۰۹-۱۱
ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القاء شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزافرهاد شکوهی فر۲۰۰۹-۱۲
بررسی امکان القاء مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی علیه بیماری شانکر ساقه با کاربرد سالسیلیک اسید و برخی مشتقات آنحمید روحانی۲۰۱۰-۱
ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی بااستفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولیبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۰-۱
ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایرانبهروز جعفرپور,محمدعلی سبک خیزخیاط,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۰-۱
اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایرانحسین صادقی نامقی۲۰۱۰-۳
تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏حسین صادقی نامقی۲۰۱۰-۳
کنه های بالا خانواده ‏Tetranychoidea(Acari:Prostigmata)‎‏ مرتبط با درختان و ‏درختچه های پارک های جنگلی در مشهدحسین صادقی نامقی۲۰۱۰-۳
بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحراییوحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۰-۵
تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatumحمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار,وحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۰-۵
بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسینسعید طریقی۲۰۱۰-۶
بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاهعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۰-۶
بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهیوحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۰-۶
بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضویماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۰-۶
بکارگیری برخی فرآورده های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cuminiماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور۲۰۱۰-۶
جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای آن بانشانگرRAPDعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۰-۶
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچیماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۰-۷
بررسی فوزاریوم های بذر زاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضویماهرخ فلاح رستگار,حمید روحانی,بهروز جعفرپور,وحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۰-۷
ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضویماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۰-۸
بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV)بهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۰-۸
اولین گزارش چهار گونه کنه از خانواده تترانیکیده (Acari: Tetranychidae) درایرانحسین صادقی نامقی۲۰۱۰-۹
بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایرانساره بقائی راوری۲۰۱۰-۹
شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارسمحمد زکی عقل۲۰۱۰-۹
فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهدمهدی مدرس اول۲۰۱۰-۹
معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایرانمهدی مدرس اول,جواد کریمی۲۰۱۰-۹
بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسط Trichoderma harzianum Bi در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatumحمید روحانی۲۰۱۰-۱۰
تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندمحسین صادقی نامقی۲۰۱۰-۱۰
بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV)بهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۰-۱۱
شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLPپریسا طاهری,ماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور,حمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۰-۱۱
شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالیحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۰-۱۱
معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایرانمهدی مدرس اول۲۰۱۰-۱۱
تنوع گونهای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مهولات، استان خراسان رضویحسین صادقی نامقی۲۰۱۰-۱۲
مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهدحسین صادقی نامقی۲۰۱۰-۱۲
بررسی امکان بیو کنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv . citriعامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت انتاگونیست در شرایط ازمایشگاهیماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور۲۰۱۱-۲
ردیابی و شناسایی نژاد) PVY(NTNدر مزارع سیب زمینی استان خراسان رضویبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار,محمدعلی سبک خیزخیاط۲۰۱۱-۲
گزارش کفشدوزک Coccinella magnopunctata (Col.: Coccinellidae)از ایرانحسین صادقی نامقی۲۰۱۱-۳
بررسی اثرعصاره برگ درمنه و کرچک در کاهش جمعیت نماتد ریشه گرهی خیار( Meloidogyne incognita )عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۱-۳
شناسایی چهار گونه نماتد Belonolaimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضویعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۱-۳
شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهدعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۱-۳
شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه هایPythium ultimum جمع آوری شده ازاستان های خراسان شمالی و رضویحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۱-۳
ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آنوحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۱-۴
بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفیدپریسا طاهری۲۰۱۱-۴
ردیابی ویروس s سیب زمینی pvs با استفاده از روشهای سرولوژیکی و ازمون اختصاصی RT-PCR در استانهای خراسان و همدانبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۱-۶
شناسایی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزایی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضویحمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۱-۶
گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیر راسته Aphelenchinaبرای فون نماتد های ایرانعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۱-۶
معرفی گونه هایی از جنسHelicotylenchus Steiner, 1945 در مزارع کلزای استان خراسان شمالیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۱-۶
اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل Elletaria cardamomum (L.) Maton. و زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)غلامحسین مروج۲۰۱۱-۹
بررسی ویروس ابلقی میخک CarMV وانالیز ژنتیک جدایه ایرانی این ویروس FUM2بهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۱-۹
تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. triticiحمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۱-۹
اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاکعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۱-۱۰
ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایانحسین صادقی نامقی۲۰۱۱-۱۰
تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در السترو مریا در استان خراسان رضویبهروز جعفرپور,حمید روحانی۲۰۱۱-۱۰
مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondiiجواد کریمی۲۰۱۱-۱۱
اولین گزارش کنه اریوفید Shevtchenkella recki (Bagd.) (Acari, Eriophyidae) ، از روی پسته در ایرانحسین صادقی نامقی۲۰۱۱-۱۲
بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)غلامحسین مروج,سعید هاتفی۲۰۱۱-۱۲
بررسی فنوستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چنارانمهدی مدرس اول۲۰۱۱-۱۲
سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)غلامحسین مروج,سعید هاتفی۲۰۱۱-۱۲
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضویعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۱-۱۲
مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense)حسین صادقی نامقی۲۰۱۱-۱۲
مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیممهدی مدرس اول,مجتبی حسینی,سعید هاتفی۲۰۱۱-۱۲
مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهدجواد کریمی,مهدی مدرس اول۲۰۱۱-۱۲
اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایرانحسین صادقی نامقی,مجتبی حسینی۲۰۱۲-۳
شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالیحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۲-۳
عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالیبهروز جعفرپور,محمدعلی سبک خیزخیاط۲۰۱۲-۳
مقایسة جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولیعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۲-۳
ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاهحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۲-۶
اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidaeحسین صادقی نامقی۲۰۱۲-۶
بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعهعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۲-۶
بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمانساره بقائی راوری۲۰۱۲-۶
بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضویبهروز جعفرپور,محمدعلی سبک خیزخیاط۲۰۱۲-۶
تنوع زیستی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضویحسین صادقی نامقی۲۰۱۲-۶
اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالیحسین صادقی نامقی۲۰۱۲-۷
ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل ( Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae در شرایط گلخانه اییغلامحسین مروج,مجتبی حسینی۲۰۱۲-۷
اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایرانحسین صادقی نامقی,مجتبی حسینی۲۰۱۲-۷
تله فراگیر- رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضرغلامحسین مروج۲۰۱۲-۷
اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخم ریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات(.Callosobruchus maculatus (Fغلامحسین مروج۲۰۱۲-۹
ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگیعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۲-۹
بررسی فرآورده های گیاهی میخک هندی در کنترل نماتد ریشه گرهیعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۲-۹
ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1-کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندمحمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۲-۹
ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی اربهروز جعفرپور۲۰۱۲-۹
تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چنارانحسین صادقی نامقی,مجتبی حسینی۲۰۱۲-۱۱
اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae)در ایرانحسین صادقی نامقی۲۰۱۲-۱۲
اولین گزارش سن‎هایGeocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollis Fieb. از خانواده‎ی Lygaeidae برای فون ایرانمهدی مدرس اول,جواد کریمی۲۰۱۲-۱۲
بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالیوحید جهانبخش مشهدی,حمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور۲۰۱۲-۱۲
بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانهغلامحسین مروج,جواد کریمی۲۰۱۲-۱۲
تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضویحسین صادقی نامقی۲۰۱۲-۱۲
کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinereaوحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۲-۱۲
گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۲-۱۲
اولین گزارش زنبور Allodynerus dignotus (Morawitz,1895) (Hym.: Vespidae: Eumeninae) از ایرانمهدی مدرس اول۲۰۱۳-۱
بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضویبهروز جعفرپور,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۳-۱
بررسی عوامل میکروبی و قارچی دستگاه گوارش سوسری های آلمانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال های 90-1389غلامحسین مروج۲۰۱۳-۱
مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا سی هالوترین روی پوره سن یک سوسری آلمانی (Blattella germanica (Lغلامحسین مروج,سعید هاتفی۲۰۱۳-۱
ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودومونا سهای فلورسنت و قابلیت آنهادر کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچGaeumannomyces graminis var. triticiحمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۳-۲
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۳-۲
تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچFusarium oxysporum f. sp. cicerisحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۳-۳
سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنهاغلامحسین مروج۲۰۱۳-۳
شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی دستگاه گوارش سوسری آلمانی Blattella germanica Linnaeus در بیمارستان، منازل و خوابگاه های دانشجویی شهر مشهدغلامحسین مروج۲۰۱۳-۳
کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypiiمجتبی حسینی۲۰۱۳-۳
بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fغلامحسین مروج,سعید هاتفی۲۰۱۳-۴
رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگغلامحسین مروج۲۰۱۳-۴
ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون دار و تأیید آن با استفاده از روشهای ریزپرتابی و اگرواینجکشنفرهاد شکوهی فر۲۰۱۳-۴
تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیزحسین صادقی نامقی,مجتبی حسینی,سعید هاتفی۲۰۱۳-۵
بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیازThrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae)لیدا فکرت,مجتبی ممرآبادی۲۰۱۳-۶
بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia Lجواد کریمی,مهدی مدرس اول,مجتبی حسینی۲۰۱۳-۶
بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگیعصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری,حمید روحانی۲۰۱۳-۶
پاسخ های دفاعی پنبه به گونه های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solaniحمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۳-۶
تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter به شته جوPasserini Sipha maydisمجتبی حسینی,مهدی مدرس اول۲۰۱۳-۶
ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضویبهروز جعفرپور۲۰۱۳-۶
معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضویحسین صادقی نامقی,مهدی مدرس اول۲۰۱۳-۶
مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمرغلامحسین مروج,سعید هاتفی۲۰۱۳-۶
شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد 1 قارچFusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضویحمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۳-۸
شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۳-۸
ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناسهای فلورسنتحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۳-۹
بررسی اثر متقابل قارچ مایکوریزایی Pseudomonas fluorescens و Glomus fasciculatum درکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم دراثر Bipolaris sorokinianaBipolaris sorokinianaحمید روحانی,سعید طریقی۲۰۱۳-۹
شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالیبهروز جعفرپور,محسن مهرور۲۰۱۳-۱۰
ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگیحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۳-۱۱
ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانهعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۳-۱۲
اولین گزارش گونه ی شته Cinara pini (Homoptera: Lachnidae) از ایرانغلامحسین مروج,جواد کریمی۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae)مجتبی حسینی۲۰۱۴-۱
شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبیبهروز جعفرپور,محسن مهرور,سعید طریقی۲۰۱۴-۱
معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایرانحسین صادقی نامقی,مجتبی حسینی,سعید هاتفی۲۰۱۴-۱
شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرودمجتبی ممرآبادی۲۰۱۴-۲
ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae)مجتبی حسینی۲۰۱۴-۳
تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)پریسا طاهری۲۰۱۴-۳
ترجیح سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاهغلامحسین مروج۲۰۱۴-۳
ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Cicerisحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۴-۳
شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۴-۳
نخستین گزارش Apicomplexa: Eugregarinida: Actinocephalidae)Stictospora sp)و بیمارگری آن روی لارو کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa از ایرانجواد کریمی۲۰۱۴-۳
بررسی سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات کامل سوسری آلمانی Blattella germanicaغلامحسین مروج,سعید هاتفی۲۰۱۴-۴
بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)پریسا طاهری۲۰۱۴-۴
تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافیسعید طریقی۲۰۱۴-۴
آنالیز عملکرد پیشبر مصنوعی SP-DD با استفاده از روش اگرواینجکشن در گیاه توتونفرهاد شکوهی فر۲۰۱۴-۶
تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCRعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۴-۶
رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیامحسن مهرور۲۰۱۴-۶
معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاریعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۴-۶
گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایرانمجتبی حسینی,حسین صادقی نامقی۲۰۱۴-۷
آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف ژن اینکلوژن بادی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus)بهروز جعفرپور۲۰۱۴-۸
اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالیبهروز جعفرپور,محمدعلی سبک خیزخیاط۲۰۱۴-۸
بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Galaوحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۴-۹
بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanicaوحید جهانبخش مشهدی,عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری,حمید روحانی۲۰۱۴-۹
بررسی خصوصیات ریشه و شاخص کلونی زایی لوبیا چشم بلبلی و ذرت تحت مصرف باکتری مزوریزوبیوم و قارچ آربسکولار میکوریزا در کشت مخلوطمجتبی ممرآبادی۲۰۱۴-۹
تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن‌هاعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۴-۹
خصوصیات زراعی ذرت و لوبیا چشم بلبلی در پاسخ به مصرف قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم به صورت کشت مخلوط و خالصمجتبی ممرآبادی۲۰۱۴-۹
مطالعه ی نماتودهای بیمارگر حشرات خانواده ی Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالیجواد کریمی۲۰۱۴-۹
بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)غلامحسین مروج,سعید هاتفی۲۰۱۴-۱۰
Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberryوحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۴-۱۱
بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniellaمجتبی حسینی۲۰۱۴-۱۱
نخستین بررسی ویروئید پوست پین های سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانیبهروز جعفرپور,سعید طریقی۲۰۱۴-۱۱
نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایرانحسین صادقی نامقی,مجتبی حسینی۲۰۱۴-۱۱
آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis meloفرهاد شکوهی فر۲۰۱۴-۱۲
بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۴-۱۲
بیوکنترل عامل مولد بیماری شانکر مرکبات با استفاده از ترکیبات ضد میکروبیمجتبی ممرآبادی۲۰۱۴-۱۲
گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایرانمهدی مدرس اول,جواد کریمی,لیدا فکرت۲۰۱۴-۱۲
آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیامحسن مهرور۲۰۱۵-۱
اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایرانحسین صادقی نامقی,لیدا فکرت۲۰۱۵-۱
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDجواد کریمی۲۰۱۵-۲
بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.)فرهاد شکوهی فر۲۰۱۵-۳
بررسی اثرات دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات و ارتباط آن با ترکیبات تشکیل دهنده اسانس هاغلامحسین مروج۲۰۱۵-۳
بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی و کنترل زیستی این بیماریسعید طریقی۲۰۱۵-۳
بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششیمحسن مهرور۲۰۱۵-۳
شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالیعصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری۲۰۱۵-۳
شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایرانبهروز جعفرپور,عصمت مهدی خانی مقدم,محسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۱۵-۳
کارائی دو روش بذرمال و خاک مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏ فرنگیحمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۵-۳
معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات(Acari: Trombidiformes , Mesostigmata)مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهدحسین صادقی نامقی,سعید هاتفی۲۰۱۵-۳
بررسی اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز و اکسین ها بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (.Taxus baccata L)مجتبی ممرآبادی۲۰۱۵-۴
خواص ضد میکروبی عصاره خام قارچ 1103 -Trichoderma harzianum و نقش بیو کنترلی آنمجتبی ممرآبادی۲۰۱۵-۴
شناسایی و بررسی مولکولی جدایه ای از ویروس زردی چغندر قند (beet mosaic virus)در استان خراسان رضویمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۱۵-۴
شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالیبهروز جعفرپور,محسن مهرور۲۰۱۵-۴
شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonisفرهاد شکوهی فر۲۰۱۵-۴
بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنجسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۵-۵
تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمانحسین صادقی نامقی,مجتبی حسینی۲۰۱۵-۶
شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایرانبهروز جعفرپور,سعید طریقی۲۰۱۵-۸
بر هم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)مجتبی حسینی۲۰۱۵-۹
بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکانهای بین ژنیوحید جهانبخش مشهدی,حمید روحانی,ماهرخ فلاح رستگار,بهروز جعفرپور۲۰۱۵-۹
شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالیبهروز جعفرپور,پریسا طاهری۲۰۱۵-۹
شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیلساره بقائی راوری۲۰۱۵-۹
نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایرانغلامحسین مروج,جواد کریمی۲۰۱۵-۹
شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضویمحمد زکی عقل,بهروز جعفرپور,محسن مهرور۲۰۱۵-۱۰
شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های S و M سیب زمینی دربرخی استانهای ایرانبهروز جعفرپور,حمید روحانی,محمد زکی عقل,محسن مهرور۲۰۱۵-۱۰
سمیت تماسی اسانس سیر (Allium sativum L.) و نارنگی (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica (L.)غلامحسین مروج,حسین صادقی نامقی,سعید هاتفی۲۰۱۵-۱۱
شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضویبهروز جعفرپور,پریسا طاهری۲۰۱۵-۱۱
اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگیهای زیستی شته جالیز Aphis gossypii Glover و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ایمجتبی حسینی۲۰۱۵-۱۲
شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضویسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۵-۱۲
Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) associated with rodents in Khorasan Razavi Province, Iranغلامحسین مروج۲۰۱۶-۱
بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشیساره بقائی راوری۲۰۱۶-۱
مشکلات پیشروی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCRساره بقائی راوری۲۰۱۶-۱
ارزیابی تاثیر کاربرد ارقام مقاوم پنبه در کارایی حشره‌کش ایمیداکلوپراید(SC 35%) روی مراحل رشدی سفیدبالک‌پنبه،Bemisia tabaci Gennadiusغلامحسین مروج,سعید هاتفی۲۰۱۶-۳
بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری زایی با توان هسته یخ در استرین های Pseudomonas syringae جدا شده از درختان میوه هسته دارسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۶-۳
ردیابی و تکثیر ژن های اثرگذار حامل دومین LysM در ژنوم قارچ F. oxysporum f. sp. lycopersicفرهاد شکوهی فر۲۰۱۶-۳
شناسایی گونه های جنس (Aphelenchoides Fischer, 1849 (Nematoda: Aphelenchoididae جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۶-۳
شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایرانسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۶-۳
مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مومحمد زکی عقل۲۰۱۶-۴
بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنیساره بقائی راوری,حمید روحانی,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۶-۶
بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهدحسین صادقی نامقی,مجتبی حسینی,غلامحسین مروج۲۰۱۶-۶
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندرانمحسن مهرور۲۰۱۶-۶
اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایرانغلامحسین مروج,حسین صادقی نامقی۲۰۱۶-۸
بررسی تغییرپذیری یاخته های خونی و فعالیت فنل اکسیداز لارو پروانه موم خوار بزرگ تیمارشده با دو گونه نماتود Heterorhabditis bacteriophora وجواد کریمی,غلامحسین مروج۲۰۱۶-۸
گونه هایی از بالاخانوادهAphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۶-۹
معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهدحسین صادقی نامقی,سعید هاتفی۲۰۱۶-۹
نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفیساره بقائی راوری۲۰۱۶-۹
امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا و برخی مکانیسمهای آنپریسا طاهری,سعید طریقی۲۰۱۶-۱۰
اولین گزارش چهار گونه از خانواده ی Eulophidae از ایرانغلامحسین مروج,حسین صادقی نامقی,لیدا فکرت۲۰۱۶-۱۰
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمدمحمد زکی عقل,محسن مهرور۲۰۱۶-۱۲
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبیعصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری۲۰۱۶-۱۲
اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae)غلامحسین مروج,حسین صادقی نامقی۲۰۱۷-۲
تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)عصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۷-۳
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus) در استان مازندرانمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۱۷-۳
کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)عصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری,حمید روحانی۲۰۱۷-۳
کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهدحسین صادقی نامقی,لیدا فکرت۲۰۱۷-۳
معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیارعصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری۲۰۱۷-۳
بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتیحسین صادقی نامقی۲۰۱۷-۶
جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumپریسا طاهری,سعید طریقی۲۰۱۷-۶
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستانهای میوه در استان خراسان شمالیعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۱۷-۶
تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae)مجتبی حسینی۲۰۱۷-۷
کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانهعصمت مهدی خانی مقدم,ساره بقائی راوری۲۰۱۷-۸
بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استانهای ایرانمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۱۷-۱۰
ردیابی و بررسی مولکولی دو جدایه جدید ویروس موزائیک ایرانی قیاق (IJMV) در مزارع ذرت استان مازندرانمحسن مهرور۲۰۱۷-۱۰
ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه های قارچ Fusariumپریسا طاهری,ماهرخ فلاح رستگار۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایرانساره بقائی راوری,ماهرخ فلاح رستگار,وحید جهانبخش مشهدی۲۰۱۷-۱۲
بررسی الگوی بیان ژن‏های P5CS و CBF تحت تنش یخ زدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود(Cicer arietinum L.).فرهاد شکوهی فر۲۰۱۷-۱۲
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و مازندرانمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۱۷-۱۲
پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citriسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۸-۱
شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقالپریسا طاهری,مجتبی ممرآبادی۲۰۱۸-۱
بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاهجواد کریمی,حسین صادقی نامقی۲۰۱۸-۲
ساخت همسانه عفونت زای ویروئیدهای مرکبات و اثبات بیماری زایی آنهامحمد زکی عقل,بهروز جعفرپور۲۰۱۸-۳
اثر ریز نمونه و سطوح هورمونی بر باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزهفرهاد شکوهی فر,مجتبی ممرآبادی۲۰۱۸-۶
شته های گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایرانحسین صادقی نامقی,لیدا فکرت۲۰۱۸-۸
شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانوادهTylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیهعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۱۸-۸
بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالیپریسا طاهری۲۰۱۸-۹
ساخت و آنالیز بیان ناقل جفتی گیاهی pCaBGi - (Construction and expression analysis of plant binary vector pCaBGi)فرهاد شکوهی فر۲۰۱۸-۹
ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبانغلامحسین مروج۲۰۱۸-۱۱
شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندرانمحسن مهرور۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابیسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۹-۱
شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالیسعید طریقی۲۰۱۹-۱
مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومتسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۹-۳
بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solaniپریسا طاهری,مجتبی ممرآبادی۲۰۱۹-۴
بهینه سازی باززایی کاکوتی کوهی ) Ziziphora clinopodioides Lam )فرهاد شکوهی فر۲۰۱۹-۴
تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکیحمید روحانی۲۰۱۹-۴
ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضویمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۱۹-۴
ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonisفرهاد شکوهی فر۲۰۱۹-۴
اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidaeمجتبی حسینی۲۰۱۹-۶
تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم‌های بسته‌بندی پلی‌وینیل الکلسعید طریقی۲۰۱۹-۷
تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایرانمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۱۹-۷
بیان ژنهای کیتیناز، بتا- 1 و 8 گلوکوناز و پراکسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتریهای آنتاگونیست و القاکننده مقاومت و سیلیکات پتاسیمسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۹-۹
شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفیسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۱۹-۱۰
تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما بر تغییرات مرفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم -Polianthes tuberose- تحت تنش خشکیحمید روحانی۲۰۱۹-۱۲
ردیابی ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر ( Beet black scorch virus ( و سایر ویروسهای خاکزاد همراه و تعیین برخی خصوصیات مولکولی آنهامحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۱۹-۱۲
ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانهمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۲۰-۲
بررسی فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز چند گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) و تأثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی ) Meloidogyne javanica )عصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۲۰-۳
پرآوری شاخساره درون‌شیشه‌ای گلابی رقم شکری تحت تاثیر عناصر غذایی محیط‌کشت در فضای نرم افزار Design Expertمحمد زکی عقل۲۰۲۰-۳
بررسی نسبی تولید آنزیم لیپاز و کیتیناز قارچهای جدا شده از نماتد سیستی چغندرقند در شرایط آزمایشگاهیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۲۰-۶
ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضویساره بقائی راوری,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۲۰-۷
ردیابی و توالی‌یابی ژن کُدکنندة پروتئین مرتبط با بیماریزایی PR10 در نخود (Cicer arietinum L.)فرهاد شکوهی فر۲۰۲۰-۷
محاسبه دمای پایه و بررسی روند تغییرات تعداد نسل کرم سیب(Cydia pomonella) ، با استفاده از مدل درجه-روز در شهرستان چنارانحسین صادقی نامقی۲۰۲۰-۸
بررسی کارایی روشهای مختلف استخراج آر.ان.آ در شناسایی ویروس موزاییک کدو Suqash mosaic virusمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۲۰-۹
شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه های عمده Meloidogyne و پراکنش آنها در باغات انار استان های خراسانعصمت مهدی خانی مقدم۲۰۲۰-۱۱
واکنش ژنوتیپ‌های سویای دارای آلل‌های ژن مقاومت(Rsv1 ) به آلودگی با سه سویه از ویروس موزائیک سویامحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۲۱-۱
ارزیابی فنوتیپی، بیماری‌زایی و مولکولی جدایه‌های استرپتومایسس بیمارگر سیب‌زمینی در خراسان رضویساره بقائی راوری,عصمت مهدی خانی مقدم۲۰۲۱-۲
گرده شناسی عسل تولید ی زنبور عسل( Apis mellifera L. ) در استان سمنانحسین صادقی نامقی۲۰۲۱-۵
کاربرد و ارزیابی مدل درجه - روز برای پیش بینی بهترین زمان کنترل و سم پاشی کرم سیب ( pomonell Cydia ) مطالعه موردی: چنارانحسین صادقی نامقی۲۰۲۱-۶
شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفرانمحمد زکی عقل۲۰۲۱-۷
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری های اپی فیت آنتاگونیست Erwinia amylovora، مربوط به درختان میوه دانه دار در استان آذربایان غربیسعید طریقی۲۰۲۱-۹
تحلیل تبارزائی دایه ایرانی ویروس نوار زرد تره‌فرنگی از میزبان سیر براساس نواحی ژنومی CI و CPمحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۲۱-۹
مهار زیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی کند در استان خراسان رضوی باTrichoderma harzianum در شرایط آزمایشگاه وگلخانهمجتبی ممرآبادی,پریسا طاهری۲۰۲۱-۹
ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجهفرنگی نسبت به نماتد ریشهگرهیعصمت مهدی خانی مقدم,محمد زکی عقل۲۰۲۱-۱۲
مقایسه تنوع ژنتیکی ناحیه 3′UTR جدایه‌های ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) خراسان با جدایه‌های ایران و سایر نقاط دنیامحسن مهرور,محمد زکی عقل۲۰۲۲-۱
داسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندمسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۲۲-۵
مقایسه بیماری‌زایی سازه‌های عفونت‌زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند و بهینه‌سازی تکثیر و انتقال با زنرک ناقل در شرایط گلخانهمحمد زکی عقل,محسن مهرور۲۰۲۲-۵
شناسایی مولکولی و بررسی جایگاه تبارزایی ویروس ابلقی بادام زمینی در مزارع سویای شمال ایرانمحسن مهرور۲۰۲۲-۶
تهیه و تولید نانو کپسول ژل آلوئه ورا حاوی اسانس کاکوتی (ZiziphoratenuirL.)مجتبی ممرآبادی۲۰۲۲-۷
ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)عصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی,محسن مهرور۲۰۲۲-۸
بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنوملیدا فکرت۲۰۲۲-۹
بررسی توانایی کنترل کنندگی قارچ Trichoderma harzianum BIبه تنهایی و در ترکیب باسه ترکیب شیمیایی تیامین، ریبوفلاوین و هگزانوئیک اسید علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگیعصمت مهدی خانی مقدم,حمید روحانی۲۰۲۲-۹
تثیر اسانس گونه‌های مختلف گیاهی در مقایسه با قارچکش مانکوزب متالاکسیل در مهار لکه‌موجی گوجه‌فرنگیمجتبی ممرآبادی,پریسا طاهری۲۰۲۲-۹
تاثیر اگزیندول و حشره‌کش بیولوژیک بایولپ بر سمیت، شاخص‌های تغذیه‌ای، آنزیم‌های گوارشی و ذخایر انرژی کرم قوزه پنبهHelicoverpa armigera Hubner (Lep.: Noctuidae)غلامحسین مروج۲۰۲۲-۱۱
ردیابی هم‌زمان دو گونه ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند و ویروس سوختگی سیاه چغندرقند با استفاده از واکنش زنیره‌ای پلی‌مراز دوگانهمحسن مهرور۲۰۲۳-۱
تنوع ژنتیکی و بیماریزایی دایه‌های Xanthomonas translucens عامل لکه نواری باکتریایی گندم در استان‌های خراسانسعید طریقی,پریسا طاهری۲۰۲۳-۵
ارزیابی فعالیت ضدقارچی فرم های نانو و توده ای مس اکسید در رقم روشن گندمپریسا طاهری۲۰۲۳-۶
جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های باسیلوس اندوفیت ریشه درختان کچف در استان های مازندران و سمنانسعید طریقی,محسن مهرور۲۰۲۳-۶
شناسایی ژن gsh303 رمزگذار پروتئین نامزد کارکرد تغییرگری در برهمکنش Ascochyta rabiei با گیاه نخودفرهاد شکوهی فر,مجتبی ممرآبادی۲۰۲۳-۷
ارتباط محتوای فنولی غلات با حساسیت به ایمیداکلوپراید و سطح فعالیت آنزیمهای سم زدایی Diuraphis noxiaغلامحسین مروج۲۰۲۳-۸
بررسی غلظت های زیر بازدارندگی برخی اسانس های گیاهی بر فاکتورهای پرآزاری بیمارگرPseudomonas syringae pv. syringaeساره بقائی راوری۲۰۲۳-۹
پتانسیل کنترل زیستی جدایههای باسیلوس در تعامل با بیمارگر Rhizoctonia solani سیبزمینیساره بقائی راوری۲۰۲۳-۹
معرفی روش درون شیشه ای آزمون بیماریزایی قارچ Ascochyta rabiei روی بر گهای جداشده ارقام نخود مقاوم و حسا سفرهاد شکوهی فر,مجتبی ممرآبادی۲۰۲۳-۹
The impact of host plants on biological parameters of Diuraphis noxia Abstractغلامحسین مروج۲۰۲۳-۱۰
ردیابی مولکولی سه ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در استان گلستانمحسن مهرور۲۰۲۳-۱۰
الگوی پراکنش فضایی مراحل مختلف زیستی سنک عناب Monosteira alticarinata Hemiptera: Tingidae) در شهرستان بیرجندحسین صادقی نامقی۲۰۲۳-۱۱
تمایز ژنوتیپ های نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی با استفاده از سامانه تکثیر انتخابی جهشفرهاد شکوهی فر,مجتبی ممرآبادی۲۰۲۴-۱
اثر پوشش‌دهی بذر گوجه‌فرنگی با اسپور قارچ اندوفیتAcrophialophora jodhpurensis روی رشد گیاه و کنترل پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی ازRhizoctonia solaniپریسا طاهری,سعید طریقی۲۰۲۴-۵
تأثیر مورچه ها روی کنترل بیولوژیک کرم گلوگاه انار با استفاده از زنبورهای تریکوگراما در باغ های انارحسین صادقی نامقی,غلامحسین مروج۲۰۲۴-۶
تمایز ارقام مقاوم ملون در برابر قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis بر اساس صفات ظاهری و الگوی حضور ژن‌های مقاومتفرهاد شکوهی فر,مجتبی ممرآبادی۲۰۲۴-۶