زیست فناتدوین و گردآوری: دکتر فخری شهیدی-دکتر فریده طباطبایی یزدی-مهندس علیرضا صادقی-مهندس علی اکبر غلامحسین پور، تاریخ نشر: پاییز1389

کتاب "زيست‌فناوری کاربردی در صنايع غذايي" مشتمل بر سه بخش "بيوشيمی تخمير، ميکروبيولوژی تخمير و برخی از مهم‌ترين فراورده‌های زيست‌فناوری در صنايع غذايي" می‌باشد که با نگاهی تازه و کاربردی به مفاهيم مطرح شده می‌تواند مورد استفاده دانشجويان، محققان و
به طور کلی متوليان امر فرآوری مواد غذايي قرار گيرد. در بخش نخست اين کتاب، بيوشيمی تخمير به منظور درک عميق‌تر فرايندهای تخميری مورد بررسی قرار می‌گيرد. از ديدگاه بيوشيمي، تخمير نوعي فرايند توليد انرژي محسوب می‌شود كه در آن تركيبات آلي به عنوان دهنده و گيرندة الكترون عمل مي‌كنند. در بخش دوم، مهم‌ترين اصول ميکروبيولوژی حاکم بر تخمير به‌عنوان زيربنای زيست‌فناوری ميکروبی ارائه می‌گردد. از ديدگاه ميكروبيولوژي صنعتي نيز واژه تخمير براي مقادير زيادي از سلول‌ها كه تحت شرايط هوازي و بي‌هوازي درون فرمانتور يا بيوراكتور رشد كرده‌اند به كار مي‌رود. در مجموع دو بخش ابتدايي کتاب، خواننده را قادر خواهد ساخت تا سرفصل‌های ارائه شده در بخش سوم را با نگاه عميق‌تری مطالعه نمايد. در بخش سوم، ضمن بازنگري و خلاصه کردن فرايندهاي توليد بعضی از متداول‌ترين فراورده‌هاي بيوتکنولوژي مواد غذايي، برخي از ويژگي‌هاي تغذيه‌اي اين نوع غذاها و پيشرفت‌هايي که در توليد آنها به وجود آمده به صورت شفاف بيان شده است.

غذاتاليف: ويليام ت. هابرت و همكاران، ترجمه: دكتر محمد محسن زاده-دكتر سعيد خانزادي، تاريخ نشر:1384

كنترل كيفيت موادغذايي مهمترين معياري است كه در توليد محصولات غذايي مورد توجه قرار مي‌گيرد. محصول غذايي با كيفيت نه تنها ضامن سلامت مصرف كننده است، بلكه از جمله بارزترين ابزارهاي رقابت در عرصه توليد مواد غذاي به شمار مي‌رود.

تاليف: سيد علي مرتضوي-الهام خاني پور-سيد هاشم حسيني پور، تاريخ نشر: 1386اطلس 

دون داشتن اطلاعاتي درباره خصوصيات مورفولوژيكي و بيوشيميايي ميكروارگانيسم هاي عامل فساد و مسموميتهاي غذايي، شناخت زنجيرة تحولاتي كه در بروز بيماريهاي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده رخ مي دهد مشكل است. از اينرو كتاب اطلس ميكروبيولوژي مواد غذايي با هدف ارائه اطلاعات مختصر و ضروري دربارة خصوصيات موفولوژيكي و بيوشيميايي ميكروارگانيسم ها تدوين شده است.

تاليف: دكتر محمدعلي رضوي-مهندس ريحانه اكبري، تاريخ نشر: 1385خواص 

اين كتاب بر پايه سرفصل دروس خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي و رئولوژي مواد غذايي دوره كارشناسي ارشد و دكتري در رشته علوم و صنايع غذايي تدوين شده است.

نگهدار

تاليف: جي. دبليو. گلد، ‌ترجمه: دكتر حميد بهادر قدوسي-مهندس شهره نيكخواه، تاريخ نشر: 1386

نگهداری مواد غذایی یکی از قدیمی‌ترین تکنولوژی‌های مورد استفاده انسان بوده است. خشکانیدن، نمک سود کردن و انجماد قدمتی هزاران ساله دارند. اما این روشهای سنتی و بسیاری روشهای دیگر که طی قرون اخیر ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند همواره در حال تغییر، اصلاح و تکامل هستند. این امر جزیی از تلاش پایان ناپذیر محققین و متخصصان در راه افزایش زمان ماندگاری و در عین حال ایجاد کمترین تغییر در بافت و مزه مواد غذایی می‌باشد. کتاب حاضر نگاهی ویژه و دقیق به بررسی روشهای جدید و در حال ظهور در نگهداری مواد غذایی دارد. انتظار می‌رود که برخی از این روشها در آینده‌ای نه چندان دور جای خود را در میان فراوری‌های مرسوم مواد غذایی باز کنند.