دکتر سعید طریقیدکتر سعید طریقی
درجه علمی استاد
گرایش
پروکاریوت های بیماری زا در گیاهان
ایمیل
شماره تماس 051-38804746
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/starighi