دکتر یحیی سلاح ورزیدکتر یحیی سلاح ورزی
درجه علمی استادیار
گرایش
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
ایمیل
شماره تماس 051-38804744
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/selahvarzi
معاونان پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده از بدو تأسیس تاکنون
نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در زمان تصدی
دوران تصدی
دکتر امین علیزاده استادیار 53 تا 57
مهندس حسن عاقل مربی 57 تا 59
دکتر محمد احرار استادیار 59 تا 59
مهندس حسن عاقل مربی 59 تا 66
مهندس مجتبی طهمورث پور کارشناس 67 تا 70
مهندس حمید بهادر قدوسی مربی 70 تا 71
مهندس علی قنبری مربی 71 تا 73
مهندس محمد موسوی بایگی مربی 73 تا 74
دکتر حسن عاقل استادیار 74 تا 77
مهندس علی اصغر محمدآبادی مربی 77 تا 80
دکتر امیر لکزیان استادیار 80 تا 81
دکتر احمد نظامی استادیار 81 تا 84
دکتر حسن عاقل دانشیار 84 تا 90
دکتر حمیدرضا خزاعی استاد 93 تا 94
دکتر امیر لکزیان استاد 94 تا 98
دکتر ابراهیم ایزدی دربندی دانشیار 98 تا 1401
دکتر قربانعلی اسدی دانشیار 1401 تا 1403
دکتر یحیی سلاح ورزی استادیار 1403 تا کنون