ویرایش 1402/08/15

 

شیوه نامه نگارش پایان نامه

درخواست های آموزشی (انتخاب واحد - تمدید سنوات - مرخصی تحصیلی - گواهی اشتغال و ...)

  • توضیح: از طریق پورتال دانشجویی صورت می گیرد (1- قسمت آموزشی 2- درخواست های آموزشی 3- صدور درخواست جدید(گواهی اشتغال به تحصیل لاتین-انتخاب واحد- کارت دانشجویی-تمدید سنوات- درخواست ریز نمرات لاتین-گواهی اشتغال به تحصیل- تعویض کارت دانشجویی- کارت دانشجویی المثنی)

فرم انتخاب استاد راهنما M1

فرم پروپوزال / پیشنهاده M2

فرم حضور در آزمایشگاه ویژه دانشجویان دانشگاه فردوسی و پردیس بین الملل

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M7)

فرم های ارزشیابی جلسه دفاع

لیست نشریات دارای اعتبار

فرم امتیاز دهی به مقالات (M11- M12)

فرم پژوهانه

 

آیین نامه آموزشی

شیوه نامه نگارش پایان نامه

درخواست های آموزشی (انتخاب واحد - تمدید سنوات - مرخصی تحصیلی - گواهی اشتغال و ...)

  • توضیح: از طریق پورتال دانشجویی صورت می گیرد (1- قسمت آموزشی 2- درخواست های آموزشی 3- صدور درخواست جدید (گواهی اشتغال به تحصیل لاتین - انتخاب واحد - کارت دانشجویی - تمدید سنوات - درخواست ریز نمرات لاتین - گواهی اشتغال به تحصیل - تعویض کارت دانشجویی - کارت دانشجویی المثنی)

انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد Ms1

فرم های پروپوزال / پیشنهاده Ms2 - Ms2.1

فرم استفاده از خدمات آزمایشگاه

فرم های برگزاری جلسه دفاع

فرم های ارزشیابی جلسه دفاع

لیست نشریات دارای اعتبار

اعتبارسنجی مقاله(ها)ی مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد Ms11

گزارش پیشرفت پایان‌نامه کارشناسی ارشد Ms12

فرم پژوهانه