آروئیدکتر حسین آروئی

درجه علمی: دانشیار

گرایش: گیاهان دارویی (تولید و فرآوری - فیزیولوژی)

ایمیل:

شماره تماس: 38805752-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون

نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در هنگام تصدیدوران تصدی
دکتر غلامحسین داوری‌نژاد استادیار 1373 تا 1377
دکتر علی تهرانی‌فر استادیار 1377 تا 1381
دکتر غلامحسین داوری‌نژاد دانشیار 1381 تا 1386
دکتر علی تهرانی‌فر دانشیار 1386 تا 1388
دکتر سید حسین نعمتی استادیار 1388 تا 1390
دکتر مجید عزیزی دانشیار 1390 تا 1392
دکتر سید حسین نعمتی استادیار 1392 تا 1394
دکتر محمود شور دانشیار 1394 تا 1398
دکتر بهرام عابدی استادیار 1398 تا 1402
دکتر حسین آروئی دانشیار 1402 تا کنون