دکتر سعیدرضا خداشناس

دکتر سعیدرضا خداشناس

درجه علمی: استاد

گرایش: آبیاری، زهکشی، سازه های آبی و منابع آب

ایمیل:

شماره تماس: 38805720-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون

نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در هنگام تصدیدوران تصدی
دکتر امین علیزاده استاد 1367 تا 1374
مهندس ابراهیم بازاری مربی 1374 تا 1375

مهندس محمد اینانلو

مربی

1375 تا 1377

دکتر امین علیزاده

استاد

1377 تا 1379

دکتر بیژن قهرمان

استادیار

1379 تا 1381

دکتر سعیدرضا خداشناس

استادیار

1381 تا 1383

دکتر محمد موسوی بایگی

استادیار

1383 تا 1385

دکتر کامران داوری

استادیار

1385 تا 1392

دکتر امین علیزاده

استاد

1392 تا 1394

دکتر کاظم اسماعیلی

دانشیار

1394 تا 1396

دکتر علی نقی ضیائی

دانشیار

1396 تا 1402

دکتر سعیدرضا خداشناس استاد 1402 تا کنون