عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
: اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد (Withania Coagulans) بر عملکرد، پاسخ ایمنی، قابلیت هضم کلسیم و فسفر، مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیسید جواد حسینیدکتری(PhD)نصیری مقدم۱۳۸۸/۰۶/۱۸
تاثیر سیلاژ یونجه عمل آوری شده با سطوح مختلف تانن های متراکم بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری در شرایط برون تنی، درون کیسه ای و درون تنیامیر مختارپوردکتری(PhD)ناصریان۱۳۸۸/۰۷/۰۷
تبیین مدلهای دینامیکی گوارش پذیری نشاسته ارقام مختلف دانه‌های جو ایرانی در شرایط درون تنی و برون تنیعین اله عبدی قزلجهدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۸۹/۰۵/۰۹
تخمین ارزش غذایی دانه ی سویا ی اکسترود شده و برشته شده در گاوهای شیرده و روش در جامرضا میرسیدی عنبرانکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۰/۰۳/۲۴
تأثیر اسانس برخی چاشنی ها بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای و جمعیت میکروبی بره های نر بلوچیاحمد خالصی زادهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
تاثیر جیره های لیپوژنیک و گلوکوژنیک بر ویژگیهای تخمیری،جمعیت میکروبی شکمبه و متابولیتهای خونی گوسفندان نر بلوچیعلی مرتضائیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۰/۰۶/۲۸
اثر پودر نعناع درجیره غذایی برعملکرد ، ریخت شناسی و میکروبیولوژی روده در جوجه های گوشتیوفا متجددکارشناسی ارشدنصیری مقدم۱۳۹۰/۰۶/۲۹
استفاده از ضایعات گندم صنایع تخمیری در عملکرد، کیفیت تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی مرغهای تخمگذارابراهیم فلاح نوملیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
اثر عصاره ی آویشن روی عملکرد و فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتیمیلاد میرزاخانی لطف آبادکارشناسی ارشدنصیری مقدم۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تشخیص کمی میزان تقلبات بافتهای طیور در پودر ماهی با استفاده از تکنیک Real Time PCRحسین ولی زادهکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مطالعه ژنتیکی جهش‌های اگزون 11 ژن BRCA1 مرتبط با سرطان پستان سگ به روش PCR-SSCPحمید غلامی خلیل ابادیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۰/۰۶/۳۰
کلونینگ ناحیه کد کننده پروتئین غیرساختاری 3AB ویروس تب برفکی سروتایپ Oکبری احمدپورکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۰/۰۷/۱۰
اثر دمای اکستروژن بر کیفیت غذائی دانه کامل سویا و عملکرد جوجه های گوشتیصفا ژالهکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۰/۰۸/۱۵
بررسی اثر پس مانده کلسیم دار نیروگاه برق برعملکرد و فاکتورهای خونی در جوجه های گوشتیسمیرا حسن پورباشیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۰/۰۹/۲۶
تعیین ارزش غذایی کاه غلات و حبوبات و اثر اوره و امونیاک بر مصرف و قابلیت هضم کاه غلات در گوسفند بلوچیسیدمحمد دانشکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۰/۱۱/۰۱
اثرات ریشه کاسنی ودانه ی اسپند بر سیستم ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتیسعیده اشرفی پارساکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۰/۱۱/۰۸
اثر تانن پوسته پسته در جیره های حاوی چربی و پلی اتیلن گلیکول بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های تخمیر شکمبه در گوسفند و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینرضا صدیقی وثاقکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۰/۱۱/۰۹
مطالعه ی منحنی های صفات تولیدی شیر گاومیش های ایرانبهروز بهمنیکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی میزان بیان ژن های TNFα و IL-10 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ Oمسعود رؤف دلگشاکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۰/۱۲/۱۵
بررسی اثر سطوح مختلف انرژی جیره بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی درسنین مختلف .عبدالحسین عطائیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۰/۱۲/۲۴
اثر مرحله بلوغ، زمان و دوره چیدن بر خصوصیات گیاه شناسی، الگو و قابلیت دسترسی مواد مغذی و ساختار مولکولی یونجه و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینمجتبی یاریدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۱/۰۲/۱۳
اثر افزودن باریجه به جیره غذایی بر عملکرد و میکروبیولوژی روده جوجه‌های گوشتیزهرا عبدالهی زاوهکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۱/۰۳/۲۱
بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ Oرضا پسندیدهکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۱/۰۳/۲۴
ارزیابی اثرات اکسترود کردن دانه های کانولا و سویا بر عملکرد، ریخت شناسی روده کوچک و ترکیب اسیدهای چرب گوشت جوجه های گوشتیسیدعلی میرقلنجدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۱/۰۳/۲۸
بررسی اثر سطح پروتئین ایده ال و ترئونین قابل هضم جیره پیش آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتیسجاد مرادیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۱/۰۴/۱۰
بررسی تأثیر انتخاب بر ساختار و تنوع ژنتیکی گوسفندان نژاد بلوچی، مغانی و ماکویی به روش آنالیز شجرهمحمدرضا شیخلودکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۱/۰۶/۱۸
: تعیین ارزش غذایی کاه غلات عمل آوری شده با آمونیاک گازی و آمونیاک مایع و اثر جایگزینی آن با سیلاژذرت در تلیسه های در حال رشد هلشتاینصمد صادقیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۱/۰۶/۱۹
اثرات تانن پوسته پسته و چربی بر شاخصه های تخمیری و قابلیت هضم مواد در شکمبه گوسفند و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینعطیه رحیمیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۱/۰۶/۱۹
بررسی اثرات اسیدآمینه های گوگرددار و عصاره سیر برحالت آنتی اکسیدانی و ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با روغن ماهی و آلوده شده با آیمریا آسرولینامصطفی پورعلیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۱/۰۶/۲۰
امکان سنجی کلونینگ و بیان ژن Phy C در اشرشیاکلیحمید آریان نژادکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی توالی، ساختار و چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن هورمون رشد (GH) در دو گونه ی شتر تک کوهانه و دو کوهانه ایرانسیّدمهدی اسماعیلی فردکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۱/۰۶/۲۵
مطالعات شبیه سازی ژنومی و بررسی آنها با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعیکریم نوبریدکتری(PhD)اسلمی نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۶
، تعیین اثرات ضداکسیدان های آلی در جیره های مکمل شده با روغن های گیاهی و پیه حیوانی بر عملکردسیستم ایمنی، فراسنجه های استخوانی و اکسیداسیونی جوجه های گوشتی آرین تحت تنش حرارتیسیدجواد حسینی واشاندکتری(PhD)گلیان۱۳۹۱/۰۶/۲۸
اثر ساپونین بر جمعیت میکروبی و فرایندهای تخمیری شکمبه و عملکرد بره های بلوچیمحمدهادی اعظمیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۱/۰۷/۱۶
مقایسه اثرات اسانس گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و سیستم ایمنی جوجه های گوشتیمحمدعلی بهروزلککارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۱/۰۷/۱۶
اثر دانه ی سویا ی برشته شده در جیره های غذایی بر فراسنجه های خونی و عملکرد جوجه های نر گوشتیمهدی میهن دوستکارشناسی ارشدنصیری مقدم۱۳۹۱/۰۷/۳۰
ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه ای کنجاله های سویای تولیدی در سه کارخانه روغن کشی در ایران در جوجه های گوشتی نرمرضیه افخمی رشخواریکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
بررسی قابلیت جاذب های مختلف سموم بر روند تخمیرات و اکوسیستم شکمبه به روش برون تنی(In vitro) و درون تنی (In vivo)ویدا فروهرکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۱/۱۰/۲۴
بررسی خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و تولیدگاز محصولات فرعی کشمش و تاثیر آن بر ترکیب و غلظت اسیدهای چرب شیر گوسفندان بلوچیمحمدامین مهرجردیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۱/۱۰/۲۶
بررسی پتانسیل جایگزینی ضایعات ماکارونی به جای دانه جو و تاثیر آن بر فراسنجه های تجزیه پذیری و گوارش پذیری مواد مغذی در گوسفندان بلوچیعباس افقهی زادهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۱/۱۱/۰۳
ارزش غذایی کاه عمل آوری شده با آمونیاک گازی و آب و اثر آن همراه با مکمل‌های پروتئینی بر عملکرد تلیسه‌های در حال رشدسیدعلی دهقان منشادیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۱/۱۱/۰۹
تاثیر بنتونیت فعال و طبیعی برغلظت نیتروژن آمونیاکی منابع مختلف پروتئینی با استفاده از روش های In vitro و In vivoمرتضی خبازسیرجانیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شناسایی وتشخیص ژن‌های miRNA در خانواده نشخوارکنندگان بر اساس روش‌های بیوانفورماتیکی و اعتبار سنجی آزمایشگاهی آنبلال صادقیدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۱/۱۱/۲۹
اثر سطوح مختلف آرژینین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه بر صفات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتیمصطفی غلامیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۱/۱۲/۰۱
اثر مرحله بلوغ و زمان چیدن بر خصوصیات تخمیری علف خشک یونجه و جیره های کاملا مخلوط.سمیرا سرورستگارکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نقش آفت کش های ارگانوفسفره در مواد خوراکی بر سیستم ایمنی، اکوسیستم شکمبه و عملکرد نشخوارکنندگان و میزان ابقاء آن در فرآورده های دامیمحسن کاظمیدکتری(PhD)طهماسبی۱۳۹۱/۱۲/۲۲
: اثر سطوح مختلف عصاره گل همیشه بهار بر رنگ پوست, عملکرد, آنزیمهای کبدی و بافت شناسی کبد و کلیه در جوجه های گوشتیریحانه واحدکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۲/۰۲/۰۸
مقایسه اولین تولید تجارتی فیتاز ایرانی با نوع مشابه خارجی و بررسی تأثیر آن بر عملکرد جوجه‌های گوشتیکریم سعیدی اول نوقابیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
بررسی اثر سطح پروتئین ایده ال و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جیره پیش آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتیآویسا اخوان خالقیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۲/۰۲/۲۴
اثر آنتی اکسیدانی دانه انار بر اکولوژی میکروبی شکمبه، خصوصیات متابولیسمی و زیست شناختی ناشی از استرس اکسیداتیو القایی توسط روغن پراکسید در بزهای شیری سانن پیرامون زایشسیداحسان غیاثیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۲/۰۳/۰۵
: تعیین اثرات تانن و روغن ماهی بر تخمیر، اکوسیستم میکروبی و بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب در شکمبه گوسفند بلوچی و عملکرد بز ساننمرتضی حسینی غفاریدکتری(PhD)طهماسبی۱۳۹۲/۰۳/۲۱
نقش ساپونین و تانن بر تخمیرات و بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب در شکمبه و الگوی اسید های چرب لاشه بره هامحمدمهدی محقیدکتری(PhD)طهماسبی۱۳۹۲/۰۳/۲۱
توالی یابی، کلونینگ و امکان سنجی بیان ژن اندوگلوکاناز در پروکاریوتحسین برزگرکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۰۳/۲۷
بررسی اثر مکمل نانو مولتی ویتامین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتیاحسان شیخ سامانیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۲/۰۳/۲۸
: اثر عصاره گیاهی رازیانه بر عملکرد، جوجه در آوری و ایمنی در مرغهای مادر گوشتی- تولکی در یک دوره تولیدیمحمد کاظمی فرددکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۲/۰۴/۰۲
بررسی اثر پروتئین و الکترولیت جیره پایانی بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییبشیر قاسم پورکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۲/۰۴/۰۸
هدف گیری ژن میوستاتین با استفاده از Transcription Activator Like Effectors در سلول های فیبروبلاست گاویامیر طاهری قهفرخیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۲/۰۵/۱۱
مطالعه چند شکلی تک نوکلئوتیدی و تنوع ساختار کرموزومی و بررسی پتانسیل استفاده از آن در اصلاح نژاد گوسفندمریم نصرتیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۲/۰۶/۰۶
بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و پاسخ‌ های ایمنی جوجه‌های گوشتیامیرحسین علیزاده قمصریدکتری(PhD)نصیری مقدم۱۳۹۲/۰۶/۱۹
دستکاری ژنتیکی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی (SSC) بز به کمک حامل های ویروسیحسن عباسیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۲/۰۶/۳۰
کلونینگ و امکان سنجی بیان ژن فیتاز باکتری اشرشیاکلی در پروکاریوتعبداله درمانیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۰۷/۱۴
بررسی بیوانفورماتیک کدون بیاس مورد استفاده در چرخه های متابولیکی گاو شیریمعصومه عباسی دلوئیکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۲/۰۷/۱۵
اثر آمیلوز وآمیلو پکتین بر فرایندهای متابولیسمی نیتروژن، اکوسیستم شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده و بزهای ساننحجت قلی زاده نیولوئیدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۲/۰۸/۰۱
: تنوع ژنتیکی قطعات زنجیره سبک و سنگین ایمونوگلوبولین Y( IgY ) در توده مرغ های بومی آذربایجان غربیفایق خضریکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۰۸/۰۷
تغییر بیان ژن SOX2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از Transcription Activator Like Effectorsیاسمن شمشیرگراندکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۲/۰۹/۰۲
اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) با و بدون ویتامین D3 بر عملکرد، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتیمحمد طاهر میرکزهیدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۲/۰۹/۲۰
بررسی اثر سطح پروتئین ایده ال و لیزین قابل هضم جیره پیش آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتیمحمدصادق حسینی مقدمکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۲/۰۹/۲۰
تعیین اثرات ضداکسیدان های پوست و عصاره انار به همراه روغن ماهی بر عملکرد، سیستم ایمنی و آنزیم های اکسیداسیونی در جوجه های گوشتیحسن صالحدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۲/۰۹/۲۰
اثر پروبیوتیک حاوی پدیکوکوس اسیدلاکتیسی بر عملکرد ، هیستولوژی و فلورمیکروبی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتیمهدّیه مظفری قلعه جوقکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۲/۱۰/۰۱
بررسی تاثیر ساپونین موجود در گیاهان علوفه ای و داروئی بر روند تخمیرات شکمبه و متابولیت های خونی بره های باوچیمحسن محمودیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۲/۱۰/۰۱
تأثیر عصاره برگ زیتون و روغن کنجد در جیره غذایی بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و مورفولوژی روده قبل و بعد از تنش گرمایی در جوجه های گوشتیمحمدجواد آگاهدکتری(PhD)نصیری مقدم۱۳۹۲/۱۰/۰۹
تخمین فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین و تولیدپروتئین میکربی منابع مختلف خوراکی با استفاده از روشهای برون تنیلیلا حیدریکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۲/۱۰/۲۲
مطالعه تنوع ژنتیکی قطعات سبک وسنگین ایمنوگلوبولینY در مرغ های بومی خراسانزانا پیرخضرانیانکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۱۱/۰۱
ارزیابی ترکیب شیمیائی، پتانسیل تجزیه پذیری گیاه سیلو شده Kochia Soparia به طریق آزمایشیملیکا حامدیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
اثر آب مغناطیسی و ظرفیت جذب اسید (ABC) اقلام خوراکی و جیره های مختلف بر قابلیت هضم مواد مغذی، هیستومورفولوژی روده، ترکیبات خون و عملکرد جوجه های گوشتیعلی گیلانیدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
اثر فرآوری‌های شیمیایی ارقام مختلف دانه ی جو بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه ای و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیسعید فدائیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۲/۱۱/۱۲
ارزیابی دانه کتان در تغذیه بلدرچین ژاپنی در دوره تخمگذاریجواد عامریکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
شناسایی سویه های ویروس لوکوز گاوی (BLV) مسبب بیماری لوکوز گاوی انزوتیک (EBL) در گاوداری های مشهد با استفاده از روش های مولکولیحمید گلیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۱۱/۲۱
تعیین ظرفیت و شاخص ارزش بافری برخی از ترکیبات شیمیایی و تأثیر ان بر بار اسیدی جیره های حاوی مقادیر متفاوت علف یونجه در شرایط برون تنیمحبوبه حورکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۲/۱۲/۰۳
طراحی سیستم های مجازی بیان اسیدآمینه ی تریپتوفان در Escherichia coli با روشهای insilicoگلناز بی همتا طوسیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۱۲/۱۱
تعیین توالی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی بخشی از پروموتور ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دو کوهان ایرانالیاس محّمدیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۲/۱۲/۱۷
بهینه سازی پاسخ جوجه های گوشتی بر اساس میزان والین، ایزولوسین و لوسین جیره با استفاده از مدلهای ریاضیمحمّد صدقیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۳/۰۱/۲۰
تعیین تأثیر اسانس‌های گیاهی آویشن و دارچین بر تجزیه‌پذیری پروتئین جیره‌های کاملاً مخلوط به روش نوین برون‌تنیمحمدرضا نظریکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۳/۰۲/۰۲
استفاده از اسانسهای گیاهی زیره، پونه کوهی و پرتقال به عنوان افزودنی برای تغییر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و جمعیت باکتری های لاکتو باسیل سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهیهادی قربانیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۰۲/۰۹
مهندسی scFv-Fc آنتی بادی متصل شده به RNase جهت هدف گیری آنتی ژن HER2شاهرخ قوتی رودسریدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۳/۰۲/۳۰
اثر افزودن سطوح مختلف اسید آمینۀ گلوتامین بر عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و مورفولوژی رودۀ جوجه‌های گوشتی نر سالم و تحت چالش ایمنی با ویروس برونشیت عفونیمجید علیائیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۳/۰۳/۰۵
تاثیر اینولین بر رشد، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی کولون در گوساله های شیرخوارعلی ولیخانیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۳/۰۳/۲۵
: اثر انرژی جیره ذرت، سویا بر عملکرد اقتصادی و وزن عرضه به بازار جوجه های گوشتیسیدهادی حسینیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۳/۰۴/۰۴
کلونینگ و بیان ژن ناحیه 3ABC سروتایپ O ویروس بیماری تب برفکی ایران و استفاده از آن در راستای تولید کیت تشخیصی الایزاسید امیر رضا پری زادهدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۳/۰۴/۰۷
آنالیزهای بیوانفورماتیکی، بررسی توالی، ساختار و چند شکلی های تک نوکلئوتیدی نواحی تنظیمی در ژن کاپاکازئین در شترهای تک کوهان و دو کوهان ایرانعلی اکبر خبیریکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۳/۰۴/۱۴
تعیین توالی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی بخشی از اگزون و اینترون شماره هفت ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دو کوهان ایرانمجتبی گلقندشتیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۳/۰۴/۱۴
مدلسازی کمیت NFC بر تعادل نیتروژن در گاوهای شیری اوایل شیردهیسعید کامل ارومیهکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۳/۰۴/۱۵
بررسی فراسنجه های تجزیه پذیری مخلوط سیلاژ یونجه و جو عمل آوری شده با اسانس های آویشن و نعناع فلفلی در شرایط درون تنی و برون تنی در نشخوارکنندگانحامد امینی پوردکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۳/۰۴/۱۷
طراحی سیستم بیانی یوکاریوتی به منظور تولید آنتی ژنهای ایمنی زا CFP-10 و ESAT-6 بر علیه مایکوباکتریوم بویس در موشآزاده ترابیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۳/۰۵/۲۵
تعیین سیستم انتخابی مناسب برای گاوهای هلشتاین ایران به روش شبیه سازی تصادفیهادی فرجی آروقدکتری(PhD)اسلمی نژاد۱۳۹۳/۰۶/۱۸
مطالعه ی گازهای تخمیری شکمبه با حضور یا عدم حضور محدودکننده های متانمرضیه قدمی کوهستانیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۳/۰۶/۱۸
اثر اسانس‌های گیاهی پوست لیموترش، پرتقال و زردچوبه (Curcuma Xantorrhiza) بر عملکرد، فراسنجه‌های آنتی‌اکسیدانی و خواص مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی در شرایط عادی و تنش گرماییعبدالله اکبریاندکتری(PhD)گلیان۱۳۹۳/۰۶/۲۲
اثر تغذیه مکمل های آلی سلنیوم و کروم در دوره آبستنی بر پاسخ فیزیولوژیک و عملکرد مادر و نتاج گوسفندان بلوچیامیر موسائیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۳/۰۶/۲۳
تاثیر عصاره هسته انگور و ویتامین C به صورت تزریق داخل تخم مرغی و مکمل با جیره غذایی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، وضعیت آنتی اکسیدانی، مورفولوژی روده و بیان ژن HSP70 در جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییحسنا حاجاتیدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۳
تاثیرسطوح مختلف اسانس میخک و پروبیوتیک پروتکسین به صورت مکمل با جیره غذایی و تزریق داخل تخم مرغ بر عملکرد، پاسخ ایمنی ،مورفولوژی روده و بیان ژن های AVBD1وAVBD2 در جوجه های گوشتیمونا آزادگان مهردکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
کلونینگ اپی توپ موثر ژن cagA در هلیکو باکتر پیلوری و امکان سنجی تولید IgYمهدیه مالکیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۳/۰۶/۲۵
اثرات منابع متفاوت کروم و اسید اسکوربیک بر عملکرد، پارامترهای خونی و پاسخ ترس جوجه های گوشتی تحت تنش حمل و نقل و گرماییعلی حسین پیرایدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
اثر اسانس های گیاهی اکالیپتوس ( (Eucalyptus ، کاج (Pinene) و آنیسون (Anise) بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای و جمعیت باکتری های متانوژن در شرایط invitro .سارا ساکیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از نواحی کد کننده و غیر کد کننده در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهان و دو کوهان ایران.نغمه ساعدیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تعیین توالی، جداسازی و بررسی های بیوانفورماتیکی بخشی از ناحیه تنظیمی (پروموتوری) در ژن α- لاکت آلبومین در شترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایرانمریم راعی طرقیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک و اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتیهادی نوروزی فخرآبادکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۰۷/۰۵
ارزیابی انتخاب ژنومی جمعیت شبیه سازی شده ای از گاوهای هلشتاین و مقایسه آن با EBVکلاسیک به عنوان پاسخ انتخاب برای صفات عملکردیداود کریمیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۳/۰۷/۱۴
اثر متقابل تراکم گله و سطح انرژی جیره غذایی بر عملکرد، شاخص های لاشه و برخی متابولیتهای خون جوجه های گوشتیسعید جهان دوست اردینکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تعیین ارزش غذایی علوفه جو آبکشت و بهترین نقطه عملکرد آن در بزهای شیری ساننساحره حیاتیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۳/۰۸/۰۴
تعیین توالی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی بخشی از ناحیه کد کننده و غیر کد کننده ژن آلفا کازئین1 S در دو گونه شترهای تک کوهان و دو کوهان ایران.زهرا عابدینیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۳/۰۸/۰۴
شبیه سازی تصادفی جنبه های مختلف انتخاب ژنومیک و ارزیابی صحت برآورد ارزش ارثی روش‌های مختلف در گاوهای هلشتاینمحمد تیموریاندکتری(PhD)اسلمی نژاد۱۳۹۳/۰۸/۱۴
پیش بینی و ارزیابی ژن های هدف مایکرو آر اِن اِی ‏‎(miRNA)‎‏ بر اساس روش‌های بیوانفورماتیکی و به کمک ‏ژنومیکس مقایسه ای در گروهی از پستاندارانمرتضی مهدویدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۳/۰۸/۲۶
تعیین برنامه حفاظت و اصلاح بز مرخزحمیدرضا بهمنیدکتری(PhD)اسلمی نژاد۱۳۹۳/۰۸/۲۸
بررسی اثر ریز ملکولها بر بیان برخی از ژنهای مرتبط با پرتوانی سلول های جنینی درگونه بزپوریا حسین نیا ولیسهدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۳/۰۹/۰۸
بررسی فراسنجه های تخمیری و جمعیت میکروبی شکمبه و مدفوع گاوهای هلشتاین تغذیه شده با جیره های حاوی برخی عصاره-های گیاهیبهزاد خرمیدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۳/۱۰/۱۰
تاثیر تغذیه شبانه بر عملکرد,ترکیبات شیر و متابولیت های خونی گاوهای شیرده در شرایط استرس گرماییاسماعیل چاکرالحسینیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
مقایسه نواحی ژنومی AZFو SRY در کروموزوم Y انسان و دام با هدف بهینه کردن امکان تشخیص STS(Sequence-Tagged Sites) مارکرهای مرتبط با ناباروریمعصومه وکیلی ازغندیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۳/۱۱/۰۴
اثر تغذیه ترکیبات پلی فنولی عصاره پوست پسته بر روی سلامت، عملکرد رشدو سیستم ایمنی گوساله های هلشتاینحجت سنجریکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۳/۱۱/۰۶
اثر تفاله چغندر قند آمونیاکی شده بر روی احتباس آمونیاکی شکمبه و عملکرد تلیسه های نژاد هلشتاینسیدبهنام صدیقیانکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۳/۱۱/۰۶
تاثیر اسیدبوتریک محافظت شده همراه با اسانس پونه کوهی برعملکرد گوساله های شیری نژادهلشتاینوحید دیمهکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۳/۱۱/۰۶
تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی (NADH dehydrogenase subunit 6 (ND6 از mtDNA مرغ های بومی خراسانمصطفی حسن زادهکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۳/۱۱/۲۶
تعیین احتیاجات اسیدهای آمینه در جوجه های گوشتی با استفاده از مدل های ریاضیآکو فریدیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۳/۱۲/۰۹
اثر برخی فاکتورهای خوراکی درتنظیم باز چرخش اوره در نشخوارکنندگانالیاس ابراهیمی خرم آبادیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۳/۱۲/۱۲
بررسی برخی عوامل درون خوراکی و برون خوراکی موثر بر تخمیرپذیری پروتئین و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیعلی فرامرزی گرمرودیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۳/۱۲/۱۳
مطالعات ارتباطی شبیه سازی کل ژنومی برای صفات مختلف در جوامع با LD بالا و پایینمرتضی بیطرف ثانیدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۳/۱۲/۲۰
بررسی تآثیر دانه کتان اکسترود شده بر ترکیب شیر و بیان ژنهای تولیدمثلی IGF-1,IGF-2,IGF-1R ,B-actin در گاوهای شیرده هلشتاینسعیده مرتضوی گنگانکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
امکان یابی تعریف صفات جدید در برنامه اصلاحی گوسفندان گوشتی- پوستی با استفاده از فن آوری هوش مصنوعی و شبیه سازی رایانه ایمهدی خجسته کیدکتری(PhD)اسلمی نژاد۱۳۹۴/۰۲/۱۶
مطالعه تنوع زیستی سه نژاد گوسفند در افغانستانمحمدعثمان کریمیدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۴/۰۲/۱۶
تاثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره بر روند تجزیه پذیری مواد مغذی موجود در خوراک دام در شرایط in vitro ونیره حسن زاده لوشابکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۴/۰۲/۲۸
تولید ایمونوگلوبین زرده تخم مرغ (IgY) برعلیه پروتئین نوترکیب ژن InvGاز سالمونلا انتریکامحمد حسن جهانداردکتری(PhD)نصیری۱۳۹۴/۰۳/۱۰
قابلیت هضم سیلوی تفاله دانه انار و تاثیر تغذیه آن بر متابولیسم اسیدهای چرب، مورفولوژی بافت پستان، برخی متابولیت های خونی و عملکرد تولیدی بزهای شیری و بزغاله های پرواری آمیخته خراسان جنوبی.سیدجلال مدرسیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۴/۰۳/۱۷
اثر انرژی جیره گندم، سویا بر عملکرد و وزن عرضه به بازار جوجه های گوشتیوجیهه صفرزادهکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۴/۰۳/۱۸
تاثیر استفاده از دانه کتان در خوراک گاوهای شیرده هلشتاین بر تولید گاز متان شکمبه ای در شرایط برون تنیزهرا زمانیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۴/۰۳/۱۸
تولید مکمل دانه کتان اکسترود شده و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره حاوی پوست پسته و اثر شیر غنی شده بر غلظت اسیدهای چرب امگا-3 پلاسمای خون انسانمرتضی کردیدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۴/۰۳/۲۴
عنوان طرح: بررسی نقش برخی از ترکیبات ثانویه گیاهی و شیمیایی بر الگوی تخمیر شکمبه و تولید گاز متان در شرایط برون تنی(in vitro) و درون تنی (in vivo)ملک حسین دلاوردکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۴/۰۳/۲۵
نقش کنترل کننده های تخمیری بر فرایندهای متابولیسمی شکمبه و عملکرد دام ها در شرایط اسیدوزمحمد ملک خواهیدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۴/۰۳/۳۱
اثر منابع مختلف قندهای محلول با روغن آفتابگردان بر عملکرد، تخمیر شکمبه و ترکیب اسیدهای چرب شیر در بز شیری ساننعلی رزاقیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
بررسی خصوصیات شیمیایی علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی و درون تنیزهره کوهی خورکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۰۴/۰۸
بررسی تأثیر جیره‌های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، ریخت شناسی و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه‌های گوشتیعلی اکبر سالاریکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
تاثیر فرآورده فرعی رازیانه بر روی عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتیشهناز خمری علی آبادکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
تاثیر مرحله بلوغ و روش نگهداری علف یونجه بر ترکیب شیمیایی و فراهمی مواد مغذی برای گاو های شیرده با استفاده از روش DVE/OEBپریسا خیراندیشکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۴/۰۵/۲۶
بررسی تأثیر افزودن آنزیم های فیبرولیتیک خارج سلولی بر خصوصیات تخمیری علف خشک یونجه وکاه غلات در شرایط برون تنییاسمن احمدی بنکدارکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۰۶/۰۱
بررسی ترنسکریپتوم و پروفایل بیان ژن مرغان حساس به آسیتکریم حسن پوردکتری(PhD)نصیری۱۳۹۴/۰۶/۰۴
بررسی ویژگی های گوارش پذیری برون تنی جیره های گلوکوژنیک ولیپوژنیک حاوی دانه کتان وتاثیر آن بر شاخص های فیزیولوژیکی آبستنی میشهای بلوچیمسعود دیدار خواهدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۴/۰۶/۱۵
کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان با استفاده از پارافین-گوگرد به روش پوشش دار کردنمیترا مزینانیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۴/۰۶/۱۶
کلونینگ و امکان سنجی بیان ژن فیتاز آسپرژیلوس فیکوم قارچی( phyA) در باکتری اشرشیاکلیهاشم هنرحدادانکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۴/۰۶/۱۶
مطالعه سیستم بیولوژی پروتئین های دخیل در تولید اسید لاکتیک در شکمبهصابر جلوخانی نیارکیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۴/۰۶/۲۲
معیارهای مناسب انتخاب برای صفات رشد در گوسفند کردیعلی غلامیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
آنالیز شبکه های متابولیکی دخیل در تولید شیر در گاوشعله قربانیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۴/۰۶/۲۴
برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی حساس به آسیتراضیه عسکرزادهکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۴/۰۶/۲۹
طراحی و ساخت حامل بیانی چند اپی‌توپی‌VP-IL-2/FcIgG با هدف ایجاد ایمنی محافظتی بر علیه ویروس‌ تب‌برفکی سویه Oمحمد دوستیدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تاثیر کافئین و سینماآلدهید در شرایط استرس القایی با دگزامتازون بر روی عملکرد، فراسنجه های خون، بافت شناسی پانکراس و هورمون های کورتیزول و سروتونین در جوجه های گوشتیخشایار پورنیادکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهان و دوکوهان ایرانمرجان ازغندیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۴/۰۶/۳۱
کلونینگ، توالی یابی و بیان آنتی ژن BLSباکتری بروسلا ملیتنسیسراهبه اکبریکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثر محصول جانبی حاصل از فرایند اسانس گیری خارشتر بر پارامترهای عملکرد، فراسنجه های خون و ویژگی های لاشه در جوجه های گوشتیزینب میرسرخ بوزیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۴/۰۷/۱۹
تأثیر برون تنی مکمل سازی خوراک های حاوی مقادیر متفاوت علوفه به مواد متراکم با مخلوط های بافرهای شیمیایی بر ارزش اسیدزایی، تولید متان و پروتئین میکروبمینا جعفرپوربروجنیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۴/۰۸/۱۹
تاثیر اسید آلی و پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی و سلامت دستگاه گوارش جوجه های گوشتیپرویز اله دوکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۴/۰۹/۱۰
تاثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر فعالیت مونوسیتها خون وعملکرد جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای K88سیما آسانیکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۴/۰۹/۱۶
تأثیر برخی از اسانسهای گیاهی و افزودنیهای شیمیایی بر ویژگیهای تخمیری، میکروبی و گوارش پذیری سیلاژهای ذرت، علوفه کامل جو و تریتیکالهعلی اکبر حجت پناه منتظریدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۴/۰۹/۲۸
تأثیرات گوانیدینواستیک اسید و متیونین در جیره های گندم–سویا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت، پارامترهای بیوشیمیایی و متابولیسم انرژی در عضله سینه جوجه های گوشتیفروزان طباطبائی یزدیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۴/۱۰/۱۴
مقایسه ارزش غذایی پودر سوسک با چند منبع پروتئینی رایج در تغذیه دام وطیورفاطمه خواجوئی گوکیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۴/۱۰/۲۸
طراحی و تولید آنتی ژن های نوترکیب کایمریک FanC-VP8-S2 و امکان سنجی تولید ایمونوگلوبین زرده تخم مرغ(IgY) برعلیه آن هاخدیجه نصیریدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۴/۱۰/۲۹
اثر جو بدون پوشینه و مکمل آنزیمی در جیره پایانی بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیحمید طیموریکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
طراحی و ساخت یک سامانه بیانی با توانایی تولید پپتید کوتاه زنجیر لاکتوفرین شتری فیوژ شده به آلبومین انسانی در سلول های پستاندارانعیسی شکاری دورباشکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
امکان سنجی شناسایی نواحی ژنومی دارای توانایی تولید ncRNAs براساس روش‌های فراگیری ماشینی در پستاندارانعاطفه سیددخت دهباردکتری(PhD)اسلمی نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تولید فیتاز ایکولای توسط پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس به منظور تجزیه فیتات گیاهیبهاره پاکباطنکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مطالعه اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتیجلال حقوق دانکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تاثیر اینولین و کمپلکس آنزیمی بر عملکرد، میکروفلورا روده، هیستومورفولوژی ژژنوم و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره گندم - سویافرشته جمیلیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۴/۱۱/۱۲
مطالعه ی اثرات سطوح لیزین و متیونین + سیستین قابل هضم جیره بر صفات کمی و کیفی تولید تخم مرغ در مرغ تخمگذار های-لاین در هفته ی 32 تا 44رضا اکبری مقدم کاخکیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۴/۱۲/۱۹
بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژاد کردی با استفاده از تجزیه‌وتحلیل شجرههدایت آذریانکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۵/۰۲/۰۸
بررسی اثر مهارکننده ها مختلف بر آفلاتوکسین B1 در نشخوارکنندگان در شرایط In vitro و پتانسیل آنها در مهار آفلاتوکسین M1 شیر بزهای ساننسعیده اسدزاده هرویدکتری(PhD)طهماسبی۱۳۹۵/۰۳/۰۴
مطالعه نیاز منگنز و ارزش نسبی زیست فراهمی منگنز آلی و معدنی در جوجه های گوشتی جوانمعصومه غلامیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۵/۰۳/۰۴
تهیه سازه ژنی بیان کننده همزمان ژنهای GH وIGF-I در جهت بررسی افزایش توده عضلانی با استفاده از لنتی ویروس ها در مدل حیوانی رتزهرا رودباریدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۵/۰۳/۰۵
اثر عصاره آبی علف هیضه روی عملکرد،خصوصیات لاشه ، سیستم ایمنی و برخی پارامترهای خون در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی.اسماعیل نجفیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۵/۰۳/۲۲
استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده بر عملکرد و صفات کمی و کیفی تخم مرغ در مرغ تخمگذارفاروق کارگرکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۵/۰۳/۲۳
تاثیر برخی از روش های فیزیکی,شیمیایی یا بیولوژیکی برای تخمین پروتیین موثر قابل استفاده کنجاله سویا در ابتدای روده باریک نشخوارکنندگان در شرایط برون تنیپریسا کیمیای نشتفانیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۵/۰۳/۲۳
تدوین استراتژی انتخاب ژنومی براساس مدل‌های پارامتری و ناپارامتری در گاوهای هلشتاین ایرانیحیی محمدیدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۵/۰۴/۱۹
کاوش ریز RNA جدید در کرموزوم 20 گوسفندوحیده عباسیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۵/۰۴/۲۹
تخمین فراسنجه های تخمیر برون تنی برگ چغندرقند و کاه جو عمل آوری شده با شیره نبات یا ملاس و تاثیر استفاده از آنها بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاینزهره زرنگارکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل کلسیم یدات در جیره غذایی مرغ‌های تخم¬گذار های-لاین W-36 بر صفات کمی و کیفی تخم مرغ در سن 32 تا 44 هفتگی و امکان غنی سازی تخم مرغ با یدرضا بخشعلی نژادکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی بیوانفورماتیکی وجود توالی هدف ریز RNA در 3'UTR ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایرانسعیده سلیمانی کهنوجکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۵/۰۶/۲۳
مطالعه تاثیر اسانس های نعناع فلفلی آویشن وکاکوتی بر فعالیت باکتریهای اسید لاکتیک و فرایند اسیدوز در نشخوار کنندگانستاره نبی زاده اصلدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بیان ژن استریول کوآنزیم A دسچوراز (SCD) و تاثیر ممانعت کننده ژن بر پروفیل چربی شیر در میش های سه نژاد بلوچی ،ایران بلک و آرمانمحمد سلمانی ایزدیدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی آنتی ژنیسیتی آنتی ژن های Omp31 و Omp25 باکتری بروسلا ملیتنسیسسهیل یوسفیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۵/۰۶/۲۶
اثر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزیم به جیره کاملا مخلوط بر تخمیرپذیری،بازدهی و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیهادی خیرآبادیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی اثر فرآورده جانبی حاصل از فرآیند اسانس‌گیری آویشن بر عملکرد، اجزاء لاشه، فراسنجه‌های خون و آنزیم‌های کبدی در جوجه‌های گوشتی سویه تجاری راسثریا آیته اللهیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
تاثیر اسانس گیاه زنیان بر عملکرد بلدرچین های تغذیه شده با سم آفلاتوکسین B1ایرج شاکرشیداکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۵/۰۶/۲۷
طراحی، همسانه سازی و بیان آنتی ژن CD20 انسانی متصل شده به Fc ایمنوگلوبولین شتری در رده سلولی HEK293سیده آرزو حسینیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تأثیر تغذیه دانه های کتان و کلزا بر عملکرد تولید مثلی میش‌های کردی پیرامون زایش و سیستم ایمنی بره‌های شیرخوارحسن علمیدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۵/۰۶/۳۱
کلون و بیان ساختار آنتی ژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین 2 در باکتری بیانی( BL21(DE3مهدیه نقوی شهرضاکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۵/۰۹/۰۳
ارزیابی برون تنی شکل‌های فیزیکی کنجاله های سویا و کلزا و تأثیر جایگزینی آن‌ها بر عملکرد تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاینسهیلا ابراهیمیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۵/۰۹/۱۳
تاثیر مولفه های محیطی و زیستی زیان رسان بر ویژگیهای تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین ایرانجمیل بهرام پوردکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۵/۰۹/۱۶
بررسی خواص ضد باکتریایی پروتئین نوترکیب لاکتوفرامپین _لاکتوفریسین شتری بر روی رشد برخی از باکتری های مولد ورم پستان در گاوهای شیری هلشتاینسیده زهرا موسویکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۵/۰۹/۱۷
بررسی ویژگی های گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای پروتئین کرم خاکی(آیزینیا فوتیدا) با استفاده از روش های برون تنیرضوان صمصامیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۵/۰۹/۳۰
تأثیر برخی از ریز مغذی ها بر ماندگاری اسپرم قوچ زل در شرایط In vivo و In vitroمهناز احمدی همدانیدکتری(PhD)طهماسبی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بررسی چندشکلی آللی ژن های PIT-1، STAT5B، GH، GHR، IGF-1، IGFBP-3، MYOSTATIN، CALPAIN، LEPTIN و GHRELIN و ارتباط آنها با صفات رشد و ترکیبات لاشه در مرغ بومی مازندرانحسین عطارچیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۵/۱۱/۱۶
تاثیر جیره های بر مبنای شاخص همزمانی نیتروژن و انرژی منابع خوراکی بر تخمیر پذیری و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیفرناز ملک جهانیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بررسی بیان ژن PGC-1α و بیوژنز میتوکندری در شرایط محدودیت غذایی و همبستگی آنها با بازده خوراک در بره های پرواریحسین رجائی شریف آبادیدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۵/۱۱/۲۳
بررسی پاسخ های تغذیه ای، فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی جوجه های گوشتی به افزودن آرژنین و گوآنیدینو استیک اسد به جیره در شرایط عادی و تحت تنش سرما و ارزیابی میزان بیان ژن PGC-1a و بیوژنز میتوکندری در خروسهای لاین حساس به آسیتنیما خدام باشی امامیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مقایسه روشهای برون تنی سه مرحله ای آنزیمی و بخش بندی نیتروژن ( CNCPS) با روش کشت ثابت برای تخمین نیتروژن غیر قابل استفاده منابع خوراکی در نشخوارکنندگانفاطمه ولی زاده دالنجانکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۵/۱۲/۰۷
اثرات عصاره حاوی تانن محصولات فرعی پسته بر تخمیر میکروبی، فعالیت آنزیمی شکمبه و مؤلفه های ایمنی در نشخوارکنندگانحمید تقویدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۶/۰۲/۰۴
بررسی تنوع ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی سبوس گندم تولیدی کارخانه‌های آرد خراسان رضوی در تابستان و زمستان و اثر جایگزینی آن به جای جو بر عملکرد بزهای شیری سانناحسان اسلامیاندکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۶/۰۲/۱۰
اثر نوکلئوسایدهای خالص بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده، آنزیم های گوارشی، فراسنجه های بیوشیمیایی سرم و عملکرد سیستم ایمنی در جوجه های گوشتیعلی دانشمنددکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
کلونینگ و بیان ژن های GroEL و کایمر Omp25-BLS باکتری بروسلا ملیتنسیس Rev1 و بررسی ایمنی زایی آن ها در محیط درون تنی موشطوبی عباسی دلوئیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۶/۰۳/۲۱
مقایسه و آنالیز بیان افتراقی ژنهای مرتبط با سیستم ایمنی در مرغان بومی و تجاری با استفاده از داده‌های RNA Seqآیه السادات صدردکتری(PhD)نصیری۱۳۹۶/۰۴/۰۳
مقایسه اثرات مکمل‌های پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده و پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتیپیمان آتش بارکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۶/۰۴/۱۲
: بررسی تنوع ژنتیکی بین سه جمعیت ماهی قزل آلای رنگین کمان به مبنای تکنیک توالی یابی DNAتقی عبدالکریم عبدالله علیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۶/۰۶/۰۱
اثر منابع انرژی، پروتئین، سطح اسیدهای آمینه و آنزیمهای اگزوژنوس در جیره پیش آغازین بر انرژی قابل متابولیسم، ریخت شناسی و فلور میکروبی روده و عملکرد جوجه های گوشتیعلی نبی زادهدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۶/۰۶/۲۰
اثر نانومیسل کورکومین جیره بر اختلالات متابولیکی (آسیت)، عملکرد و فراسنجه¬های بیوشیمیایی خون در جوجه¬های گوشتی تحت تنش سرماییمرضیه رحمانیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۶/۰۶/۲۱
بهبود پیش بینی ارزش ارثی ژنومی با وزن دهی مناسب نشانگرها با استفاده از اطلاعات GWAS در ماتریس روابط خویشاوندی ژنومیسیدمصطفی مظلومکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه های گوشتیناصر خاکشورایدلیکیکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
اثرات پودر برگ زیتون و پودر دانه گشنیز بر عملکرد تولیدی، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و نقش آنتی اکسیدانی آن در جوجه‌های گوشتیاحمد علی ثابتان شیرازیدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی اثر نواقص شجره ای و ساختار ماتریس خویشاوندی در براورد پارامترهای زنتیکی و ارزش ارثی صفات اقتصادی گوسفند قره گلسیداکبر شیریدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۶/۰۶/۲۵
اثرات تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی در سیکل دوم تخم گذاری مرغ تخم گذار سویه ی های لاین 36-wسعید باقریکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی صحت ارزیابی های ژنومی صفات آستانه‌ای با معماری های ژنتیکی متفاوتحسین بزیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تأثیر عصاره الکلی بره موم زنبور عسل ایرانی بر تخمیر میکروبی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در شرایط برون تنی و درون تنیشهاب احتشام قرائیدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
اثر آب مغناطیسی بر عملکرد، سطح کلسیم و فسفر خون و کیفیت تخم مرغ در پیک تخمگذاری (44-32 هفتگی)الهام دارسی آرانیدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مدل سازی فراهمی مواد مغدی برای گاو های شیرده هلشتاین بااستفاده از مدل غیر مبتنی بر مواد مغذی تام و استفاده از برخی خوراک های کشت شده در ایراناحسان پرنددکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
آنالیز ترانسکریپتوم و بررسی بیان ژنهای مسیر آنژیوژنز طیور حساس و مقاوم به آسیت در خط B لاین گوشتی آرین بر اساس روش NGSوحید تقی زادهدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی اثرات محدودیت کلسیم و فسفر در سنین ابتدایی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خاکستر درشت نی جوجه‌های گوشتیوحید بابائیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تاثیر زیست فراهمی مکمل‌های آلی و غیر آلی روی (Zn) بر عملکرد میش‌ها و بره‌های بلوچیندا نقدیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مطالعه توسعه صنعتی و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از ورود فلزات سنگین به بدن و تولیدات حیوانیمحمد علی خراشادی زادهدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مهندسی آنزیم ریبونوکلئاز پانکراس گاوی (RNase A) به منظور القای مرگ سلولیعلی فروهرمهردکتری(PhD)نصیری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تجزیه و تحلیل ساختار بیان ژن‌های مرتبط با رشد و نمو ماهیچه اسکلتی مرغ بومی اصفهان با استفاده از داده RNA-Seqسید نادر البوشوکهدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۶/۰۸/۱۴
بررسی و آنالیز بیان ژن های مرتبط با پدیده آپوپتوزیس( مرگ برنامه ریزی شده سلولی) ، دردو نژاد مرغ بومی اصفهان و تجاری راس بر اساس داده های RNA-seqژیلا حسانیدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۶/۰۹/۲۲
بررسی پتانسیل آنتی‌اکسیدانی شیر گاوهای شیرده تغذیه شده با دانه کتان و امکان انتقال آن به خون موش‌های آزمایشگاهیعلی مرتضائیدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تاثیر عصاره رازیانه و ویتامین E بر اختلالات کبدی ایجاد شده با تتراکلریدکربن در عملکرد، فاکتورهایآرش هادویدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۶/۱۰/۰۳
ارزیابی خاصیت باند شوندگی سدیم بنتونیت، ساکارومایسز سرویسیا و لاکتوباسیلوس رامنوس با آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در شرایط آزمایشگاهی و با آفلاتوکسین B1 در جوجه های گوشتیدامون غفرانی طبریدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۶/۱۰/۰۴
استفاده از رگرسیون چندکی در بررسی صفات تولید شیر 305 روز، فاصله گوساله زایی و تداوم شیردهی به روش کلاسیک و ژنومی و تحلیل منحنی شیردهی با توابع مختلف ریاضی در گاوهای هلشتاین ایرانحسین نعیمی پوریونسیدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۶/۱۰/۰۵
تأثیر روش های مختلف عمل آوری فیزیکی دانه نخود زراعی بر مدل های برون تنی هضم شکمبه ای برای استفاده در خوراک گاوهای شیرده هلشتاینامیرمحمد پیرزاده نائینیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۶/۱۰/۰۵
تعیین نقشه ژنوم میتوکندری کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی به روش توالی یابی نسل جدید و تجزیه و تحلیل ژنتیکی نواحی D-Loop و Cytbاحمد افشاریاندکتری(PhD)نصیری۱۳۹۶/۱۰/۰۹
بررسی اثر مکمل نوکلئوتیدی بر آسیت القایی توسط نمک در آب آشامیدنی و سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم جیره و تأثیر آن بر عملکرد، متابولیت‌های خون و بیان ژن‌های HIF-1α وPLIN1 در جوجه‌های گوشتیمحمد صفائیدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۶/۱۰/۲۳
مطالعه امکان پرورش کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) به منظوراستفاده ازآن درجیره غذایی آبزیانمحسن برخورداردکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۶/۱۱/۱۸
بررسی اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت‌های خون، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتیاحسان امیربیککارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
خصوصیات تولیدی و تغذیه ای علوفه کوشیا و بررسی اثر ملاس و شیره نبات بر سیلاژ آن و مطالعه اثر کوشیای خشک و سیلو شده با ضایعات خرما بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیریمهدی اسحاقیاندکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۴
اثر میکرو آلومینوسیلیکات طبیعی و فعال و شرایط کاندیشنینگ خوراک بر مصرف انرژی دستگاه پلت، کیفیت پلت، ارزش غذایی خوراک، توسعه دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره ذرت و سویاامیر عطاردکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
خصوصیات تغذیه ای بقایای جالیز طالبی کاشمر بصورت خشک وسیلاژ وتاثیر تعلیف آن برعملکرد بره های پرواریکاظم قربان پوردکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی ویژگی های شیمیایی و قابلیت تخمیرپذیری شکمبه ای سیلاژ تفاله چغندرقند غنی شده با اوره، ملاس و شیره نبات در شرایط برون تنیعلی خندانکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تعیین ژنوتیپ بزهای بوئر و دو رگه‌های بوئر- گنابادی بر اساس ناحیه اگزون 1 و 5′UTR ژن میوستاتین به وسیله HRM و ارتباط آن با برخی صفات رشدمحمدرضا احمدیکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاثیر جایگزینی دانه جو با سیلاژ تفاله چغندر قند در جیره گاوهای شیرده بر فراسنجه های تخمیر برون تنی شکمبه اینفیسه جمالی کاظمینیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی احتمال ورود رادون به شیر و لاشه ی بز های راینی تغذیه شده با آب آلوده به رادونمنصوره منصوربهمنیدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مطالعه‌ی اثرات سطوح لیزین و یا اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جیره بر صفات کمی و کیفی تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار های‌لاین در سیکل دوم تخم‌گذاریمجتبی یحیی زاده طرقیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تأثیر تزریق همزمان واکسن نیوکاسل، هیدروکسید آلومینیوم و مانان الیگوساکارید به صورت درون تخم مرغی بر رشد و پاسخ ایمنی جوجه های تخمگذارپریسا سلیمانی رودیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۶/۱۲/۰۸
تولید ایمنوگلوبینY (IgY) در زرده تخم‌مرغ برعلیه باکتری‌های جنس سالمونلاشیما اسحقی مسکونیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۷/۰۱/۱۸
تاثیر برون تنی فرآوری دانه جو با ترکیبات شیمیایی یا عصاره گیاهی با توانایی تعویض کاتیون برکینتیک گوارش پذیری نشاسته و تاثیر مشترک آن با پروتئین عبوری بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاینرضا ناصرالاسلامیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۷/۰۲/۰۱
عکس العمل های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی نشخوارکنندگان کوچک به کیفیت و کمیت آب مصرفیوحید وثوقی پوستین دوزدکتری(PhD)طهماسبی۱۳۹۷/۰۲/۰۳
تجزیه وتحلیل ساختار بیان ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرفی مرغ بومی اصفهان با استفاده ازداده‌های RNA-Seqحمیدرضا ایزدنیادکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۷/۰۲/۰۴
اثر جیره‌های ذرت- سویا و یا گندم- سویا و سه سطح تراکم گله بر عملکرد و اجزاء لاشه در جوجه‌های گوشتیخدیجه یزدانیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۷/۰۳/۰۶
بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت، یونجه و جو با افزودنی های شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر قابلیت استفاده از پروتئین در روده باریک در شرایط برون تنی و عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاینسیدمحسن حسینیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۷/۰۳/۰۸
بررسی سختی آب بر فراسنجه های خونی وتخمیری شکمبه در نشخوارکنندگان کوچکمحسن مهرآبادیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تاثیر سطوح مختلف روی و مس کیلاته بر صفات عملکردی و کیفی تخم مرغ در مرغ‌های تخمگذار در سن 85 تا 93 هفتگیمحمدعلی خبیری نوغانیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۷/۰۳/۲۰
تأثیر جایگزینی بتائین با متیونین بر عملکرد، فراسنجه های خون، برخی صفات کمی و کیفی ماهیچه سینه و عملکرد آنزیم های زنجیره تنفسی در شرایط دمایی معمول و تنش گرمایی در جوجه های گوشتیفاطمه صاحبی اعلادکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۷/۰۳/۲۱
بررسی ایمنی زایی پلاسمیدهای کدکننده آنتی ژن های Omp25 و Omp31 بروسلا ملی تنسیس در موش Balb/cمسلم شجاعیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۷/۰۳/۲۸
طرح ریزی انتخاب ژنومی در نژادهای نجدی، سرابی و تالشی و ارزیابی صحّت روش تک مرحله‏ای با استفاده از اطلاعات فنوتیپی، ژنومی و شجرهسیدمهدی حسینی وردنجانیدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۷/۰۴/۰۳
مطالعه تفریقی بیان ژن های روند مرگ از پیش طراحی شده سلولی در بافت قلب مرغان حساس و مقاوم به آسیت نژاد آرین با استفاده از داده های RNA-seqسعید صحرائی سعدآبادیدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۷/۰۶/۱۴
بیان پروتئین نوترکیب اریتروپویتین آلفا در رده سلولی پستاندارفرید واحدیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بررسى اثرات پپتید cLF36 بر ارتقاء سیستم ایمنى در جوجه‌هاى گوشتى با استفاده از بررسى بیان ژن‌هاى IL2 و IL10 در بافت روده کوچکاحمدعوده عبدعون الداوودیکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
تأثیر شکل و اندازه ذرات خوراک بر عملکرد، انرژی قابل متابولیسم ظاهری، قابلیت هضم مواد مغذی و توسعه دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی در جیره‌های بر پایه ذرتسعید نادری نژاددکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
تأثیر مخلوط گیاهان دارویی بر ویژگی‌‌های تخمیر شکمبه و پاسخ‌‌های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاینمهدی مهرآبادیدکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی اثر تزریق داخل‌تخم‌مرغی فلاوونوئیدهای کریزین، کوئرستین و ترکیبی از باکتری‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس سالیواریوس بر عملکرد، صفات جوجه کشی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتیفرهاد خلیق قره تپهدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی فاصله ژنتیکی بین جمعیت های گوسفندان ایرانی بر اساس توالی یابی DNA میتوکندری (mtDNA)عبدالعزیز حمدالاحمدکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسانس پونه کوهی، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده، قابلیت هضم مواد مغذی، پاسخ ایمنی و فراسنجه ‏های خونی جوجه‌های گوشتیعاطفه عابدینیدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
تأثیر پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس‌لاکتیس با قابلیت تولید آنزیم فیتاز بر زیست فراهمی فسفر و عملکرد رشد جوجه های گوشتیمسعود محمدی زیارتکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
متاآنالیز پارامترهای ژنتیکی برای صفات اقتصادی در گاو شیری ، گوسفند و طیور بومی در ایرانفاطمه قباخلوکارشناسی ارشدزره داران۱۳۹۷/۰۶/۲۵
اثر تراکم مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی مرغان تخم‌گذار در فاز سوم تخم‌گذاریسیدمحمدرضا خطیبیکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
انرژی قابل متابولیسم دانه خلر خام و فرآوری شده در طیور و استفاده از آن در جیره مرغ های تخم گذارسیداحمد صحافکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تولید رده‌ی سلولی سلول‌های عضلانی ماهواره‌ای گوسفندزهرا رشیدیانکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۷/۰۶/۲۷
ارزش تغذیه ای پوست آلو و استفاده از سیلاژ آن در جیره بره های در حال رشد بلوچیالهه شهریاری سرحدیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاثیر خوراک آغازین حاوی پسماند صنایع تقطیری گندم )تفاله گندم( و کنجاله سویا بر ویژگی های تولیدی و متابولیت های خونی گوساله های شیر خوار هلشتاینمحسن محروقیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر بیان ژن پپتیدهای PepT1 PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتیسجاد حسن زادهکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۷/۰۷/۰۳
اثر طول دوره و تراکم مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتیمهدیه نیکبخت زادهکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
بررسی اثرات ضدباکتریایی پپتید clf36 علیه باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس در شریاط آزمایشگاهی و درون تنی در جوجه های گوشتیمنیره احمدیانکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
مدل سازی ویژگی های گوارش پذیری برون تنی جیره های برمبنای گلوکوژنیک یا لیپوژنیک با مقادیر متفاوت پروتئین قابل تجزیه و تاثیرآن بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاینبهناز عینیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۷/۰۷/۰۴
اثر سطوح مختلف پودر چربی و گلیسرول بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی در استرس گرماییقاسم خیرآبادیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۷/۰۹/۰۳
طراحی ساختار تکرار شده ناحیه اپی توپیک آنتی ژن Omp31 بروسلا ملیتنسیس به همراه ادجوانت اینترلوکین 2 و ایمنی زایی این سازه در موشنرگس نظیفیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۷/۱۰/۰۹
تعیین قابلیت هضم ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری و فسفر برخی از دانه‌های غلات و کنجاله‌های پروتئینی در بلدرچین ژاپنیمحمود قزاقیدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۷/۱۰/۲۵
تعیین ترکیب شیمیایی ضایعات حاصل از واریته های مختلف کشمش و امکان سنجی کاربرد آن در تغذیه نشخوارکنندگانعلی اصغر یعقوبیدکتری(PhD)طهماسبی۱۳۹۷/۱۰/۲۶
بررسی امکان جداسازی باکتری های شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برون تنیلیلا نکوئیکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۷/۱۰/۲۹
اثر استفاده از اسیدیفایرها و پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ، متابولیت های خون و مورفولوژی روده کوچک مرغ های تخمگذار در انتهای دوره تولیدامیرحسین آقاجانی دلاورکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
تاثیر معماری ژنتیکی صفات بر صحت‏ ارزش‏های اصلاحی پیش‏بینی شده به روش ژنومیسارا فوجیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۷/۱۱/۰۹
اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی مرغان تخم گذار سویه "های لاین 36- W" در فاز دوم تخمگذاری (36-48 هفتگی)سحر مقدمکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۷/۱۱/۱۳
مقایسه صحت انتخاب ژنومی صفات با معماری ژنتیکی مختلف با استفاده از برنامه ریزی خطی، شبکه های عصبی و روش های پارامتریسعید شادپوردکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۷/۱۱/۱۷
‌تأثیر عصاره هیدروالکلی میوه گلپر (Heracleum Persicum) و اسید آمینه ترئونین در شرایط دمایی معمول و استرس گرمایی بر عملکرد، فراسنجه‌‌های خونی، ریخت شناسی روده و پاسخ ایمنی جوجه‌‌های گوشتیسیدمرتضی افتخاریدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
زمان مناسب برداشت، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای علف نی (Phragmatis australis) حوزه رودخانه اترک در شرایط برون تنی و بررسی امکان استفاده از آن به شکل بلوک های خوراک کامل در تغذیه بره های بلوچیمحمدتقی کریمیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۷/۱۱/۲۳
مقایسه روش های پرورش بره های شیری بلوچی و مطالعه اثرات آن بر عملکرد تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی بره ها و میش هامجید جعفریدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۷/۱۱/۲۴
تاثیر برخی اسانس های گیاهان منطقه زاگرس بر فراسنچه های تولید گاز متان ، تخمیرپذیری پروتئین و تولید پروتئین میکروبی جیره گاوهای شیرده هلشتاین در شرایط برون تنی و عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاینسیدمسعود داودیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۷/۱۱/۲۸
اثر مکمل لیزوفسفولیپیدها (LPLs) در جیره‏های حاوی منابع مختلف چربی بر انرژی قابل متابولیسم، پارامترهای خونی، مورفولوژی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتیعلی اکبر سالاریدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۷/۱۱/۲۹
تشخیص جنسیت پرندگان زینتی و اهلی بر اساس آزمون DNAمحمدعدنان هاشم البطاطکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تاثیر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی مرغان تخم‌گذار سویه ی های لاین W-36 در مرحله اول تخم‌گذاریوحید کاظمیکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۷/۱۲/۱۲
اثر عصاره های کاکوتی و پونه کوهی بر ترکیب شیمیایی مخلوط سیلاژ یونجه و ذرت در شرایط درون تنی و برون تنی در گوسفندمهدی عدالتی نسبدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۸/۰۱/۳۱
اثر مقادیر مختلف پروتئین خام با نسبت بهینه RDP به RUP ، بر توان تولیدی و فراسنجه های خونی و شکمبه‌ای گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهیمصطفی آسیائی پورکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تولید آزمایشگاهی مخمر غنی‌شده با سلنیوم و تاثیر آن بر عملکرد جوجه‌‌های گوشتیمینا حسین زادهدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۸/۰۳/۱۱
ریزپوشانی کولین کلراید و اثرات استفاده از آن در تغذیه جوجه‌های گوشتیمحمد اعمی ازغدیدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۸/۰۳/۱۲
بررسی تاثیر سطوح مختلف TDS آب بر روی عملکرد و فراسنجه های خونی گوسفند و بره های شیر خوارحمزه نقابیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۸/۰۳/۲۵
تاثیر تغذیه عصاره گلبرگ زعفران بر عملکرد، سلامتی و سیستم ایمنی گوساله های شیر خوارهادی نورالهیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۸/۰۳/۲۵
تأثیر بوم‌جور و مرحله رویش گیاه کوشیا اسکوپاریا (Bassia scoparia (L.) A.J.Scott) بر سوخت-ساز برون‌تنی شکمبه‌ای نیتروژن و ویژگی‌های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین در شرایط درون تنیجواد فلاحتی زودکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۸/۰۶/۲۳
مهندسی آنزیم رانپیرناز به منظور القاء مرگ برنامه ریزی شده سلولحمید آریان نژاددکتری(PhD)نصیری۱۳۹۸/۰۶/۲۳
اثر مکمل کردن متیونین و لیزین محافظت‌شده در شکمبه در شرایط کاهش پروتئین مصرفی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینمهدی احسانی فریمانیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۸/۰۶/۲۴
پیش بینی اپیتوپ های آنتی ژن OMP31 براساس ناحیه جغرافیایی، داکینگ و همچنین بررسی دینامیک مولکولی اپیتوپ‏های پیش بینی شده در اتصال با گیرنده های MHC II انسانیسعیده محمدحسنی جورکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های ایمپرینت در حیوانات اهلیکیوان کرمیدکتری(PhD)زره داران۱۳۹۸/۰۶/۲۷
امکان سنجی افزایش تولید اسیدآمینه ال- لیزین با استفاده از مهندسی ژنتیک در کورینه باکتریوم گلوتامیکومسیدمرتضی هاشمی عطاردکتری(PhD)نصیری۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تاثیر سطوح مختلف نانو میسل کورکومین و کورکومین خالص زردچوبه جیره بر عملکرد، فاکتورهای شیمیایی، ایمینولوژیکی و صفات کمی در مرغ تخمگذاررضا دلیری حصاردکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تاثیر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر فراسنجه های برون تنی تخمیر شکمبه ای و میزان اکسیداسیون درون تنی چربی گوشت بره های نر پرواری نژاد بلوچیفرشته علی پوردکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر دانه کتان بر پاسخ های تخمدانی و درصد آبستنی میش های بلوچی تحت شرایط هورمون درمانیامیر هنرمندکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی اثرات پپتید cLF36 بر تکثیر و عملکرد سلول های استئوبلاست، رشد اندام های ایمنی در جوجه های گوشتی.مهدی سالاری پورکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر ثبات مواد مغذی در خوراک مایع بر عملکرد و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاینامین درزی لمراسکیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شاخص توازن کاتیون- آنیون یا شاخص ارزش بافری برخی از ترکیبات شیمیایی بر سوخت- ساز شکمبه‌ای نیتروژن جیره‌های گاوهای شیرده در شرایط برون تنیزهرا اسدالهی سیدآبادیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مهار بیان ژن میوستاتین در سلولهای C2C12 با دو روش RNAi و DNAiهنگامه پایندهکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ترکیب شیمیایی و کیفیت سیلاژ یونجه با ارقام مختلف خرمای ضایعاتی و اثرات آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینمرتضی قربانیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مقایسه پروفایل های بیان ژن لوسمی ناشی از رتروویروس های انکوژنی در گاو و انسان با استفاده از تکنیک RNA-seqفرشته اشرفی احمدآباددکتری(PhD)نصیری۱۳۹۸/۰۸/۱۱
تعیین ژنوتیپ جهش‌های بزرگ اثر در دام توسط HRMطاهره حسین زادهکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۸/۰۸/۱۲
تأثیر استفاده از پری بیوتیک اینولین، پروبیوتیک پروتکسین و ترکیب آنها بر خصوصیات و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوار و میکرواورگانیسم های شکمبهغلامرضا رحمانیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۸/۰۹/۰۵
مقایسه کنسانتره‌های تهیه‌شده در گاوداری و کارخانه خوراک دام در تغذیه گاوهای شیریشبنم روشندل قله زوکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بررسی اثرات پپتید cLF36 بر روی عملکرد، مورفولوژی روده و فاکتور های سرم خون جوجه های گوشتی آلوده شده به باکتری کلستریدیوم پرفرینجسمرضیه علیزادهکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مقایسه انرژی قابل متابولیسم گندم فرآوری شده در دماهای مختلف و استفاده از آن در جیره آردی با و بدون مکمل آنزیمی بر مورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی ایلئوم و عملکرد رشد جوجه‌های گوشتیسیدمحمدرضا صلواتیدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بررسی سطح و زمان مصرف دانه کتان خام و اکسترود شده بر کیفیت دان پلت، انرژی قابل متابولیسم، کیفیت و غنی سازی گوشت با اسیدهای چرب امگا 3 و عملکرد جوجه های گوشتیصفا ژالهدکتری(PhD)گلیان۱۳۹۸/۱۱/۱۳
اثر سطوح تره اونین قابل هضم جیره بر صفات کمی و کیفی تولید تخم مرغ در سیکل دوم تخمگذاری مرغهای تخمگذارسیدامیر حسینی نژادکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیت تصادفی در گاوهای هلشتاین استانهای مختلف ایراناسما صابری نژادکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اثرات دماهای مختلف کاندیشنینگ ذرت در خوراک مش بـا و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد رشد‌، قابلیت هضم مواد مغذی و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتیمحسن تیموریدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تعیین ترکیب شیمیایی دانه خلر و تاثیر تغذیه آن بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه و عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاینحسین راست پوردکتری(PhD)وکیلی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه ساختار، مکانیسم اثر و امکان سنجی افزایش فعالیت CLF36 شتری با استفاده از بیوانفورماتیک ساختاری، سنتز و بررسی اثرات ضد میکروبی پپتید های کاندید شده بر روی برخی از باکتری های مولد ورم پستان در شرایط آزمایشگاهیسید زانا پیرخضرانیاندکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تأثیر شکل فیزیکی خوراک و سطوح مکمل ویتامینه در جیره پایانی جوجه گوشتی سویه تجارتی راس 308ناهید جوزانیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بررسی میزان آفلاتوکسین M1در شیر تولیدی شهرستان مشهد و امکان کاهش آن به کمک جاذب های مختلفمرضیه حاج محمدیدکتری(PhD)ولی زاده۱۳۹۸/۱۲/۱۴
پیامدهای ژنتیکی واردات مواد ارزیابی شده ژنومی گاو شیری در ایرانعادله حقدوست بجاربنهدکتری(PhD)شریعتی۱۳۹۸/۱۲/۱۴
اثر سطوح بیکربنات سدیم وکلسیم جیره بر عملکرد و کیفیت تولید تخم‌مرغ در سیکل دوم تخم گذاری مرغ های تخم گذارآنیتا سرداریکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۹/۰۲/۰۹
بررسی امکان افزایش قابلیت استفاده از کلسیم و فسفر جیره غذایی با عادت پذیری به جیره‌های کم کلسیم و کم فسفر در سنین اولیه و مکمل پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتیزیادکمال عبدالکاظم عماریدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۹/۰۶/۱۲
داکینگ مولکولی پپتید 36 CLF علیه آنتی ژن های ویروس آنفولانزای طیور تحت تیپ H5N8انیس صاحب نظرکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۹/۰۶/۱۹
پروار بره های نر بلوچی با جیره های حاوی کنسانتره زیاد برپایه دانه کامل ذرتعبدالغفور شیخ جامی ریزهکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۹/۰۶/۲۴
آنالیز ژنومی باکتری E. coli فوق مقاوم و بررسی امکان تغییر ترانسکریپتوم ژنوم مقاوم به حساس از طریق آنالیز شبکه و داده کاوی داروها و مولکوهای کوچکعلیرضا عبادی تبریزیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی اثر مکمل اسیدآمینه‌ ترئونین و یا متیونین بر انرژی قابل متابولیسم جیره، خصوصیات مورفولوژیکی دستگاه گوارش و عملکرد رشد جوجه‏های گوشتی در شرایط تنش کوکسیدیوززهره مهدی پوردکتری(PhD)گلیان۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تولید اسیـدهای آمینه‌‌ی محافظت‌‌شده برای استفـاده در تغذیه‌‌ی نشخوارکنندگانمیترا مزینانیدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ارزیابی منابع مختلف پروتئین آب پنیر بر عملکرد، آنتی اکسیدان های کبدی و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی تحت چالش با اتانولمرضیه افخمی رشخواریدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۳۹۹/۰۷/۰۱
مقایسه اثر بخشی نسبی متیونین هیدروکسی آنالوگ با دی ال-متیونین در جوجه های گوشتیسعید قویکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۹/۰۷/۰۸
بررسی میزان و محل هضم نشاسته ذرت فرآوری شده با روش‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی و تأثیر نرخ تخمیرپذیری نشاسته بر ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهیعطیه رحیمیدکتری(PhD)ناصریان۱۳۹۹/۰۷/۲۳
تاثیر روشهای شیمیایی و آلی فراوری کنجاله سویا بر فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین در شرایط درون کیسه ای و برون تنیسمیه محمودزائیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۹/۰۷/۲۸
بررسی in-silico اتصال پپتید کایمر CLF36 و پپتید مهندسی شده‌ی CLFARM به پروتئین های DnaK و OMPC در باکتری های گرم منفیعاطفه پاکنفسکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) به صورت برون تنی و درون تنی و اثر مکمل‌سازی آن در هنگام استرس گرمایی در جوجه‌های گوشتینسیم بیداردکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۹/۰۸/۲۵
بررسی زمان سوپر کاندیشنر روی ژلاتیناسیون نشاسته، قابلیت هضم نشاسته و عملکرد گوساله های شیری تغذیه شده با جیره استارتر پلت شدهاسماعیل سلطانیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۹/۰۸/۲۵
اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن کتان با روغن ماهی در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمانسعید جدیدیانکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۹/۰۹/۲۹
بهینه کردن تشخیص مولکولی جنسیت شترمرغ بر اساس واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانهجواد کاظم صلال الجورانیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بررسی اثر تزریق داخل تخم‌مرغی اسانس‌ زردچوبه و ویتامین E بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، جمعیت میکروبی روده و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی در دمای هچ بالامحبوب حیدریدکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۹/۱۰/۲۹
مهندسی و تولید آنزیم ریبونوکلئاز پانکراس گاوی نوترکیب همراه با آنتی بادیمعصومه وکیلی ازغندیدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۹/۱۱/۱۲
تأثیر ماهیت خوراک بر برازش جیره گاوهای شیرده هلشتاین مبتنی بر پروتئین قابل استفاده در روده باریکعلی رستم پورکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
مقایسه عملکرد پرواری بره‌های نر نژاد کردی، رومانف و برولاهادی اسلامی مقدمکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۹/۱۱/۲۹
مهندسی آنزیم ریبونوکلئاز پانکراس گوسفندی (RNase1) و امکان سنجی القای مرگ سلولیمهسا ضابطیان حسینیدکتری(PhD)نصیری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
تاثیر بافرهای شیمیایی جیره با توازن کاتیون- آنیون مختلف بر توانایی مصرف پروتون و سوخت- ساز نیتروژن در چالش های اسیدوز شکمبه ای گاوهای شیرده هلشتاینسعید فدائیدکتری(PhD)دانش مسگران۱۳۹۹/۱۲/۰۵
بسط معادلات رگرسیونی تخمین انرژی قابل متابولیسم ظاهری ارقام پر تولید جو قبل و بعد از فرآوری و مقایسه نتایج حاصله با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC، بر اساس پاسخ عملکردی جوجه‌های گوشتی نراحمد ملک زادگاندکتری(PhD)حسن آبادی۱۳۹۹/۱۲/۲۰
بررسی اثر افزودن اسیدمالیک، اسیدفرمیک یا فعال کننده باکتریایی بر ویژگی‌های شیمیایی و گوارش پذیری سیلاژ یونجه در بره‌های نر بلوچیمهدی زیدانلوییکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۰/۰۲/۱۸
بررسی اثرافزودن اسیدسیتریک وپروپیونیک برکیفیت تخمیر،ویژگی های شیمیایی سیلاژیونجه و تاثیرآن بر ویژگی های تولیدی بره های نربلوچیسیدمحمد حسینیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۰/۰۲/۲۰
بررسی اثرات سطوح مختلف سرکه خرمای ضایعاتی در جیره و آب آشامیدنی بر عملکرد، وضعیت ایمنی، هیستومورفولوژی دستگاه گوارش و فراسنجه‌های خون جوجه‌های گوشتیمحمدعلی معقولدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۴۰۰/۰۲/۲۹
تأثیرات گوانیدینواستیک اسید و متیونین در جیره های ذرت–سویا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت، پارامترهای بیوشیمیایی و متابولیسم انرژی در عضله سینه جوجه های گوشتیمریم مجدالدیندکتری(PhD)گلیان۱۴۰۰/۰۳/۰۵
تاثیر مقادیر مختلف دانه کتان بر میزان باروری گاوهای هلشتاین با روش انتقال رویانمحمد الهیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۳/۱۰
بررسی اثر جایگزینی کنجاله کنجد به جای کنجاله سویا در جیره‌های با سطوح متفاوت کلسیم و آنزیم فیتاز در جوجه‌های گوشتیفریبا امیرزاده گروکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
اثر آب مغناطیسی و سطح کلسیم جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در دوره پس از تولک مرغان تخم گذارفیروزه جلالیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۰/۰۶/۱۳
بررسی تنوع انفرادی در مصرف اختیاری خوراک و بازده خوراک در گاوهای شیرده نژاد هلشتاینرضا لطفی نوقابیدکتری(PhD)ولی زاده۱۴۰۰/۰۶/۲۰
اثر فرآوری دانه جو، ذرت و ذرت سوپرپخت با اسیدهای آلی، عصاره محصولات فرعی پسته و آب مقطر بر پارامتر های تولید گاز، هضم پذیری ماده خشک، نشاسته و پروتئین در شرایط برون تنی و کیسه گذاریمرتضی آتش افروزکارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۰/۰۶/۲۱
بررسی تنوع ژنتیکی و ردپای انتخاب در گوسفندان و بزهای اهلی و وحشی ایرانصادق طاهریکارشناسی ارشدزره داران۱۴۰۰/۰۶/۲۸
تاثیرمقادیرمتفاوت الیاف غیرقابل هضم و فرآیند فیزیکی خوراک آغازین بر ویژگی های رشد گوساله های شیری هلشتاینفواد گاراژیانکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی برهمکنش پپتید کایمر cLF36 و پپتید مهندسی شده cLF.arm با پروتئین های سطحی LPXTG و LysM در باکتری Corynebacterium bovisرومینا میرزادیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۴۰۰/۰۷/۰۳
تأثیرجیره‌های زئولیتی و نمکهای آنیونی بر هموستاز کلسیم، سلامت و عملکرد گاوهای هلشتاین در دوره انتقالمهدی عنبری زرگرکارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۰/۰۷/۱۱
اثر عصاره های گیاهی نعناع ٬ دارچین ٬آویشن و بره موم زنبورعسل برسیستم ایمنی و عملکرد گوساله های شیر خوار هلشتاین در شرایط برون تنی و درون تنیفرشید صرافدکتری(PhD)وکیلی۱۴۰۰/۰۷/۲۵
بررسی اثر تغذیه دانه کامل ذرت میکرونیزه شده بر عملکرد رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیر خوار هلشتاینحسین بهرادنیاکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
مطالعه قابلیت هضم کاه گندم تلقیح شده با قارچ Lentinula edodesمحمدرضا محمودیکارشناسی ارشدولی زاده۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثر افزودن سرکه سیب در جیره بر بیان ژن گلوتاتیون ردوکتاز کبد و جمعیت باکتری‌های روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) توسطعلی شرفخانیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اثر پوسته‌ی مخمر ساکارومایسس سرویسیا غنی شده با اسید هیومیک و نانو ذرات آهن در جذب آفلاتوکسین B1 در مرغ گوشتیبهنام رخش خورشیدکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر عملکرد رشد و بیان برخی از ژن‌های مؤثر در متابولیسم چربی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به کبد چربسلیمه اسدیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۰/۰۷/۲۸
داکینگ مولکولی پپتید CLF36 علیه آنتی‌ژن‌های سطحی ویروس آنفولانزا پرندگان تحت‌تیپ H5N1مرجان میرزاییانکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۴۰۰/۰۷/۲۸
پیش بینی اپی توپ های مهم انتی ژن های omp25 و BLS و بررسی بیوانفورماتیکی اثرات متقابل بین اپی توپ های انتخابی و سلول های MHC به منظور تولید واکسن نوترکیب در بیماری بروسلاملیتنسیسهاشم هنرحداداندکتری(PhD)طهمورث پور۱۴۰۰/۰۸/۱۹
طراحی مسیر آنالیز داده های بیانی سلول های سرطانی به منظور یافتن ژن ها و داروهای موثر در عملکرد ضد سرطان پپتیدهای درمانی مشتق از دامالیاس محمدیدکتری(PhD)سخاوتی۱۴۰۰/۰۹/۰۹
بررسی اثر تغذیه متناوب جیره‌های کم پروتئین و استاندارد بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خون و بافت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتیالهه سویزیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۰/۱۰/۱۸
اثر کورکومین و روغن ماهی به‌عنوان ترکیبات ضدالتهاب طبیعی و جایگزین گلوکوکورتیکوئیدها بر عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاینسعید کامل ارومیهدکتری(PhD)ناصریان۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شناسایی ژن های موثر بر تجمع چربی دنبه درگوسفند با استفاده از ردپای انتخاب و هستی شناسی ژنمریم روشندل قلعه زوکارشناسی ارشدزره داران۱۴۰۰/۱۱/۰۳
فراتحلیل مطالعات پویش ژنومی روی صفات تولید شیر در گاوهای شیریسمیه بخشعلی زاده بادکیدکتری(PhD)زره داران۱۴۰۰/۱۱/۱۶
اثر منبع و سطح سدیم جیره بر عملکرد، کیفیت استخوان و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییمریم هاشمیکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۰/۱۱/۲۴
بررسی اثر شدت انتخاب بر روی صحت ارزش‌های اصلاحی پیش‌بینی شده ژنومینیلوفر نوعیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
اثرافزودنی‌های‌خوراکی برخصوصیات ظاهری و شیمیایی سیلاژ پوست پسته وعملکرد آن در بره‌های ماده بلوچیجلال صالحی چنارکارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی بیان LncRNA ها بافت عضله در مراحل مختلف رشد گوسفندسعد بدای بطی الدراجیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۴۰۰/۱۲/۲۱
ارزیابی عادت پذیری جوجه های گوشتی به محدودیت کلسیم و فسفر جیره غذاییهادی نوروزیدکتری(PhD)حسن آبادی۱۴۰۱/۰۳/۰۷
بهینه سازی پاسخ جوجه‌های‌ گوشتی جوان به منابع و سطوح مختلف فیبر و چربی جیره با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخفاطمه عزیزعلی آبادیدکتری(PhD)حسن آبادی۱۴۰۱/۰۳/۰۸
مطالعه اثر بخشی مس آلی و معدنی در سیکل دوم تولید مرغ های تخم گذارامید ربانی زادهکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۳/۰۹
غنی سازی شیر با روغن کتان(اسید چرب امگا3) و ویتامین های محلول در چربی بر عملکرد، وضعیت ایمنی و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوارهلشتاینمهرداد موحد نسبکارشناسی ارشدطهماسبی۱۴۰۱/۰۳/۱۰
تأثیر ماهیت پروتئین قابل متابولیسم بر کنش فاز حاد (APR) گاوهای شیرده هلشتاین با چالش اسیدوز شکمبه ایپریسا خیراندیشدکتری(PhD)دانش مسگران۱۴۰۱/۰۵/۳۰
بررسی شاخص های آنتی اکسیدانی، تولید مثلی و ایمنی خروس های گله ی مادر گوشتی تغذیه شده با پروتئین آب پنیر و سلنیوممحمدامین نمازی زادگاندکتری(PhD)کرمانشاهی۱۴۰۱/۰۶/۰۶
مطالعه in silico مکانیسم اثر پروتئین لاکتوفرین شتری و پپتید CLF36 مشتق شده از آن، علیه ویروس هپاتیت C و سرطان کبد منتج شده از آن و امکان سنجی افزایش فعالیت و اختصاصیت آن.مرجان ازغندیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۴۰۱/۰۶/۰۷
تأثیر نرخ بارگذاری دستگاه میکرونایزر و فلیک کردن بعد از پرتودهی مادون قرمز بر هضم برون تنی شکمبه ای و روده ای مواد مغذی دانه جوحانیه سجادی بلقورکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۱/۰۶/۲۱
تأثیر نوع بافر غیر آلی جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر ویژگی‌های تخمیر و سوخت-ساز نیتروژن در شکمبهعقیل قسمتیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۱/۰۶/۲۱
ارزیابی اثر بخشی منگنز آلی و معدنی در سیکل دوم تولید مرغان تخمگذارمیثم ایلنتکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
ارزیابی اثربخشی آهن آلی و معدنی در سیکل دوم تولید مرغ‌های تخم گذارسیمین ابوالفتحیکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
مطالعه زیست فراهمی مکمل نانو ویتامین D و نانوکربنات کلسیم در جوجه های گوشتیاحسان شیخ سامانیدکتری(PhD)گلیان۱۴۰۱/۰۶/۲۳
اثر منابع و سطوح مختلف روی جیره بر صفات کمی و کیفی تولید تخم مرغ، ایمنی و دفع ماده معدنی در سیکل دوم تولید مرغ های تخم گذارعلی علی زاده دهنویکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
مهار بیان ژن مایوستاتین با روش هایDNAi RNAi و ddRNAi در موشمیترا ریاسیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۱/۰۶/۲۸
تاثیر پارامترهای خوراکی بر عملکرد بره های نر و ماده نژاد بلوچی با استفاده از مدل سازی شبکه های عصبیمهدی شاکری جوزانکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
اثر افزودن اسانس‌های پونه کوهی و گل ختمی به شیر و شکل فیزیکی خوراک آغازین بر ویژگی های رشد و پاسخ متابولیکی گوساله‌های هلشتایناحسان قائمی راددکتری(PhD)وکیلی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره گل سازویی (Scrophularia striata) بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و پارامترهای خون جوجه‌های گوشتی در شرایط عادی و در چالش با E.coliعلی دادونددکتری(PhD)کرمانشاهی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقش آهن در تغذیه مادری بر سیستم ایمنی و عملکردی گاوهای آبستن و گوساله های شیرخوارملیکا حامدیدکتری(PhD)طهماسبی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی اثر مکمل NBS در جیره بر عملکرد تولیدی و صفات کمی و کیفی تخم مرغ، سیستم ایمنی و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخمگذار تجاریصلاح مهدی هادی الشریفیدکتری(PhD)حسن آبادی۱۴۰۱/۰۷/۰۹
تولید سلنیوم -مخمر و مقایسه اثر سلنیوم –مخمر و سلنیوم معدنی در خوراک مایع ( آغوز و شیر ) بر عملکرد، متابولیت های خون و سیستم ایمنی گوساله های شیرخوار هلشتاینسمیه حیدری جهان ابادیدکتری(PhD)طهماسبی۱۴۰۱/۰۷/۲۴
برسی اثر مکمل NBS در جیره بر عملکرد رشد، مورفولوجی روده ، سیستم ایمنی ومتابولیت های خون جوجه های گوشتیعلی سلیم عبدالکریم المعموریدکتری(PhD)حسن آبادی۱۴۰۱/۰۹/۲۲
غنی سازی مخمر ساکارومایسس سرویزیه با نانوذرات سلنیوم تولید شده در بستر سینبیوتیکی و بررسی اثر آن بر ترکیب شیر و پنیر بزمصطفی کمالی نسبدکتری(PhD)وکیلی۱۴۰۱/۰۹/۲۳
پیش بینی ارزش اصلاحی صفات طول عمر و شمارش سلولهای بدنی در گاوهای رجیستر و غیر رجیستر هلشتاین ایران به روش مدل دام و رگرسیون چندکیهانی رضائیدکتری(PhD)زره داران۱۴۰۱/۰۹/۲۹
تجزیه و تحلیل طول عمر تولیدی با مدل‌های خطی و مخاطرات نسبی و تحلیل ریسک رقابتی علل حذف گاوهای هلشتاین ایرانعلیرضا شهدادیدکتری(PhD)شریعتی۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تاثیر تغذیه مرحله ای جیره های دارای اسیدهای چرب غیر اشباع بر وضعیت التهابی ،عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری،کیفیت آغوز و عملکرد گوساله‌های هلشتاینمحمودرضا امینیدکتری(PhD)ناصریان۱۴۰۱/۱۱/۰۳
بررسی اثر ضد ویروسی پپتید CLF36 بر ویروس آبله گوسفندی از طریق شبیه سازی داکینگ مولکولیبهزاد محمدنیاجعفرابادسفلاکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاثیر سطوح مختلف ذرت فرآوری شده به روش میکرونیزه شده بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم در مرغ تخم گذارجواد افسریکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
مقایسه پروفایل ترنسکریپتوم بافت عضله گوسفند قبل و بعد از تولدفهیمه محمدیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۴۰۱/۱۱/۲۴
انرژی متابولیسمی و قابلیت هضم مواد مغذی کلزای خام و فرآوری شده و تعیین سطح مطلوب آن در جیره پایانی جوجه‌های گوشتینجیب الله فیاضدکتری(PhD)کرمانشاهی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ارزیابی استفاده از بیو هربال و بیو هربال پلاس همراه مکمل معدنی یا بدون آن بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و سیستم ایمنی مرغان تخمگذارجواد کارازماکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی اثر افزودن گیاه کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) به جیره بلدرچین ژاپنی بر عملکرد تولیدی، شاخص‌های کیفی تخم، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونمجتبی تیموری اوغازکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی سیستماتیک مکانسیم اثر پپتیدCLF36 در مسیر پیام رسان فاکتور هسته ای کاپا B (NF-кB) و تأیید مکانیسمی محتمل با استفاده از روش های شبیه سازی مولکولی(In silico) و آزمایشگاهی(Real Time-PCR)حجت اله یامیدکتری(PhD)طهمورث پور۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تأثیر کاهش کلسیم و فسفر جیره های غذایی در جیره های پری استارتر بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی، ویژگی های درشت نی و غلظت کلسیم و فسفر خونزین العابدین عدنان صکبان العمامهکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
اثر افزودنی های خوراکی بر خصوصیات ظاهری و شیمیایی سیلاژ پوست پسته و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینسیدمحمدصادق هاشمی براشککارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تأثیر پرتوی مادون‌قرمز و سطح مصرف دانه ذرت بر پاسخ گلایسمی و پتانسیل اسیدوز روده ی بزرگ اسب‌های بالغفهیمه وارستهکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۲/۰۳/۰۲
همسانه سازی ژن کد کننده پپتید بتا دیفنسین گیاهی در وکتور بیانی p170باکتری لاکتو کوکوس لاکتیسفاطمه اخوندی قشه توتیکارشناسی ارشدسخاوتی۱۴۰۲/۰۳/۲۲
پیش بینی جایگاه صفات کمی -QTL- جدید در ژنوم گوسفند با استفاده از شبکه ژنییاسمن زراعت پیشهکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۲/۰۴/۱۱
آنالیز چند متغیره صفات تولیدی در گوسفند بلوچیفاطمه موذنی نقندرکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۲/۰۶/۰۴
تاثیر میسلیوم قارچ آسپرژیلوس نایجر بر روی عملکرد و هیستومورفومتری روده کوچک جوجه‌های گوشتیعلی صالح آبادیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری سیلاژ ذرت خام و میکرونیزه شده در شترمرغامیرحسین لوک زادهکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
تلفیق هستی شناسی ژن و نشانه های انتخاب در گوسفند اهلی و وحشی ایرانمجید بی غمدکتری(PhD)نصیری۱۴۰۲/۰۶/۲۰
بررسی سیگنال پپتیدهای پری پلاسمیک جهت بیان بوفورین II در اشریشیا کلیالهام سالاری مقدمکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۲/۰۶/۲۱
تولید مخلوط آنزیمی نوترکیب تجزیه کننده ی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنولسیده زهرا موسویدکتری(PhD)جوادمنش۱۴۰۲/۰۶/۲۶
تاثیرغلظت کاهنده های تنشن(کشش سطحی) بر پتانسیل تخمیرپذیری شکمبه ای دانه دانه ذرت پولکی شده در روش رطوبتی-حرارتیشهرزاد نراقی آزادکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۲/۰۶/۲۹
اثر تغذیه شبانه، اندازه ذرات و سطح کلسیم جیره بر عملکرد، کیفیت تخم تولیدی و کیفیت استخوان در بلدرچین تخم گذارعلی تقی زاده مهنهکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
اثر هم افزایی مواد معدنی آلی بر عملکرد سیستم ایمنی و راندمان رشد گوساله‌های شیرخوار هلشتاینمحدثه سادات مرتضویکارشناسی ارشدولی زاده۱۴۰۲/۰۶/۳۰
پیش بینی ارزش اصلاحی ژنومی جوامع آمیخته با استفاده از ماتریس روابط خویشاوندی ژنومی چند گانه وزن دهی شدهسیدمصطفی مظلومدکتری(PhD)شریعتی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر استارتر سوپرپخت با دو سطح متفاوت نشاسته در عملکرد گوساله‌های شیری هلشتاینامیرعلی مهدوی شهریکارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر افزودن اسانس نعناع فلفلی در شیر بر عملکرد و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاینمسعود عسگریانکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر پوشش دهی جوش شیرین بر ظرفیت بافری آن در روده بزرگ اسبفواد حسین زادهکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر تغذیه جیره های حاوی کنسانتره بالا بر پایه دانه کامل ذرت بر عملکرد بره های پرواری بلوچیمجتبی علی پور ثانیکارشناسی ارشدولی زاده۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تعیین ارزش غذایی هسته خرما و سطح مطلوب آن در جیره رشد جوجه‌های شترمرغسعید میرشاهیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
کارایی فراوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های برون تنی تخمیر شکمبه ای جیره های با توانایی درهاختن اسیدوزسعید امدادیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر تغذیه بیوچار معدنی کوهبنان بر قابلیت هضم، عملکرد، پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاینعلی خطیبی بردسیریدکتری(PhD)ولی زاده۱۴۰۲/۰۸/۱۳
ارزیابی کاربرد آرایه SNP رایج بر روی گوسفندان و بزهای بومی ایران با استفاده از توالی ژنوم کامل حاصل از پروژه NEXTGENمریم مقدمدکتری(PhD)زره داران۱۴۰۲/۰۹/۰۱
اثر تزریق داخل تخم‌مرغی مونولورین و اسانس ریشه گیاه فرولا بدرکما و مکمل جیره‌ای پودر ریشه این گیاه همراه با ساخارین سدیم بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتیحمیدرضا خواجویدکتری(PhD)حسن آبادی۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ارزیابی ژنتیکی صفات تیپ در اسب عرب با استفاده از پردازش تصویرحسین شیبانی تذرجیکارشناسی ارشدزره داران۱۴۰۲/۱۱/۲۳
اثر کورکومین به عنوان ترکیب طبیعی ضد التهاب و مکمل رشد بر عملکرد گوسال های شیرخوار هلشتاینسارا رجب زادکارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۲/۱۱/۲۵
بیان همزمان فیتاز ایکولای و فیتاز آسپرژیلوس نایجر در مخمر پیکیا پاستوریس به منظور بهبود تجزیه فیتات گیاهی در جوجه های گوشتیبهاره پاک باطندکتری(PhD)کرمانشاهی۱۴۰۲/۱۱/۲۵
اثر مواد معدنی کیلاته بر عملکرد رشد بره های نر بلوچیمریم امینی طرقبهکارشناسی ارشدولی زاده۱۴۰۲/۱۱/۲۹
پاسخ فیزیولوژیکی و عملکردی گاوهای شیرده تحت تنش گرمایی به برخی از ریز مغذی هااسماعیل حسینیدکتری(PhD)طهماسبی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
ارزیابی نوع بنتونیت (طبیعی و فعال) و روش پخت خوراک بر مصرف انرژی دستگاه پلت، کیفیت فیزیکی پلت، عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم- سویاعلیرضا عباسی پوردکتری(PhD)کرمانشاهی۱۴۰۳/۰۲/۳۰