عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
تعیین ضرایب دینامیکی مقاوم تجزیه متیوگل (میتونین میکرو گرانوله پوشینه‌دار) (شرکت گلبار نوید بهار در شرایط متفاوت pH محلول 4/6،6،5/6)محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تاثیر پوشش دهی جوش شیرین بر ظرفیت بافری آن در روده بزرگ اسبسیدهادی ابراهیمیجاری
تعیین فراسنجه های دینامیکی تجزیه شکمبه ای نیتروژن محصول تجاری نیتروپارس (اوره کندرهش شرکت مهرگان مکمل برتر البرز)محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
شناسایی آلل A2 در گاوهای شیری به روش آزمون DNAعلی جوادمنشخاتمه یافته
تعیین ضرایب دینامیکی مقاوم تجزیه کولی گل (کوئین میکرو گرانوله پوشینه دار) شرکت گلبار نوید بهار در شرایط متفاوت PH محلول 4/6، 5/6 و 6محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
اثرات تغذیه پست بیوتیک بر پایه مخمر ZY-MOS بر فراسنجه‌های التهابی، شاخص‌های سلامت و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقالمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئین‌دار، قابلیت هضم شکمبه‌ای و پس از شکمبه‌ای منابع خوراکی حاوی پروتئین عبوری (فول فت سویا، پودر گوشت، پودر ماهی) با یاسمینو مکس سوی شرکت سناداممحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین غلظت اسید آمینه، قابلیت هضم شکمبه‌ای و پس از شکمبه‌ای یک نمونه اسید آمینه متیونین محافظت شده شکمبه‌ای شرکت مهرگان مکمل برتر البرز در مقایسه با دو نمونه خارجیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بهینه‌سازی خط فلیک دانه‌های غلات شرکت تعاونی تولید خوراک دام بهدام بجنورد براساس استانداردهای موجودسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
تعیین خلوص و مقایسه قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای دو نوع اسید آمینه محافظت شده شکمبه ای تولید داخل کشور با دو نمونه وارداتیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی محصولات تولیدی کارخانه خوراک دام قائم مشهدسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
بررسی ویژگی های شیمایی، بخش های پروتیئنی و کربوهیدراتی، و شاخص ارزش سیلاژ (VFA SCORE) دو نمونه سیلاژ ذرت خندقی گاوداری های سازمان موقوفات ملک - واحد فریمانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگیهای فیزیکی و قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای مواد مغذی نمونه های جو و ذرت میکرونایز- فلیک رهاورد پارس(پخت رطوبتی – امواجی) خروجی خط تولید موسسه دامپروری آستان قدس رضوی (دو نمونه در ماه)محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی محصولات تولیدی کارخانه خوراک دام بجنورد و تطبیق آن با استاندارهای غذاییسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
بررسی اثر افزودنی های مختلف بر روند تخمیر و ویژگی های کیفی سیلاژ ذرتسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی و تخمیر پذیری شکمبه ای هسته همراه با ضایعات میوه خرما( شرکت بازرگانی فرامرزان توس) در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
طراحی کیت استخراج DNA بر مبنای GuSCNعلی جوادمنشخاتمه یافته
بررسی ویژگی های شیمیایی و تغذیه ای سیلاژهای تونلی (silage bags) صنایع تبدیلیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
برآورد مدل های دینامیکی رهایش (شرایط برون تنی) و تجزیه پذیری شکمبه ای (روش درون کیسه ای) محصولات پوشش دار- کندرهش سنا دام (اوره، کولین، متیونین) در بازه زمانی یک ساله (دو نمونه در ماه)-سال 1401محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
آزمون سازی تولید مناسب ترین تعدیل کننده اسید - باز شکمبه ای و پس از شکمبه ای بر مبنای ویژگی آلکالایزری - بافری سسکویی سدیم و سسکویی سدیم - پتاسیم شرکت سنا داممحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تبیین مدلهای دینامیکی رهایش اوره از دو نمونه پلمیرنیره شده یا پوشش دار محصول نیتروسپنتا در شرایط مختلفPH محیط کشت برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین نرخ رهایش اوره از نمونه های اپتی ریلیز(اوره پوشش دارو کندرهش سنا دام) در شرایط متفاوت غلظت پروتونمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمایی، بخش های پروتئینی کنسانتره واحد پرواربندی سازمان موقوفات ملکمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ترکیب مواد مغذی، عناصر کم مصرف و پر مصرف، و بخش های پروتئین (CNCPS ویرایش 5/5 و 6/5) نمونه پودر ماهی کیلکا پرس کارخانه مافان انزلیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تأثیر زمان و دما بر ترکیب مواد مغذی و عناصر دو نمونه پودر ماهی نگین دریامحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ترکیب مواد مغذی، عناصر کم مصرف و پر مصرف، و بخش های پروتئین (CNCPS ویرایش 5/5 و 6/5) نمونه پودر ماهی جنوب کارخانه مافان انزلیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ترکیب شیمیایی و بخش بندی پروتئین سه نمونه ضایعات عدس شرکت بازرگانی فرامرزان توسمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ترکیب شیمیایی مخمر تجاری دام (شرکت زیست گستران سبز صنعتی اقلیما) و تأثیر برون تنی آن بر پتانسیل قابلیت هضم، تخمیر پذیری، تولید پروتئین میکروبی و پروتئین قابل استفاده در گاوهای شیریمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بهینه سازی انجام PCR مستقیم از خونعلی جوادمنشخاتمه یافته
تأثیر جیره های فلاشینگ حاوی ال کارنتین پوشش دار به متابولیت های خون و نرخ گیرایی در میش های بلوچیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تبیین ضرایب تابعیت نوع اول انحلالیت دو محصول تجاری شرکت سنا دام (کول مکس و متافیکس) در شرایط متفاوت اکسیداسیون-احیامحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
پیکر بندی و امکان سنجی افزودنی سیلاژ ذرت شرکت فجر پارسیان برای غلظت پروتئین خام، و بهینه سازی ویژگی های تخمیر و ارزش هضمیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی مواد مغذی (شیمیایی و بیولوژیک) جیره های مورد استفاده در گاوداری های موسسه دامپروری صنعتی قدس رضویمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی تزریق داخل شکمبه ای اپتی ریلیز در مقابل اوره معمولی بر نیتروژن آمونیاکی، PH و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه گاوهای شیری هلشتاین دارای فیستولا شکمبه ایمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
ارزیابی استفاده از بیو هربال و بیو هربال پلاس همراه مکمل معدنی یا بدون آن بر روی عملکرد، کیفیت تخم مرغ و سیستم ایمنی مرغان تخم گذاررضا مجیدزاده هرویخاتمه یافته
بررسی تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای سوی لایک با استفاده از روش هضم سه مرحله ایسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
عملکرد پروبیوتیک لاکتوزایم با فعالیت تجزیه فیتات سدیم گیاهی بر ابقای مواد مغذی و بهبود رشد در جوجه های گوشتی نژاد آرینرضا مجیدزاده هرویخاتمه یافته
بررسی ترکیب شیمیایی، ظرفیت بافری، منحنی تیتراسیون چهار نمونه پسماند کشت مخمر شرکت خمیر مایه رضویمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین پارامترهای انحلالیت در شرایط مختلف اکسیداسیون-احیاء پنج نمونه اپتی ریلیز (اوره کندرهش سنا دام)محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ترکیب شیمیایی کنسانتره کیویمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
امکان سنجی و پیکر بندی بوستربافر پارسیان (شرکت بهین شیمی آرتیمان ) به لحاظ بیشینه تاثیر بر ریداکس مایع شکمبه در شرایط مختلف اکسیداسیون -احیاءمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بازیافت ستون های سیلیکا مورد استفاده در استخراج DNAعلی جوادمنشخاتمه یافته
تعیین پارامترهای انحلالیت در شرایط مختلف اکسیداسیون-احیا قایبلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای محصولات نوین متابولیکی سنادام(اپتی رپلیز و ویتال جی)محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی غلظت عناصر، منحنی تیتراسیون، ظرفیت بافری و ارزش اسید زایی نمونه های کربنات و بی کربنات پتانسیم شرکت کیمیا فناور سنابادمحسن دانش مسگرانجاری
تعیین قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای ویتامین A پوشش دار و غیر پوشش دار شرکت جوانه خراسان در گاوهای شیرده هلشتاینمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مرحله هفتم طرح پژوهشی تخمین فراسنجه های دینامیک گوارش پذیری محصول روزانه یاسمینومکس در بازه زمانی یک ساله با روش های برون تنی، نمونه های سال1399-1398 (ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای، فراسنجه های تجدید پذیری بخش های نیتروژن دار بمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی اثرات مکمل جیره غذایی NBS در مرغ تخمگذاراحمد حسن آبادیخاتمه یافته
بررسی اثرات مکمل جیره غذایی NBS در جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادیخاتمه یافته
تأثیر افزودن بیو رومینا (پروبیوتیک شرکت زیست درمان ماهان) به شیر یا خورک آغازین گوساله های شیرخوار هلشتاین بر ویژگی های عملکردی و فیزیولوژیکیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مرحله دوم تعیین ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری نمونه کمپلکس پروتئینی شرکت جوانه خراسانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مدل سازی و بهینه سازی تولید دانه فلیک شده (با حداقل 18% افزایش ارزش هضمی) در سیستم تولیدی میکرونایزر و فلیکر شرکت دانشوران رهاورد شرق پارسمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری نمونه کمپلکس پروتئینی شرکت جوانه خراسانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی شرایط شیمیایی و هضمی نمونه پودر چربی کلسیمی شرکت فرآورسازان استفاده شده در گاوداری هلال احمرمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تاثیر تزریق داخل شکمبه ای اپتی ریلیز\\\\\\\"اوره کندرهش شرکت سنا دام پارس\\\\\\\" pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه ای و غلظت اوره خون گاوهای شیرده هلشتاینمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تولید مخلوط آنزیمی نو ترکیب تجزیه کننده مایکو توکسین خوراک دامعلی جوادمنشخاتمه یافته
اثرات دماهای مختلف کاندیشنینگ ذرت در خوراک مش با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و مورفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتیاحمد حسن آبادیخاتمه یافته
تدوین دانش فنی تولید انبوه ملخسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی بخش بندی پروتئین (5/5 و 6/5،CNCPS) و iNDF نمونه خوراک گاوهای سوپر تولید گاوداری خزاعیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای مواد مغذی سه نمونه اوره کندرهش و یک نمونه ذرت پرک شده با استفاده از روش کیسه های نایلونی متحرکمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای ماده خشک پروتئین و الیاف پنج نمونه غنی از پروتئین شرکت پیشگام دامپرور سپاهانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی اثر دزهای مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر فراسنجه های تخمیر برون تنی شکمبه ایسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی و فرانسجه های تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی سیلاژ تونلی ترتیکاله سازمان موقوفات ملکمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای کولی پرل (choliPEARL) و مقایسه آن با سایر محصولات تجاری حاوی کولینمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تأثیر سطوح مختلف مکمل اکسید منیزیم (مگنوفید) و اسید سیتریک بر متغیرهای تولید، ویژگی های کیفی تخم مرغ و برخی متابولیت های خونی در مرغ های تخم گذاررضا مجیدزاده هرویخاتمه یافته
تأثیر استفاده از جلبک ALGEA FEED در جیره های متفاوت به لحاظ ماهیت و غلظت پروتئین بر فراسنجه های تخمیر تولید پروتئین میکروبی شکمبه ای و استفاده از پروتئین در روده باریک گاوهای شیری در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مهندسی آنزیم RNase پانکراس گاویمحمدرضا نصیریخاتمه یافته
مرحله ششم طرح پژوهشی تخمین فراسنجه های دینامیک گوارش پذیری محصول روزانه یاسمینومکس در بازه زمانی یک ساله (دو نمونه در هر ماه) با روش های برون تنی، نمونه های سال1398-1397 (ویژگی های شیمیایی، فراسنجه های تجدید پذیری بخش های نیتروژن دار براساس ویرایش CNCPS (محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تأثیر بافرهای شیمیایی جیره با توازن کاتیون - آنیون مختلف بر توانایی مصرف پروتون و سوخت - ساز نیتروژن در چالش های اسیدوز شکمبه ای گاوهای شیرده هلشتاینمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای نمونه های پودر چربی شرکت بهپروران نامی نقش جهان با استفاده از روش کیسه های نایلونی متحرکمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین فسفر غیر فیتاته معادل یک مولتی آنزیم حاوی آنزیم فیتاز در جوجه های گوشتی براساس پاسخ های عملکرداحمد حسن آبادیخاتمه یافته
تبیین وضع موجود گوشت گوسفند تولیدی در شرکت از حیث سلامت و کیفیتسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
تعیین شاخص و ارزش بافری و پتانسیل حذف بار اسیدی محلول های با ph=5 &6 جوش شیرین نوین دامی پترو طرح پارس در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی پتانسیل آنیونیکی محصول کی پرو در تغذیه گاوهای شیری هلشتاین در شرایط برون تنی و درون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مرحله دوم ترکیب بندی و آزمون سازی برای تولید بهینه بافر بیولوژیکی رومن باف (® RUMEN BUFF) با پتانسیل مطلوب هیدروژن تراپی در شرایط مختلف هضمی و چالش های اسیدوزی شکمبه ای ایجاد شده توسط جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک گاوهای شیرده هلشتاین در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی پتانسیل گوارش پذیری شکمبه ای و روده ای ماده خشک و پروتئین خام نمونه سیگما پلاس و RGF در شرایط درون کیسه ای و برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی اثر فرآوری ذرت آسیاب شده توسط دستگاه فرآوری خوراک دام و طیور با مخزن مورب (سوپر پخت) با شماره ثبت اختراع: 139650140003003730 مورخه 1396/04/01 بر تولید و ترکیب شیر، تخمیر شکمبه و متابولیت های خونی گاو شیریعباسعلی ناصریانخاتمه یافته
مرحله دوم تعیین ترکیب شیمیایی و بررسی پتانسیل گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای C-DDGS در نشخوارکنندگانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تأثیر استفاده از سین پلاس بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ظرفیت بافری و بررسی شرایط تخمیر و گوارش پذیری تولید پروتئین میکروبی در جیره های متفاوت به لحاظ غلظت نشاسته، جوش شیرین دامی تولید جدید شرکت پترو طرح پارسمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی و بررسی پتانسیل گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای C-DDGS در نشخوارکنندگانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
استفاده از محصول گیاهی سین پلاس در گاوهای تازه زا در دامداری دشت نیشابورمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی اثر افزودن توکسین بایندر چند جزئی مگنوتوکس به جیره بر عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغان تخم گذارحیدر زرقیخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه پذیری، و قابلیت هضم شبکه ای و پس از شکمبه ای سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسید فرمیک یا اینیکولنت میکروبی در سیلوهای تونلی نایلونیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مرحله پنجم پروژه پژوهشی - تخمین فراسنجه های دینامیک گوارش پذیری محصول روزانه یاسمینومکس در بازه زمانی یک ساله با روش های برون تنی ، نمونه های سال 1396- (ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای، فراسنجه های تجدید پذیری بخش های نیتروژن دارمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی امکان استفاده از پودر بیضه گوسفند و گاو به عنوان افزودنی خوراکی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمانامید صفری - رضا ولی زادهخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای (ماده خشک، پروتئین خام و الیاف) و فراسنجه های تخمیر پذیری نمونه های پلت تفاله چغندر قند و علف یونجه وارداتی از کشور فرانسه و مقایسه آن ها با نمونه های داخلیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
ترکیب بندی و آزمون سازی برای تولید بهینه بافر بیولوژیکی رومن باف (Rumen Buff) با پتانسیل مطلوب هیدروژن تراپی در شرایط مختلف هضمی و چالش های اسیدوزی شکمبه ای ایجاد شده توسط جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک گاوهای شیرده هلشتاین در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مرحله سوم برآورد ویژگی های فیزیکی ترکیب شیمیایی بخش بندی پروتئین (CNCPS) و گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای (روش کیسه های نایلونی متحرک) تعداد 6 نمونه تفاله گندممحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های کبک استان خراسان رضوی با کمک نشانگر rapoمجتبی طهمورث پورخاتمه یافته
بررسی تنوع زیستی در جمعیت قوچ و میش پارک ملی تندوره با تست DNAمحمدرضا نصیریخاتمه یافته
برآورد ویژگی های فیزیکی، ترکیب شیمیایی، بخش بندی پروتئین (CNCPS) ویرایش 5/5 و 6/5 و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای نوین اس پیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین بخش های نیتروژن دار نمونه تخم پنبه و محصول فورتید به دو روش زیر؛ الف- با روش متداول CNCPS (ورژن 5/6) ، ب- با روش نوین CNCPS (ورژن 6/5)محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی حلالیت، ظرفیت بافری و بار اسیدی شکمبه ای سه ترکیب بافری شرکت پیشگام دامپرور سپاهان و تأثیر آن بر ویژگی های تخمیر و غلظت یون های رها شده در محیط شکمبه ای و تولید پروتئین میکروبی جیره های حاوی مقادیر متفاوت علوفه به کنستانترهمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی متابولیت های خون گاوهای تازه زای هلشتاین گاوداری سازمان موقوفات ملک واحد فریمان در دو سیستم پرورش سه بار یا دو بار دوشش در پنج روز بعد از زایمانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی پتانسیل تولید پروتئین میکروبی، و گوارش پذیری شکمبه ای مواد مغذی دانه جوی پرک غنی شده با منبع پپتیدی فورتید در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مرحله دوم پروژه پژوهشی امکان سنجی تولید خوراک پروتئین و کربوهیدرات ترکیبی بر مبنای منبع غنی از پپتید فورتید به لحاظ تأثیر بر فراسنجه های تخمیرپذیری شکمبه ای متابولیسم نیتروژن و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مدل سازی ویژگی های گوارش پذیری برون تنی جیره های بر مبنای گلوکوژنیک یا لیپوژنیک با مقادیر متفاوت پروتئین قابل تجزیه و تأثیر آن بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاینمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تأثیر برون تنی فرآوری دانه جو با ترکیبات شیمیایی با عصاره گیاهی با توانایی تعویض کاتیون برکینتیک گوارش پذیری نشاسته و تأثیر مشترک آن با پروتئین عبوری بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاینمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری (in-situ) خوراک غنی از پروتئین و تعیین پروتئین محصول یاسمینومکس سوی برای کالیبراسیون NIRمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ویژگی های شیمیایی و گوارش پذیری علف تازه و سیلوی شده ترتیکاله سازمان موقوفات ملکمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مرحله چهارم پروژه پژوهشی -تخمین فراسنجه های دینامیک گوارش پذیری محصول روزانه یاسمینومکس در بازه زمانی یک ساله با روش های برون تنی، نمونه های سال 1395-{ویژگی های فیزیکی و شیمیایی،هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای،فراسنجه های تجدیدپذیری بخش های نیتروژن دار ...}محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
مرحله دوم برآورد ویژگی های فیزیکی ترکیب شیمیایی بخش بندی پروتئین(CNCPS) و گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای (روش کیسه های نایلونی متحرک) تعداد 6 نمونه تفاله گندم\"محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
برآورد ویژگی های فیزیکی ترکیب شیمیایی بخش بندی پروتئین(CNCPS) و گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای (روش کیسه های نایلونی متحرک) تعداد 6 نمونه تفاله گندم\"محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی و بخش های نیتروزن دار (CNCPS) نمونه های فورتید 2و3و4محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری خوراک جایگزین شیر گوساله های شیرخوار هلشتاینمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی و بخش های نیتروژن دار CNCPS یک نمونه فول فت سویای اکسترود شده شای سویمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تأثیر جیره های گلوکوژنیک یا ا لیپوژنیک بر مبنای منبع غنی از پپتید فورتید بر تخمیر پذیری شکمبه ای و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
امکان سنجی تولید خوراک پروتئین و کربوهیدرات ترکیبی بر مبنای منبع غنی از پپتید فورتید به لحاظ تأثیر بر فراسنجه های تخمیر پذیری شکمبه ای، متابولیسم نیتروژن و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تأثیر مقادیر افزایش پروبیوساک بر فراسنجه های تخمیر پذیری شکمبه ای و تولید پروتئین میکروبی جیره های با مقادیر متفاوت پروتئین خام و تجزیه پذیری در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ویژگی های فیزیکی شیمیایی و برآورد ارزش گوارش پذیری پروتئین خام و الیاف دو نمونه تفاله گندم (پس مانده صنایع تقطیری دانه گندم) در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تأثیر مخلوط پروتئین فورتید با جو یا ذرت حاوی پانزده یا هجده درصد پروتئین خام بر فراسنجه های تجزیه پذیری و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی تخمیرپذیری شکمبه ای کنستانتره سوپر تولیدی شرکت در سه فرم پودری، پودری پخت شده و پلت به منظور ارزیابی کیفی شرایط پخت محصولسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
تعیین ظرفیت بافری دو مخلوط سدیمسسکویی کربنات فرموله شده توسط شرکت سها آگرین تک و بررسی مقایسه ای با بی کربنات سدیم به لحاظ تأثیر بر تخمیر پذیری و اسید زایی شکمبه و تولید پروتئین میکروبی خوراک های با نسبت های متفاوت علوفه به کنستانتره در شرایط برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی قابلیت استفاده از پروتئین fortide در روده باریک نشخوارکنندگان با روش برون تنیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی پتانسیل بافری و برازش ارزش تغذیه ای ترکیبات بافری شرکت جوانه خراسان در تغذیه نشخوارکنندگانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی برون تنی عملکرد بافر تجاری شرکت در تغذیه نشخوارکنندگانسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
تعیین ظرفیت بافری جوش شیرین شرکت پترو طرح پارس و مقایسه آن با جوش شیرین مرک آلمانمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تولید محتوا و مستندسازی برنامه های پژوهش و فناوری جامعه هدفسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
بررسی ویژگی های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و کنتیک گوارش پذیری جو و ذرت پرک شده همراه با فرآوری های فیزیکی و شیمیایی در بازه زمانی یک ساله (1394)محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ترکیب شیمیایی ویژگیهای گوارش پذیری سیلاژ تریتیکاله ، سیلاژ یونجه و علف خشک یونجه مورد استفاده درگاوداری های سازمان موقوفات ملکمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی اجزای ازت و فراسنجه های تخمیر برون تنی پودر پر و استفاده از آن در تغذیه گاوهای شیریسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
مرحله سوم پروژه پژوهشی تخمین فراسنجه های دینامیک گوارش پذیری محصول روزانه یاسمینومکس در بازه زمانی یک ساله با روش های برون تنی-نمونه های سال 1394محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از خمیر ترش های محلی استان خراسانمحمدرضا نصیریخاتمه یافته
دست یابی به بهترین ترکیب نمک های آنیونی به لحاظ بار اسیدی و ویژگی های گوارش پذیری شکمبه ای و تأثیر آن بر تولید پروتئین میکروبی و قابلیت استفاده از پروتئین در روده باریکمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت استفاده پروتئین در روده باریک و تأثیر جلبک اولوا بر فرآیند تخمیر و تولید به روش میکروبیمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تخمین برون تنی پروتین قابل استفاده نمونه های ماهیانه یاسمیندکس در روده باریک گاوهای شیری در بازه زمانی سال 1393محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تعیین ترکیب شیمیایی، مولفه های گوارش پذیری ماده خشک، پروتئین و الیاف نمونه های یونجه خشک، سیلاژ یونجه و سیلاژ ذرت گاودارهای سازمان موقوفات ملکمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
حفاظت از اکو سیستم های تالابی سرباز - مطالعه تنوع ژنتیکی در برخی از نواحی ژنوم میتوکندری تمساح پوزه کوتاه ایرانیمحمدرضا نصیریخاتمه یافته
تدوین برنامه راهبردی و تفصیلی 5 ساله شرکت خوراک دام و طیور مشهدسیدهادی ابراهیمیخاتمه یافته
بررسی پتانسیل آنتی اکسیدان شیر گاوهای تغذیه شده با دانه کتان و امکان انتقال آن به خون مصرف کنندگان (موش های آزمایشگاهی و انسان)محسن دانش مسگرانخاتمه یافته
تولید نیمه صنعتی آنزیم نوترکیب فیتاز مورد استفاده در تغذیه طیورمحمدرضا نصیریخاتمه یافته
بررسی غلظت، پایداری و نرخ انتقال اسید چرب امگا 3 آلفا لینولینک در فرآورده های لبنی (ماست، پنیر و دوغ) تولید شده از شیر فراسودمند امگا 3 گاوداری های تحت پوشش شرکت تعاونی گاوداران صنعتی شفا شیر توسمحسن دانش مسگرانخاتمه یافته
بررسی مقدماتی تنوع ژنتیکی پلنگ ایرانی در پارک ملی تندورهمحمدرضا نصیریخاتمه یافته
تولید نیمه تجاری آنزیم سلولاز (مشتمل بر فازهای تعیین ظرفیت سلولازی در فلور قارچ های جنگلی و زراعی ایران به منظور معرفی و کلون سازی ژن های اندوگلوکاناز از منابع بومی و کلونینگ و بیان ژن سلولاز (اندوگلوکاناز) از باکتری باسیلوس سابتیلیس در E.Coli ))مریم مقدم متین - محمدرضا نصیریخاتمه یافته
کلونینگ، بیان و خالص سازی آنزیم فیتاز در شرایط بی هوازیمحمدرضا نصیریخاتمه یافته
کلونینگ و بیان آنتی ژن‌های SP و NSP مرتبط با تب برفکی (FMDv) با هدف تولید نمودن آنتی ژن برای ایمن نمودن و تشخیصمحمدرضا نصیریخاتمه یافته
مطالعه مقدماتی ژنتیکی جبیر خراسان رضویمحمدرضا نصیریخاتمه یافته