عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسي سطوح مختلف نيتروژن بر روي برخي صفات گياه دارويي كدوي تخم كاغذيحسین آروئی۲۰۰۰-۱۰
اثر تنش شوری و تغذیه ازت بر پرولین آزاد کدوی بذر برهنهحسین آروئی۲۰۰۱-۳
تاثير كود كمپوست و دامي در توليد چغندرقندغلامحسین داوری نژاد۲۰۰۲-۳
بررسي اثر تنك كنندگي نفتالين استيك اسيدNAA بر ميوه سيب رقم گلدن دليشز در شرايط آب و هوايي مشهدغلامحسین داوری نژاد۲۰۰۳-۳
تاثير كودهاي دامي و كمپوست غني شده بر عملكرد گندمغلامحسین داوری نژاد۲۰۰۴-۳
اثرات6- بنزیل آدنین وتیوسولفات نقره برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو ماندگاری در گلهای بریده مریمPolianthes tuberosa L. (Tuberose)محمود شور۲۰۰۴-۶
اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریممحمود شور۲۰۰۵-۶
اثر اسید جیبرلیک و 6- بنزیل آدنین بر روی صفات کمی گل مریممحمود شور۲۰۰۵-۹
اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغیعلی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۰۵-۹
مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایرانمجید عزیزی ارانی۲۰۰۶-۱
باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendlعلی تهرانی فر۲۰۰۶-۳
برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آللسیدحسین نعمتی۲۰۰۶-۳
بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica)مجید عزیزی ارانی۲۰۰۶-۳
تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداریغلامحسین داوری نژاد۲۰۰۶-۳
بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرزمجید عزیزی ارانی۲۰۰۶-۴
بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum)مجید عزیزی ارانی۲۰۰۶-۴
تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاستهغلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی۲۰۰۶-۵
بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس جعفری مکزیکیمحمد مقدم۲۰۰۶-۶
بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونیمجید عزیزی ارانی,غلامحسین داوری نژاد,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۰۶-۹
مطالعه تأثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انباری گیلاس (Prunus avium L.) سیاه مشهدمجید عزیزی ارانی۲۰۰۷-۳
اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتیعلی تهرانی فر۲۰۰۷-۳
ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانیمحمد مقدم۲۰۰۷-۳
بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت فرنگیحسین آروئی۲۰۰۷-۳
مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavicaمجید عزیزی ارانی۲۰۰۷-۳
بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگیعلی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۰۷-۵
بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی‌واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان (Ocimum basilicum).مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۰۷-۸
رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه هاغلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی۲۰۰۷-۹
بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی درکشت سلولمحمد مقدم۲۰۰۷-۹
مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenesمجید عزیزی ارانی,علی تهرانی فر۲۰۰۷-۱۲
تاثیر ابیاری تابستانه بر عملکرد زعفرانسیدمحمد جوادموسوی۲۰۰۸-۱
بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدعلی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۰۸-۱
اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابلمحمود شور,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی,یحیی سلاح ورزی,بهداد علیزاده۲۰۰۸-۳
اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.)سیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر,مجید عزیزی ارانی۲۰۰۸-۳
بررسی روشهای ازدیاد جنسی و رویشی سبزی جدید «پپینو pepino) ‚Solanum muricatum, Aiton) » در ایرانسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۰۸-۳
کاربرد پروتئین جداسازی شده بعنوان شاخصی در تشخیص زود هنگام ناسازگاری پیوند ارقام گلابی روی پایه کوئینزغلامحسین داوری نژاد۲۰۰۸-۳
رایحه درمانیحسین آروئی۲۰۰۸-۵
اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالومجید عزیزی ارانی۲۰۰۸-۵
درمان گیاهی پروستاتحسین آروئی۲۰۰۸-۷
تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goralمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۰۸-۷
بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana)سیدحسین نعمتی,آزاده موسوی بزاز,علی تهرانی فر۲۰۰۸-۹
درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1حسین آروئی۲۰۰۸-۱۱
بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوبارهیحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر۲۰۰۸-۱۱
درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 2حسین آروئی۲۰۰۸-۱۲
اثر کاربرد پاکلو بوترازول بر رشد رویشی و زایشی زرد آلوی رقم لاسجردیغلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۱
بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه ترهمجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۱
مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Kochمجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۱
بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینییحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر,حسین آروئی۲۰۰۹-۲
درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 3حسین آروئی۲۰۰۹-۲
تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالوغلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی,علی تهرانی فر۲۰۰۹-۳
بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هواییعلی تهرانی فر,یحیی سلاح ورزی,حسین آروئی۲۰۰۹-۴
تاثیرات استفاده از برخی مواد شیمیایی در محلولهای نگهداری بر وضعیت ماندگاری گلهای بریدهمحمود شور۲۰۰۹-۴
شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمنعلی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد,سیدحسین نعمتی۲۰۰۹-۶
بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهدعلی تهرانی فر۲۰۰۹-۷
اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)مجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۷
بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov)مجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۷
بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد علف هرز دائمی(Cynodon dactylon (L.) Pers) در شرایط گلدانی و آزمایشگاهیمجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۸
بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)مجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۸
عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکولمجید عزیزی ارانی,علی تهرانی فر۲۰۰۹-۸
مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعیمجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۸
بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلدمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۰۹-۹
بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و میزان اسانس پنج گونه بومادران Achilleaمجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۹
بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایعمجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۹
بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهدغلامحسین داوری نژاد۲۰۰۹-۹
سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae)مجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۹
تأثیر ترکیبات طبیعی گیاهی بر عمر انبارمانی و ویژگی های کیفی میوه گلابی (رقم شاه میوه اصفهان)مجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۱۱
گروه بندی نژادگان های Rosa foetida Herrmann ایران با استفاده از تجزیه خوشه ای بر مبنای گوناگونی ژنتیکی نشانگرهای ریزماهواره ایلیلا سمیعی۲۰۰۹-۱۱
اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبامحمود شور۲۰۰۹-۱۲
افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشنمجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۱۲
بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسانمحمود شور,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی,یحیی سلاح ورزی۲۰۰۹-۱۲
فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیممجید عزیزی ارانی۲۰۰۹-۱۲
ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهدمجید عزیزی ارانی,علی تهرانی فر۲۰۱۰-۱
تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی ازپارامترهای رشد 3 رقم چمنسیدمحمد جوادموسوی,بهداد علیزاده۲۰۱۰-۱
بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگیحسین آروئی,مجید عزیزی ارانی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۰-۲
مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۲
اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم)غلامحسین داوری نژاد,سیدحسین نعمتی۲۰۱۰-۳
اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پستهغلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۳
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شدهسیدمحمد جوادموسوی۲۰۱۰-۳
بررسی اثر دما و زمان انبار داری پیاز، روی رشد رویشی و زایشی گل مریم Polianthes tuberosa L.علی تهرانی فر۲۰۱۰-۳
اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی های ظاهری، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن بابونه (Matricaria recutita L.) اصلاح شده (رقم جرمانیا)مجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۰-۴
بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبامحمود شور,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۰-۴
تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولومجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۴
تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum)زهرا کریمیان,سیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۱۰-۵
بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاهمجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۶
بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه( Satureja hortensis)مجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۶
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسومجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۷
بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهدعلی تهرانی فر۲۰۱۰-۷
مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea)علی تهرانی فر۲۰۱۰-۸
اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابلمحمود شور,علی تهرانی فر۲۰۱۰-۹
مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانیعلی تهرانی فر,محمود شور,سیدحسین نعمتی۲۰۱۰-۹
مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکهمجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۹
استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل پایدار عوارض پس از برداشت محصولات کشاورزیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۱۰
اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی-Cucurbita pepo Lسیدحسین نعمتی۲۰۱۰-۱۰
بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی(اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیاییضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرامجید عزیزی ارانی۲۰۱۰-۱۱
ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت هابهداد علیزاده۲۰۱۰-۱۲
بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگییحیی سلاح ورزی,غلامحسین داوری نژاد,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۰-۱۲
ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدنمجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۱
بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)سیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر,محمود شور۲۰۱۱-۳
بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژنغلامحسین داوری نژاد۲۰۱۱-۳
بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانهمحمود شور,سیدمجید زرگریان۲۰۱۱-۳
بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)مجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۳
تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی (Lycopersicon esculentum Mill.) چهار رقم گوجه فرنگیسیدحسین نعمتی۲۰۱۱-۳
تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (.Prunus armeniaca L)بهرام عابدی۲۰۱۱-۳
ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آنیحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر۲۰۱۱-۴
بررسی ویژگی های جوانه زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (centaurea cyanus L) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوریسیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۱۱-۴
تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرایط تنش خشکیحسین آروئی,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۱-۴
اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ایسیدحسین نعمتی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۱-۵
اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابیغلامحسین داوری نژاد,علی تهرانی فر۲۰۱۱-۶
اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگعلی تهرانی فر,مجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۷
مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شدهسیدمحمد جوادموسوی۲۰۱۱-۷
تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجاییعلی تهرانی فر,مجید عزیزی ارانی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۱-۸
اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها (محمود شور۲۰۱۱-۹
مروری بر اثرات تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی و معطرمجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۹
اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل Elletaria cardamomum (L.) Maton. و زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)مجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۹
اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ایمحمود شور,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۱-۹
اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن و شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شرایط گلخانهمحمود شور۲۰۱۱-۹
ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پستهغلامحسین داوری نژاد,علی تهرانی فر۲۰۱۱-۹
بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرینسیدحسین نعمتی,محمود شور,بهرام عابدی۲۰۱۱-۹
بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر مؤلفه های جوانه زنی چهار رقم بابونه اصلاح شدهمجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۹
ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیسسیدحسین نعمتی۲۰۱۱-۱۰
بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهدعلی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۱-۱۰
تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شورییحیی سلاح ورزی۲۰۱۱-۱۰
اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنارعلی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۱-۱۱
تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیارتحت شرایط تنش خشکیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۱۱
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fesca L. kunth) به تنش های ترکیبی خشکی و شوری در شرایط کنترل شدهیحیی سلاح ورزی۲۰۱۱-۱۲
تاثیر غلظتهای مختلف ساکارز، نیترات سدیم و سولفات روی بر میزان تولید رنگینه توسط موناسکوس پرپورئوسمجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۱۲
سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)مجید عزیزی ارانی۲۰۱۱-۱۲
بررسی تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum)حسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۲-۱
بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرمعلی تهرانی فر۲۰۱۲-۱
بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoissحسین آروئی,محمود شور۲۰۱۲-۱
تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy)مجید عزیزی ارانی,محمود شور۲۰۱۲-۱
تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاکعلی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد,محمود شور۲۰۱۲-۱
تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگورعلی تهرانی فر,محمود شور,بهرام عابدی,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۲-۱
اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهیسیدمحمد جوادموسوی۲۰۱۲-۲
اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شدهسیدمحمد جوادموسوی۲۰۱۲-۲
تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosaمحمود شور,یحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر۲۰۱۲-۲
بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus Lسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۱۲-۳
اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفیزیوفولوژیک گل تکمه ای (Gompherana globosa) در شرایط تنش شورییحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر۲۰۱۲-۴
بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.)سیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۱۲-۴
تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida)سیدحسین نعمتی,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۲-۴
تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهدعلی تهرانی فر۲۰۱۲-۴
تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۲-۴
مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبیزهرا کریمیان,آزاده موسوی بزاز۲۰۱۲-۵
اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزهسیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۱۲-۶
بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شدهغلامحسین داوری نژاد۲۰۱۲-۶
تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و پراکسید هیدروژن بر پارامترهای رشدی و فتوسنتزی در آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)مریم کمالی۲۰۱۲-۶
تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شدهیحیی سلاح ورزی۲۰۱۲-۶
تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاهحسین آروئی,محمود شور۲۰۱۲-۶
تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)محمود شور,یحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر۲۰۱۲-۷
تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیلهحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۲-۷
مطالعه خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و شیمیایی برخی ارقام انگور در دو شرایط اقلیمیمحمود شور۲۰۱۲-۸
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP در و ارتباط آن با هتروزیسسیدحسین نعمتی۲۰۱۲-۸
تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanovحسین آروئی,محمود شور۲۰۱۲-۸
اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)یحیی سلاح ورزی۲۰۱۲-۹
اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخم ریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات(.Callosobruchus maculatus (Fمجید عزیزی ارانی۲۰۱۲-۹
ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۲-۹
بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکیغلامحسین داوری نژاد,محمود شور۲۰۱۲-۹
اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)سیدحسین نعمتی,غلامحسین داوری نژاد,حسین آروئی۲۰۱۲-۱۰
استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانهسیدمحمد جوادموسوی۲۰۱۲-۱۰
بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضویسیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۱۲-۱۰
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLPعلی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۲-۱۰
اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ایسیدحسین نعمتی,محمود شور,بهرام عابدی۲۰۱۲-۱۱
واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شدهسیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۱۲-۱۱
بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضویمحمود شور,علی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۲-۱۲
بهینه سازی ترکیب های بستر کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پل یساکارید برون سلولیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۲-۱۲
تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوریسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۲-۱۲
کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinereaحسین آروئی,علی تهرانی فر۲۰۱۲-۱۲
مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربنمحمود شور۲۰۱۲-۱۲
اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)محمود شور,علی تهرانی فر,سیدمحمد جوادموسوی۲۰۱۳-۱
بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Salvia sahendica) در شرایط تنش خشکی و شوریسیدحسین نعمتی۲۰۱۳-۱
تعیین گرده زای مناسب برای برخی ارقام گلابی بومی ایرانغلامحسین داوری نژاد۲۰۱۳-۱
بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgrسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۱۳-۲
بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کممجید عزیزی ارانی۲۰۱۳-۲
اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازیمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۳-۳
شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنهامحمود شور,علی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۳-۳
تاثیر کاربرد محلول پاشی اسید سالیسیلیک قبل از برداشت بر روی ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی اکسیدانی زردآلو رقم نوریغلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی۲۰۱۳-۳
مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.)محمود شور,زهرا کریمیان۲۰۱۳-۳
استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انارمجید عزیزی ارانی۲۰۱۳-۴
تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آللسیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۱۳-۴
هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتیسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۱۳-۴
بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگورعلی تهرانی فر,بهرام عابدی,غلامحسین داوری نژاد,محمود شور۲۰۱۳-۶
شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه هاغلامحسین داوری نژاد,سیدحسین نعمتی۲۰۱۳-۶
اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانههای گل دو ژنوتیپ بادامغلامحسین داوری نژاد,علی تهرانی فر۲۰۱۳-۷
بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحانمجید عزیزی ارانی۲۰۱۳-۷
اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ایمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۳-۸
اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گیاه دارویی گل مغربیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۳-۸
بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ایسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۱۳-۸
بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم -لاسگردی-غلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی۲۰۱۳-۹
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگورمحمود شور,علی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۳-۹
مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافتهمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۳-۹
اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبزمجید عزیزی ارانی,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۳-۱۰
اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ایمحمود شور,زهرا کریمیان۲۰۱۳-۱۰
بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (L. Ocimum basilicum)مجید عزیزی ارانی۲۰۱۳-۱۰
تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ)یحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر۲۰۱۳-۱۰
کاربرد روش اسکار _ پی‎.‎‏ سی‎.‎آر در تعیین جنسیت دانهال های بنهغلامحسین داوری نژاد۲۰۱۳-۱۰
رزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)علی تهرانی فر۲۰۱۳-۱۱
بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۴-۱
بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.)مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۴-۱
بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایرانمحمد مقدم۲۰۱۴-۱
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلوغلامحسین داوری نژاد۲۰۱۴-۱
تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلیمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۴-۲
طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهریفاطمه کاظمی۲۰۱۴-۲
اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperitaمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۴-۳
بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)مجید عزیزی ارانی۲۰۱۴-۳
بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت های نعنای خوراکیمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۴-۳
تأثیر کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica )محمد مقدم۲۰۱۴-۳
بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسانمجید عزیزی ارانی۲۰۱۴-۴
اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatumمحمود شور,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۴-۵
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن رﻳﺰازدﻳﺎدی درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ زری Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvelعلی تهرانی فر۲۰۱۴-۸
بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Galaعلی تهرانی فر,حسین آروئی۲۰۱۴-۹
بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آنمحمود شور,سیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۱۴-۹
بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضویغلامحسین داوری نژاد,سیدحسین نعمتی۲۰۱۴-۹
تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن‌هامجید عزیزی ارانی۲۰۱۴-۹
تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگیعلی تهرانی فر,بهرام عابدی,محمود شور۲۰۱۴-۹
واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشتحسین آروئی,مجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۴-۹
بررسی اثر تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیلهمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۴-۱۰
مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایرانحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۴-۱۱
اثر فاصله آبیاری بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) در شرایط کاربرد مالچسیدحسین نعمتی۲۰۱۴-۱۱
Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberryحسین آروئی,علی تهرانی فر۲۰۱۴-۱۱
بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill.علی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۴-۱۱
بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی خواص بیوشیمیایی (Mentha piperita L.) فلفلی نعنامجید عزیزی ارانی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۴-۱۱
بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشیسیدمحمد جوادموسوی۲۰۱۴-۱۱
ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری در اﻧﺒﺎر ﺳﺮدعلی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۴-۱۱
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮانعلی تهرانی فر۲۰۱۴-۱۱
بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوهمحمود شور,علی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۴-۱۲
اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاریغلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی۲۰۱۴-۱۲
بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهمجید عزیزی ارانی۲۰۱۴-۱۲
تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecumحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۴-۱۲
تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوریغلامحسین داوری نژاد,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۵-۱
مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهدزهرا کریمیان,علی تهرانی فر,مجید عزیزی ارانی,فاطمه کاظمی۲۰۱۵-۱
ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.)محمود شور,علی تهرانی فر,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۵-۲
تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانهمحمود شور,علی تهرانی فر۲۰۱۵-۲
اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیزمحمد مقدم۲۰۱۵-۳
استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ایسیدحسین نعمتی,حسین آروئی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۵-۳
بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشتغلامحسین داوری نژاد,مجید عزیزی ارانی۲۰۱۵-۳
بررسی اثرات دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات و ارتباط آن با ترکیبات تشکیل دهنده اسانس هامجید عزیزی ارانی۲۰۱۵-۳
بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلول پاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)مجید عزیزی ارانی۲۰۱۵-۳
بررسی ترکیبات موثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره علیه برخی پاتوژن های مواد غذاییمجید عزیزی ارانی۲۰۱۵-۳
بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیکمحمود شور,علی تهرانی فر,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۵-۳
بهینه سازی تولید لواستاتین در تخمیر غوطه ور به وسیله قارچ موناسکوس پورپورئوسمجید عزیزی ارانی۲۰۱۵-۳
پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهریزهرا کریمیان,علی تهرانی فر,مجید عزیزی ارانی,فاطمه کاظمی۲۰۱۵-۳
تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایعمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۵-۳
مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهدعلی تهرانی فر,مجید عزیزی ارانی,فاطمه کاظمی۲۰۱۵-۳
تاثیر سوپرجاذب A200، نتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط گلخانه ایسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۱۵-۵
بررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط تنش خشکیمجید عزیزی ارانی,علی تهرانی فر۲۰۱۵-۶
بررسی تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد شیرابه، میزان اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی و بقاء گیاه دارویی- مرتعی آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)محمد مقدم۲۰۱۵-۶
بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، بررسی میزان پرولین، کلروفیل کل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودیمحمد مقدم۲۰۱۵-۶
بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیبمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۵-۷
بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسانعلی تهرانی فر,لیلا سمیعی,محمود شور۲۰۱۵-۹
بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم گلی کبیر تحت تنش شوریمحمد مقدم۲۰۱۵-۹
رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکیسیدحسین نعمتی۲۰۱۵-۹
اثر محلول پاشی اسید هیومیک و نانوکودفارمکس بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativaمجید عزیزی ارانی۲۰۱۵-۱۰
بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رُزماری (.Rosmarinus officinalis L)محمد مقدم۲۰۱۵-۱۰
اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance)محمود شور,علی تهرانی فر,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۵-۱۱
تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیکمحمد مقدم,بهرام عابدی,لیلا سمیعی۲۰۱۵-۱۱
اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحانمجید عزیزی ارانی۲۰۱۵-۱۲
تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.)محمد مقدم,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۵-۱۲
تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیتهای گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ (.Eremostachys laciniata Bunge)مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۵-۱۲
بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی خصوصیات ریختی، زیستی، راندمان مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum var. Keshkeni luvelou)مجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۱
بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذبمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۱
اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)محمد مقدم۲۰۱۶-۳
اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (.Mentha spicata L)محمد مقدم,بهرام عابدی,لیلا سمیعی۲۰۱۶-۳
بررسی اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و میزان پرولین در هشت توده بومی شنبلیلهمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۳
بررسی تأثیر کاربرد سولفات پتاسیم و اسیدهیومیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گل راعی (Hypericum perforatum)مجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۳
تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایرانآزاده موسوی بزاز,علی تهرانی فر,محمود شور۲۰۱۶-۳
تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویچ برش تازهمجید عزیزی ارانی۲۰۱۶-۳
اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبیسیدمجید زرگریان,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۴
گیاهان بومی در منظر شهریزهرا کریمیان۲۰۱۶-۴
بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاهمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۵
تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیکحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۵
تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشیمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۵
اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبیعلی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۶
اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانهعلی تهرانی فر۲۰۱۶-۶
بررسی اثر محلول‌پاشی جیبرلیک اسید تحت شرایط کم‌آبیاری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و انبارمانی میوه انار (رقم شهوار)یحیی سلاح ورزی۲۰۱۶-۶
بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی .Ferula assafoetida L در دو رویشگاه طبیعی استانهای سمنان و خراسانمحمد مقدم۲۰۱۶-۶
تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناعسیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۱۶-۶
بررسی اثرات تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)مجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۷
بررسی تاثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora Kunth)مجید عزیزی ارانی۲۰۱۶-۸
مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه دارویی گزانگبین از طریق جوانه انتهاییمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی,لیلا سمیعی۲۰۱۶-۸
اثر شوری و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی دو رقم ریحانمحمد مقدم۲۰۱۶-۹
اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره با نانوذرات سنتزی نقره علیه باکتریهای غذازادمجید عزیزی ارانی۲۰۱۶-۹
ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون در گیاهمجید عزیزی ارانی,علی تهرانی فر۲۰۱۶-۹
تأثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) در شرایط تنش خشکیمحمد مقدم۲۰۱۶-۹
تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillusحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۹
مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاریمحمود شور۲۰۱۶-۹
بررسی قابلیت دگر آسیبی و تغییرات ترکیبات فنلی در غلظت های مختلف عصاره متانولی و اتانولی حاصل از اندامهای زیر زمینی ترشکمجید عزیزی ارانی۲۰۱۶-۱۰
بررسی پاسخ برخی از متغیرهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوتحسین آروئی,مجید عزیزی ارانی۲۰۱۶-۱۱
بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهدغلامحسین داوری نژاد,لیلا سمیعی,محمد مقدم۲۰۱۶-۱۱
تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسانبهرام عابدی۲۰۱۶-۱۱
تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوتحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۶-۱۱
اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچهسیدحسین نعمتی,محمد مقدم۲۰۱۶-۱۲
بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی چهار گیاه دارویی بومی استان اردبیل به دو روش انتشار دیسکی و چاهکمحمد مقدم۲۰۱۶-۱۲
پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سالزهرا کریمیان,علی تهرانی فر,مجید عزیزی ارانی,فاطمه کاظمی۲۰۱۶-۱۲
تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوسحسین آروئی,مجید عزیزی ارانی۲۰۱۶-۱۲
بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRمحمود شور,علی تهرانی فر۲۰۱۷-۱
تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر,لیلا سمیعی۲۰۱۷-۱
ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهدعلی تهرانی فر,فاطمه کاظمی۲۰۱۷-۲
بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalisعلی تهرانی فر,بهرام عابدی۲۰۱۷-۲
تأثیر کاربرد توأم ترکیبات کلسیم دار و پلی آمین های آزاد در زمان های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقمغلامحسین داوری نژاد۲۰۱۷-۲
تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora ) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماریزای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stoloniferحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۷-۲
تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass)محمود شور۲۰۱۷-۲
مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوریحسین آروئی۲۰۱۷-۲
اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوریسیدحسین نعمتی,محمد مقدم۲۰۱۷-۳
اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی چهار توده بومی شنبلیله در شرایط تنش شوریمجید عزیزی ارانی۲۰۱۷-۳
ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک (Nepeta nuda L.)محمد مقدم۲۰۱۷-۳
بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کارایی مصرف و جذب نیتروژن در میوه گیاه زیره سبزمحمد مقدم۲۰۱۷-۳
بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)بهرام عابدی,علی تهرانی فر۲۰۱۷-۳
بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، میزان و اجزای اسانس به لیمومجید عزیزی ارانی۲۰۱۷-۳
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف پونه (Mentha longifolia) در جنوب غربی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکیمحمد مقدم,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۷-۳
تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکودمجید عزیزی ارانی۲۰۱۷-۳
جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسانعلی تهرانی فر,لیلا سمیعی,محمود شور۲۰۱۷-۳
شبیه‌سازی اثرات زیست‌ محیطی بام‌های سبز گسترده و متمرکز در شهر یزدزهرا کریمیان۲۰۱۷-۳
یررسی ترکیبات اسانس پونه (Mentha longifolia L) منبع غنی از پولگون در پنج رویشگاه استان فارسمحمد مقدم,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۷-۳
ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چند رقم تجاری سیب در منطقه شاهکوه، استان گلستانغلامحسین داوری نژاد۲۰۱۷-۴
تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عنابغلامحسین داوری نژاد۲۰۱۷-۴
بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹بهرام عابدی,علی تهرانی فر۲۰۱۷-۵
تاثیر غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوریعلی تهرانی فر,بهرام عابدی۲۰۱۷-۵
کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع ) Mentha spicata L. ( در شرایط کم آبیاریحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۷-۵
اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد هشت توده  بومی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L)مجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۷-۶
اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیکمحمود شور,علی تهرانی فر۲۰۱۷-۷
ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربیمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۷-۹
اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis)مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۷-۹
بررسی تأثیر تفاله چغندر بر خصوصیات بیوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانتی عصاره برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکیمحمد مقدم۲۰۱۷-۹
شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs)غلامحسین داوری نژاد,سیدحسین نعمتی۲۰۱۷-۹
بررسی اثر غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش آبی حاصل از پلی¬اتیلن¬گلایکول در گیاه دارویی پونه¬سای بی¬کرک در شرایط درون شیشه¬ایمحمد مقدم۲۰۱۷-۱۰
بررسی خصوصیات جوانه زنی توده های گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum-graecum تحت تاثیر تنش شوری و خشکیمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۷-۱۰
اثر محلول پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط تنش شوریحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های مختلف مریم‌گلی پرساقه (Salvia multicaulis Vahl.) استان همدانحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۷-۱۲
بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSRغلامحسین داوری نژاد,لیلا سمیعی,محمد مقدم۲۰۱۷-۱۲
بررسی تنوع مورفولوژیکی، محتوای فنل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیتهای مختلف گونه های Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در رویشگاه‌های استان اردبیل و آذربایجان شرقیمحمد مقدم۲۰۱۷-۱۲
نقش اسید هیومیک بر بهبود خصوصیات بیوشیمیایی، میزان رنگدانه های آنتوسیانین و کلروفیل در ارقام تربچه تحت شرایط تنش شوریمحمد مقدم۲۰۱۷-۱۲
اثر پلی آمینها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتونبهرام عابدی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۸-۱
بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتریمحمد مقدم,فاطمه کاظمی,حسین آروئی۲۰۱۸-۲
مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.)مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۸-۲
بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیکمحمود شور,علی تهرانی فر۲۰۱۸-۳
تاثیر کم آبیاری تنظیم شده در پاسخ به رشد Bü chloe dactyloides (بووی و کودی) در مقایسه با Festuca arundinaceaعلی تهرانی فر,بهداد علیزاده۲۰۱۸-۳
تسهیل جوانه زنی بذر 8 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرماییعلی تهرانی فر,بهرام عابدی۲۰۱۸-۳
بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداریمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۸-۴
تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)محمود شور۲۰۱۸-۵
اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوریمحمد مقدم,سیدحسین نعمتی۲۰۱۸-۶
ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango Whiteمحمود شور,سیدحسین نعمتی۲۰۱۸-۶
ارزیابی درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه سای انبوه -Nepeta glomerulosa Boiss.-مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۸-۶
ارزیابی قابلیت جایگزینی و مقایسه خصوصیات رشدی و کیفی چمن های شبدری با چمن های گراسی رایج در فضای سبز به منظور کاهش هزینه های سرزنیعلی تهرانی فر,فاطمه کاظمی,محمود شور۲۰۱۸-۶
بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.)محمود شور,علی تهرانی فر,بهرام عابدی۲۰۱۸-۶
بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر بهبود جوانه‌زنی بذر چمن بومی چچم سخت (Lolium rigidum)محمد مقدم۲۰۱۸-۶
تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبیمحمود شور,علی تهرانی فر۲۰۱۸-۶
تأثیر مالچهای آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته -Pistacia vera L.- در اقلیم خشک و نیمه خشکغلامحسین داوری نژاد,سیدحسین نعمتی۲۰۱۸-۶
اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های جوانه زنی، میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهچه های پونه سا بی کرک (Nepeta nuda) تحت شرایط تنش شوریمحمد مقدم۲۰۱۸-۷
بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou)محمد مقدم۲۰۱۸-۷
اثیر قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تغذیه‌ای پایه فلائینگ دراگون تحت تنش شوریبهرام عابدی۲۰۱۸-۸
اثر ذرات دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو بر گلدهی و صفات مورفوفیزیولوژیک اطلسی ایرانی (Petunia x hybrida) تحت تنش شوریمحمود شور۲۰۱۸-۹
اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره‌وری آب آبیاری سیاهدانه (L. Nigella sativa)مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۸-۹
بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۸-۹
بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطیمجید عزیزی ارانی۲۰۱۸-۹
بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاکعلی تهرانی فر۲۰۱۸-۹
مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L)محمود شور,علی تهرانی فر۲۰۱۸-۹
اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوریمحمد مقدم,علی تهرانی فر۲۰۱۸-۱۰
ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر زنبق نمکزارمحمود شور,علی تهرانی فر,لیلا سمیعی۲۰۱۸-۱۰
اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativaمجید عزیزی ارانی,غلامحسین داوری نژاد,حسین آروئی۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهدزهرا کریمیان,علی تهرانی فر,مجید عزیزی ارانی,فاطمه کاظمی۲۰۱۸-۱۲
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سربمحمد مقدم۲۰۱۸-۱۲
بررسی و مقایسه خصوصیات ریختی، محتوای فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف سه گونه از گیاه دارویی Prangos spp. در رویشگاههای مختلف استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمدمحمد مقدم۲۰۱۸-۱۲
تاثیر برهمکنش تنش شوری و پلیمرهای سوپرجاذب بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریحان رقم کشکنی لولومحمد مقدم۲۰۱۸-۱۲
تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss.محمود شور۲۰۱۸-۱۲
تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو)محمد مقدم۲۰۱۸-۱۲
پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری برای بهبود سبز شدن چمن فتان بلند (Schreb. Festuca arundinacea) بومی گز برخوار در شرایط تنش خشکیسیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر,فاطمه کاظمی۲۰۱۹-۱
تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسیمحمود شور,سیدحسین نعمتی۲۰۱۹-۱
تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان Ocimum basilicumمجید عزیزی ارانی۲۰۱۹-۲
بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپاییغلامحسین داوری نژاد,علی تهرانی فر۲۰۱۹-۳
اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکیمحمد مقدم۲۰۱۹-۴
تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکیمحمود شور۲۰۱۹-۴
اثر تنش خشکی بر متغیرهای جوانه‌زنی بذر و صفات فیزیولوژیکی گیاه ختمی زینتی(Alcea rosea L.)محمود شور,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۹-۵
ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.-محمد مقدم,سیدحسین نعمتی۲۰۱۹-۵
بررسی برخی ویژگی های آت اکولوژی گونه انار شیطان -Tecomella undulata- در استان سیستان و بلوچستانمحمد مقدم۲۰۱۹-۵
تاثیر آزومیت روی رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان تحت تنش شوریمحمد مقدم۲۰۱۹-۵
مطالعه اثر مقطع زمانی کاربرد نور مکمل و ترکیب طیفی نور بر ویژگی‌های رویشی و زمان گل‌دهی اطلسی (Petunia×hybrida)علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۱۹-۵
اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیممحمد مقدم۲۰۱۹-۶
تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاریمحمد مقدم۲۰۱۹-۶
تاثیر قارچ‏های مایکوریزا و محلول پاشی پوترسین بر صفات بیوشیمیایی و بیوماس اندام هوایی ریحان سبز (Ocimum ciliatum L.) در دو چین مختلف برداشتمحمد مقدم۲۰۱۹-۷
طراحی پارک در مقیاس کودکان در راستای استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان و تقویت خلاقیت آنانفاطمه کاظمی۲۰۱۹-۷
بررسی اثر سلنیم بر خسارات ناشی از عناصر سنگین در جوانه زنی، رشد و فعالیت های آنتی اکسیدانی گیاهچه خیار-Cucumis sativus L.-حسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۹-۸
بررسی و گزینش از بین چند جمعیت خاکشیر بومی استان خراسان برای صفات جوانه زنی، کمی و کیفیسیدحسین نعمتی,مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۱۹-۸
اثر فیلم‎های نانوکامپوزیت رس و پلی‌اتیلنی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلوبهرام عابدی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۱۹-۹
بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهدزهرا کریمیان۲۰۱۹-۹
بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری)بهرام عابدی,محمود شور,یحیی سلاح ورزی۲۰۱۹-۹
نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانیعلی تهرانی فر,محمود شور,لیلا سمیعی۲۰۱۹-۹
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسانمحمد مقدم۲۰۱۹-۱۰
افزایش انبوه درون شیشه ای میرو بلان 29c(prunus cerasifera L.)یک پایه رویشی برای میوه های هسته داربهرام عابدی,علی تهرانی فر۲۰۱۹-۱۰
افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته داربهرام عابدی,علی تهرانی فر۲۰۱۹-۱۰
مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیمبهرام عابدی۲۰۱۹-۱۰
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و گل‌دهی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالاسیدحسین نعمتی,لیلا سمیعی۲۰۱۹-۱۱
اثر عصاره و اسانس شش گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و کیفیت خربزه رقم خاتونیحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی پاسخ‌های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو‌ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرماعلی تهرانی فر,محمود شور۲۰۱۹-۱۱
بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافتسیدحسین نعمتی,لیلا سمیعی۲۰۱۹-۱۱
اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و برخی صفات بذور توده های بومی شنبلیلهمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۱۹-۱۲
بررسی اثر برخی مالچ‌های آلی بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک (Aquilegia sp.)یحیی سلاح ورزی۲۰۱۹-۱۲
بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)محمود شور۲۰۱۹-۱۲
تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما بر تغییرات مرفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم -Polianthes tuberose- تحت تنش خشکیمحمود شور۲۰۱۹-۱۲
تقابل ترجیحات زیباشناسی منظر و فضای سبز پایدار در مناطق خشکزهرا کریمیان۲۰۱۹-۱۲
ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریاییبهرام عابدی۲۰۲۰-۱
بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبییحیی سلاح ورزی۲۰۲۰-۱
تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکیبهرام عابدی,علی تهرانی فر۲۰۲۰-۱
تاثیر محلول پاشی پوترسین بر زیست توده، محتوای نسبی آب برگ و میزان عناصر معدنی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove تحت تنش شوریمحمد مقدم۲۰۲۰-۱
تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\"سیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۲۰-۱
مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شدهمجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۱
اثرات اسانس برخی از گیاهان دارویی به روش تدخینی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو به عنوان شاخصمجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۲
ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.-حسین آروئی,مجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۲
ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمار کاردینال با استفاده از مدل رگرسیونی در سبزی بومی چوجاقمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۲۰-۲
بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.)مجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۲
اثر سطوح مختلف کود آلی ورمی‌کمپوست و آزومیت بر فاکتورهای رشدی، بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)محمد مقدم۲۰۲۰-۳
اثر کشت مخلوط دو رقم خربزه و چهار گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و عملکرد میوه خربزهحسین آروئی,سیدحسین نعمتی۲۰۲۰-۳
اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته رقم احمد آقاییبهرام عابدی۲۰۲۰-۳
ارزیابی ویژگیهای فیزیکی میوه، متابولیتهای ثانویه و شاخص قهوهای شدن ژنوتیپ سیب توسرخ بکران و برخی ارقام سیب بهارهبهرام عابدی,بهرام عابدی۲۰۲۰-۳
بررسی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. تحت تنش های مختلفشوری و کاربرد هیومیک و آسکوربیک اسیدمحمد مقدم۲۰۲۰-۳
پرآوری شاخساره درون‌شیشه‌ای گلابی رقم شکری تحت تاثیر عناصر غذایی محیط‌کشت در فضای نرم افزار Design Expertغلامحسین داوری نژاد۲۰۲۰-۳
تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحانمحمد مقدم,فاطمه کاظمی,حسین آروئی۲۰۲۰-۳
مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و محتوای اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) و دو توده بومی آویشن خراسانی (Thymus transcaspicus) در شرایط آب و هوایی مشهدمجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۳
همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیمهای مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشر روی پایه های مختلفبهرام عابدی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۲۰-۴
اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp)محمود شور,علی تهرانی فر,بهرام عابدی۲۰۲۰-۵
بررسی اثر زئولیت برخصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن Festuca arundinacea تحت تنش خشکییحیی سلاح ورزی,بهداد علیزاده۲۰۲۰-۵
بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.)مجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۵
پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستیمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۲۰-۵
اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba)حسین آروئی۲۰۲۰-۶
اثر قارچ مایکوریزا و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک همیشه‌بهار دارویی (.Calendula officinalis Linn) تحت تنش خشکییحیی سلاح ورزی,مجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۶
اثر کودهای نانو کلات (آهن و روی) و کود نیتروژن (زیستی و شیمیایی) بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد اسانس دو توده محلی گیاه دارویی .Ocimum basillicum Lحسین آروئی,مجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۶
ارزیابی میزان همزیستی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و شاخص خطر و سلامت گشنیز تحت سمیت کادمیوم و کاربرد قارچ های مایکوریزامحمد مقدم۲۰۲۰-۶
بهینه سازی ریزازدیادی مامیران (Chelidonium sp) و بررسی میزان فنول تام در اندامهای مختلف آن در شرایط درون شیشه ایحسین آروئی۲۰۲۰-۶
بیان پروتئین انسولین گیاهی در مخمر پروبیوتیک Saccharomyces boulardiiمجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۶
تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شدهعلی تهرانی فر,محمود شور۲۰۲۰-۶
همشان سازی و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئینمجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۶
تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رنگدانه‌های فتوسنتزی گل همیشه بهاریحیی سلاح ورزی,مجید عزیزی ارانی۲۰۲۰-۷
تاثیر کم ابیاری بر ویژگیهای فیزیولوژیک عملکرد و میزان اسانس بیست جمعیت پونه وحشیسیدحسین نعمتی,مجید عزیزی ارانی,محمود شور۲۰۲۰-۷
مقایسه ترکیبهای فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی هفت گونه پونه سا کشت شده در مشهدمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۲۰-۷
مقایسه ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا کشت شده در مشهدمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۲۰-۷
تأثیر ریزموجودات مفید روی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه UCB1پسته تحت تنش شوریغلامحسین داوری نژاد,بهرام عابدی۲۰۲۰-۸
بررسی تأثیر گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر برخی شاخص های رشدی، رنگیزه های فتوسنتزی، محتوای فلاونوئید و کارتنوئید گل همیشه‏بهارمحمد مقدم۲۰۲۰-۹
تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگیهای رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلیمحمود شور,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۲۰-۹
جوانهزنی جنین بالغ پکان ( )Carya illinoensisدر شرایط درون شیشه ایغلامحسین داوری نژاد,سیدحسین نعمتی۲۰۲۰-۹
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پونه وحشی (Mentha longifolia L.) ایران با استفاده از نشانگر ISSR و ارتباط آن با عملکرد ماده خشک و درصد اسانسسیدحسین نعمتی,مجید عزیزی ارانی,محمود شور۲۰۲۰-۱۰
تأثیر قارچ های مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) تحت تنش شوریمحمد مقدم۲۰۲۰-۱۰
تأثیر کلات آهن بر برخی صفات کمی و کیفی درختان پستهبهرام عابدی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۲۰-۱۰
اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella)مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۲۰-۱۱
Quantitative and Qualitative Characteristics of Two Tomato Cultivars in Autumn Cultivation as Affected by Different Greenhouse Coversسیدحسین نعمتی,حسین آروئی,علی تهرانی فر۲۰۲۰-۱۱
بررسی اثر دی‌اکسید‌تیتانیوم نانو و غیر نانو بر گلدهی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گل محمدی (Rosa damascena) تحت رژیم‌های مختلف آبیارییحیی سلاح ورزی۲۰۲۰-۱۱
تاثیر مایه‌زنی قارچ های مایکوریزا بر ویژگی های رشدی، پایداری غشاء، محتوای نسبی آب برگ و جذب عناصر گشنیز تحت تنش کادمیوممحمد مقدم۲۰۲۰-۱۱
تأثیر روش پوست‌گیری و خشک‌کردن بر خصوصیات بیوشیمیایی آلوی خشکباریبهرام عابدی,غلامحسین داوری نژاد۲۰۲۰-۱۱
ریز ازدیادی گونه ‏Lycium depressum، درختچه بومی ارزشمند قابل استفاده در فضای سبز شهریلیلا سمیعی,علی تهرانی فر۲۰۲۰-۱۱
ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی گیاه پوششی فیلا (Phyla lanceolata) تحت تاثیر برخی مالچ‌های آلی در شرایط کنترل شدهیحیی سلاح ورزی۲۰۲۰-۱۲
بررسی اثر زئولیت و بافت خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه پرچینی برگ نو (Ligustrum vulgare) در سطوح مختلف آبیارییحیی سلاح ورزی۲۰۲۰-۱۲
اثر غلظت و زمان کاربرد اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک اسفناج ( L. Spinacia oleraceaحسین آروئی۲۰۲۱-۱
بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی گیاه دارویی سنا (Cassia angustifolia Vahl.)لیلا سمیعی,محمد مقدم۲۰۲۱-۱
تاثیر سه نوع پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر در ریحان تحت تنش شوریمحمد مقدم۲۰۲۱-۱
تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان تحت تنش سربمحمد مقدم۲۰۲۱-۱
تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع مورفولوژیک و اجزاء متشکله اسانس جاشیر (Prangos ferulacea (L.) Lindl.)محمد مقدم۲۰۲۱-۱
ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیکمحمود شور,علی تهرانی فر,زهرا کریمیان۲۰۲۱-۲
افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت سیب گلاب با استفاده از پوشش خوراکی ژل آلوئه‌ورا و اسانس ‏آویشن شیرازییحیی سلاح ورزی,بهرام عابدی۲۰۲۱-۲
بررسی اثر کیفیت نور بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گیاهچه‌های سنبل‌الطیب ((Valeriana officinalisمحمد مقدم۲۰۲۱-۲
تاثیر محلول پاشی پوترسین بر القاء مقاومت به خشکی در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)محمد مقدم۲۰۲۱-۲
خصوصیات گونه رعنا زیبای زینتی- دارویی (Gaillardia aristata) تحت تاثیر مالچ‌های مختلف در یک منطقه با اقلیم خشکفاطمه کاظمی۲۰۲۱-۲
گروه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سریش (‏Eremurus spp.‎‏) ایران با استفاده از صفات ریختی‏هانیه هادیزاده,لیلا سمیعی۲۰۲۱-۲
اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوریمحمد مقدم,علی تهرانی فر۲۰۲۱-۳
بررسی پاسخ مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان رقم ’کشکنی لولو‘ به تنش شوری و کاربرد پلیمرهای سوپرجاذبمحمد مقدم۲۰۲۱-۳
بررسی تاثیر بیوچار گلایول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و جذب فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\\\\\\\\\\\\\"سیاهو\\\\\\\\\\\\\\\"سیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۲۱-۳
پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) به کاربرد قارچ های مایکوریزا در شرایط تنش شوریمحمد مقدم۲۰۲۱-۳
تأثیر طیف‌های مختلف نور LED بر سرعت رشد، میزان بیوماس و تولید رنگ‌دانه در قارچ موناسکوس پورپورئوسمجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۳
خصوصیات بیوشیمیایی میوه دوازده ژنوتیپ بومی زرشکمجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۳
مطالعه گلدهی و تاثیر روشهای مختلف گردافشانی دستی در باروی برخی از گونه‌‌های سالویا (Salvia ssp.) بومی ایرانمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۲۱-۳
ویژگی‏ های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجیفاطمه کاظمی۲۰۲۱-۳
بررسی تغییرات میزان اسانس وبعضی خواص بیوشیمیایی گیاه کاکوتی Ziziphora clinopodioides Lam. )) تحت تاثیر اسیدسالیسیلیکمجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۴
بررسی صفات مورفولوژیکی و مقدار هیپریسین در گل راعی(Hypericum perforatum L.) تحت تأثیر طیف های نوری مختلفمجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۴
بررسی صفات میکرمورفولوژ ی و فیتوشیمیایی و آنالیز اسانس پونه سای بینالودیمجید عزیزی ارانی,سیدحسین نعمتی۲۰۲۱-۴
تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) تحت تنش خشکیمجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۴
مطالعه تاثیر کاربرد غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی انگور رقم "شاهرودی"مجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۴
مطالعه مقایسه‌ای تیمارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت نانوسیلور، اسیدسالیسیلیک و اسانسهای‌گیاهی بر برخی خصوصیات ژربرا ‘Rosalin’مجید عزیزی ارانی,علی تهرانی فر۲۰۲۱-۴
اثردما، نوع بسته بندی و مدت انبارداری بر خصوصیات روغن بذرگل مغربیمجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۲۱-۵
مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه ختمی تحت تنش خشکی طی دو مرحله فنولوژیکمحمود شور,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۲۱-۵
ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت متعلق به جنس جاشیر (Prangos spp.)محمد مقدم۲۰۲۱-۶
بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجاتمحمد مقدم۲۰۲۱-۶
بررسی برخی خصوصیات آت اکولوژی، اکوفیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی گونه دارویی-مرتعی در معرض خطر انقراض چویل ترکمنی (Ferulago subvelutina Rech.f.)محمد مقدم,لیلا سمیعی۲۰۲۱-۶
وضع موجود تولید محصول های باغبانی در ایران به روش بررسی اسنادی 1 میوه کاریمجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۶
وضع موجود تولید محصول های باغبانی در ایران: یک بررسی اسنادی 2 - سبزی ها، گل و گیاهان زینتی و گیاهان داروییمجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۶
بهینه سازی ریزازدیادی دو گونه چویل بومی و در معرض انقراض ایران (Ferulago subvelutina Rech.f. and Ferulago angulata (Schlecht) Boiss)لیلا سمیعی,محمد مقدم۲۰۲۱-۷
مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکارانفاطمه کاظمی۲۰۲۱-۷
اثر القای پلیپلوییدی درون شیشهای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl.محمود شور,سیدحسین نعمتی,علی تهرانی فر۲۰۲۱-۸
بررسی برخی صفات مورفولوژیک و میزان آلکالوئیدهای وین‌بلاستین، وین‌کریستین و آجمالایسین در اندام-های ارقام مختلف گیاه پروانش کبیر (Catharanthus roseus (L.) G. DON)مجید عزیزی ارانی,حسین آروئی۲۰۲۱-۸
Application of GBS profiling in ornamental plantsهانیه هادیزاده,لیلا سمیعی۲۰۲۱-۹
پاسخ مورفوفیزیولوژیکی ریحان به تغذیه با دی‏ اکسیدکربن و اتانولمحمد مقدم,محمود شور۲۰۲۱-۹
تاثیر کاربرد آزومیت بر کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)محمد مقدم۲۰۲۱-۹
ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)مجید عزیزی ارانی۲۰۲۱-۹
کاربرد قبل و پس ازبرداشت نیتریک اکسید و ۱- متیل سیکلو پروپان (1-MCP) بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبار مانی پسته تازه رقم فندقیبهرام عابدی۲۰۲۱-۹
تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه (Cucumis melo var. inodorus)محمد مقدم۲۰۲۱-۱۱
تاثیر بنتونیت بر صفات بیوشیمیایی و محتوای رطوبت نسبی مرزه (Satureja hortensis) تحت سطوح مختلف رطوبت خاکمحمد مقدم۲۰۲۱-۱۱
اثر کاربرد قارچ تریکودرما Trichoderma harzianum) بر خصوصیات رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه ریحان تحت سطوح مختلف رطوبت خاکبهرام عابدی,یحیی سلاح ورزی۲۰۲۱-۱۲
اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.)لیلا سمیعی۲۰۲۱-۱۲
بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرماسیدحسین نعمتی۲۰۲۱-۱۲
آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوه‌فرنگیسیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۲۲-۱
اثر کاربرد قارچ تریکودرما (‏Trichoderma harzianum‏) بر خصوصیات بیوشیمیایی و رنگیزه‌های ‏فتوسنتزی گیاه ریحان تحت تنش خشکیبهرام عابدی,یحیی سلاح ورزی۲۰۲۲-۲
بررسی اثراسیدهیومیک و اسید آمینه به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی خیار ’سوپر دامینوس‘(Cucumis sativus L.)تحت تنش خشکیحسین آروئی۲۰۲۲-۲
ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم ترعلی تهرانی فر,فاطمه کاظمی,محمود شور۲۰۲۲-۳
بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری‌های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان‌های خراسان رضویعلی تهرانی فر,بهرام عابدی۲۰۲۲-۳
تأثیر سطوح مختلف کیتوسان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک پایه های سیترنج و نارنج تحت تنش شوریبهرام عابدی,بهرام عابدی,غلامحسین داوری نژاد,غلامحسین داوری نژاد۲۰۲۲-۳
اثر عصاره الکلی بره‌موم و هیدروکولینگ بر برخی صفات پس از برداشت خیار گلخانه‌ای ((Cucumis sativusیحیی سلاح ورزی,بهرام عابدی۲۰۲۲-۴
پژوهش های اقلیم شناسییحیی سلاح ورزی۲۰۲۲-۴
پیامد کاربرد اسید فولویک و اسید آمینه بر برخی شاخصهای مورفوفیزیولوژیک خیار سوپر در شرایط کمآبیاری (Cucumis sativus L.) دامینوسحسین آروئی۲۰۲۲-۴
اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر گیاهان ختمی (Alcea rosea L.) تحت تنش خشکیمحمود شور,علی تهرانی فر,سیدحسین نعمتی۲۰۲۲-۵
اثر سالیلسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب برخی عناصر و بازده اسانس ریحان رقم کشکنی لولو(Ocimum basilicum cv. Keshkeni luveluo) تحت تنش شوریمحمد مقدم۲۰۲۲-۶
ارزیابی کاربرد کیتوزان بر ویژگیهای رشدی، بیوشیمیایی و میزان اسانس مرزه تحت سطوح مختلف رطوبت خاکمحمد مقدم۲۰۲۲-۷
ارزیابی محتوای عناصر غذایی، ترکیبات بیو شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی قارچ دارویی گانودرما لوسیدوم(Ganoderma lucidum)مجید عزیزی ارانی۲۰۲۲-۷
بررسی اثرات پایه و پیوندک بر ویژگی‌های انبارمانی سیب (Malus domestica Borkh)یحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر۲۰۲۲-۷
تهیه و تولید نانو کپسول ژل آلوئه ورا حاوی اسانس کاکوتی (ZiziphoratenuirL.)حسین آروئی۲۰۲۲-۷
تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی و زیست توده خشک اندام هوایی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش کادمیوممحمد مقدم۲۰۲۲-۸
تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی به ‏لیمو (Lippia citrodora L.) تحت تنش شوریمحمد مقدم۲۰۲۲-۸
اثر برهمکنش سطوح مختلف روی و متیل‌ جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیک و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاکمحمد مقدم۲۰۲۲-۹
ارزیابی جوانه زنی بذر زنبق فردوسی ) Iris ferdowsii (، گونه ای جدید، در معرض خطر انقراض و بومی ایرانعلی تهرانی فر,محمود شور۲۰۲۲-۱۰
اثر سطوح مختلف سلنات و سلنیت سدیم بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و غلظت عناصر غذایی توسط نعناع فلفلیمحمد مقدم۲۰۲۲-۱۱
اثر برخی محرک‌های رشد بر گلدهی و واکنش‌های فیزیولوژیک فریزیا (Freezia hybrida ‘Royal Crown’)محمود شور,سیدحسین نعمتی۲۰۲۲-۱۲
بررسی تثیر گوگرد همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس روی تنش کم آبی رقم خربزه (Cucumis melo L.) خاتونیبهرام عابدی,یحیی سلاح ورزی۲۰۲۲-۱۲
تاثیر سولفات پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکیمحمد مقدم۲۰۲۲-۱۲
تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی همیشه بهار تحت تنش کلرید سدیممحمد مقدم۲۰۲۲-۱۲
بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیومسیدحسین نعمتی۲۰۲۳-۱
تاثیر مغناطیس کردن آب شور بر زیست توده اندام هوایی، محتوای کلروفیل، فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی در مریم گلی ترکه ای (.Salvia virgata Jacq)محمد مقدم۲۰۲۳-۱
تأثیر پایه‌های تجاری سیب بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی برگ ارقام رددلیشز و گلدن‌دلیشزبهرام عابدی۲۰۲۳-۱
تأثیر نوع و غلظت حلال بر میزان استخراج ترکیبات فنلی و سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی برگ سیاه ولیک( Crataegus elbursensis L.) جمع آوری شده از استان گلستانمحمد مقدم۲۰۲۳-۱
خشک کردن گیاه دارویی نعنا فلفلی Mentha piperita) با ترکیب تیمارهای سایه و مایکروویو قسمت دوم: بررسی اثر تیمارها بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی برگ خشک شدهمجید عزیزی ارانی۲۰۲۳-۲
بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیومسیدحسین نعمتی۲۰۲۳-۳
بهبود شاخص های رشد رویشی و تسریع گلدهی دانهال های اطلسی با استفاده از تغییر تدریجی ترکیب طیفی نور در دوران رشدعلی تهرانی فر,لیلا سمیعی۲۰۲۳-۳
ساخت و ارزیابی عملکرد یک ریان‌سن مبتنی بر پالس حرراتی برای اندازه گیری دبی شیره گیاهی در بافت های آوندییحیی سلاح ورزی۲۰۲۳-۴
بررسی نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی برخی از رقم‌های توت‌فرنگی در شرایط کشت هیدروپونیکیحیی سلاح ورزی,مریم کمالی۲۰۲۳-۷
بررسی تاثیر خشکی بر رشد، خواص کیفی و عناصر در گیاه ریحان آفریقاییمجید عزیزی ارانی۲۰۲۳-۸
بررسی تاثیر کاربرد تنش خشکی و شوری بر رنگیزه‎های فتوسنتزی و غلظت عناصر نعناع فلفلی (Mentha Piperita L) در شرایط سلنیومسیدحسین نعمتی۲۰۲۳-۹
بررسی غلظت های زیر بازدارندگی برخی اسانس های گیاهی بر فاکتورهای پرآزاری بیمارگرPseudomonas syringae pv. syringaeمحمد مقدم۲۰۲۳-۹
اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و کود ورمی کمپوست بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و کیفی دو رقم فلفل شیرین .Capsicum annuum L) تحت تنش سرماسیدحسین نعمتی,حسین آروئی۲۰۲۳-۱۰
تأثیر محلول‌پاشی سیلیکات ‌پتاسیم بر رشد و نمو همیشه بهار در شرایط تنش کم‌آبیمحمود شور۲۰۲۳-۱۰
تاثیر طیف‌های مختلف نور بر عملکرد فتوسنتزی، شاخص‌های رشد و میزان اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.)بهرام عابدی,حسین آروئی۲۰۲۳-۱۱
Induction of nickel resistance by sodium nitroprusside in tomato plantیحیی سلاح ورزی,علی تهرانی فر۲۰۲۳-۱۲
ررسی اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات بیوشیمیایی و غلظت برخی از عناصر غذایی در شرایط تنش آب شور در گل رز (Rosa hybrida)سیدحسین نعمتی,محمود شور,یحیی سلاح ورزی۲۰۲۳-۱۲
اثر کم‌آبیاری و خاکپوش بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گیاه هندوانهحسین آروئی۲۰۲۴-۱
بهینه سازی باززایی آنیسون (Pimpinella anisum L.) در شرایط درون شیشه ایلیلا سمیعی۲۰۲۴-۱
اثر پرایمینگ بر شاخصهای جوانه زنی بذر و رشد گیاه پروانش (Catharanthus roseus L.) در شرایط تنش شوریآزاده موسوی بزاز,هاجر نعمتی دربندی۲۰۲۴-۳
آنالیز تصویری بذرهای تولید شده دو رقم کاملینا ( Camelina sativa) تحت تیمار محلول پاشی ریز مغذی ها و بررسی تاثیر آن بر روی درصد و سرعت جوانه زنیسیدحسین نعمتی۲۰۲۴-۴
پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L.) به تنش فلزات سنگین در محیط های شهریبهرام عابدی,محمود شور۲۰۲۴-۶