عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی خواص دی الکتریک محصول پسته به منظور کنترل آفات به روش تیمار گرمایشیحمید حاج محمدیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۰/۰۴/۰۷
بررسی اثرات زیست محیطی تولید گندم با روش ارزیابی چرخه حیات در مزارع مرودشتحمزه میرحاجیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۰/۰۶/۱۹
تاثیر پاربویلینگ بر درجه شالیکوبی و برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی برنجابوذر نصیراحمدیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش و گرمایش گلخانهمحسن محمدی مقربکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تعیین شاخص ها و هزینه درجه بندی سیب برای عرضه تازه به بازارسیدمحمد مهدوی شهریکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۰/۰۷/۱۲
ارزیابی میزان مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی تولید میوه هلو در باغ های استان گلستانمهسا رویانکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۰/۰۹/۲۱
تعیین مدل ریاضی مناسب جهت پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای مورد استفاده در شرکت سهامی مزرعه نمونه گرگان – استان گلستانسیدباقر سیفیکارشناسی ارشدعاقل۱۳۹۰/۰۹/۲۲
تعیین مزیت نسبی تولید محصولات عمده ی گلخانه ای در منطقه ورامین به روش تحلیل انرژیعلی نعیمیکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۰/۱۰/۰۱
بررسی تاثیر غلظت کلریدکلسیم به عنوان ماده پوشاننده بر خواص مکانیکی و انبارمانی سیب منطقه خراسان شمالیمصطفی جعفریانکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۰/۱۱/۱۱
مطالعه تاثیر امواج فراصوت بر روی خواص مکانیکی قطعات چغندرقندکبری هدایتی قلعه صفاکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۰/۱۱/۱۱
تجزیه و تحلیل انرژی مصرفی برای تولید انگور در منطقه ارومیهاکرم غفاری قره باغکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
تعیین خواص فیزیکی، مکانیکی و آیرودینامیکی موثر در فراوری بذر کوشیاسیداحسان اسماعیلیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۰/۱۲/۰۱
بررسی برخی فاکتور های موثر بر عملکرد سمپاش های توربینی زراعی در استعمال محلول های کودیسیدمحمدمهدی موسویانکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۰/۱۲/۱۶
ارزیابی پتانسیل بیوماس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) به منظور تولید انرژی؛ مطالعه موردی منطقه مشهدافسانه امینیانکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۱/۰۲/۲۶
بررسی برخی خواص حرارتی دانه و مغز پستهعلیرضا سالاری کیاکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
انتخاب بهینه و اندازه ماشین های کشاورزی در مزرعه استان قدس رضویرجب تندروکارشناسی ارشدعاقل۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی خواص بیومکانیکی چوب بادام و شبیه سازی به روش اجزا محدودجابر عربیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۱/۰۶/۲۵
شناسایی برخی از ارقام برنج در توده های مخلوط به کمک بینایی ماشینسعیده فیاضیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
هدایت از راه دور یک تراکتور مزرعهمحمد مزیدیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۱/۰۶/۲۹
ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز حاصله از ضایعات صنایع غذایی مطالعه موردی :منطقه مشهداکبر ثنائی مقدمکارشناسی ارشدعاقل۱۳۹۱/۰۷/۰۱
تعیین برخی خواص مکانیکی گوجه فرنگی براساس هدایت الکتریکیمحمد قاسمیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۱/۰۷/۰۲
بررسی اثرات نانو پوششها برمیزان سایش و برخی خواص فیزیکی سطح گاوآهن برگردان دارسیدحسن میرائی آشتیانیکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۱/۰۷/۰۵
امکانسنجی فرآوری شلغم توسط خشک کن های خلایی و هوای داغهادی منفردکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۱/۱۱/۰۳
تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای ETMفریده علی پورکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۲/۰۳/۰۷
طراحی و ساخت سامانه برآورد تراکم محصول غلاتمحمد آینه زاده کاوریکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۲/۰۳/۰۷
بررسی اثربرخی تیمارهای فیزیکی وفیزیولوژیکی در عمر انبارداری پرتقا ل های رقم یافا و سانگوئین(خونی) محلی استان گلستاناسماعیل موحدی رادکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۲/۰۴/۱۹
ساخت و ارزیابی یک چرخ آنتالپی آزمایشگاهی مورد استفاده در صنایع و تاسیسات کشاورزیسید مجتبی هاشمیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۲/۰۶/۰۲
بررسی و ارزیابی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی استان گیلانپریسا داداشی جوکندانکارشناسی ارشدعاقل۱۳۹۲/۰۷/۰۷
تحلیل مصرف انرژی و اقتصادی تولید قارچ خوراکی در استان خراسان رضویمسعود سعیدیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۲/۰۷/۳۰
نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی شهرستان نیشابورحسین حامدی فرکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۲/۰۹/۱۱
ارزیابی نیروهای واردبرمفاصل وماهیچه های راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای 399MF و285 MFحسین فلاحی طرقیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۲/۱۱/۰۷
بررسی اثر تلفیق فضولات مرغی با ضایعات جامد شهری در افزایش بازده بیوگازمهدی رضائی گلملیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تولید بیودیزل از چربی طیور وارزیابی اثر مخلوط های سوخت دیزل- بیودیزل بر پارامترهای عملکردی و آلاینده های اگزوز یک موتور دیزلمالک باوفاکارشناسی ارشدطبسی زاده۱۳۹۳/۰۴/۰۳
مقایسه انرژی مصرفی تولید سویا در نظام های بهره برداری (دولتی، تعاونی و خصوصی) در شهرستان مغانابوالفضل برومندکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۳/۰۴/۰۳
ارزیابی پارامترهای موثر برراندمان آبگرمکن خورشیدیفریبا اسمعیلیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۳/۰۴/۰۷
تعیین و مقایسه پارامترهای موثر در کارآیی انرژی مرغداری‌های گوشتی شهرستان مشهدعباس سعیدی رشک علیاکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۳/۰۴/۰۷
ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز حاصله از ضایعات تره باریونس حسین زادهکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۳/۰۵/۲۱
ارزیابی خشک کردن نعناع (Mentha Spicata L) به روش ترکیبی هوای داغ-مادون قرمزمحمد نوزادقلعه نوکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۳/۰۵/۲۱
بررسی عملکرد پانل های خورشیدی در حالتهای مختلف نصب به منظور جذب بهینه انرژی(مطالعه موردی: دشت مشهد)زهرا طاهریکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بهینه‌سازی انتخاب ماشین‌های خاکورزی در مزارع غلات با استفاده از شبیه‌سازی پیشامد گسستهارمغان کوثری مقدمکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۳/۰۶/۱۱
طبقه بندی و تشخیص عیوب ظاهری سیب زمینی با استفاده از تکنیک پردازش تصویرعباسعلی طوسیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۳/۰۶/۱۷
بررسی انرژی مصرفی و هزینه های تولید پنبه در استان خراسان رضویمهدی کی دشتیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۳/۰۶/۱۸
بررسی تأثیر پیش فرآیند ترکیبی اسمز- فراصوت در خشک نمودن تحت خلأ سیب و بهینه سازی شرایط خشک کردن با روش سطح پاسخزهرا شربتیانکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۳/۰۶/۱۸
بررسی آزمایشگاهی تولید بیوگاز از هضم مشترک پسماندهای غذایی و کود مرغیالهام بصیریکارشناسی ارشدطبسی زاده۱۳۹۳/۰۶/۲۵
اندازه گیری سطح فسفات خاک با استفاده از روش پتانسیومتری به منظور بکارگیری در کشاورزی دقیقنیره غلامحسین محمدآبادیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۳/۰۶/۲۹
ارزیابی و مدلسازی خشک شدن کیوی در خشک کن خلا با استفاده از پردازش تصویرحامد سیگاریکارشناسی ارشدطبسی زاده۱۳۹۳/۰۷/۰۸
توسعه ی سامانه ی بینایی رایانه ای برای شناسایی و ارزیابی کیفی اناردانهعلی محمدزادهکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۳/۰۹/۱۸
: بررسی تاثیر استفاده از سوپر شارژر بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل با سوخت بیودیزل تولیدی از روغن پسماندمحمّدرضا دارائیکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۳/۰۹/۱۹
طراحی و ساخت دستگاه کاشت در سینی نشاءعلی محمّد صادقیکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۳/۰۹/۱۹
مطالعه راهکارهای مناسب جهت افزایش بهره وری مزارع کوچک (مطالعه موردی شهرستان بردسکن)هاشم نیشابوریکارشناسی ارشدعاقل۱۳۹۳/۱۰/۱۰
تحلیل انرژی و اقتصادی تولید انار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر).مهدی اسمعیل پورتروجنیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۳/۱۰/۲۳
توسعۀ سامانۀ بینایی رایانه ای در طیف مرئی و مادون قرمز نزدیک برای بررسی آسیبهای مکانیکی سیب در مرحله برداشت .امید دوستی ایرانیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۳/۱۰/۲۳
ارزیابی و مدل سازی سینتیک خشک شدن خرما رقم مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیمحمدحسین انصاری فرکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
ارزیابی فنی و اقتصادی تولید کود ورمی کمپوست به روش جریان پیوستهسیدمصطفی بیزهکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی الگوی مصرف انرژی، هزینه‌ها و اثرات زیست محیطی شلتوک برنج در استان گلستانعلیرضا طاهری رادکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۳/۱۱/۰۷
پایش شاخص های فنی-اقتصادی واحدهای گاوداری شیری(مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)سمانه نجاریکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
مقایسه ارگونومیکی کلاچ‌گیری تراکتورهای MF285 وMF399 به روش الکترومیگرافی عضلاتامین نیکخواه کلاچاهیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
ارزیابی کارایی خشک کن خورشیدی مجهز به منعکس کنندهسیدمحمد سبحانی خلیل آبادکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۳/۱۱/۰۸
اندازه گیری خواص حرارتی لیمو ترش به روش پروب حرارتیحامد حسن نژادگوشیککارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مدیریت توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی در استان گیلان با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیاییزینب کوگیرچگینیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۳/۱۱/۰۸
ارزیابی و مقایسه دو نظام کشت متداول و نیمه مکانیزه در مزارع گوجه فرنگی نیشابور (مطالعه موردی)بهزاد سپهدوستکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۳/۱۱/۱۴
تاثیر بسته‌های نانو فیلم در افزایش کیفیت و زمان ماندگاری قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)الهام قاروی اهنگرکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۳/۱۲/۰۵
بررسی اثرات سیلیسیم بر خواص فیزیکی، مکانیکی و آئرودینامیکی ساقه و دانه برنج رقم محلی طارمحسین امیدی رودبارکیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۳/۱۲/۲۶
طراحی ، ساخت و ارزیابی مکانیزم جداکننده وش پنبه از غوزهمحمود رحیمیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۴/۰۱/۲۵
بررسی کارایی تبدیل انرژی و تحلیل اقتصادی پرورش ماهی قزل‌آلا در مزارع پرورشی جاجرود و دماوندعلیرضا لطفیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۴/۰۳/۲۶
تحلیل حساسیت نهاده‌های ورودی انرژی و ارزیابی اقتصادی تولید عسل در استان خراسان جنوبیحسینعلی علی محمدیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۴/۰۴/۰۲
مدلسازی انرژی مصرفی و بررسی اثرات زیست محیطی واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در استان گیلانحمزه سلطانعلی عباسکوهیکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۴/۰۴/۳۰
امکان سنجی تشخیص برخی گونه های علف هرز به کمک امواج فراصوتدانیال گندم زادهکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۴/۰۶/۱۵
بررسی و ارزیابی خشک شدن خلایی برش های قارچ خوراکی (دکمه ای)ادریس محمدیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۴/۰۶/۱۵
مقایسه انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید گندم در نظام‌های کشت آبی و دیم (مطالعه موردی: شهرستان سرخس استان خراسان رضوی)سیدمسعود معتمدالشریعتیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۴/۰۶/۲۹
ارزیابی دستگاه پلاستیک جمع کن صیفی جات و ارائه شرایط و پارامترهای بهینهمحمد دهقان خانیکیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۴/۰۶/۳۱
طراحی الگوریتم‏های بینایی رایانه‏ای به منظور تخمین عملکرد درختان باغیفاطمه نصیری اردکانیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۴/۰۶/۳۱
هضم مشترک زباله‎های جامد شهری با گلیسرین خام و پیش‌تیمار امواج فراصوتریحانه زینلیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ارزیابی چرخه حیات تولید پیاز در منطقه بجنورد استان خراسان شمالیعلی اکبر فروغ پناهکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۴/۰۸/۲۶
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفرانحامد بخشیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۴/۰۸/۲۶
تحلیل سر و صدای موتور تراکتور MF399 متاثر از بکارگیری مخلوط سوخت های دیزل و بیودیزل تولیدی از چربی طیورمرضیه کیهانکارشناسی ارشدطبسی زاده۱۳۹۴/۰۹/۰۵
ساخت و ارزیابی دستگاه مبدل گاز زیست تودهمهدی جهان تیغکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
شناسایی محدودیت های تولید زعفران در شهرستان تربت حیدریه به منظور بهبود بهره وری آنالناز رستگارمنشکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۴/۱۱/۱۳
ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کارآیی انرژی مرغداری‌های گوشتی (مطالعه موردی استان گیلان)حسین شیرین کامکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۴/۱۲/۰۴
توسعه و ارزیابی یک مبدل بازیاب حرارتی با نانوسیالمحمدهادی امینیکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۵/۰۶/۰۳
تشخیص نیاز به سرویس موتور تک سیلندر بنزینی در دو نوع عیب رایج با استفاده از پردازش تصویر دود خروجی اگزوزعاطفه مومنی فردکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۵/۰۶/۲۱
طراحی مسیر پوششی بهینه برای ماشین‌های کشاورزیرحمان گودرزیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۵/۰۶/۲۱
شناسایی کپک سبز پرتقال (Penicillium digitatum) با استفاده از تصویربرداری چند طیفینرگس قانعی قوشخانهکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۵/۰۶/۲۴
ارزیابی و مقایسه عملکرد حسگر اندازه گیر هدایت الکتریکی نوع مقاومتی و الکترو مغناطیسی به منظور تخمین رطوبت خاکمحمّد مهاجرانکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۵/۰۶/۲۷
طراحی و توسعه و ارزیابی سامانه ردیاب خورشیدی دو محوره مبتنی بر پردازش اطلاعات تصویریمعصومه عبداله پورکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۵/۰۶/۲۷
ساخت و ارزیابی دستگاه تزریق ترکیبی مواد به داخل خاکحمید محمدی نژادکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
شناسایی غیرمخرب پوسیدگی نرم در پیاز از روی نقشه های گرمایی قبل از ورود به انبار به منظور افزایش انبارمانیعاطفه آخوندزادگان فهرجیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۵/۰۶/۳۰
ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد آب مغناطیسی مطالعه موردی: (کشت ذرت)مهدی شکاریکارشناسی ارشدعمادی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین و زمان ماندگاری پسته خامفائزه عابدینیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۵/۰۸/۲۵
ترکیب جدید رنگدانه های طبیعی به منظور بهبود بازده DSSC‌های مبتنی بر نانو ذرات TiO2کامبیز حسین پناهی تازه آبادکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تأثیر پیش تیمار قلیایی بر تولید بیوگاز از هضم بی هوازی ترکیبی زباله جامد شهری و لجنمنصور احمدی پیرلوکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۵/۱۱/۲۶
طراحی، ساخت و ارزیابی یک نازل سم‏پاش، با فناوری نرخ متغیرداریوش براری گلیردکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
شبیه سازی عددی توربین بادی محور افقی با استفاده از نظریه دیسک عملگر در نرم افزار اپن فومشایسته امینیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۵/۱۱/۲۷
: شبیه سازی تاثیر برخی ازعوامل بر عملکرد یک مبدل حرارتی زمین به هوا درگلخانه با بکارگیری دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)علی صفری مردخهکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تحلیل اقتصادی و ارزیابی انرژی مصرفی تولید توت فرنگی گلخانه ای (مطالعه موردی: منطقه جیرفت و کهنوج)هادی برمودهکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۵/۱۲/۰۲
بررسی اثرهای تراکم کشت، روش های مختلف برداشت و خشک کردن بر ضایعات برنج رقم نوگرانی در منطقه ی لنجانمهدی دانشورکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۵/۱۲/۱۹
بهینه‌‌سازی اجاق زیست‌‌توده سوز شِبه‌‌گازساز (میکروگازیفایر)محمدرضا رسول خانیکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۵/۱۲/۲۵
بررسی نقش رسانه های جمعی(رادیو و تلویزیون) در توسعه مکانیزاسیون کشاورزیحسین یوسفیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۶/۰۱/۲۹
تولید بیودیزل ترکیبی از روغن‌های آفتابگردان و پسماند و ارزیابی تاثیرات آن بر پارامترهای عملکردی و آلاینده‌های خروجی موتور دیزلامیر آقامحمدیکارشناسی ارشدطبسی زاده۱۳۹۶/۰۳/۰۹
تاثیر حضور آهن بر کارایی هضم بی هوازی ترکیبی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهیمحسن کریمی خواهکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۶/۰۶/۲۱
ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه مقاومت مکانیکی خاکوحید بحرپورکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی تولید برق از فضولات گاوداری تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهدزهرا روح اللهیکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تشخیص عارضه ی دانه سفیدی و تعیین کیفیت انار، با استفاده از روش های مخرب مکانیکی و غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانیباقر مخدومیکارشناسی ارشدبیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تخمین غیر مخرب محتوی ماده خشک سیب‌زمینی با استفاده از آلتراسونیکداود نوریکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۶/۰۷/۰۵
محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای دو چرخ محرک (مطالعه موردی: موسسه کشت و صنعت آستان قدس رضوی)رقیه صلبیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پایش وضعیت موتور دیزل با استفاده از آنالیز روغن مبتنی بر شبکه عصبیرضا کوتاهیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۶/۰۹/۲۱
رتبه بندی فناوری های ترموشیمیایی استحصال انرژی از زباله جامد شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)آرمان شاهنظری کرباسرائیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۶/۰۹/۲۱
بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی و کیفیت زعفرانزهرا کریمی ولوجائیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۶/۱۰/۲۶
ارزیابی ارگونومیکی رانندگی باتراکتور MF285 حین کار با دنباله بندهاحسین یوسف زادهکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۶/۱۱/۰۳
بررسی اثر بقایا و روش‌‌های خاکورزی بر مصرف انرژی‌‌‌‌، عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در منطقه فریمانعلیرضا مومنیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۶/۱۱/۰۴
اثر نانو بلور سلولز و نشاسته بر ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و ممانعتی فیلمهای نانوکامپوزیتی بر پایه پروتئین دانه کینوآمهدیه صفررضوی زادهکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۶/۱۱/۰۷
ارزیابی شرکت‌های خدمات مکانیزه کشاورزی و بررسی نظام بهره برداری از ماشین در استان خراسان رضویسیدسعید سجادیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۶/۱۱/۰۷
بررسی و ارزیابی خشک‌کردن ترکیبی مایکروویو و خلأ بر برخی پارامترهای کیفی گشنیزسعید اصغری برمائیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۶/۱۱/۱۷
مدلسازی فرآیند خنک‌سازی بسته‌های توت‌فرنگی با جریان هوا به کمک دینامیک سیالات محاسباتیمهدی مهاجروطنکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بازیافت آهن موجود در لجن تصفیه آب به‌صورت نانو و اکسید و استفاده مجدد آنها در هضم بی‌هوازی فاضلاب کشتارگاهمحمد یزدانیکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۶/۱۱/۲۴
ارزیابی استفاده از عناصر سلنیوم و مولیبدن در مقیاس نانو بر میزان تولید متان در هضم بی هوازی ضایعات غذاییفاطمه اسدی محمدیکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بهینه یابی پارامترهای عملکردی سیستم سنجش بذر در ردیفکار پنوماتیک با موزع صفحه ای مکشیداود حدادیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی سامانه ترکیبی تصفیه شیرابه لندفیل زباله شهریسعید قنبری آزادپاشاکیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تفکیک چهار رقم برنج ایرانی به وسیله تصویربرداری چندطیفی در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیکسجاد قاسمی پوردریاکناریکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
تحلیل انرژی وارزیابی چرخه حیات تولید ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقیرضا نظری خونیقیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۷/۰۶/۱۹
پیش‌بینی خواص حرارتی سیب با استفاده از پروب حرارتی دوسوزنهکامران نوریکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ماشین‌های CNC مطالعه موردی (صنعت تولید بوش سیلندر)علی ویسیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ساخت و ارزیابی یک نمونه آزمایشگاهی برج بالامکش (دودکش) خورشیدی دارای پره‎های هادیمهران صادقی دلوئیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مدل‌سازی سه بعدی چروکیدگی براساس تصاویر ویژوال هال برای محصولات هسته‌دار در طی خشک کردن (مطالعه موردی: آلو)ریحانه پاکدلکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
توسعه‌ی سامانه‌ی مرکب سخت‌افزاری نرم‌افزاری کیفیت‌سنجی چمن با استفاده از روش‌های پردازش تصویر و پردازش سیگنالسجاد مهنانکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۷/۰۷/۰۳
ساخت و ارزیابی سلول خورشیدی حساس به رنگدانه گل زنبق وحشی بر پایه نانوالیاف الکتروریسی شده دی اکسید تیتانیومشادمان منصوریکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۷/۰۷/۰۳
امکان سنجی استفاده از میدان مغناطیسی در کنترل علف هرز سلمه تره و سوروفمجید عابدی فیروزجائیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۷/۰۸/۰۱
تعیین دامنه مناسب میزان تغذیه مواد آلی در یک هاضم پیوسته گلخانهای در شرایط اقلیمی مشهدعبداله رحیمی دمیرچی درسی علیاکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۷/۰۸/۰۲
ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید شلتوک در استان فارسمحمدرضا رجبیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۷/۱۰/۱۱
ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی از ضایعات آلی فضای سبز شهری به روش هضم بی هوازی (مطالعه موردی: ضایعات چمن و برگ درختان شهرستان مشهد)مریم حسینیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۷/۱۰/۲۶
بررسی تاثیر نانواکسیدروی بر خواص مکانیکی، حرارتی و ممانعتی فیلم های بیوکامپوزیت حاوی ژلاتین _کیتوزانسحر اسحق نیموریکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۷/۱۱/۰۲
پیش بینی کیفیت آب و بررسی اثر آن بر میزان عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)فیروزه حسینی گله زنکارشناسی ارشدبیاتی۱۳۹۷/۱۱/۰۲
بررسی اثرات زیست‌محیطی تولید نان با روش ارزیابی چرخه حیات در شهر مشهدمهتا رفیعیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۷/۱۱/۰۹
ارزیابی فنی و اقتصادی پتانسیل تولید انرژی از ضایعات گل به روش هضم بی هوازی در کلان شهر مشهدسید علی مرتضوی نجف آبادیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تاثیر اینترکولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن 285 عملیاتیعلی جلالیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تأثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور دیزل با نرم‌افزار GT-Powerسعید احمدی پورکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۷/۱۲/۲۱
توسعه و ارزیابی دستگاه استخراج کننده‌ی فتوولتائیک عسلمحمد عباس پوردولوکارشناسی ارشدبیاتی۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایش شرایط محیطی داخل گلخانه با استفاده از تجهیزات مبنتی بر پلتفرم اندروید‬امان اله تلخابیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۸/۰۲/۳۱
برآورد میزان ضایعات پس از برداشت برنج در استان گیلانسینا شریفی سنگدهکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
ارزیابی ریسک موتور تراکتور با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات شکستمرتضی لشگریکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارزیابی و بهینه سازی پیل سوختی میکروبی-گیاهی با استفاده از گیاهان باریک برگشهریار شکریکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی زمان پاشش در موتور دیزل دوگانه‌سوز OM355سیدمحسن مستشارشهیدیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۸/۰۷/۰۲
بررسی رفتار سامانه سایه‌انداز گلخانه با پوشش دو جداره حاوی سیال به‌روش CFDعبدالرضا مهین غفاری نیاکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۳۹۸/۰۷/۰۳
تاثیر نانو ذرات آهن بر تولید متان و دسترس پذیری زیستی فلزات سنگین در هضم بی هوازی جلبک دریاییمصطفی رضائیکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۸/۰۸/۲۱
ساخت و شبیه سازی یک نمونه آزمایشگاهی دیوار ترومب برای گرمایش یک گلخانه در طی شبفاطمه اسدپورکارشناسی ارشدبیاتی۱۳۹۸/۱۰/۰۷
بهینه‌یابی پارامترهای عملکردی سیستم سنجش بذر در ردیف‌کار پنوماتیک (مطالعه موردی بذر چغندرقند)رضا سعادتی جعفرآبادکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۸/۱۲/۰۳
تاثیر اسانس پونه کوهی بر خواص فیزیکی، مکانیکی، آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی فیلم‌های بیوپلیمر ژلاتین-کیتوزان به عنوان بسته بندی فعالامیرحسین جلیلی بایگیکارشناسی ارشدبیاتی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شناسایی بادام شیرین و تلخ به وسیله بینایی ماشینامیرحسین شهابیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۹/۰۷/۲۹
طراحی و توسعه واحد مرکب تصویربرداری و بازسازی تصویر سه‌بعدی خرمای پیارم مبتنی بر حداقل تعداد نما.امیر وهبی باب سنگیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اثر گاز دی اکسید کربن (Co2) در خشک کن کم فشار بر روی خصوصیات کیفی زعفرانسلمان قدیمیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ارزیابی و تعیین شرایط بهینه عملکرد بخاری زیست توده سوز جهت گرمایش گلخانهمحمدصادق پارساکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بررسی برخی از پارامترهای موثر بر تولید بیومتان از ظروف پایه‌گیاهیایمان ابراهیم زادهکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۳۹۹/۱۱/۰۶
اثرات برخی از عوامل زیست محیطی بر خواص مکانیکی تخم مرغسیدمصطفی نقیبی سیستانیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۳۹۹/۱۱/۲۸
طراحی دستگاه خردکن کنده درختسیدوحید صالحکارشناسی ارشداق خانی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بررسی لقی سوپاپ های موتور با کمک آنالیز صدااشکان انصاریکارشناسی ارشدگلزاریان۱۳۹۹/۱۱/۲۹
پهنه بندی مناطق مناسب جهت استقرار پنل های خورشیدی و توربین های بادی با استفاده از GIS در استان خراسان رضویمصطفی عمارلوکارشناسی ارشدبیاتی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
طراحی و توسعه‌‌ی یک الگوریتم بینایی ماشین برای تعیین ناخالصی و وزن هزار دانه غلات (مطالعه موردی: گندم)لیث غانمکارشناسی ارشداق خانی۱۴۰۰/۰۲/۲۱
امکان سنجی پایش وضعیت روانکارها بر اساس خواص دی الکتریک به کمک شبکه های عصبی مصنوعیمحمدرضا پوررمضانکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بکارگیری روش های تحلیل حالات بالقوه خرابی و درخت خطا برای ارزیابی قابلیت اطمینان تجهیزات صنایع غذایی:مطالعه موردی کارخانه عالیسسبحان یارعلیکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تولید زغال فشرده از ضایعات هرس تاکستان و بررسی برخی از خصوصیات آنعلی امینیکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی تجربی شارژ و دشارژ مواد تغییر فازدهنده در حضور گرافن (مطالعه موردی پارافین)نادر فاضل بخشیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بهینه سازی و بررسی تاثیرشکل تیغه بر عملکرد مکانیزم هسته گیر گیره‌ای خرمابهروز نیک بخشکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بهینه سازی تولید خوراک طیور از ضایعات غده سیب زمینیعلی کرابیکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بررسی لهیدگی میوه کیوی در اثر بارگذاری ضربه و شبیه‌سازی آن با استفاده از نرم افزار انسیسسیدمهدی عمادی خالخیلیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۴۰۰/۱۰/۲۱
بررسی اثر اختلاط بیوگاز بر پارامترهای عملکردی و آلاینده های خروجی یک موتور دیزل به کمک روش‌های دینامیک سیالات محاسباتی و شبکه عصبیسیدسجاد جعفری موحدکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تشخیص لهیدگی به روش گرمانگاری و پیش‌تیمار آب گرم (مطالعه موردی : سیب رددلیشز)ریحانه شیبانی فرکارشناسی ارشدصدرنیا۱۴۰۰/۱۱/۰۵
ارزیابی فرآیند خشک کردن بادرنجبویه توسط یک خشک‌کن ترکیبی فتوولتاییک گرمایی مجهز به مواد تغییر فاز حاوی نانوذراتزینب طالقانیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ارزیابی رفتار مکانیکی میوه لایم کوات در مقیاس ماکروسکوپی و میکروسکوپیساناز وطنیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بررسی تأثیر افزودن لجن تصفیه آب بر تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود گاوی در هاضم پیوستهواحد نگهبان ساداتکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۴۰۰/۱۲/۱۱
تأثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر روی کیفیت و زمان ماندگای آلو تازهآیدا شیروانیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۴۰۰/۱۲/۱۶
سنتز رنگ آبی مصری و بررسی تاثیر آن بر روی سلول های خورشیدی حساس به رنگ دانهمعصومه خاکشورسه یک آبکارشناسی ارشدبیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بهبود روش ساختار ناشی از حرکت جهت بازسازی سه بعدی میوه ها و سنجش خصوصیات ظاهری آن ها (مطالعه موردی : گوجه فرنگی)محمد مسعودیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی و بهینه‌سازی فرایند تولید قرص از گیاهان دارویی با استفاده از روش سطح پاسخمهدی فهیمیکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مقایسه ارزش کودی و پارامترهای زیست‌محیطی دایجستیت با پساب گاوداریسعید شاهین فرکارشناسی ارشدابراهیمی نیک۱۴۰۱/۰۱/۲۳
بررسی تأثیر افزودنی‌های معدنی برپایه نیکل و کبالت در هاضم‌های بی‌هوازی بر روی عملکرد متان با استفاده از تکنیک فراتحلیلآنالی انجمنیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۱/۰۳/۱۷
تاثیر پیش تیمار پلاسمای سرد بر خشک کردن برگ بواسماعیل مریدارصیدآبادکارشناسی ارشدبیاتی۱۴۰۱/۰۵/۱۱
مکانیابی تاسیسات تولید ذغال حاصل از هرس تاکستان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیارهفاطمه دهقانی عشرت آبادیکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۱/۰۵/۲۵
اثر متابی سولفیت سدیم درحضور پیش تیمار فراصوت بر روی فرآیند خشک شدن آلومحمدعلی اکبرنیاکارشناسی ارشدصدرنیا۱۴۰۱/۰۶/۲۲
توسعه سامانه حرارتی اهمیک برای تعیین خواص فیزیکوشیمیایی آبغورهفرهاد طبرساکارشناسی ارشدخجسته پور۱۴۰۱/۰۶/۲۲
ارائه یک مدل فازی برای تعیین تناسب اراضی -مطالعه موردی: گندمآرزو زمانیکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر نصب یک سیستم الکترواستاتیک بر عملکرد سمپاش اتومایزر باغیهاجر سادات سید علی بیک لواسانیکارشناسی ارشدخدابخشیان کارگر۱۴۰۱/۰۶/۲۹
امکان سنجی استحصال تانن از پوست سیب زمینیفاطمه مرتضویکارشناسی ارشدخدابخشیان کارگر۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شبیه سازی عددی احتراق اجاق زیست توده قابل حمل با نرم افزار ansys fluentحامد اسدیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مدلسازی و پیش بینی ظرفیت ابرخازن های پایه زیستی با استفاده شبکه عصبی مصنوعیمحمد رحیمیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی اثر نقاط کوانتومی کربن دوپ شده با یون های فلزی (M-doped CQD) بر روی بازده جذب نوری DSSCهای مبتنی بر رنگدانه N719ستایش سجادیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۴۰۱/۰۷/۲۷
بررسی بازده حرارتی و الکتریکی سلول فتوولتائیک با استفاده از پارافین با گریدهای متفاوتRT در یک طرح هندسی بهینه با نرم افزار کامسول مولتی فیزیکسیلدا ماجدیکارشناسی ارشدگلزاریان۱۴۰۱/۰۸/۰۷
تاثیر دایجستیت حاصل از هضم بی‌هوازی مشترک کود گاو، گوسفند و مرغ بر عملکرد گیاه آلوئه‌ورامهدی قنادکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تولید ظروف یک بار مصرف برگیتکتم سادات صادقی مفردکارشناسی ارشدخجسته پور۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ساخت و ارزیابی جریان‌سنج شیره‌ای برای به دست آوردن دبی عبوری از بافت آوندی درختمجید تیمورزاده سینیکارشناسی ارشدبرادران مطیع۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مدل سازی انتقال حرارت در خشک کن رفرکتنس ویندو برای خشک کردن محصولات خمیری-مطالعه موردی ژل آلوئه ورا-اتنا شهرکیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۴۰۱/۱۱/۳۰
طراحی و مدلسازی مکانیزم انتقال توان برای تیلرهای موجود به‌منظور تسهیل هدایت و دور زدن آن‌هاافسانه سلیمانیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ارزیابی عملکرد اجاق زیست توده سوز میکروگازیفایر با پوست برنج به عنوان سوختزینب ابراهیمی سیاه خلکیکارشناسی ارشدبرادران مطیع۱۴۰۱/۱۲/۱۶
تاثیر محلول‌‌ پاشی بر کیفیت سیب قرمز با تمرکز بر خواص مکانیکی دم‌گلمحمدرضا اسمعیلی دربندی سفلیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۴۰۲/۰۵/۰۳
اثرات افزودن گرافیت و بیوچار پسته بر میزان تولید متان در هضم بی‌هوازی کود گاویعلیرضا ذوالفقارآرانیکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۲/۰۵/۲۹
مقایسه پوشش کیتوزان و متیل سلولز بر عمر انبارمانی و برخی ویژگی های مکانیکی و فیزیکی و شیمیایی نارنگیمعصومه شبانیکارشناسی ارشدخدابخشیان کارگر۱۴۰۲/۰۶/۲۱
ارزیابی تاثیر پوشش ژل آلوئه‌ورا حاوی نانو ذرات نقره بر عمر ماندگاری پس از برداشت قارچ شیتاکهمحمد صادقی مقدمکارشناسی ارشدخدابخشیان کارگر۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مطالعه و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی لرد روغن کنجدمجتبی یزدپورکارشناسی ارشدخدابخشیان کارگر۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی اثر رطوبت،رقم و سطح تماس بر روی خواص اصطکاکی شلتوک، برنج قهوه ای و برنج سفیدمحدثه رهنمائی باش محلهکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارزیابی شاخص های پایداری تولید غلات پاییزه در کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضویمرتضی شرفیکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
شبیه‌سازی انرژی مصرفی موردنیاز ساختمان یک دامداری با استفاده از انرژی خورشیدیملیکا صباحیکارشناسی ارشدخجسته پور۱۴۰۲/۰۶/۳۰
سنتز کربن فعال نیتروژن دوپ شده به منظور حذف آلاینده های رنگیمعصومه باصفتکارشناسی ارشدبیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۵
بررسی تاثیر روش های آبیاری بر برخی خواص محصول و درخت انارعلی میریکارشناسی ارشداق خانی۱۴۰۲/۰۸/۳۰
بررسی و شبیه سازی احتراق در یک موتور RCCI با سوخت دیزل و مخلوط بیوگاز-گاز سنتز به روش دینامیک سیالات محاسباتیسیدعلی رضا فرخندهء ابنویکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۲/۱۱/۱۰
طراحی سازوکار هدایت ماشین حفار برای انجام فعالیت‌های کشاورزیفواد رضاییکارشناسی ارشدعباسپور فرد۱۴۰۲/۱۱/۲۴
مدل سازی و بهینه سازی فرآیند تولید بیوچار از پوست گردو با استفاده از رویکرد یادگیری ماشینییاسر برجیکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تعیین و ارزیابی مشخصات ورمی کمپوست تولید شده از پوست آلوئه وراتکتم یوسف نژاد ایوریکارشناسی ارشدبیاتی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ارزیابی تن سنجی تراکتور مسی فرگوسن 399 و مقایسه آن با اطلاعات رانندگان تراکتور در استان کردستانپرهام محمودیکارشناسی ارشدصدرنیا۱۴۰۲/۱۲/۰۱
بررسی پتانسیل و امکان سنجی استفاده از شاخه‌های هرس انگور به عنوان سوخت در اجاق های آشپزی میکروگازیفایر زیست‌ تودهباوه ر علاء الدین عثمانکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۳/۰۲/۱۱