گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی به مساحت 1100 مترمربع متشکل از 16 واحد مستقل (هر واحد 60 مترمربع) در سال 1364 از کشور هلند خریداری شده است. بهره‌برداری گلخانه تحقیقاتی همزمان با جشنواره پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه در سال 1374 انجام شد. در این گلخانه اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری طرح‌های تحقیقاتی پایان نامه های خود را در واحدهای این گلخانه انجام می‌دهند.

گلخانه مجهز به سیستم هواشناسی هوشمند بوده و هریک از واحدهای گلخانه از لحاظ درجه حرارت، رطوبت نسبی، دی‌اکسیدکربن، نور و آبیاری بطور مستقل و خودکار قابل کنترل و برنامه‌ریزی می‌باشد.

گلخانه مذکور دارای هدهوس (واحد پشتیبانی) که مجهز به دو آزمایشگاه فیزیولوژی و اکولوژی حشرات و دستگاه‌های مختلف از جمله اتاقک‌های رشد، فریز، اتوکلاو، ژرمیناتور و آون می‌باشد.

 

گلخانه تحقیقاتیگلخانه تحقیقاتیگلخانه تحقیقاتیگلخانه تحقیقاتی

گلخانه تحقیقاتیگلخانه تحقیقاتی گلخانه تحقیقاتیگلخانه تحقیقاتی