عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهدفخری شهیدی۱۹۸۹-۴
ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیبفخری شهیدی۱۹۸۹-۸
رساندن و تسریع آن در پنیرسازیفخری شهیدی۱۹۹۴-۹
بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشتفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۱۹۹۵-۴
بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرينسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۱۹۹۹-۷
بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسانفخری شهیدی۱۹۹۹-۸
بررسي خصوصيت فيزيكوشيميايي برخي از ارقام برنج و كاربرد آنحمیدبهادر قدوسی,سید علی مرتضوی۲۰۰۰-۳
بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرینسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۰-۱۰
تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسانسید علی مرتضوی۲۰۰۱-۱
بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتيمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۱-۳
تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین)محمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۱-۳
تاثير ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و پروتئين آب پنيرسید علی مرتضوی۲۰۰۱-۳
بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نانفخری شهیدی۲۰۰۱-۳
تلخی زدایی آب لیمو شیرین با استفاده از رزین پلی استایرن دی وینیل بنزنفخری شهیدی۲۰۰۱-۵
اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذاييفریده طباطبائی یزدی۲۰۰۱-۱۰
اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايمفریده طباطبائی یزدی۲۰۰۱-۱۰
بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلفمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۲-۳
بررسي مقايسه اي محيطهاي كشت مختلف براي شمارش كشت هاي آغازگر در ماستحمیدبهادر قدوسی۲۰۰۲-۳
بهينه سازي خواص فيزيكو شيميايي و حسي در بستني كم كالريحمیدبهادر قدوسی,سید علی مرتضوی۲۰۰۲-۳
اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانترهفخری شهیدی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۲-۳
اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویکمصطفی مظاهری طهرانی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۲-۴
اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگیمصطفی مظاهری طهرانی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۲-۷
ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویوفخری شهیدی۲۰۰۲-۱۰
مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia)رضا فرهوش,محمدحسین حدادخداپرست,هاشم پورآذرنگ۲۰۰۳-۶
اثر عصاره ريشه گياه نوروزك بر روي ميزان ليپيد پراكسيداسيون در جريان ايسكمي فراگير مغزي در رتمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۳-۷
بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگیمصطفی مظاهری طهرانی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۳-۱۱
بررسي تأثير روشهاي خشك كردن و نور بر ويژگي‌هاي شيميايي زعفران در طول دوره نگهداريحمیدبهادر قدوسی۲۰۰۴-۳
بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله هاي هگزاني و دوفازي كانولامحمدحسین حدادخداپرست,فخری شهیدی۲۰۰۴-۳
بهينه سازي شرايط توليد ماندگاري و كيفيت نوشيدني ميوه اي آبت پنيرمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۴-۳
بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمتناصر صداقت,سید علی مرتضوی۲۰۰۴-۳
ارزیابی تغییرهای فیزیکو شیمیایی و میکروبی رب گوجه فرنگی فله در طی نگهداری در سردخانهفخری شهیدی۲۰۰۴-۱۱
تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنیمحمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۵-۲
شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNAسید علی مرتضوی,حمیدبهادر قدوسی,فخری شهیدی۲۰۰۵-۲
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيمحمیدبهادر قدوسی۲۰۰۵-۳
تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کمسیدمحمدعلی رضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۵-۳
مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۵-۳
بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌محمدرضا عدالتیان دوم,محمدرضا عدالتیان دوم,سید علی مرتضوی,سید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۵-۴
بررسي اثر دماهاي مختلف سالم سازي شير بر بهره وري، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي پنير سفيد ايراسید علی مرتضوی۲۰۰۵-۵
مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۵-۷
شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه و تعیین میزان فراوانی آنهافخری شهیدی۲۰۰۵-۷
امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزامسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی۲۰۰۵-۸
بررسی تأثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدیسید علی مرتضوی۲۰۰۵-۸
بهینه سازی تولید ایزوله پروتئینی رسوبی از کنجاله های هگزانی و دو فازی کونالامحمدحسین حدادخداپرست,فخری شهیدی۲۰۰۵-۸
جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانیحمیدبهادر قدوسی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۵-۸
بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهداعظم سیگارودی۲۰۰۵-۹
بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو)سید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۵-۹
بررسی پایداری اکسایشی یک نمونه تجارتی از روغنهای سرخ کردنی بر اساس آزمونهای رنسیمت، پراکسید و کربنیلرضا فرهوش۲۰۰۶-۰
اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiaeسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۰۶-۱
تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 1 - تعیین مقدار بهینه بنتونیت وphمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۶-۱
بررسی پایداری روغنهای سرخ کردنی تولیدشده درایران در ین فرایند سرخ کردنرضا فرهوش,علی شریف۲۰۰۶-۳
بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرماسید علی مرتضوی۲۰۰۶-۳
بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداریسید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبیفخری شهیدی,حمیدبهادر قدوسی۲۰۰۶-۳
اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریتهمحمدرضا عدالتیان دوم,سید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیرسیدمحمدعلی رضوی,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۳
بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایرانسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقندسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شترحمیدبهادر قدوسی,محمدجواد وریدی۲۰۰۶-۳
بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرمامحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۶-۳
تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقندخلیل بهزاد,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداریسید علی مرتضوی,ناصر صداقت۲۰۰۶-۳
بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشیسید علی مرتضوی۲۰۰۶-۴
بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۶-۴
اثر نوع و سطوح برخی امولسیفایرها و آنزیم آلفا آمیلاز قارجی بر ویژگی های خمیر 1. تجزیه و تحلیل خواص رئولوژیکیآرش کوچکی۲۰۰۶-۵
بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیکفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۶
بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویوفخری شهیدی,حمیدبهادر قدوسی۲۰۰۶-۶
ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگومحبت محبی,فخری شهیدی,حمیدبهادر قدوسی۲۰۰۶-۹
بررسی مقاومت ایزوله‌هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک‌های صفراوی و اسید معده شبیه‌سازی شدهحمیدبهادر قدوسی,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۹
اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتونآرش کوچکی,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۱۰
تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندمهاشم پورآذرنگ,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۱۱
بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب گوجه فرنگیسید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۶-۱۱
تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۱۲
تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقندسیدمحمدعلی رضوی,خلیل بهزاد۲۰۰۶-۱۲
تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماستمحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۷-۱
بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچیعلی شریف۲۰۰۷-۳
اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماستمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۷-۳
افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوهاخلیل بهزاد,سید علی مرتضوی,هاشم پورآذرنگ,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۷-۳
بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنهافخری شهیدی,آرش کوچکی۲۰۰۷-۳
بررسی تاثیر آنزیم های موجود در سلولهای سوماتیک بر پروتئولیز و لیپولیز در خامه و شیر پس چرخ تولید شده از شیر خام و پاستوریزه با استفاده از روشهای مختلف جداسازیحمیدبهادر قدوسی۲۰۰۷-۳
تاثیر استفاده از میکروفیلتراسیون سرامیکی روی درجه خلوص، کدورت و رنگ شربت نیشکرمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۷-۳
تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمزمحمدجواد وریدی,فخری شهیدی,محمدجواد وریدی,آرش کوچکی۲۰۰۷-۳
تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیتمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۷-۳
تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنیمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۷-۳
مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصلهاشم پورآذرنگ,فریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۷-۳
بررسی تأثیر تؤام امواج فراصوت و قلیا در کاهش زمان خشک کردن انگور و تولید کشمشسید علی مرتضوی۲۰۰۷-۶
تنوع بسته بندی آب های آشامیدنیناصر صداقت۲۰۰۷-۶
نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در کلزاعلی شریف۲۰۰۷-۶
تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسیمحمدرضا عدالتیان دوم,ناصر صداقت,علی شریف۲۰۰۷-۸
بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفرانعلی شریف۲۰۰۷-۹
بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفرانعلی شریف۲۰۰۷-۹
اثر ماده جامد کل شیر بر رشد باکتریهای آغازگر و کیفیت ماستمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۷-۱۰
پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک هاناصر صداقت۲۰۰۷-۱۰
بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمورضا فرهوش۲۰۰۷-۱۲
پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضیمسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۸-۱
استخراج روغن از سه رقم زیتون با استفاده از فرآیند آنزیمیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۱
پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضیسید علی مرتضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۸-۲
ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترشفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۸-۴
بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیرمحمدباقر حبیبی نجفی,ناصر صداقت۲۰۰۸-۴
بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آنمحمد الهی,محمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۰۸-۴
بسته بندی گوشت و فرآورده های آنناصر صداقت۲۰۰۸-۴
بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-Xفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۸-۴
نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائیناصر صداقت۲۰۰۸-۴
بررسی امکان استفاده از آرد چاودار و کندم در تولید نان بربریمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۵
بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائیناصر صداقت۲۰۰۸-۶
فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پوست سیب زمینی راجاهاشم پورآذرنگ۲۰۰۸-۶
مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائیناصر صداقت۲۰۰۸-۶
بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ‌های کربوکسی‌متیل‌سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه‌ایمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۷
بررسی کیفیت روغنهای سرخ کردنی بر حسب شاخص رنگی، ضریب شکست و ویسکوزیته طی فرایند سرخ کردنرضا فرهوش,علی شریف۲۰۰۸-۷
بهینه سازی روش مستقیم تولید ماست غلیظ شدهمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۸-۷
تاثیر روشهای مختلف خیساندن ، هیدروترمال و تخمیر در کاهش میزان اسید فیتیک سبوس گندممحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۷
اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست غلیظ شدهمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۸-۹
تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۸-۹
بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۰۸-۱۰
بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختارمیکروسکوپی برنج (رقم دم سیاه) در حین پختمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۱۰
تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودلمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۱۰
مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش)محمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۱۰
استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائیناصر صداقت۲۰۰۸-۱۲
بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربریفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۸-۱۲
بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آنمحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۰۹-۲
تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۹-۲
بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداریمصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۰۹-۲
اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچکعلی شریف۲۰۰۹-۳
تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالوناصر صداقت۲۰۰۹-۳
بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زدهسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۰۹-۴
بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربریفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۰۹-۴
بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد)محمدباقر حبیبی نجفی,ناصر صداقت۲۰۰۹-۴
تاثیر افزودن سبوس برنج بر ویژگی رئولوژیک خمیر و کیفیت بافت نان بربریهاشم پورآذرنگ,سید علی مرتضوی۲۰۰۹-۴
تأثیر بسته های محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولیسید علی مرتضوی۲۰۰۹-۴
مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعیمحبت محبی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۹-۴
بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفرانفخری شهیدی,ناصر صداقت,رضا فرهوش۲۰۰۹-۵
بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویاسید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۹-۵
بهینه سازی فرایند سنتی تولید نباتمحمدجواد وریدی,محمد الهی,فخری شهیدی۲۰۰۹-۵
فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داریفخری شهیدی,محمدجواد وریدی۲۰۰۹-۵
تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشردهناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۰۹-۶
فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداریمصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۰۹-۶
بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داریمحمدباقر حبیبی نجفی,ناصر صداقت۲۰۰۹-۸
اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکافخری شهیدی,سید علی مرتضوی,هاشم پورآذرنگ۲۰۰۹-۹
استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آنمحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۰۹-۹
بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیکمصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۰۹-۹
تأثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انارسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۹-۹
رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاستسید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۹-۹
پایداری حرارتی روغن ارقام رایج کانولا در ایرانرضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ۲۰۰۹-۱۰
مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایرانرضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ۲۰۰۹-۱۰
بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آنناصر صداقت۲۰۰۹-۱۱
بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبک ههای عصبی مصنوعیمحبت محبی۲۰۰۹-۱۱
تصفیه شربت خام نیشکر با استفاده از بنتونیت و ژلاتین و تاثیر آن بر روی ترکیبات رنگیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۹-۱۱
بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مارگارین مایع سرخ کردنیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۹-۱۲
بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری های Lactobacillus Acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبیوتیکمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۱
بررسی پایداری روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه و بخش صابونی ناشونده آن طی فرآیند سرخ کردن عمیق بر حسب اندازه‌گیری تغییرات رنگ به روش پردازش تصویررضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱
بررسی خواص فیزیکی دانه ی سویامحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویامصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۰-۱
پایداری روغن های زیتون بکر و تخم کدو بر حسب اندازه گیری ساختار ترکیبات قطبی به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC)رضا فرهوش,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱
بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتیمحمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۰-۲
بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۳
بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهکخلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۳
بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پستهسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۳
کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیبمحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۰-۴
بررسی و مقایسه تاثیر افزودن اسیدهای آلی و خمیرترش بر پارمترهای تخمیری و حجم مخصوص نان بربریهاشم پورآذرنگ۲۰۱۰-۴
تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زدهسید علی مرتضوی,هاشم پورآذرنگ۲۰۱۰-۵
ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره ی نگه داری یکسالهمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۰-۶
بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربیسیدمحمدعلی رضوی,خلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۶
بررسی فرمولاسیون فرآورده میوه ای نوین از پوره طالبی (ژل مک) با استفاده از روش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی (PCA)فخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۰-۶
عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیمخلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۶
اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانهمرضیه نصیری محلاتی۲۰۱۰-۷
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونزسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۰-۷
تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلوخلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۷
اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسانسید علی مرتضوی,محمدباقر حبیبی نجفی,فخری شهیدی۲۰۱۰-۸
تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شدهمحمد الهی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۸
اثرات برخی پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی ماست منجمدمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۹
بررسی اثر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی ، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی پروتئین گلوبولین پستهناصر صداقت۲۰۱۰-۹
بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویاسید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۹
بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکاسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۹
بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80سید علی مرتضوی۲۰۱۰-۹
بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوطسید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۹
تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صاقی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انارسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۹
تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیموناصر صداقت۲۰۱۰-۹
ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایرانمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۱۰
بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دارناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۱۰-۱۱
ارزیابی تاثیر فرمولاسیون های ترکیبی از آنتی اکسیدان های طبیعی، سنتزی و اسید سیتریک در پایدارسازی روغن کرهمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱۲
بررسی اثر تخمیر لاکتیکی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، عطر و طعم، بیاتی و خصوصیات پوسته نان نیمه‌حجیم (باگت)محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱۲
مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغمحبت محبی۲۰۱۰-۱۲
بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولارضا فرهوش,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۱
بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آنسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۱-۱
بهینه‌یابی فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط محدود شدهمحمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۱
تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویافخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۱-۱
بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرمامحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۲
بررسی مارگارین مایع در دمای محیط ودمای یخچالمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۲
اثر میزان ماده جامد بر ویژگی های نوشیدنی اسیدی تهیه شده از مخلوط شیر گاو و شیرسویامصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۱-۳
بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گازناصر صداقت۲۰۱۱-۳
بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتارمحمدجواد وریدی۲۰۱۱-۳
بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازیمحبت محبی۲۰۱۱-۳
اثر پایدار کننده های منتخب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنیمحمدحسین حدادخداپرست,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۴
بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسی آن.مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۱-۴
تخمین پایداری نسبی روغنهای نباتی بر حسب آزمونهای تسریع شدهرضا فرهوش۲۰۱۱-۴
نقش نوع آرد سویا و روش تولید بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئینی حاصل از آنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۱-۵
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۶
ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PETناصر صداقت۲۰۱۱-۶
بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندمآرش کوچکی,فخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۱-۶
بررسی تغییرات رطوبت، بافت و خصوصیات حسی پسته تحت تاثیر دمای برشته کردن و زمان نگهداریناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۱۱-۶
بکارگیری مدل سازی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشگویی شار تراوه، درصد دفع کلرید سدیم و مقاومت هیدرولیکی کل در فرآیند نانوفیلتراسیونسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۶
تأثیر نوع پوشش هیدروکلوئیدی و افزودن آرد سویا بر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی پیراشکیمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۶
اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک بر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگرمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۷
استفاده از روش شناسی رویه پاسخ در بررسی تاثیر اجزا ژل بهبوددهنده نان بربری بر چسبندگی خمیرمحمدحسین حدادخداپرست,سید علی مرتضوی۲۰۱۱-۷
بررسی امکان تولید کنستانتره پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجه فرنگی و تعیین برخی خواص عملکردی آنمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۸
بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و پایداری حرارتی فسفولیپیدها در محیط تالو اولئینمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۸
ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخمسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۹
استفاده از کنسانتره پروتئینی شیر (MPC-85) در تولید خامه کم‌چرب و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۱-۹
بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۹
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتارمحمدجواد وریدی۲۰۱۱-۹
تأثیر افزودن تراویده (پرمییت) فرآیند فراپالایش شیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی تافیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۹
فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آبفخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۱-۹
مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبیسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۹
اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبیفخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۱-۱۰
ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۱۰
بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایشسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۱-۱۰
بررسی اثر کاربرد آرد کامل سویا بر خصوصیات رئولوژیک بستنیمصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۱۱-۱۰
بررسی خواص کیفی مغز بنه واریته موتیکا (Pistacia atlantica var. mutica) تحت شرایط نگهداری و بسته بندی مختلفناصر صداقت۲۰۱۱-۱۰
تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیرمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۱۰
جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنسفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۱-۱۱
بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انارفخری شهیدی,رضا فرهوش۲۰۱۱-۱۲
بررسی خواص عملکردی عصاره خام هیدروکلوئیدی برخی دانه های بومی ایرانسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۱۲
تاثیر جایگزینی چربی شیر با روغنهای گیاهی بر خواص فیزیکو شیمیایی پنیر پیتزای پروسسمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۱۲
تاثیر گلوتن و امولسیفایر DATEM بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودلمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۱۲
بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغفخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۲-۱
اثرات میزان ماده جامد بدون چربی شیر بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست منجمدمرضیه معین فرد,هاشم پورآذرنگ,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۲-۲
بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربریفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۲-۳
بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی و زمان آسیاب کردن بر ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی شکلات شیریمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۲-۳
بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی لواشک سیبغلامحسین رادمرد قدیری۲۰۱۲-۳
بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۲-۳
تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمیمرضیه نصیری محلاتی۲۰۱۲-۳
مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانیمحمدباقر حبیبی نجفی,سید علی مرتضوی۲۰۱۲-۳
ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریکناصر صداقت۲۰۱۲-۳
ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلفمحبت محبی,فریده طباطبائی یزدی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۴
بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویجفخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۲-۴
بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذاییسید علی مرتضوی۲۰۱۲-۴
بررسی تغییر خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویامصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۲-۴
بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی,شهناز افشاریان۲۰۱۲-۴
تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیونسیدمحمدعلی رضوی,محمد الهی۲۰۱۲-۴
آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آنفخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۲-۶
بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویامصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۲-۶
بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM)محمدحسین حدادخداپرست,خلیل بهزاد,محمد الهی,آرش کوچکی۲۰۱۲-۶
استفاده از تحلیل تصویر و شاخص بعد برخالی در آنالیز سطح قطعات گوشت شترمرغ، حین سرخ شدن به روش عمیقمحبت محبی۲۰۱۲-۷
بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه ی پاسخمحمدحسین حدادخداپرست,سید علی مرتضوی۲۰۱۲-۷
مشخصات فیزیکی شیمیایی روغن های زیتون تجاری ایرانیرضا فرهوش,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۷
اثر کاربرد دو نوع جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چربمحمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۲-۸
بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزهناصر صداقت۲۰۱۲-۸
بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردنمحمدجواد وریدی۲۰۱۲-۸
استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغناصر صداقت۲۰۱۲-۹
بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقالهمحمدجواد وریدی۲۰۱۲-۹
تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیکسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۲-۹
تعیین ویژگی های انعقاد پذیری و شیمیایی پنیر فتای فراپالایشی حاصل از پودر ریتنتیت در سطوح مختلف چربی و کلریدکلسیممصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۲-۹
بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی مارگارین سرخ کردنی مایع پس از حرارت دهی در دفعات متوالیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۱۰
بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های بافتی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویاسید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۲-۱۰
بررسی عوامل موثر بر فرآیند استخراج شیره از خرمای واریته کلوته و بهینه یابی آن با استفاده از متدولوژی سطح پاسخمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۱۰
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ی استخراج شده از پوست بنه رقم موتیکا به روش مادون بحرانی آبمحمدحسین حدادخداپرست,علی شریف۲۰۱۲-۱۰
اثر صمغ دانه ریحان و گزانتان به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات سس مایونز کم چربسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیکسید علی مرتضوی۲۰۱۲-۱۲
بررسی اثر افزودن اسانس سیر بر ویژگی های مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویاناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۲-۱۲
پایداری اکسایشی روغنهای زیتون تجاری ایرانرضا فرهوش,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۱۲
بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شدهمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۱
بهینه سازی شرایط تولید آرد ماسامحمد الهی,رضا فرهوش۲۰۱۳-۱
تاثیر نوع رنت، ظرف نگهداری و زمان رسیدن بر ویژگی های میکروبی و فیزیکو شیمیایی پنیر محلی کردیفریده طباطبائی یزدی,مسعود یاورمنش۲۰۱۳-۱
اثر آرد ذرت بر ویژگی های کیفی ناگت میگوی سرخ شده به روش عمیق با استفاده از دو نوع فرایند آماده سازیمحبت محبی,فریده طباطبائی یزدی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۳
بررسی اثر استابیلایزر و طعم دهنده ها بر روی ویژگی های حسی ماست سویامصطفی مظاهری طهرانی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۳-۳
بهینه یابی شرایط شفاف سازی آب کیوی با استفاده از آنزیم پکتیناز، بنتونیت و پلی وینیل پلی پرولیدونآرش کوچکی,سید علی مرتضوی۲۰۱۳-۳
تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوارفخری شهیدی,رضا فرهوش۲۰۱۳-۳
جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدنمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,سید علی مرتضوی۲۰۱۳-۳
مدل سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شبه پنیر پروسس گستردنی بر پایه پنیر فتای ایرانیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۳-۳
اثر میزان چربی آرد سویا بر ویژگی های بیوشیمایی و عملکردی ایزوله پروتئینی آنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۴
بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه طی فرآیند سرخ کردن به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC)رضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۴
اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)ناصر صداقت۲۰۱۳-۶
روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خوردهناصر صداقت۲۰۱۳-۶
بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوتآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۳-۶
بررسی قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونگ به عنوان منبع غذایی جدید در ایرانمحمدحسین حدادخداپرست,علی شریف۲۰۱۳-۶
بهینه یابی شرایط استخراج قلیایی فیبرهای رژیمی پوست قهوه و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری نان بربریناصر صداقت۲۰۱۳-۶
کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهدمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۳-۶
مدلسازی دفع یونهای آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPMسیدمحمدعلی رضوی,محمد الهی۲۰۱۳-۶
مقایسه کارایی آنتی اکسیدانی کورکومین زردچوبه با آنتی اکسیدان های طبیعی و سنتزی در سیستم مدل غذایی (روغن سویا)محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۶
بررسی اثر جایگزینی تخم مرغ با شیر سویا بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی سس مایونزمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۷
بررسی اثر صمغ دانه بالنگو شیرازی و پروتئین آب پنیر بر پایداری امولسیون روغن در آبآرش کوچکی۲۰۱۳-۷
بررسی اثر و شرایط کشتار بر چگونگی کاهشpH و پروتئولیز گوشت شترمرغ طی زمان ترد شدن با استفاده از SDS-PAGEمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۳-۷
بهینه سازی فرایند استخراج مواد زیست فعال از پوست بنه به روش آب مادون بحرانی با کاربرد روش سطح پاسخمحمدحسین حدادخداپرست,علی شریف۲۰۱۳-۷
مدلسازی کینتیک انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق ناگت پنیر کردی پوشش داده شده با سفیده تخم مرغمحبت محبی,فخری شهیدی,مهدی وریدی۲۰۱۳-۷
مطالعه اثر اسیدسیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف زایی پوره ی قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus)محبت محبی,هاشم پورآذرنگ,مهدی وریدی۲۰۱۳-۷
اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۸
اثر پوشش خوراکی ژلاتین حاوی آنتی‌اکسیدان بر روی سختی و مؤلفه‌های رنگی پسته‌ی برشته‌ شدهناصر صداقت,غلامحسین رادمرد قدیری۲۰۱۳-۸
بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص های کیفی امولسیون روغن در آبرضا فرهوش,آرش کوچکی۲۰۱۳-۸
مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون در مناطق مختلف ایرانمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۸
ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شدهمحبت محبی,سید علی مرتضوی۲۰۱۳-۹
ارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر تقلیدی حاوی کنسانتره ی پروتئینی آب پنیرو پنیر اصلاح شده ی آنزیمی لیقوانمحمدباقر حبیبی نجفی,محبت محبی۲۰۱۳-۹
امکان جایگزینی تخم مرغ با آرد سویا و اختلاط آرد گندم با جوانه گندم تثبیت شده در تولیدکیک روغنیمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۹
بررسی ترکیب شیمیایی، پارامترهای رنگ و خصوصیات عملکردی آرد شنبلیله و مقایسه آن با آرد سویامهدی وریدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۳-۹
بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قندسیدمحمدعلی رضوی,محمد الهی۲۰۱۳-۹
تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنهامحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۳-۹
شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدراتمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,سید علی مرتضوی,مسعود یاورمنش۲۰۱۳-۹
ارزیابی پایداری اکسایشی، ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن مغزخنجوکمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۱۰
بررسی تأثیر اختلاط آرد گندم با سبوس برنج و آرد سویا بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی نان باگتمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۱۰
بررسی چگونگی اثرگذاری جانشین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز به روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۱۰
بررسی ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss)محبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,مهدی وریدی۲۰۱۳-۱۰
بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تاثیر روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشونده روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرایند سرخ کردن عمیقرضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۱۰
تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیکسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۳-۱۰
استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلیناصر صداقت,غلامحسین رادمرد قدیری۲۰۱۳-۱۱
بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر راندمان، ترکیب وزنی و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار لاشه شترمرغ ور ارزیابی اقتصادی آنمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۳-۱۱
آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشتمحمدباقر حبیبی نجفی,سید علی مرتضوی۲۰۱۳-۱۲
اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدیمحمدحسین حدادخداپرست,ناصر صداقت,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولارضا فرهوش,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۳-۱۲
بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازیسید علی مرتضوی۲۰۱۳-۱۲
کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکنمحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۳-۱۲
اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۴-۱
بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیقمسعود تقی زاده۲۰۱۴-۱
بررسی ویژگیهای بافتی و پذیرش پاستیل میوهای بر پایه پوره طالبی و روابط بین آن ها با استفاده از روشهای سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلیفخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۴-۱
بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب بر اساس ویژگیهای حسی به روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۱
تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با جایگزنی بخشی از چربی شیر با کره گیاهیمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۴-۱
کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویامحمدحسین حدادخداپرست,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۱
اثر اینولین استخراجی از کاسنی و سیب زمینی ترشی بر مقاومت به صفرا و بازدارندگی دو گونه لاکتوباسیلوس در برابر اشرشیاکلیO157:H7محمد الهی,مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۳
اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۴-۳
اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینومفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۴-۳
اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلیسید علی مرتضوی۲۰۱۴-۳
ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM)سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۳
بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۴-۳
بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های گوار و گزانتانمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۳
بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغفخری شهیدی,محبت محبی,مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۳
پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانیسید علی مرتضوی۲۰۱۴-۳
حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونیمحمد الهی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۳
اثرآب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سردکردنمحمدجواد وریدی,محمدحسین حدادخداپرست,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۴
بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۴-۴
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۴
بررسی تأثیر صمغ بومی بالنگو شیرازی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون گلوتنمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۴
بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسانرضا فرهوش۲۰۱۴-۴
فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار بر میزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آنفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۴-۴
مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات بافتی سس مایونز کم کالری حاوی زانتان، گوار و نشاسته ذرت پری ژلاتینه به عنوان جانشین چربیمصطفی مظاهری طهرانی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۴
مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis)محمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۴-۴
ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی سه گونه زرشک بومی ایرانمهدی وریدی,محمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۴-۵
ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاریفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۵
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۴-۶
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۶
بررسی ترکیبات فنولی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آبسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۶
بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبیفخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۴-۶
پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعیسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۶
تأثیر پوشش خوراکی ژلاتینی حامل آنتی‌اکسیدان بر پایداری اکسیداسیونی و ویژگی‌های حسی پسته‌ی برشته‌ی اوحدیناصر صداقت۲۰۱۴-۶
شناسایی ترکیبات فنولی عصاره برگ درخت نیم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و ارزیابی قدرت آنتی‌اکسیدانی آنهامحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۶
مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندیناصر صداقت۲۰۱۴-۶
مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانیسید علی مرتضوی۲۰۱۴-۶
مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه چویل (Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۶
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﯿﻮژﻧﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۴-۷
پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS)مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۷
بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکائو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیرهمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۴-۸
بررسی خواص کیفی مغز بادام وحشی واریته Amygdalus scoparia تحت شرایط مختلف بسته بندی و نگهداریناصر صداقت۲۰۱۴-۸
تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلامحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۴-۸
تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن دانه کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرکنجدمهدی وریدی,محمدجواد وریدی,هاشم پورآذرنگ۲۰۱۴-۸
ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردیسید علی مرتضوی,مرضیه معین فرد۲۰۱۴-۹
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۹
بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۴-۹
بررسی و بهینه‌سازی ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز‌ساخته به روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۹
بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدلمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۹
بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخفخری شهیدی,مهدی وریدی,محبت محبی۲۰۱۴-۹
جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زافریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۹
مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین هاناصر صداقت۲۰۱۴-۹
اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زامحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۱۴-۱۰
بررسی اثر متیل گالات بر سینتیک اکسایش روغن ماهی کیلکای تخلیص شده با استفاده از تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعیرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۴-۱۰
بهینه سازی فرمولاسیون بستنی وانیلی حاوی کنسانتره پروتئین شیر با استفاده از روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی,محبت محبی۲۰۱۴-۱۰
خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ گیاهی و تأثیر آن بر رنگ گوشت گوسفندناصر صداقت,محمدباقر حبیبی نجفی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۱۰
شفاف سازی عصاره حاصل از خرمای واریته کلوته با استفاده از بنتونیت و ژلاتینمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۱۰
مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغفریده طباطبائی یزدی,محبت محبی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۱۰
مقایسه ساختار شیمیایی و پایداری حرارتی روغن مغز کلخونگ (pistacia khinjuk) به عنوان یک منبع جدید روغن نباتی با روغن زیتونمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۱۰
اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوسمحمد الهی,مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی تاثیر دما، زمان سرخ کردن و افزودن آرد عدس به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی پوسته سرخ شده به روش سیستم مدل پوسته (DFCM)محبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی تأثیر زمان تخمیر نهایی و دمای پخت بر کاهش ضایعات و بهبود ویژگی‏های نان ترکیبی (گندم – سورگوم)محمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۱۲
بررسی اثر غنی سازی آرد گندم با ایزوله پروتئین سویا بر ویژگیهای کیفی دونات تولید شده از آن طی زمان نگهداریمحمد الهی,محبت محبی۲۰۱۴-۱۲
بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۱۲
تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقندسیدمحمدعلی رضوی,محمد الهی۲۰۱۴-۱۲
تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردیفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۱۲
مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی مختلف به روش نرو-فازیسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۱۲
مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیرمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۴-۱۲
اثر ترکیبی آنزیم های آمیلاز و لیپاز بر بهبود خصوصیات کیفی، رئولوژی و حسی نان بربری نیم پز منجمدسید علی مرتضوی۲۰۱۵-۱
اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهیمحبت محبی۲۰۱۵-۱
اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۵-۱
بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر کیفیت و ماندگاری کیک شیفونآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۵-۱
تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهیسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۱
بررسی اثر جایگزینی آرد سورگوم بر رفتار فارینوگرافی و ویسکوالاستیک خمیرآرد گندممحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۲
بررسی تاثیر میزان چربی بر خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی بستنی وانیلیمصطفی مظاهری طهرانی,محبت محبی۲۰۱۵-۲
بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچالناصر صداقت,محمدباقر حبیبی نجفی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۲
بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیاییفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۵-۲
بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرفناصر صداقت۲۰۱۵-۲
بهینه سازی روش ذخیره سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبیخلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۵-۲
مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۲
اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنجسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۳
بررسی تاثیر صمغ گوار و آنزیم لیپاز بر ویژگی های رئولوژیکی و کیفت پخت کامل نان بربری نیم پز و منجمدسید علی مرتضوی۲۰۱۵-۳
بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آبفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۳
بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۳
ارزیابی تاثیر پوشش دهی و شرایط سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فلافل سرخ شده به روش عمیقمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۴
ارزیابی و بهینه سازی زمان مخلوط کردن خمیر بر ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۴
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره درمنه کوهی (Artemisia aucheri) درمنه دشتی (Artemisia sieberi) و زوفا (Hyssopus officinalis L) بر برخی از باکتریهای بیماریزا با منشاء غذاییمسعود یاورمنش۲۰۱۵-۴
بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریلآمید نان سنگکرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۵-۴
بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاریناصر صداقت۲۰۱۵-۵
استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بیدانه و بررسی خواص ضداکسایشی عصارههای استخراج شدهسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۶
بررسی تأثیر شرایط محیط نگهداری (دما و رطوبت نسبی) و جنس لفاف بسته‌بندی در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری نان بدون گلوتن سورگومناصر صداقت۲۰۱۵-۶
بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۵-۶
تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L ) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگیرضا فرهوش۲۰۱۵-۶
جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولیفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۶
عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخمحبت محبی۲۰۱۵-۶
بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانهمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۷
بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماستفخری شهیدی,مهدی وریدی,محبت محبی۲۰۱۵-۷
ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگیسید علی مرتضوی,مرضیه معین فرد۲۰۱۵-۷
ارزیابی تاثیر پیش تیمار مایکروویو و دمای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کدوی سرخ شده به روش عمیقمحبت محبی۲۰۱۵-۷
تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفیمحمدرضا عدالتیان دوم,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۷
مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum)سیدمحمدعلی رضوی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۷
مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنزمسعود یاورمنش۲۰۱۵-۷
بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایرانفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۸
بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهدمهدی وریدی۲۰۱۵-۸
مقایسه تاثیر افزودن بهبود دهنده های اسیدی و خمیر ترش بر امتیاز بیاتی درنان بربریهاشم پورآذرنگ,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۸
اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنسفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۹
بررسی اثر نسبت های مختلف فاز آبی، پروتئینها و امولسیفایرها بر ویژگی های رئولوژیکی کره کم چربمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۵-۹
بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلوخلیل بهزاد,سید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۵-۹
بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنیمحبت محبی۲۰۱۵-۹
بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشتفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۹
بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنیسید علی مرتضوی۲۰۱۵-۹
بهینه سازی ترکیب ژل بهبود دهنده برای بهبود خواص خمیر و نان بربری به روش سطح پاسخمحمدحسین حدادخداپرست,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۹
اثر پوشش خوراکی لیپیدی (گلیسریل منواستئارات و موم کارنوبا) بر زمان ماندگاری کشمشناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۵-۱۰
ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده ازشیرخام و برنج خاممحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۵-۱۰
ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتئولیز پروتئینهای میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدنمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۰
بررسی اثر بنتونیت و ژلاتین بر شاخص های تصفیه شربت خام چغندر قند به منظور تولید قند مایعمحمدحسین حدادخداپرست,محمد الهی۲۰۱۵-۱۰
بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) و هیدروکلوئیدهای آگار و گوار روی فعالیت آب، بافت، پارامترهای رنگی و پذیرش کلی پاستیل میوه ای بر پایه پوره کیویفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۵-۱۰
بررسی اثر مخلوط صمغ قدومه شیرازی–پروتئین آب پنیر تغلیظ شده بر پایداری امولسیون روغن ذرت در آبآرش کوچکی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۰
بررسی و مقایسه ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن های شاخص غذاییمسعود یاورمنش۲۰۱۵-۱۰
کارآیی زئولیت و اسید سیتریک در کنترل رشد کپک و تولید آفلاتوکسین در ضایعات نان های خشک در سطح شهر مشهد و مدل سازی آن به روش شبکه های عصبی مصنوعیمسعود یاورمنش۲۰۱۵-۱۰
مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصیسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۱۰
اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتیرضا فرهوش,پوران ابریشم چی۲۰۱۵-۱۱
ارزیابی اثر صمغ دانه ریحان بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکی خلال‌های سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیقرضا فرهوش,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۵-۱۱
بررسی اثر مقادیر مختلف ژلاتین و گوار بر ویژگی های حسی، بافتی و رنگ پاستیل بر پایه توت سفیدفخری شهیدی۲۰۱۵-۱۱
بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضویمهدی وریدی۲۰۱۵-۱۱
بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبزفخری شهیدی,رسول کدخدایی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۱
بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنولها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبزفخری شهیدی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۱
تاثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجاله اردهمسعود تقی زاده,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۵-۱۱
تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانیمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۱
مدل سازی جرم و حجم لیمو ترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA)مسعود تقی زاده۲۰۱۵-۱۱
برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندمسیدمحمدعلی رضوی,محبت محبی۲۰۱۵-۱۲
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرمامسعود تقی زاده,آرش کوچکی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۵-۱۲
تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چربسیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۵-۱۲
کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلفسیدمحمدعلی رضوی,مسعود تقی زاده۲۰۱۵-۱۲
مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمزمسعود تقی زاده۲۰۱۵-۱۲
اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات رفتار جریانی خمیرآبه و ویژگی های کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیقآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۱
اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتیرضا فرهوش۲۰۱۶-۱
ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی شناساگرهای زمان-دما به‏منظور حفاظت از موادغذایی دریایی در مقابل بوتولیسمناصر صداقت,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۱
بررسی امکان استفاده از آرد کامل سویا در فرمولاسیون خامهمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۱
بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیرفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۱
بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکنمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۶-۱
تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمشناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۱
تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدیناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۶-۱
جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آنفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۶-۱
تاثیر صمغ کاراگینان و جایگزینی نسبی کره با روغن آفتابگردان بر برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی پخشینه سمنو طی زمان نگهداریسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۲
تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیرضا فرهوش۲۰۱۶-۲
تأثیر نوع ماده‌ی بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیریکوشیمیایی پسته‌ی برشته (واریته ی اوحدی)ناصر صداقت۲۰۱۶-۲
ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNAمسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی,محمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۳
بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف بر خشک کردن لایه نازک انگور و رنگ کشمش حاصلناصر صداقت۲۰۱۶-۳
بررسی اثر تغییرات pH بر خواص عملکردی ایزوله پروتئین شنبلیلهمهدی وریدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۶-۳
بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسه ای ترکیباتمسعود یاورمنش۲۰۱۶-۳
بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر فراسودمند تهیه شده از مخلوط شیرگاو و شیرسویامصطفی مظاهری طهرانی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۳
پوششدار کردن لیپوزومی آنزیم فلیورزیم و تاثیر آن بر ویژگیهای سینتیکی آنسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۳
جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آنهافریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۳
فعالیت ضد باکتریایی عصاره گشنیز (Coriandrum sativum ) بر میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برون تنیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۳
کاربرد امواج فرا صوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی آنهاسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۳
مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هریک از روش هاناصر صداقت۲۰۱۶-۳
بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های قدومه شهری و زانتانمحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۶-۴
کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوتمحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۱۶-۴
مدل سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش های حرارتی مختلفمحبت محبی۲۰۱۶-۴
مقایسه برخی خواص عملکردی موسیلاژ دانه به استخراج شذه با دو روش فراصوت و رایجمهدی وریدی,آرش کوچکی۲۰۱۶-۴
اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۵
ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدرو الکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهیمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۶-۵
ارزیابی خواص عملکردی موسیلاژ دانه بِه استخراج شده به کمک فراصوتمهدی وریدی,آرش کوچکی۲۰۱۶-۵
بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۵
بررسی اثر نوع و مقدار ترکیب گرمازا بر میزان گرمای تولیدی و پروفیل زمان-دمای قوطی‌های خودگرم‌شوندهناصر صداقت,علی شریف۲۰۱۶-۵
بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریز ساختار و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پاستیل کیویفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۶-۵
تعیین ویژگی های شیمیایی، حسی و بافت دستگاهی نان بربری با گلوتن کاهش یافته، حاصل از اختلاط آرد گندم و ارزنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۵
جداسازی و شناسایی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد استان یزد و بررسی پتانسیل تولید لیپاز در آنهافریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۵
فرمولاسیون پاستیل (ژل مک) بادام بر اساس ویژگی‌های حسی، بافتی، پارامترهای رنگی و فعالیت آب آنفخری شهیدی,آرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۵
فرمولاسیون فراورده ژله‌ای خرما و آب پنیر تغلیظ‌شده و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی آنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۵
ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، حسی و رئولوژیکی سس مایونز کم کالری بر پایه لبنیاتسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۵
اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Timeمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۶-۶
اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر گرانروی و ژل‌دهی صمغ دانه قدومه شهریآرش کوچکی۲۰۱۶-۶
بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوسسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,آرش کوچکی۲۰۱۶-۶
بررسی تأثیر پودر ژل آلوورا بر ویژگیهای نان بربری طی مدت نگهداریسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۶
بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچالسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۶
بررسی خصوصیات عملکردی نان ترکیبی تولید شده از آرد گندم و سورگومآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۶
بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوتفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۶-۶
بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی موس شکلاتی حاوی سدیم کازئینات و ژلاتینمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۶-۶
بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۶
پایداری اکسایشی تری آسیل گلیسرول روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspia) تحت تاثیر روغنهای مغز و پوست بنه و اجزاء صابونی ناشونده آنهارضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۶-۶
تاثیر پروتئین‏های آلبومین، سدیم کازئینات، کنسانتره آب پنیر و ژلاتین بر ریز ساختار موس شکلاتیمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۶-۶
مقایسه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک بومی استان سمنانمهدی وریدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۶-۶
استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قاتفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۷
بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمشناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۷
بررسی اثر ضد کپکی جدایه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوهمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۷
بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۷
بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولیمسعود یاورمنش۲۰۱۶-۷
به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترشمسعود تقی زاده,خلیل بهزاد۲۰۱۶-۷
بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطحفریده طباطبائی یزدی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۷
تاثیر ترکیبات فرمولاسیون بر خصوصیات حسی بستنی کم چرب با استفاده از روش سطح پاسخ و به کارگیری روش آنالیز اجزای اصلی برای مدل سازی پذیرش کلیمحبت محبی۲۰۱۶-۷
کارایی گاز ازن در کنترل شب پره آرد، Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) و تاثیر آن در کیفیت کشمشمسعود تقی زاده۲۰۱۶-۷
مدل سازی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش گویی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر جمعیت اشریشیا کلایمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۷
مدل سازی خشک کردن لایه نازک خرمالو به دو روش هوای داغ و مادون قرمزمسعود تقی زاده۲۰۱۶-۷
ارزیابی مقاومت به اکسایش و پیش بینی انبارمانی روغن پسته با استفاده از رنسیمتناصر صداقت۲۰۱۶-۸
بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پستهفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۸
بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گل میمونی اسکروفولاریا خراسانیکا بر برخی از پاتوژنهای مهم غذایی در شرایط آزمایشگاهیمسعود یاورمنش۲۰۱۶-۸
تأثیر غلظت های مختلف آرد سویا بر کیفیت نان بدون گلوتن حاصل از آرد برنجمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۸
جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی تولید شده در ایران بر پایه روش های بیوشیمیایی و مولکولیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۸
جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپازفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۸
مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذاییناصر صداقت۲۰۱۶-۸
مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شدهناصر صداقت۲۰۱۶-۸
بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocuaفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۶-۹
اثر ترکیبی آب اُزنه و اسیدلاکتیک بر بار آلودگی میکروبی لاشۀ مرغ در مرحلۀ سرد کردن در کشتارگاهمحمدحسین حدادخداپرست,محمدجواد وریدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۹
اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلرآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۹
اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۹
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی آلوئه ورا روی باکتری های شاخص بیماریزا (استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و لیستریا مونوسیتوژنز)مسعود یاورمنش۲۰۱۶-۹
بررسی اثر اتمسفر بسته‌ بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمشناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۹
بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاریفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۹
بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخمحمدحسین حدادخداپرست,ناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۹
تاثیر مالتودکسترین حاصل از نشاسته ذرت بر ویژگى هاى شیمیایى، حسى و ریزساختار پنیر سفید فراپالایشى کم چربسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۹
جنبه های قانونی و ایمنی بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذاناصر صداقت۲۰۱۶-۹
کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژنمحمدرضا عدالتیان دوم,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۶-۹
مدل سازی رفتار جریان و شاخص های رئولوژیکی، و بهینه سازی فرمولاسیون بستنی با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۹
استفاده از آنالیز بافت تصویر و بعد برخالی برای بررسی اثر صمغهای قدومه شهری و زانتان بر ساختار مغز نان قالبیآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۱۰
بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جوفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۱۰
بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDSM3286 Yarrowia lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۰
بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزهناصر صداقت۲۰۱۶-۱۰
بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رسسید علی مرتضوی,ناصر صداقت۲۰۱۶-۱۰
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویاسید علی مرتضوی,ناصر صداقت۲۰۱۶-۱۰
بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذاییمحمدرضا عدالتیان دوم,مسعود یاورمنش۲۰۱۶-۱۰
بهینه سازی پارامترهای فیزیکی در میزان تولید آنزیم لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر PTCC5010 در محیط حاوی شیره خرما و بررسی خصوصیات آنفریده طباطبائی یزدی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۰
جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آنفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۶-۱۰
ریزپوشانی روغن نعناع به روش خشک کردن پاششیمحمدحسین حدادخداپرست,محبت محبی۲۰۱۶-۱۱
ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پسته برشته شده طی زمان ماندگاریناصر صداقت۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر سدیم کازئینات و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتیمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانینفخری شهیدی,محبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۱
پایداری اکسیداتیو ماست غنی شده با منابع گوناگون امگاسه طی مدت نگهداریفخری شهیدی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۱
مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن عمیق ناگت مرغ پوشش داده شده با خمیرآبه حاوی صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویاآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۱۱
مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازهناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۱۱
اثر صمغ‌های قدومه شهری (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان قالبی تهیه شده از آرد گندمآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۱۲
اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و بار میکروبی دانه های انار آماده مصرفناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنیمصطفی مظاهری طهرانی,محمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر ریز پوشانی چند لایه ای به روش ژلاتیناسیون خارجی بر بقاء باکتری پروبیوتیک طی پاستوریزاسیون آب پرتقالسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع باکتری‌های اسید لاکتیک فرآورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکیفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوهمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و دوره نگهداری روی ویژگی های کیفی نان بربری نیم پخته با استفاده از پردازش تصویرمحبت محبی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغمهدی وریدی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین ارده ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی کرم اردهمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۱۲
بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNAفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۱۲
بررسی رفتار وابسته به زمان سس مایونز کم چرب تهیه شده با صمغ قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیرآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۱۲
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسید پاراهیدروکسی بنزوئیک و استر متیل آن در روغن ماهی کیلکا و امولسیون روغن در آب آنرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۶-۱۲
بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۲
بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخآرش کوچکی,محمد الهی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۱۲
تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالتمسعود تقی زاده,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۱۲
فعالیت آنتی اکسیدانی اسیدهای وانیلیک و سیرینجیک در روغن ماهی کیلکا و امولسیون روغن در آب آنرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۶-۱۲
ریزپوشانی روغن نعناع با استفاد از نشاسته اصلاح شدهمحمدحسین حدادخداپرست,محبت محبی۲۰۱۷-۱
ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آرد حاصل از دانه صیفی جات بومی ایران (خربزه، هندوانه، طالبی و کدو)مهدی وریدی۲۰۱۷-۱
بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر، دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیکناصر صداقت۲۰۱۷-۱
بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشورفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۷-۱
تأثیر غلظتهای مختلف گلیسرول بر ویژگی های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل - صمغ قدومه شیرازیمسعود یاورمنش,آرش کوچکی۲۰۱۷-۱
اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae)محبت محبی۲۰۱۷-۲
بررسی تاثیر افزودن ترکیبات هیدروکلوئیدی گوار و زانتان بر رفتار رئولوژیکی دوغ کم چربسید علی مرتضوی۲۰۱۷-۲
بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۲
بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی انواع ماستهای سنتی عشایر خراسان رضویمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۷-۲
اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۷-۳
ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چربفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۷-۳
ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۳
بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالیسید علی مرتضوی۲۰۱۷-۳
تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذابسیدمحمدعلی رضوی,ناصر صداقت۲۰۱۷-۳
تولید و بررسی برخی ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی عصاره برگ زیتونمحمدحسین حدادخداپرست,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۳
ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردیفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۳
اثر پیش تیمار پخت بر فرایند سرخ کردن بادمجان و بررسی سینتیک رفتار جذب روغن و تغییرات رطوبت در نمونه‌های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق و مرحله سرد کردنمحبت محبی۲۰۱۷-۴
ارزیابی تأثیر متغیر های فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus)محمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۴
ارزیابی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین سه ژنوتیپ مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris)آرش کوچکی,مهدی وریدی۲۰۱۷-۴
بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پستهسیدمحمدعلی رضوی,مسعود تقی زاده۲۰۱۷-۴
بررسی اثر شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کرم گردومصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۴
بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخمحمدباقر حبیبی نجفی,محبت محبی۲۰۱۷-۴
بهینه سازی شرایط استخراج پکتین با روش غرقابی از تفاله شاه توتفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۴
تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچالفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۷-۴
مطالعه اثر آبغوره بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی گوشت گاومحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۷-۴
اثر صمغ‌های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم‌چربسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۵
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذاییفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۵
ارزیابی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و مکانیکی گاودانه (Vicia ervilia) و بررسی خصوصیات عملکردی آرد حاصل از آنمسعود تقی زاده۲۰۱۷-۵
بررسی اثر انجماد سریع و کند بر ویژگی‌های عملکردی (ویژگی‌های رئولوژیکی، پایداری امولسیون و کف) صمغ دانه قدومه شهریآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۵
بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی فیبرهای غذایی گندم، چغندرقند و سیب زمینیمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۷-۵
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر انار تولید شده با روش خشک کردن کف پوشیفخری شهیدی,مهدی وریدی,محبت محبی۲۰۱۷-۵
شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضویمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۵
مدلسازی و بهینه یابی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (RSM)ناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۷-۵
مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خامخلیل بهزاد۲۰۱۷-۵
ارزیابی تاثیر استفاده از صمغ کتیرا در خمیرابه بر ویژگی های ناگت بوقلمون و مقایسه آن با صمغ کربوکسی متیل سلولزمحبت محبی۲۰۱۷-۶
اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندیناصر صداقت۲۰۱۷-۶
بررسی تأثیر انجماد، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون بر ویژگی های امولسیون روغن در آب تثبیت شده با صمغ دانه قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیرآرش کوچکی۲۰۱۷-۶
بررسی خصوصیات بافتی و حسی پخشینه مالت عسلیفخری شهیدی,مسعود تقی زاده,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۶
بررسی خصوصیات عملکردی پنیرهای پیتزای موزارلا و پروسس در طول دوره نگهداریمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۷-۶
بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفیدفخری شهیدی,آرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۶
بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,محبت محبی,محمدجواد وریدی۲۰۱۷-۶
تاثیر ترکیب بیوپلیمر- رزین سقز بر خواص فیزیکوشیمیایی ماست کم چربمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۶
تولید ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی آنها با استفاده از روش سطح پاسخ RSMناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۷-۶
ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های کد کننده انتروتوکسین (SEB,SEA و SEC) در استافیلوکوکوس اورئوس با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلاتمسعود یاورمنش۲۰۱۷-۷
بررسی تاثیر درصد چربی و ترکیب پری بیوتیک بر میزان پروتئولیز،ACE-inhibitoryو خاصیتآنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیکمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۷-۷
بررسی رفتار رئولوژیکی مخلوط صمغ کتیرا با صمغ های قدومه شیرازی، فارسی و خرنوبآرش کوچکی۲۰۱۷-۷
بهینه یابی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کره حاوی آلفالینولنیک اسید اکسترود شده با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلیسیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۷-۷
پیش‌بینی ضرایب انتقال حرارت سطحی و کینتیک های انتقال جرم نمونه های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیمحبت محبی۲۰۱۷-۷
تاثیرنوع بسته بندی و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار گلخانه ای رویال طی دوره نگهداریناصر صداقت,مسعود تقی زاده۲۰۱۷-۷
تأثیر غلظت‌های مختلف مالتو دکسترین و پروتئین تغلیظ شده آب پنیر بر ویژگی‌های نانو امولسیون اسانس آویشن در آبآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۷-۷
تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسیمحمدباقر حبیبی نجفی,آرش کوچکی۲۰۱۷-۷
ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)ناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۷-۸
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری‌های عامل فساد و مسمومیتمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۷-۸
بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۸
توصیف کنتیک قهوه ای شدن آنزیمی برش های تازه سیب گلاب با استفاده از روش های مختلف آنالیز تصاویر دیجیتالمحبت محبی۲۰۱۷-۸
جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وریفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۷-۸
اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتیمحمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۹
بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2محمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محبت محبی۲۰۱۷-۹
بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۷-۹
بهینه سازی فرمولاسیون نوشیدنی لبنی تخمیری(دوغ) حاوی پودر آب پنیر و استابیلایزر تجاری با استفاده از طرح سطح پاسخسید علی مرتضوی۲۰۱۷-۹
پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیمحمدحسین حدادخداپرست,ناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۷-۹
تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخمحبت محبی,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۹
طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگومحبت محبی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۹
مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۹
ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذاییفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۱۰
ارزیابی تاثیر زمان رسانیدن بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجدمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۱۰
بهینه سازی شرایط استخراج پکتین به کمک امواج اولتراسونیک از تفاله شاه توتفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۱۰
تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک فرآیند برشته کردن پسته با هوای داغناصر صداقت,سیدمحمدعلی رضوی,آرش کوچکی۲۰۱۷-۱۰
شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولیمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۱۰
اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella)محمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۷-۱۱
ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتینفخری شهیدی,محبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۷-۱۱
بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آنفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۷-۱۱
شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی اسانس زرد چوبه (Curcuma longa) بر برخی از باکتری های شاخص مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۷-۱۱
ارزیابی بازیافت ویروس های روده ای از ماهی های پرورشی با استفاده از Male-specific coliphage (MS2)مسعود یاورمنش۲۰۱۷-۱۲
اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتیمهدی وریدی۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های تولید کننده شیگا توکسین (stx1 و stx2) در اشرشیا کلی O157 H7 با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در شیر خاممسعود یاورمنش۲۰۱۷-۱۲
بررسی اثر شرایط فرایند اکستروژن وفرمولاسیون بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه کنجاله بادام (Amygdalus communis L) و بلغور ذرتسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۱۲
پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۷-۱۲
تاثیر درجه غیر اشباعیت سیستم لیپیدی و درجه حرارت بر فعالیت آنتی اکسیدانی ترسیوبوتیل هیدروکینونرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۷-۱۲
مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگانمسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی۲۰۱۷-۱۲
اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی شده با کمپلکس‌های ایزوله پروتئین آبپنیر-پکتین بر رشد و زنده مانی رده سلولی استئوبلاست MG63فخری شهیدی۲۰۱۸-۱
بررسی اثر متغیر های دمایی و رطوبتی فرایند اکستروژن بر برخی خواص عملکردی و پارامترهای رنگ کنسانتره پروتئینهای سویاآرش کوچکی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۱
بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۱
بهینه‏ سازی تولید کف شیر موز و بررسی سینتیک انتقال جرم نمونه بهینه در طی فرایند خشک کردن با هوای داغفریده طباطبائی یزدی,محبت محبی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۱
بهینه سازی فرآیند کف پوشی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک‏ کردن با هوای‏ داغ شیر موزفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۱
تأثیر شرایط فرایند و فرمولاسیون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی مکمل-فیبری بافت داده شده (تفالۀ گوجه‌فرنگی-سبوس برنج)محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۸-۱
بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتنآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۸-۲
بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهدمحمدجواد وریدی,علی شریف۲۰۱۸-۲
تولید و بررسی برخی ویژگیهای نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره برگ زیتونمحمدحسین حدادخداپرست,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۸-۲
اثر پوشش صمغ قدومه شهری بر انتقال جرم و کیفیت سیب آبگیری شده به روش اسمزآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۸-۳
اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازینمحمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۸-۳
استفاده از پلاسمای غیر حرارتی فشار اتمسفری به عنوان روش جایگزین در غیر فعال سازی میکروارگانیسم‎های موجود در آب زرشکفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۸-۳
بررسی پیشرفت واکنش مایلارد در دو روش حرارت دهی متداول و مایکروویو در سامانه سرم آلبومین گاوی- مالتودکسترینمهدی وریدی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۳
بررسی و مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین در چای صادراتی و وارداتیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۸-۳
بررسى غلظت و نوع ماده دیواره بر خصوصیات ریزکپسول د-لیمونن تهیه شده جهت تعیین شرایط بهینه تولید نبات طع مدارسید علی مرتضوی۲۰۱۸-۳
بهینه سازی متغیر های فرمولاسیون و شرایط فرآیند اکستروژ محصول اسنک حجیم حاوی آرد کنجاله بنهمحمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۸-۳
تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویالناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۸-۳
تأثیر تغییر نسبت پروتئین‌های سرم به کازئین و چربی بر دناتوراسیون حرارتی پروتئین‌های سرممصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۸-۳
ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانیمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۴
بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداریناصر صداقت۲۰۱۸-۴
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی، اثر ضد میکروبی و برهمکنش اسانس زردچوبه و ریحان علیه برخی از باکتری های بیماری زافریده طباطبائی یزدی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۴
بهینه سازی تولید پنیر فتای بدون آبگیری با استفاده از طرح آماری مخلوطمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۴
طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خلاء و اتمسفر اصلاح شدهمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۴
اثر روش های استخراج بر میزان ترکیبات فنولیک و خصوصیات ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه اناریجه (affinis Pimpinella)محمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۸-۵
تأثیر شرایط فرایند اکستروژن پخت بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی فراورده حجیم شده سورگومآرش کوچکی۲۰۱۸-۵
شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتیمحمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۸-۵
شناسایی تقلبات شیر شتر با استفاده از مدل سازی تغییرات رنگی توسط پردازش تصویر و روش متقاطع مخلوط فرایندمحبت محبی۲۰۱۸-۶
بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) با استفاده از روش سطح پاسخناصر صداقت۲۰۱۸-۶
بررسی میزان افزایش ترکیبات فنولی برگه شلغم در محلول اسمزی حاوی عصاره چای ترش و بررسی کنتیک خشک‌کردن آن با هوای داغفخری شهیدی۲۰۱۸-۶
بررسی میزان برشته‌ کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی، جریان‌پذیری، آنتی‌‌اکسیدانی و حسی آرد سویای برشته‌ شدهمصطفی مظاهری طهرانی,محبت محبی۲۰۱۸-۶
بهینه‌سازی فرمولاسیون بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد و مقایسه ویژگی‌های آن با بستنی معمولیمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۸-۶
تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربیسیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۶
صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشیمهدی وریدی,محمدجواد وریدی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۶
بررسی خصوصیات تکنولوژیکی و حسی اسنک بلغور ذرت غنی شده با آرد سویا و سویای فرموله شده با خواص عمل کنندگی تخم مرغمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۷
تاثیر ساکارز و گلوکز بر خواص عملکردی نشاسته ذرتفخری شهیدی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۷
تاثیر کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر ویژگیهای فیزیکی نشاسته ذرتفخری شهیدی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۷
تولید و بهینه سازی مکمل فیبری فراسودمند بر پایۀ فراورده های جانبی توسط فناوری اکستروژنمحمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۸-۸
بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگیسیدمحمدعلی رضوی,غلامحسین رادمرد قدیری۲۰۱۸-۹
تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه ماش جوانه‌زده و بلغور ذرتمحبت محبی۲۰۱۸-۹
تهیه نانو لیپوزوم های حاوی اسانس روغنی پرتقال با استفاده از روش حرارتیمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,مهدی وریدی۲۰۱۸-۹
اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوممحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۱۰
ارزیابی فعالیت ضدکپکی رنگ طبیعی آناتو در شرایط آزمایشگاهیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۸-۱۰
بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف‌پوشیفخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۸-۱۰
بهینه سازی تولید پودر پوره سیب زمینی به روش خشک کردن کف پوشیمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۱۰
تهیه ی فیلم های امولسیونی بر پایه ی پروتئین پسته وحشی(بنه) به همراه اولئیک اسید و بررسی ویژگی های فیزیکی آنناصر صداقت,مسعود تقی زاده۲۰۱۸-۱۰
خشک کردن کف پوشی پوره قارچ دکمه ای ) (Agaricusbisporusو مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردنمحبت محبی,هاشم پورآذرنگ,مهدی وریدی۲۰۱۸-۱۰
بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماریزا جدا شده از پنیر لیقوانمسعود یاورمنش,محمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۸-۱۱
بهینه‌سازی تولید پودر پوره سیب‌زمینی به روش خشک کردن کف‌پوشیمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۱۱
اثر بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر ماندگاری کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو و تخمین ماندگاری محصول نهایی با استفاده از روش ASLTناصر صداقت۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی اثر متغیرهای ترکیب خوراک و دمای اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویجآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال در دوغمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏ های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۸-۱۲
بررسی اثرپوشش خوراکی -ژل آلورا- و نوع بسته بندی بر کیفیت کیوی رقم هایواردناصر صداقت۲۰۱۸-۱۲
بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذاییمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۸-۱۲
بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۸-۱۲
تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تابسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۸-۱۲
تأثیر فرایند اکستروژن و شرایط انجماد بر کیفیت خمیر منجمد و کوکی تهیه شده از آرد سورگوممحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۱۲
تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی (آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP)ناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۱۸-۱۲
جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillusمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۸-۱۲
کاربرد تحلیل تصویر رقمی و تشخیص الگو در طبقه‌بندی روغن‌های خوراکی به کمک تغییرات رنگ در طی اکسایش اولیه و ثانویهرضا فرهوش,محبت محبی۲۰۱۸-۱۲
اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کف‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژنمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۱
ارزیابی اثر پوشش زیست تخریب پذیر کنسانتره پروتئین آب پنیرو بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌ شده بر ویژگی های کیفی نارنگی (رقم دنسی) طی زمان تگهداریفخری شهیدی,ناصر صداقت۲۰۱۹-۱
ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته مقاوم ذرت حاصل از روش اتوکلاومصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۹-۱
بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسیدهای جنتیسیک و آلفا-رزورسیلیک در محیطهای روغنی و امولسیونهای روغن در آب آنهارضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۹-۱
بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اناریجه در افزایش عمر ماندگاری ماهی کیلکای چرخ شده تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنزمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۹-۱
تاثیر افزودن آب انار بر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای بدون آبگیریمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۱
مقایسه ویژگی های فیلم های کامپوزیت زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته حاوی کندر، زئین و پلی وینیل الکل با هدف کاربرد در بسته بندی محصولات غذاییمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۹-۱
بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک -Taraxacum pseudocalocephalum- بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط برون تنیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۲
تعیین بهترین زمان برداشت ارقام ماری و شنگه بر اساس برخی پارامتر های تعیین کننده کیفیت زیتونمهدی وریدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۹-۲
شناسایی و تشخیص ژن های مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearum جدا شده از دانه های ذرتسید علی مرتضوی۲۰۱۹-۲
بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه -.L hortensis Satureja -بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فسادفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۳
بررسی تاثیر سویه های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداریمسعود یاورمنش,محمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۹-۳
بررسی تأثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری زرشک بی دانه Berberis vulgarisناصر صداقت,مهدی وریدی,محبت محبی۲۰۱۹-۳
تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجاتناصر صداقت۲۰۱۹-۳
تعیین‏ کننده‏ های نظام‏ های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضویمهدی وریدی۲۰۱۹-۳
تهیه پاستیل توت سفید (ژل مک) و بررسی اثر مقادیر مختلف پکتین و آگار بر فعالیت آب، ویژگی های حسی، بافتی و پارامترهای رنگی آنفخری شهیدی۲۰۱۹-۳
بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۹-۴
بررسی اثر صمغ‌های زانتان، گوار و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی دونات فاقد گلوتنمصطفی مظاهری طهرانی,آرش کوچکی۲۰۱۹-۴
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۴
بررسی تأثیر جایگزینی آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگرمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۴
بهینه‌یابی اثر سطوح مختلف استارتر، مخمر و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۹-۴
تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابیسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۴
اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آنفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۹-۵
ارزیابی اثر اسید لاکتیک بر ویژگیهای بافتی و الگوی پروتئولیز عضله دو سر ران شتر یک کوهانهمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۵
ارزیابی میزان کارایی لوتئولین بر پایداری روغن های زیتون و کانولا در درجه حرارتهای مختلف بر اساس مکانیسم مهارکنندگیرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۹-۵
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۵
بررسی اثر جایگزینی ژل آلوئهورا با چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس حاوی 40درصد گوشت قرمزمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۵
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه امولسیون نشاسته و اسید اولئیک و پوشش‌دهی میوه گوجه‌سبزمسعود تقی زاده۲۰۱۹-۵
فعالیت ضد قارچی و اثرات همافزایی ترکیب اسانسهای گیاهی آویشن، دارچین، رزماری و مرزنجوش برعلیه قارچهای مولد فساد در میوه سیبمحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۱۹-۵
مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشکمهدی وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۹-۵
اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمزمسعود تقی زاده۲۰۱۹-۶
ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های بیماری زا در شرایط برون تنی و شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل آنفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۹-۶
ارزیابی پایداری اکسایشی روغنهای زیتون سرخ کردنی طی فرایندهای حرارتی و سرخ-کردنیرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۹-۶
بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگیناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۱۹-۶
بهینه‌سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به‌روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۹-۶
تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهیمصطفی مظاهری طهرانی,سید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۹-۶
تأثیر نمک‌های کلرید سدیم و پتاسیم و pH بر ویژگی‌های صمغ دانه شنبلیلهرضا فرهوش,محبت محبی۲۰۱۹-۶
حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفیمحبت محبی۲۰۱۹-۶
شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکیمحمدرضا عدالتیان دوم,فخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۹-۶
ارزیابی اثر صمغ زانتان بر ویژگی‌های کیفی نان شیرینی محلی کیچی و استفاده از تحلیل تصاویر رقمی در بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آنمحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۹-۷
ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌ شدۀ دهانمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۷
الکتروریزپوشانی لیکوپن در ساختار میکروالیاف پروتئینی: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زیست‌دسترسیمحبت محبی۲۰۱۹-۷
بهینه سازی محیط کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) و تأثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی اکسیدانرضا فرهوش۲۰۱۹-۷
مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی‌کم‌چگال پرداخت شده با تابش خورشید توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک در واکنشگاهمحمدباقر حبیبی نجفی,محبت محبی۲۰۱۹-۷
بررسی فعالیت ض دویروسی پپتید کاتلیسیدین انسانی LL-37 بر روتاویروس در محیط برون نتنیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۹-۸
بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنهاسید علی مرتضوی,فخری شهیدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۹-۸
استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری‌های بیماری‌زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین و جنتامایسینفریده طباطبائی یزدی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۹-۹
بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلولهای اپیتلیال رودهسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۹
اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی به منظور بهبود خواص ضد میکروبی و آنتی‏اکسیدانی آنفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۱۰
تاثیر پوشش کیتوزان- لیمونن و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر خصوصیات کیفی خیار (رقم رویال) و مدلسازی ماندگاری آنناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۹-۱۰
مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیلفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۱۱
Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrotفخری شهیدی,محمدجواد وریدی,فریده طباطبائی یزدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۰-۱
بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفرانفخری شهیدی,محمدجواد وریدی,آرش کوچکی۲۰۲۰-۱
عصاره آبی استخراج شده عناب خشک ‌شده به روش پاششی: ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آنفخری شهیدی۲۰۲۰-۱
مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شدهمحمدحسین حدادخداپرست,ناصر صداقت۲۰۲۰-۱
بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلرآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۰-۲
بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ایزوله شده از کره مسکه جنوب خراسانمسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۰-۳
تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط باکتری Lactococcus lactis NZ1330 در محیط کشت حاوی لجن لبنی و مونوسدیم گلوتاماتفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,شهناز افشاریان۲۰۲۰-۳
اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شدهرضا فرهوش,آرش کوچکی۲۰۲۰-۵
بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد برکاهش بار میکروبی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی زردچوبهسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۲۰-۵
بررسی ویژگی ضدمیکروبی فیلم خوراکی دولایه ژلاتین- صمغ کُندر دارای بر زمان (Hyssopus officinalis) اسیدآسکوربیک و اسانس زوفا ماندگاری فیله شترمرغ در دمای یخچالفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۲۰-۵
ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربیفریده طباطبائی یزدی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۰-۶
بررسی ویژگی‌های ساختاری و رهایش د-لیمونن نانوپوشانی‌شده با صمغ دانۀ قدومه‌شیرازی به روش الکترواسپریمحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۲۰-۶
مکانیسم فعالیت آنتی اکسیدانی اسید جنتیسیک در پایداری اکسیداتیو روغن های زیتون و سویارضا فرهوش,علی شریف۲۰۲۰-۶
بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی دانۀ انجره (Urtica pilulifera) و بهینه‌یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۰-۷
تاثیر زمان خواب گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی خمیرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۲۰-۸
ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفندی پوشش‌دهی شده با موسیلاژ فرنجمشک در ترکیب با اسانس زنیان جهت افزایش عمرانبارمانی در دمای یخچالفخری شهیدی۲۰۲۰-۹
بهینه‌سازی پوشش خوراکی بر پایه نشاسته سیب‌زمینی اصلاح شده و روغن سبوس برنج و بررسی تأثیر آن بر ماندگاری انگور رقم عسگریمسعود تقی زاده,مسعود یاورمنش۲۰۲۰-۹
مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغناصر صداقت۲۰۲۰-۹
معرفی باکتری های اسید لاکتیک کاهش دهنده کلسترول جدا شده از کره سنتی ایرانمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۲۰-۹
تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دارمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۲۰-۱۰
مطالعه پروفایل اسیدهای چرب و برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی قیماق گیلانوند و دلیران و مقایسه آن‏ها با خامه سنگینمصطفی مظاهری طهرانی,محمدرضا عدالتیان دوم,سیدمحمدعلی رضوی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۲۰-۱۰
بررسی اثر دماهای خشک کردن و غلظت گلیسرول بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلرآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۲۰-۱۱
بررسی اثر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط اکستروژن آرد کامپوزیت گندم سن زده- کینوا در فرمولاسیون میان وعده غذاییمحمدجواد وریدی۲۰۲۰-۱۱
بهبود تولید گابا و زنده مانی لاکتوباسیلوس برویس G42 در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش با استفاده از ریزپوشانی با ایزوله پروتئین سویا و آلژینات سدیمفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۲۰-۱۱
تولید شکلات حبابدار و استفاده از مقطع‌نگاری اشعه X و پردازش تصویر در بررسی ویژگی‌های حباب‌هامحبت محبی۲۰۲۰-۱۱
طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویرمسعود تقی زاده۲۰۲۰-۱۱
مقایسه و بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس زوفا (Boswellia carteri) و اسانس کندر (Hyssopus officinalis) علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۲۰-۱۱
بهینه‌سازی فرمولاسیون دسر هوادار حاوی کنسانتره پروتئین آب‌پنیر و صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی خواص رئولوژیکی آنمحبت محبی۲۰۲۰-۱۲
سینتیک خشک‌کردن کف خامه شیر شتر به روش کف پوشی و بررسی تاثیر آن بر ساختار و رنگ محصولسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۱
ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه در شرایط برون تنیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۳
ارزیابی تاثیر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و عملکردی آرد گندمفخری شهیدی,آرش کوچکی۲۰۲۱-۳
بررسی رفتار رئولوژیکی وابسته به زمان (تیکسوتروپ) صمغ دانه مرو در حضور برخی نمک‌ها و قندهاسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۳
بهینه سازی فرآیند تولید سس هوادهی شده کم چرب به روش سطح پاسخ و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی آنمحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۲۱-۳
تعیین مقدار کافئین در انواع قهوه و بررسی تاثیر روش کچرز بر میزان استخراج آن در مقایسه با روش متداولمرضیه معین فرد,علی شریف۲۰۲۱-۳
مدلسازی ویژگی‌های فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته و رنگ) شیر شتر به‌عنوان تابعی از درصد چربی و دماسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۳
مروری بر بسته بندی آنتی میکروبیال مواد غذایی و کاربرد آن در محصولات لبنیناصر صداقت۲۰۲۱-۳
بررسی رهایش کافئین از کلوئیدوزوم هیدروژل در شرایط شبیه سازی شده دهان و آنالیز دستگاهی میکروکپسولمحبت محبی۲۰۲۱-۴
بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازنسیدمحمدعلی رضوی,محمدحسین حدادخداپرست,خلیل بهزاد۲۰۲۱-۴
تولید بستنی مبتنی بر تخم مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوریسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۲۱-۴
مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد سه واریته ی کینوا (Quinoa) و بررسی اثر pH بر ویژگیهای عملکردی آنمسعود تقی زاده۲۰۲۱-۴
ارزیابی خواص پروبیوتیکی 19 سویه لاکتوباسیلوس گاسری، پلانتاروم، اسیدوفیلوس و فرمنتوم جدا شده از منابع انسانی و غذایی در شرایط آزمایشگاهیمحمدرضا عدالتیان دوم,مسعود یاورمنش۲۰۲۱-۵
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان بر تعدادی از سویه های میکروبی استاندارد شاخص عفونت و مسمومیت غذایی: مطالعه در شرایط برونتنیفخری شهیدی۲۰۲۱-۵
ارزیابی ویژگی های میکروبی، آنتی اکسیدانی، درجه پروتئولیز و قدرت مهار آنزیم بازدارنده آنژیوتنسین در ماست تولید شده با آغازگرهای همراه جدا شده از ماست های سنتی ایرانیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۲۱-۵
بررسی آثار تغییرات دمایی بر پارامترهای سینتیکی-اکسایشی تری‌آسیل‌گلیسرول‌های زیتون، کانولا و کنجد در حضور آنتی‌اکسیدان سزامولرضا فرهوش,علی شریف۲۰۲۱-۵
بهینه یابی شرایط استخراج صمغ ریشه سریش به روش سطح پاسخ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه بهینهسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۶
بهینه‌سازی تولید کف در خشک‌کردن کف‌پوشی آب کرفس و ارزیابی خواص پودر تولیدیمحبت محبی,مسعود تقی زاده۲۰۲۱-۶
تاثیر برخی جایگزینهای چربی بر ویژگی های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربیسیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۲۱-۶
ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانکفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۷
استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی در فرمولاسیون خمیرآبه هت تهیه ناگت مرغ کم چربمحبت محبی,محمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۲۱-۷
Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methodsفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محمدجواد وریدی۲۰۲۱-۸
Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditionsناصر صداقت۲۰۲۱-۸
بررسی کینتیک جوانه زنی و رشد شعاعی کپک آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از کیک روغنی تحت شرایط مختلف فعالیت آبی و دمافریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۲۱-۸
اثر پلاسمای غیرحرارتی بر بهبود ویژگی‌های عملکردی نشاسته سورگومفخری شهیدی,محمدجواد وریدی,آرش کوچکی۲۰۲۱-۹
ارزیابی ویژگی های تکنولوژیکی و عملکردی غله صبحانه بر پایه کنجاله کتان و آرد برنجآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۲۱-۹
The effect of whole tomato thermal pretreatment on the physicochemical properties of tomato paste produced with different degree of brixمصطفی مظاهری طهرانی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۲۱-۹
بررسی اهمیت پارامترهای الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه در بهینه یابی درصد دفع اجزاء محلول اولترافیلتراسیون شیر شتر با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئیسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۹
بهینه یابی برهمکنش پروتئین آب پنیر-صمغ دانه شاهی به روش سطح پاسخ و بررسی خواص کف زایی نمونه بهینهمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۹
توسعه مدل سینتیکی عمر ماندگاری برای کاهوی برش خورده تازه رقم رومین، بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده منفذدارناصر صداقت,محمدجواد وریدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۹
توسعه یک روش آنالیز جهت تعیین محتوای آکریل‌آمید در واریته‌های هسته خرمای برشته‌مرضیه معین فرد,رضا فرهوش۲۰۲۱-۹
مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند دیافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر pH و غلظت نمکسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۹
مدلسازی و بهینه یابی شرایط استخراج خشک صمغ دانه ی مروسیدمحمدعلی رضوی,مسعود تقی زاده۲۰۲۱-۹
مقایسه جدایه های آغازگر بومی حاصل از ماست های سنتی خراسان با آغازگر تجاری: مطالعه ویژگی‌های تکنولوژیکی در تولید ماستمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۱-۹
اثر استفاده از سپراتور و باکتوفوگاسیون دوگانه و شرایط عملیاتی آن ها بر بار میکروبی و حجم لجن لبنیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۲۱-۱۰
Physiochemical and sensory characteristics of synbiotic beverage yogurt developed from Buffalo´s colostrum & milkسید علی مرتضوی۲۰۲۱-۱۰
تأثیر پکتین با گروههای متوکسیل پایین بر ویژگی های ساختاری گویچه های چربی خامه سنگین: مطالعه فاز پراکنده مبتنی بر اندازه و مورفولوژی ذراتمصطفی مظاهری طهرانی,محمدرضا عدالتیان دوم,سیدمحمدعلی رضوی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۲۱-۱۰
مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاءسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۱۰
اثر فرایند تخمیر و اموا مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سبوس گندممصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۲۱-۱۱
استفاده از مغز بادام زمینی در تولید اسنک حیم بر پایه بلغور ذرت و بررسی ویژگی های آنمحبت محبی۲۰۲۱-۱۲
Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG)سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۱۲
Fabrication and Characterization of Molecularly Imprinted Microspheres as Highly Effective Sorbent for Fast and Selective Solid Phase Extraction of Nicotinamide in Beef and Wheat Flour Samplesرضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ,علی شریف۲۰۲۱-۱۲
Surface and interfacial activity of whey protein isolate-gellan gum conjugate as a function of polymerization degreeمهدی وریدی۲۰۲۱-۱۲
The effect of psyllium husk and edible colorants (betalain & curcumin) on the stability, physical and sensory properties of Iranian traditional drink (doogh)مسعود تقی زاده,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۲۲-۱
بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی، آنتی‌اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن حاوی اسانس بذر گشنیزسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۲-۱
بهینه سازی تولید فیلم زیست تخریب‌پذیر حاوی عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر پایه ژلاتین به روش سطح پاسخفخری شهیدی۲۰۲۲-۱
بررسی ویژگی‌های فیزیکی و حسی کیک فنجانی تولید شده با شیرین‌کننده گز علفی (گزو)محبت محبی۲۰۲۲-۲
بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زافخری شهیدی۲۰۲۲-۲
بهینه یابی متغیرهای مخلوط- فرآیند درتولید خامه قنادی شیر شتر با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه چند هدفهسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۲
استفاده از تکنیک های نوین بسته بندی برای افزایش زمان ماندگاری خرمای صادراتیناصر صداقت۲۰۲۲-۳
استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی انواع کیکناصر صداقت۲۰۲۲-۳
ایمنی غذایی با تمرکز بر پدیده مهاجرت از بسته بندی های پلاستیکیناصر صداقت۲۰۲۲-۳
بررسی تاثیر افزودن هسته خرمای برشته شده بر خصوصیات فیزیکی‌ شیمیایی و حسی قهوه حاصل از دانه عربیکا Coffea Arabica)مرضیه معین فرد,رضا فرهوش۲۰۲۲-۳
دره‌بندی دانه‌های کاکائو آلوده به آفلاتوکسین با استفاده از طیف‌سنی مادون قرمز نزدیکمرضیه معین فرد۲۰۲۲-۳
امکان‌سنی تشخیص و طبقه‌بندی فیزیکی خرمای مضافتی بااستفاده از روش پردازش تصاویر دییتال و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان توسط تلفن همراهمحبت محبی,مسعود تقی زاده۲۰۲۲-۴
مطالعه رفتار سینتیک رهایش سینمالدهید ریزپوشانی شده با نشاسته ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شده دهان و حین نگهداری و بهینه یابی ویژگی‌های ریز کپسول‌ها با روش پایش پارامتریمحبت محبی,سیدمحمدعلی رضوی,مهدی وریدی۲۰۲۲-۴
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختارفرآورده بافت داده شده کینوآآرش کوچکی۲۰۲۲-۵
استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندمسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۵
The impact of browning intensity on interfacial properties of gellan gum-soy protein conjugate obtained through the Maillard reactionمهدی وریدی۲۰۲۲-۵
بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماریسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۵
بررسی ویژگی‌های فیلم آلژینات حاوی باکتری پروبیوتیکLactobacillus plantarum جهت پوشش‌دهی کالباس ورقه‌ایسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۵
شناسایی گونه های سالمونلا در فرآورده های خام مرغ با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش Real Time PCRمحمدرضا عدالتیان دوم,سید علی مرتضوی۲۰۲۲-۵
اثر افزودن کربوکسی متیل سلولز، صمغ دانه مرو و میزان چربی بر خصوصیات خامه کم چرب شیر شترسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۶
انواع تکنیک های اصلاح کردن پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاستهناصر صداقت۲۰۲۲-۶
مروری بر بسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر مرکبناصر صداقت۲۰۲۲-۶
Investigation the effect of addition tomato peel and calcium chloride, particle size reduction and pulp distribution on physicochemical and microstructure properties of tomato pasteمصطفی مظاهری طهرانی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۲۲-۷
تاثیر پارامترهای مختلف برروی قطر و ساختار الیاف نانوالکتروریسی شده استات سلولز/پلی اتیلن اکسایدمسعود تقی زاده۲۰۲۲-۷
The effect of extrusion technology on the physicochemical properties of product based on oatmeal-broken rice composite flour to fabricate instant harireآرش کوچکی۲۰۲۲-۸
خواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر -نشاسته اصلاح شده: تاثیر pH و نسبت بیوپلیمرهاسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۸
مروری بربسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر سنتزیناصر صداقت۲۰۲۲-۸
Effect of Edible Chicken Feet Gelatin Green Walnut Husk Extracted Coating on Chemical, Physical, Sensory Properties and Storage Time of Refrigerated Temperature Rainbow Trout Fillets (5.0±1.0 °C)ناصر صداقت۲۰۲۲-۱۰
Evaluation the convective drying of apple slices: Investigation of temperature changes by infrared thermographyمحبت محبی۲۰۲۲-۱۰
بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود ویژگی های کیفی و افزایش زمان ماندگاری فلفل دلمه ایناصر صداقت۲۰۲۲-۱۱
تاثیر واریته و روش تهیه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نوشیدنی هسته خرمامرضیه معین فرد۲۰۲۲-۱۱
Effect of octenyl succinic anhydride starch on foaming properties of whey protein concentrateسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۱۲
Investigation on Replacing Sucrose by Enzymatic Sorghum Malt Flour in Gluten-Free Rice Cakeسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,محبت محبی۲۰۲۲-۱۲
Physicochemical, Structural, and Sensory Characteristic of High Moisture Meat Analog Based on Pea Protein Isolate in Conjunction with Flaxseed Protein Concentrateمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۲۲-۱۲
پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر پلی ساکارید: نشاسته ، سلولز و مشتقات آنناصر صداقت۲۰۲۲-۱۲
غربالگری جدایه های باکتری های اسید لاکتیک از فرآورده های لبنی سنتی خراسان به منظور ارزیابی تولید فولات خارج سلولیمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۲-۱۲
گلوتامات در محیط کشت تخمیر حاوی ضایعات غذایی با استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک - L تولید بومی و مقایسه آن با سویه صنعتیفریده طباطبائی یزدی۲۰۲۳-۲
ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های تجاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس در شرایط برون تنیمسعود یاورمنش۲۰۲۳-۳
دستاوردهای نوین پلاستیک های زیست تخریب پذیر پروتئینیناصر صداقت۲۰۲۳-۳
ریز پوشانی چند الیه لیمونن بر پایه جذب الکترواستاتیک و ارزیابی رهایش آن تحت شرایط شبیه سازی شده دهانمحبت محبی۲۰۲۳-۴
ارزیابی شاخص های بیماری زایی و خواص تکنولوژیکی جدایه های انتروکوکوس فاسیوم حاصل از پنیر های سنتی ایرانمسعود یاورمنش,فریده طباطبائی یزدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۳-۵
بررسی رفتار و مدلسازی رهایش کورکومین لیپوزومی بهینه یابی شده تحت شرایط آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده دستگاه گوارشآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۲۳-۵
مطالعه خصوصیات عملکردی و رفتار بیاتی نشاسته طبیعی گندم در حضور صمغ دانه شاهی و ساکارزسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۳-۵
مطالعه ترکیبات شیمیایی، میزان فنل، فلاوونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره پوست سبز گردو (Juglans regia L.)ناصر صداقت۲۰۲۳-۵
استفاده از فناوری رزونانس پلاسمون سطحی برای ارزیابی اولیه فعالیت آنتی‌توکسین اگزوپلی‌ساکارید دکستران علیه انتروتوکسین حساس به حرارت اشرشیا کلیفریده طباطبائی یزدی۲۰۲۳-۶
بررسی اثر لاکتوفرین آزاد و نانولیپوزومی بر بیوفیلم پلی میکروبی مشتق شده از بزاق در مدل Active Attachment biofilmفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۲۳-۶
تأثیر فرآیند تولید پنیر سفید ایرانی در تفکیک و زنده مانی ویروس های روده ای در دلمه و آب پنیر با استفاده از باکتریوفاژ MS2مسعود یاورمنش,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۲۳-۶
کاربرد و مکانیسم اثر جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذاییناصر صداقت۲۰۲۳-۶
مطالعۀرفتار سینتیک رهایش سینامالدهید ریزپوشانیشده با نشاستۀذرت با آمیلوز باال در شرایطشبیهسازیشدۀدهان و حین نگهداری و بهینهیابیویژگیهای ریزکپسولها با روش پایش پارامتریمحبت محبی,سیدمحمدعلی رضوی,مهدی وریدی۲۰۲۳-۶
تأثیر تیمار فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ساختاری نشاسته‌های استخراج شده از حبوبات مختلفسید علی مرتضوی۲۰۲۳-۷
مدل‌سازی تولید زیست‌توده میکروبی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 جدا شده از ترخینه در بستر لجن لبنی به‌وسیله روش سطح پاسخ (RSM)فریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۲۳-۷
مقایسه و بررسی میزان تانن پوست سیب زمینی با چهار حلال مختلفمرضیه معین فرد۲۰۲۳-۷
اثر لاکتی پلانتی باسیلوس پلانتاروم پنیر موتال بر چسبندگی کرونوباکتر ساکازاکی به سلول‌های روده‌ایمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۲۳-۹
The effect of using ultrasound pretreatment and pectinase enzyme on the extraction efficiency and antioxidant properties of the polyphenolic extract of sour grape (Vitis viniferia (wasteفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی,رضا فرهوش۲۰۲۳-۱۰
بررسی اثر پوشش خوراکی مبتنی بر نانوامولسیون اسانس گریپ فروت و موسیلاژ دانه بالنگوی شهری بر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی گوشت گوسفند طی دوره نگهداریسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۲۳-۱۰
بررسی تأثیر امولسیفایر سدیم استئاروئیل-2-لاکتیلات، آنزیم زایلاناز و قند الکلی سوربیتول بر کیفیت نان حجیم سبوس‌دارمصطفی مظاهری طهرانی,محبت محبی۲۰۲۳-۱۰
استفاده از پوشش های خوراکی متیل سلولز و موم کارنوبا و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت سیب قرمز لبنانیناصر صداقت۲۰۲۳-۱۱
استفاده از فاژ در فیلمهای ژلاتین-پلولان علیه باکتری بیماریزای سالمونلاناصر صداقت۲۰۲۳-۱۱
ارزیابی پوشش خوراکی بر پایه ژلاتین پای مرغ/ عصاره پوست سبز گردو بر ویژگیهای فیزیکی، خوصیات رنگی و بافتی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمانی طی شرایط نگهداری در یخچالناصر صداقت۲۰۲۳-۱۲
استفاده از طرح مخلوط در بهینه سازی فرمولاسیون فیلم کامپوزیت سه جزئی زیست تخریب پذیر حاوی نشاسته،زئین و پلی وینیل الکل برپایه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۲۴-۱
سیر تحول بسته بندی به روش اتمسفر اصالح شدهناصر صداقت۲۰۲۴-۱
مروری بر کاربرد تلفیقی بستهبندی اتمسفر اصالح شده با سایر فناوریها برای بسته بندی گوشت سفید و قرمزناصر صداقت۲۰۲۴-۳