عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهدفخری شهیدی۱۹۸۹-۴
ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیبفخری شهیدی۱۹۸۹-۸
رساندن و تسریع آن در پنیرسازیفخری شهیدی۱۹۹۴-۹
بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشتفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۱۹۹۵-۴
بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرينسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۱۹۹۹-۷
بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسانفخری شهیدی۱۹۹۹-۸
بررسي خصوصيت فيزيكوشيميايي برخي از ارقام برنج و كاربرد آنحمیدبهادر قدوسی,سید علی مرتضوی۲۰۰۰-۳
بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرینسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۰-۱۰
تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسانسید علی مرتضوی۲۰۰۱-۱
بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتيمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۱-۳
تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین)محمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۱-۳
تاثير ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و پروتئين آب پنيرسید علی مرتضوی۲۰۰۱-۳
بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نانفخری شهیدی۲۰۰۱-۳
تلخی زدایی آب لیمو شیرین با استفاده از رزین پلی استایرن دی وینیل بنزنفخری شهیدی۲۰۰۱-۵
اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذاييفریده طباطبائی یزدی۲۰۰۱-۱۰
اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايمفریده طباطبائی یزدی۲۰۰۱-۱۰
بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلفمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۲-۳
بررسي مقايسه اي محيطهاي كشت مختلف براي شمارش كشت هاي آغازگر در ماستحمیدبهادر قدوسی۲۰۰۲-۳
بهينه سازي خواص فيزيكو شيميايي و حسي در بستني كم كالريحمیدبهادر قدوسی,سید علی مرتضوی۲۰۰۲-۳
اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانترهفخری شهیدی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۲-۳
اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویکمصطفی مظاهری طهرانی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۲-۴
اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگیمصطفی مظاهری طهرانی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۲-۷
ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویوفخری شهیدی۲۰۰۲-۱۰
مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia)رضا فرهوش,محمدحسین حدادخداپرست,هاشم پورآذرنگ۲۰۰۳-۶
اثر عصاره ريشه گياه نوروزك بر روي ميزان ليپيد پراكسيداسيون در جريان ايسكمي فراگير مغزي در رتمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۳-۷
بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگیمصطفی مظاهری طهرانی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۳-۱۱
بررسي تأثير روشهاي خشك كردن و نور بر ويژگي‌هاي شيميايي زعفران در طول دوره نگهداريحمیدبهادر قدوسی۲۰۰۴-۳
بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله هاي هگزاني و دوفازي كانولامحمدحسین حدادخداپرست,فخری شهیدی۲۰۰۴-۳
بهينه سازي شرايط توليد ماندگاري و كيفيت نوشيدني ميوه اي آبت پنيرمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۴-۳
بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمتناصر صداقت,سید علی مرتضوی۲۰۰۴-۳
ارزیابی تغییرهای فیزیکو شیمیایی و میکروبی رب گوجه فرنگی فله در طی نگهداری در سردخانهفخری شهیدی۲۰۰۴-۱۱
تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنیمحمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۵-۲
شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNAسید علی مرتضوی,حمیدبهادر قدوسی,فخری شهیدی۲۰۰۵-۲
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيمحمیدبهادر قدوسی۲۰۰۵-۳
تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کمسیدمحمدعلی رضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۵-۳
مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۵-۳
بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌محمدرضا عدالتیان دوم,محمدرضا عدالتیان دوم,سید علی مرتضوی,سید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۵-۴
بررسي اثر دماهاي مختلف سالم سازي شير بر بهره وري، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي پنير سفيد ايراسید علی مرتضوی۲۰۰۵-۵
مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۵-۷
شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه و تعیین میزان فراوانی آنهافخری شهیدی۲۰۰۵-۷
امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزامسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی۲۰۰۵-۸
بررسی تأثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدیسید علی مرتضوی۲۰۰۵-۸
بهینه سازی تولید ایزوله پروتئینی رسوبی از کنجاله های هگزانی و دو فازی کونالامحمدحسین حدادخداپرست,فخری شهیدی۲۰۰۵-۸
جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانیحمیدبهادر قدوسی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۰۵-۸
بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهداعظم سیگارودی۲۰۰۵-۹
بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو)سید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۵-۹
بررسی پایداری اکسایشی یک نمونه تجارتی از روغنهای سرخ کردنی بر اساس آزمونهای رنسیمت، پراکسید و کربنیلرضا فرهوش۲۰۰۶-۰
اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiaeسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۰۶-۱
تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 1 - تعیین مقدار بهینه بنتونیت وphمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۶-۱
بررسی پایداری روغنهای سرخ کردنی تولیدشده درایران در ین فرایند سرخ کردنرضا فرهوش,علی شریف۲۰۰۶-۳
بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرماسید علی مرتضوی۲۰۰۶-۳
بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداریسید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبیفخری شهیدی,حمیدبهادر قدوسی۲۰۰۶-۳
اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریتهمحمدرضا عدالتیان دوم,سید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیرسیدمحمدعلی رضوی,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۳
بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایرانسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقندسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شترحمیدبهادر قدوسی,محمدجواد وریدی۲۰۰۶-۳
بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرمامحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۶-۳
تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقندخلیل بهزاد,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۳
تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداریسید علی مرتضوی,ناصر صداقت۲۰۰۶-۳
بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشیسید علی مرتضوی۲۰۰۶-۴
بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۶-۴
اثر نوع و سطوح برخی امولسیفایرها و آنزیم آلفا آمیلاز قارجی بر ویژگی های خمیر 1. تجزیه و تحلیل خواص رئولوژیکیآرش کوچکی۲۰۰۶-۵
بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیکفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۶
بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویوفخری شهیدی,حمیدبهادر قدوسی۲۰۰۶-۶
ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگومحبت محبی,فخری شهیدی,حمیدبهادر قدوسی۲۰۰۶-۹
بررسی مقاومت ایزوله‌هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک‌های صفراوی و اسید معده شبیه‌سازی شدهحمیدبهادر قدوسی,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۹
اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتونآرش کوچکی,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۱۰
تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندمهاشم پورآذرنگ,سید علی مرتضوی۲۰۰۶-۱۱
بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب گوجه فرنگیسید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۶-۱۱
تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۶-۱۲
تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقندسیدمحمدعلی رضوی,خلیل بهزاد۲۰۰۶-۱۲
تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماستمحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۷-۱
بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچیعلی شریف۲۰۰۷-۳
اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماستمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۷-۳
افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوهاخلیل بهزاد,سید علی مرتضوی,هاشم پورآذرنگ,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۷-۳
بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنهافخری شهیدی,آرش کوچکی۲۰۰۷-۳
بررسی تاثیر آنزیم های موجود در سلولهای سوماتیک بر پروتئولیز و لیپولیز در خامه و شیر پس چرخ تولید شده از شیر خام و پاستوریزه با استفاده از روشهای مختلف جداسازیحمیدبهادر قدوسی۲۰۰۷-۳
تاثیر استفاده از میکروفیلتراسیون سرامیکی روی درجه خلوص، کدورت و رنگ شربت نیشکرمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۷-۳
تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمزمحمدجواد وریدی,فخری شهیدی,محمدجواد وریدی,آرش کوچکی۲۰۰۷-۳
تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیتمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۷-۳
تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنیمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۷-۳
مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصلهاشم پورآذرنگ,فریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۷-۳
بررسی تأثیر تؤام امواج فراصوت و قلیا در کاهش زمان خشک کردن انگور و تولید کشمشسید علی مرتضوی۲۰۰۷-۶
تنوع بسته بندی آب های آشامیدنیناصر صداقت۲۰۰۷-۶
نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در کلزاعلی شریف۲۰۰۷-۶
تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسیمحمدرضا عدالتیان دوم,ناصر صداقت,علی شریف۲۰۰۷-۸
بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفرانعلی شریف۲۰۰۷-۹
بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفرانعلی شریف۲۰۰۷-۹
اثر ماده جامد کل شیر بر رشد باکتریهای آغازگر و کیفیت ماستمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۷-۱۰
پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک هاناصر صداقت۲۰۰۷-۱۰
بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمورضا فرهوش۲۰۰۷-۱۲
پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضیمسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۸-۱
استخراج روغن از سه رقم زیتون با استفاده از فرآیند آنزیمیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۱
پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضیسید علی مرتضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۸-۲
ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترشفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۸-۴
بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیرمحمدباقر حبیبی نجفی,ناصر صداقت۲۰۰۸-۴
بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آنمحمد الهی,محمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۰۸-۴
بسته بندی گوشت و فرآورده های آنناصر صداقت۲۰۰۸-۴
بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-Xفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۸-۴
نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائیناصر صداقت۲۰۰۸-۴
بررسی امکان استفاده از آرد چاودار و کندم در تولید نان بربریمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۵
بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائیناصر صداقت۲۰۰۸-۶
فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پوست سیب زمینی راجاهاشم پورآذرنگ۲۰۰۸-۶
مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائیناصر صداقت۲۰۰۸-۶
بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ‌های کربوکسی‌متیل‌سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه‌ایمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۷
بررسی کیفیت روغنهای سرخ کردنی بر حسب شاخص رنگی، ضریب شکست و ویسکوزیته طی فرایند سرخ کردنرضا فرهوش,علی شریف۲۰۰۸-۷
بهینه سازی روش مستقیم تولید ماست غلیظ شدهمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۰۸-۷
تاثیر روشهای مختلف خیساندن ، هیدروترمال و تخمیر در کاهش میزان اسید فیتیک سبوس گندممحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۷
اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست غلیظ شدهمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۸-۹
تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندرسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۸-۹
بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۰۸-۱۰
بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختارمیکروسکوپی برنج (رقم دم سیاه) در حین پختمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۱۰
تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودلمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۱۰
مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش)محمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۸-۱۰
استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائیناصر صداقت۲۰۰۸-۱۲
بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربریفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۰۸-۱۲
بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آنمحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۰۹-۲
تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۰۹-۲
بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداریمصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۰۹-۲
اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچکعلی شریف۲۰۰۹-۳
تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالوناصر صداقت۲۰۰۹-۳
بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زدهسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۰۹-۴
بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربریفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۰۹-۴
بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد)محمدباقر حبیبی نجفی,ناصر صداقت۲۰۰۹-۴
تاثیر افزودن سبوس برنج بر ویژگی رئولوژیک خمیر و کیفیت بافت نان بربریهاشم پورآذرنگ,سید علی مرتضوی۲۰۰۹-۴
تأثیر بسته های محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولیسید علی مرتضوی۲۰۰۹-۴
مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعیمحبت محبی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۹-۴
بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفرانفخری شهیدی,ناصر صداقت,رضا فرهوش۲۰۰۹-۵
بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویاسید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۹-۵
بهینه سازی فرایند سنتی تولید نباتمحمدجواد وریدی,محمد الهی,فخری شهیدی۲۰۰۹-۵
فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داریفخری شهیدی,محمدجواد وریدی۲۰۰۹-۵
تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشردهناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۰۹-۶
فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداریمصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۰۹-۶
بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داریمحمدباقر حبیبی نجفی,ناصر صداقت۲۰۰۹-۸
اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکافخری شهیدی,سید علی مرتضوی,هاشم پورآذرنگ۲۰۰۹-۹
استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آنمحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۰۹-۹
بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیکمصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۰۹-۹
تأثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انارسیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۹-۹
رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاستسید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۰۹-۹
پایداری حرارتی روغن ارقام رایج کانولا در ایرانرضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ۲۰۰۹-۱۰
مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایرانرضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ۲۰۰۹-۱۰
بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آنناصر صداقت۲۰۰۹-۱۱
بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبک ههای عصبی مصنوعیمحبت محبی۲۰۰۹-۱۱
تصفیه شربت خام نیشکر با استفاده از بنتونیت و ژلاتین و تاثیر آن بر روی ترکیبات رنگیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۹-۱۱
بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مارگارین مایع سرخ کردنیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۰۹-۱۲
بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری های Lactobacillus Acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبیوتیکمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۱
بررسی پایداری روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه و بخش صابونی ناشونده آن طی فرآیند سرخ کردن عمیق بر حسب اندازه‌گیری تغییرات رنگ به روش پردازش تصویررضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱
بررسی خواص فیزیکی دانه ی سویامحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویامصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۰-۱
پایداری روغن های زیتون بکر و تخم کدو بر حسب اندازه گیری ساختار ترکیبات قطبی به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC)رضا فرهوش,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱
بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتیمحمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۰-۲
بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۳
بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهکخلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۳
بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پستهسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۳
کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیبمحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۰-۴
بررسی و مقایسه تاثیر افزودن اسیدهای آلی و خمیرترش بر پارمترهای تخمیری و حجم مخصوص نان بربریهاشم پورآذرنگ۲۰۱۰-۴
تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زدهسید علی مرتضوی,هاشم پورآذرنگ۲۰۱۰-۵
ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره ی نگه داری یکسالهمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۰-۶
بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربیسیدمحمدعلی رضوی,خلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۶
بررسی فرمولاسیون فرآورده میوه ای نوین از پوره طالبی (ژل مک) با استفاده از روش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی (PCA)فخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۰-۶
عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیمخلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۶
اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانهمرضیه نصیری محلاتی۲۰۱۰-۷
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونزسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۰-۷
تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلوخلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۷
اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسانسید علی مرتضوی,محمدباقر حبیبی نجفی,فخری شهیدی۲۰۱۰-۸
تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شدهمحمد الهی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۸
اثرات برخی پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی ماست منجمدمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۹
بررسی اثر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی ، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی پروتئین گلوبولین پستهناصر صداقت۲۰۱۰-۹
بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویاسید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۹
بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکاسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۹
بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80سید علی مرتضوی۲۰۱۰-۹
بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوطسید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۹
تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صاقی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انارسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۰-۹
تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیموناصر صداقت۲۰۱۰-۹
ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایرانمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۰-۱۰
بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دارناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۱۰-۱۱
ارزیابی تاثیر فرمولاسیون های ترکیبی از آنتی اکسیدان های طبیعی، سنتزی و اسید سیتریک در پایدارسازی روغن کرهمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱۲
بررسی اثر تخمیر لاکتیکی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، عطر و طعم، بیاتی و خصوصیات پوسته نان نیمه‌حجیم (باگت)محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۰-۱۲
مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغمحبت محبی۲۰۱۰-۱۲
بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولارضا فرهوش,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۱
بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آنسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۱-۱
بهینه‌یابی فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط محدود شدهمحمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۱
تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویافخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۱-۱
بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرمامحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۲
بررسی مارگارین مایع در دمای محیط ودمای یخچالمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۲
اثر میزان ماده جامد بر ویژگی های نوشیدنی اسیدی تهیه شده از مخلوط شیر گاو و شیرسویامصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۱-۳
بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گازناصر صداقت۲۰۱۱-۳
بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتارمحمدجواد وریدی۲۰۱۱-۳
بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازیمحبت محبی۲۰۱۱-۳
اثر پایدار کننده های منتخب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنیمحمدحسین حدادخداپرست,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۴
بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسی آن.مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۱-۴
تخمین پایداری نسبی روغنهای نباتی بر حسب آزمونهای تسریع شدهرضا فرهوش۲۰۱۱-۴
نقش نوع آرد سویا و روش تولید بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئینی حاصل از آنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۱-۵
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۶
ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PETناصر صداقت۲۰۱۱-۶
بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندمآرش کوچکی,فخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۱-۶
بررسی تغییرات رطوبت، بافت و خصوصیات حسی پسته تحت تاثیر دمای برشته کردن و زمان نگهداریناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۱۱-۶
بکارگیری مدل سازی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشگویی شار تراوه، درصد دفع کلرید سدیم و مقاومت هیدرولیکی کل در فرآیند نانوفیلتراسیونسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۶
تأثیر نوع پوشش هیدروکلوئیدی و افزودن آرد سویا بر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی پیراشکیمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۶
اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک بر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگرمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۷
استفاده از روش شناسی رویه پاسخ در بررسی تاثیر اجزا ژل بهبوددهنده نان بربری بر چسبندگی خمیرمحمدحسین حدادخداپرست,سید علی مرتضوی۲۰۱۱-۷
بررسی امکان تولید کنستانتره پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجه فرنگی و تعیین برخی خواص عملکردی آنمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۸
بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و پایداری حرارتی فسفولیپیدها در محیط تالو اولئینمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۸
ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخمسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۹
استفاده از کنسانتره پروتئینی شیر (MPC-85) در تولید خامه کم‌چرب و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۱-۹
بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۹
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتارمحمدجواد وریدی۲۰۱۱-۹
تأثیر افزودن تراویده (پرمییت) فرآیند فراپالایش شیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی تافیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۹
فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آبفخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۱-۹
مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبیسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۹
اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبیفخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۱-۱۰
ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۱۰
بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایشسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۱-۱۰
بررسی اثر کاربرد آرد کامل سویا بر خصوصیات رئولوژیک بستنیمصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۱۱-۱۰
بررسی خواص کیفی مغز بنه واریته موتیکا (Pistacia atlantica var. mutica) تحت شرایط نگهداری و بسته بندی مختلفناصر صداقت۲۰۱۱-۱۰
تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیرمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۱۰
جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنسفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۱-۱۱
بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انارفخری شهیدی,رضا فرهوش۲۰۱۱-۱۲
بررسی خواص عملکردی عصاره خام هیدروکلوئیدی برخی دانه های بومی ایرانسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۱-۱۲
تاثیر جایگزینی چربی شیر با روغنهای گیاهی بر خواص فیزیکو شیمیایی پنیر پیتزای پروسسمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۱-۱۲
تاثیر گلوتن و امولسیفایر DATEM بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودلمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۱-۱۲
بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغفخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۲-۱
اثرات میزان ماده جامد بدون چربی شیر بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست منجمدمرضیه معین فرد,هاشم پورآذرنگ,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۲-۲
بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربریفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۲-۳
بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی و زمان آسیاب کردن بر ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی شکلات شیریمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۲-۳
بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی لواشک سیبغلامحسین رادمرد قدیری۲۰۱۲-۳
بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۲-۳
تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمیمرضیه نصیری محلاتی۲۰۱۲-۳
مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانیمحمدباقر حبیبی نجفی,سید علی مرتضوی۲۰۱۲-۳
ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریکناصر صداقت۲۰۱۲-۳
ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلفمحبت محبی,فریده طباطبائی یزدی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۴
بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویجفخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۲-۴
بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذاییسید علی مرتضوی۲۰۱۲-۴
بررسی تغییر خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویامصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۲-۴
بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی,شهناز افشاریان۲۰۱۲-۴
تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیونسیدمحمدعلی رضوی,محمد الهی۲۰۱۲-۴
آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آنفخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۲-۶
بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویامصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۲-۶
بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM)محمدحسین حدادخداپرست,خلیل بهزاد,محمد الهی,آرش کوچکی۲۰۱۲-۶
استفاده از تحلیل تصویر و شاخص بعد برخالی در آنالیز سطح قطعات گوشت شترمرغ، حین سرخ شدن به روش عمیقمحبت محبی۲۰۱۲-۷
بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه ی پاسخمحمدحسین حدادخداپرست,سید علی مرتضوی۲۰۱۲-۷
مشخصات فیزیکی شیمیایی روغن های زیتون تجاری ایرانیرضا فرهوش,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۷
اثر کاربرد دو نوع جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چربمحمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۲-۸
بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزهناصر صداقت۲۰۱۲-۸
بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردنمحمدجواد وریدی۲۰۱۲-۸
استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغناصر صداقت۲۰۱۲-۹
بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقالهمحمدجواد وریدی۲۰۱۲-۹
تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیکسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۲-۹
تعیین ویژگی های انعقاد پذیری و شیمیایی پنیر فتای فراپالایشی حاصل از پودر ریتنتیت در سطوح مختلف چربی و کلریدکلسیممصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۲-۹
بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی مارگارین سرخ کردنی مایع پس از حرارت دهی در دفعات متوالیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۱۰
بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های بافتی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویاسید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۲-۱۰
بررسی عوامل موثر بر فرآیند استخراج شیره از خرمای واریته کلوته و بهینه یابی آن با استفاده از متدولوژی سطح پاسخمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۱۰
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ی استخراج شده از پوست بنه رقم موتیکا به روش مادون بحرانی آبمحمدحسین حدادخداپرست,علی شریف۲۰۱۲-۱۰
اثر صمغ دانه ریحان و گزانتان به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات سس مایونز کم چربسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیکسید علی مرتضوی۲۰۱۲-۱۲
بررسی اثر افزودن اسانس سیر بر ویژگی های مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویاناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۲-۱۲
پایداری اکسایشی روغنهای زیتون تجاری ایرانرضا فرهوش,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۲-۱۲
بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شدهمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۱
بهینه سازی شرایط تولید آرد ماسامحمد الهی,رضا فرهوش۲۰۱۳-۱
تاثیر نوع رنت، ظرف نگهداری و زمان رسیدن بر ویژگی های میکروبی و فیزیکو شیمیایی پنیر محلی کردیفریده طباطبائی یزدی,مسعود یاورمنش۲۰۱۳-۱
اثر آرد ذرت بر ویژگی های کیفی ناگت میگوی سرخ شده به روش عمیق با استفاده از دو نوع فرایند آماده سازیمحبت محبی,فریده طباطبائی یزدی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۳
بررسی اثر استابیلایزر و طعم دهنده ها بر روی ویژگی های حسی ماست سویامصطفی مظاهری طهرانی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۳-۳
بهینه یابی شرایط شفاف سازی آب کیوی با استفاده از آنزیم پکتیناز، بنتونیت و پلی وینیل پلی پرولیدونآرش کوچکی,سید علی مرتضوی۲۰۱۳-۳
تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوارفخری شهیدی,رضا فرهوش۲۰۱۳-۳
جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدنمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,سید علی مرتضوی۲۰۱۳-۳
مدل سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شبه پنیر پروسس گستردنی بر پایه پنیر فتای ایرانیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۳-۳
اثر میزان چربی آرد سویا بر ویژگی های بیوشیمایی و عملکردی ایزوله پروتئینی آنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۴
بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه طی فرآیند سرخ کردن به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC)رضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۴
اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)ناصر صداقت۲۰۱۳-۶
روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خوردهناصر صداقت۲۰۱۳-۶
بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوتآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۳-۶
بررسی قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونگ به عنوان منبع غذایی جدید در ایرانمحمدحسین حدادخداپرست,علی شریف۲۰۱۳-۶
بهینه یابی شرایط استخراج قلیایی فیبرهای رژیمی پوست قهوه و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری نان بربریناصر صداقت۲۰۱۳-۶
کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهدمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۳-۶
مدلسازی دفع یونهای آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPMسیدمحمدعلی رضوی,محمد الهی۲۰۱۳-۶
مقایسه کارایی آنتی اکسیدانی کورکومین زردچوبه با آنتی اکسیدان های طبیعی و سنتزی در سیستم مدل غذایی (روغن سویا)محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۶
بررسی اثر جایگزینی تخم مرغ با شیر سویا بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی سس مایونزمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۷
بررسی اثر صمغ دانه بالنگو شیرازی و پروتئین آب پنیر بر پایداری امولسیون روغن در آبآرش کوچکی۲۰۱۳-۷
بررسی اثر و شرایط کشتار بر چگونگی کاهشpH و پروتئولیز گوشت شترمرغ طی زمان ترد شدن با استفاده از SDS-PAGEمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۳-۷
بهینه سازی فرایند استخراج مواد زیست فعال از پوست بنه به روش آب مادون بحرانی با کاربرد روش سطح پاسخمحمدحسین حدادخداپرست,علی شریف۲۰۱۳-۷
مدلسازی کینتیک انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق ناگت پنیر کردی پوشش داده شده با سفیده تخم مرغمحبت محبی,فخری شهیدی,مهدی وریدی۲۰۱۳-۷
مطالعه اثر اسیدسیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف زایی پوره ی قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus)محبت محبی,هاشم پورآذرنگ,مهدی وریدی۲۰۱۳-۷
اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانیمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۸
اثر پوشش خوراکی ژلاتین حاوی آنتی‌اکسیدان بر روی سختی و مؤلفه‌های رنگی پسته‌ی برشته‌ شدهناصر صداقت,غلامحسین رادمرد قدیری۲۰۱۳-۸
بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص های کیفی امولسیون روغن در آبرضا فرهوش,آرش کوچکی۲۰۱۳-۸
مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون در مناطق مختلف ایرانمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۸
ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شدهمحبت محبی,سید علی مرتضوی۲۰۱۳-۹
ارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر تقلیدی حاوی کنسانتره ی پروتئینی آب پنیرو پنیر اصلاح شده ی آنزیمی لیقوانمحمدباقر حبیبی نجفی,محبت محبی۲۰۱۳-۹
امکان جایگزینی تخم مرغ با آرد سویا و اختلاط آرد گندم با جوانه گندم تثبیت شده در تولیدکیک روغنیمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۹
بررسی ترکیب شیمیایی، پارامترهای رنگ و خصوصیات عملکردی آرد شنبلیله و مقایسه آن با آرد سویامهدی وریدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۳-۹
بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قندسیدمحمدعلی رضوی,محمد الهی۲۰۱۳-۹
تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنهامحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۳-۹
شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدراتمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,سید علی مرتضوی,مسعود یاورمنش۲۰۱۳-۹
ارزیابی پایداری اکسایشی، ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن مغزخنجوکمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۱۰
بررسی تأثیر اختلاط آرد گندم با سبوس برنج و آرد سویا بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی نان باگتمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۱۰
بررسی چگونگی اثرگذاری جانشین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز به روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۳-۱۰
بررسی ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss)محبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,مهدی وریدی۲۰۱۳-۱۰
بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تاثیر روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشونده روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرایند سرخ کردن عمیقرضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۳-۱۰
تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیکسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۳-۱۰
استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلیناصر صداقت,غلامحسین رادمرد قدیری۲۰۱۳-۱۱
بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر راندمان، ترکیب وزنی و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار لاشه شترمرغ ور ارزیابی اقتصادی آنمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۳-۱۱
آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشتمحمدباقر حبیبی نجفی,سید علی مرتضوی۲۰۱۳-۱۲
اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدیمحمدحسین حدادخداپرست,ناصر صداقت,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولارضا فرهوش,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۳-۱۲
بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازیسید علی مرتضوی۲۰۱۳-۱۲
کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکنمحمدحسین حدادخداپرست,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۳-۱۲
اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۴-۱
بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیقمسعود تقی زاده۲۰۱۴-۱
بررسی ویژگیهای بافتی و پذیرش پاستیل میوهای بر پایه پوره طالبی و روابط بین آن ها با استفاده از روشهای سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلیفخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۴-۱
بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب بر اساس ویژگیهای حسی به روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۱
تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با جایگزنی بخشی از چربی شیر با کره گیاهیمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۴-۱
کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویامحمدحسین حدادخداپرست,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۱
اثر اینولین استخراجی از کاسنی و سیب زمینی ترشی بر مقاومت به صفرا و بازدارندگی دو گونه لاکتوباسیلوس در برابر اشرشیاکلیO157:H7محمد الهی,مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۳
اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۴-۳
اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینومفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۴-۳
اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلیسید علی مرتضوی۲۰۱۴-۳
ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM)سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۳
بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۴-۳
بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های گوار و گزانتانمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۳
بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغفخری شهیدی,محبت محبی,مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۳
پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانیسید علی مرتضوی۲۰۱۴-۳
حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونیمحمد الهی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۳
اثرآب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سردکردنمحمدجواد وریدی,محمدحسین حدادخداپرست,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۴
بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۴-۴
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۴
بررسی تأثیر صمغ بومی بالنگو شیرازی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون گلوتنمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۴
بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسانرضا فرهوش۲۰۱۴-۴
فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار بر میزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آنفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۴-۴
مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات بافتی سس مایونز کم کالری حاوی زانتان، گوار و نشاسته ذرت پری ژلاتینه به عنوان جانشین چربیمصطفی مظاهری طهرانی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۴
مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis)محمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۴-۴
ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی سه گونه زرشک بومی ایرانمهدی وریدی,محمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۴-۵
ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاریفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۵
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۴-۶
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۶
بررسی ترکیبات فنولی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آبسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۶
بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبیفخری شهیدی,محمد الهی,محبت محبی۲۰۱۴-۶
پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعیسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۶
تأثیر پوشش خوراکی ژلاتینی حامل آنتی‌اکسیدان بر پایداری اکسیداسیونی و ویژگی‌های حسی پسته‌ی برشته‌ی اوحدیناصر صداقت۲۰۱۴-۶
شناسایی ترکیبات فنولی عصاره برگ درخت نیم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و ارزیابی قدرت آنتی‌اکسیدانی آنهامحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۶
مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندیناصر صداقت۲۰۱۴-۶
مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانیسید علی مرتضوی۲۰۱۴-۶
مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه چویل (Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۶
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﯿﻮژﻧﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۴-۷
پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS)مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۷
بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکائو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیرهمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۴-۸
بررسی خواص کیفی مغز بادام وحشی واریته Amygdalus scoparia تحت شرایط مختلف بسته بندی و نگهداریناصر صداقت۲۰۱۴-۸
تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلامحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۴-۸
تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن دانه کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرکنجدمهدی وریدی,محمدجواد وریدی,هاشم پورآذرنگ۲۰۱۴-۸
ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردیسید علی مرتضوی,مرضیه معین فرد۲۰۱۴-۹
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۹
بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۴-۹
بررسی و بهینه‌سازی ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز‌ساخته به روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۹
بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدلمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۹
بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخفخری شهیدی,مهدی وریدی,محبت محبی۲۰۱۴-۹
جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زافریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۹
مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین هاناصر صداقت۲۰۱۴-۹
اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زامحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۱۴-۱۰
بررسی اثر متیل گالات بر سینتیک اکسایش روغن ماهی کیلکای تخلیص شده با استفاده از تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعیرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۴-۱۰
بهینه سازی فرمولاسیون بستنی وانیلی حاوی کنسانتره پروتئین شیر با استفاده از روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی,محبت محبی۲۰۱۴-۱۰
خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ گیاهی و تأثیر آن بر رنگ گوشت گوسفندناصر صداقت,محمدباقر حبیبی نجفی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۱۰
شفاف سازی عصاره حاصل از خرمای واریته کلوته با استفاده از بنتونیت و ژلاتینمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۱۰
مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغفریده طباطبائی یزدی,محبت محبی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۱۰
مقایسه ساختار شیمیایی و پایداری حرارتی روغن مغز کلخونگ (pistacia khinjuk) به عنوان یک منبع جدید روغن نباتی با روغن زیتونمحمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۱۰
اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوسمحمد الهی,مسعود یاورمنش۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی تاثیر دما، زمان سرخ کردن و افزودن آرد عدس به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی پوسته سرخ شده به روش سیستم مدل پوسته (DFCM)محبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی تأثیر زمان تخمیر نهایی و دمای پخت بر کاهش ضایعات و بهبود ویژگی‏های نان ترکیبی (گندم – سورگوم)محمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۴-۱۲
بررسی اثر غنی سازی آرد گندم با ایزوله پروتئین سویا بر ویژگیهای کیفی دونات تولید شده از آن طی زمان نگهداریمحمد الهی,محبت محبی۲۰۱۴-۱۲
بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۴-۱۲
تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقندسیدمحمدعلی رضوی,محمد الهی۲۰۱۴-۱۲
تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردیفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۴-۱۲
مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی مختلف به روش نرو-فازیسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۴-۱۲
مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیرمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۴-۱۲
اثر ترکیبی آنزیم های آمیلاز و لیپاز بر بهبود خصوصیات کیفی، رئولوژی و حسی نان بربری نیم پز منجمدسید علی مرتضوی۲۰۱۵-۱
اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهیمحبت محبی۲۰۱۵-۱
اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۵-۱
بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر کیفیت و ماندگاری کیک شیفونآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۵-۱
تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهیسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۱
بررسی اثر جایگزینی آرد سورگوم بر رفتار فارینوگرافی و ویسکوالاستیک خمیرآرد گندممحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۲
بررسی تاثیر میزان چربی بر خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی بستنی وانیلیمصطفی مظاهری طهرانی,محبت محبی۲۰۱۵-۲
بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچالناصر صداقت,محمدباقر حبیبی نجفی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۲
بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیاییفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۵-۲
بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرفناصر صداقت۲۰۱۵-۲
بهینه سازی روش ذخیره سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبیخلیل بهزاد,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۵-۲
مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۲
اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنجسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۳
بررسی تاثیر صمغ گوار و آنزیم لیپاز بر ویژگی های رئولوژیکی و کیفت پخت کامل نان بربری نیم پز و منجمدسید علی مرتضوی۲۰۱۵-۳
بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آبفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۳
بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۳
ارزیابی تاثیر پوشش دهی و شرایط سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فلافل سرخ شده به روش عمیقمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۴
ارزیابی و بهینه سازی زمان مخلوط کردن خمیر بر ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۴
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره درمنه کوهی (Artemisia aucheri) درمنه دشتی (Artemisia sieberi) و زوفا (Hyssopus officinalis L) بر برخی از باکتریهای بیماریزا با منشاء غذاییمسعود یاورمنش۲۰۱۵-۴
بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریلآمید نان سنگکرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۵-۴
بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاریناصر صداقت۲۰۱۵-۵
استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بیدانه و بررسی خواص ضداکسایشی عصارههای استخراج شدهسید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۶
بررسی تأثیر شرایط محیط نگهداری (دما و رطوبت نسبی) و جنس لفاف بسته‌بندی در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری نان بدون گلوتن سورگومناصر صداقت۲۰۱۵-۶
بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۵-۶
تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L ) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگیرضا فرهوش۲۰۱۵-۶
جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولیفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۶
عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخمحبت محبی۲۰۱۵-۶
بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانهمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۷
بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماستفخری شهیدی,مهدی وریدی,محبت محبی۲۰۱۵-۷
ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگیسید علی مرتضوی,مرضیه معین فرد۲۰۱۵-۷
ارزیابی تاثیر پیش تیمار مایکروویو و دمای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کدوی سرخ شده به روش عمیقمحبت محبی۲۰۱۵-۷
تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفیمحمدرضا عدالتیان دوم,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۷
مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum)سیدمحمدعلی رضوی,آرش کوچکی۲۰۱۵-۷
مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنزمسعود یاورمنش۲۰۱۵-۷
بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایرانفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۸
بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهدمهدی وریدی۲۰۱۵-۸
مقایسه تاثیر افزودن بهبود دهنده های اسیدی و خمیر ترش بر امتیاز بیاتی درنان بربریهاشم پورآذرنگ,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۸
اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنسفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۹
بررسی اثر نسبت های مختلف فاز آبی، پروتئینها و امولسیفایرها بر ویژگی های رئولوژیکی کره کم چربمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۵-۹
بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلوخلیل بهزاد,سید علی مرتضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۵-۹
بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنیمحبت محبی۲۰۱۵-۹
بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشتفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۹
بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنیسید علی مرتضوی۲۰۱۵-۹
بهینه سازی ترکیب ژل بهبود دهنده برای بهبود خواص خمیر و نان بربری به روش سطح پاسخمحمدحسین حدادخداپرست,سید علی مرتضوی۲۰۱۵-۹
اثر پوشش خوراکی لیپیدی (گلیسریل منواستئارات و موم کارنوبا) بر زمان ماندگاری کشمشناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۵-۱۰
ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده ازشیرخام و برنج خاممحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۵-۱۰
ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتئولیز پروتئینهای میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدنمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۰
بررسی اثر بنتونیت و ژلاتین بر شاخص های تصفیه شربت خام چغندر قند به منظور تولید قند مایعمحمدحسین حدادخداپرست,محمد الهی۲۰۱۵-۱۰
بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) و هیدروکلوئیدهای آگار و گوار روی فعالیت آب، بافت، پارامترهای رنگی و پذیرش کلی پاستیل میوه ای بر پایه پوره کیویفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۵-۱۰
بررسی اثر مخلوط صمغ قدومه شیرازی–پروتئین آب پنیر تغلیظ شده بر پایداری امولسیون روغن ذرت در آبآرش کوچکی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۰
بررسی و مقایسه ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن های شاخص غذاییمسعود یاورمنش۲۰۱۵-۱۰
کارآیی زئولیت و اسید سیتریک در کنترل رشد کپک و تولید آفلاتوکسین در ضایعات نان های خشک در سطح شهر مشهد و مدل سازی آن به روش شبکه های عصبی مصنوعیمسعود یاورمنش۲۰۱۵-۱۰
مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصیسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۵-۱۰
اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتیرضا فرهوش,پوران ابریشم چی۲۰۱۵-۱۱
ارزیابی اثر صمغ دانه ریحان بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکی خلال‌های سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیقرضا فرهوش,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۵-۱۱
بررسی اثر مقادیر مختلف ژلاتین و گوار بر ویژگی های حسی، بافتی و رنگ پاستیل بر پایه توت سفیدفخری شهیدی۲۰۱۵-۱۱
بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضویمهدی وریدی۲۰۱۵-۱۱
بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبزفخری شهیدی,رسول کدخدایی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۱
بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنولها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبزفخری شهیدی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۱
تاثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجاله اردهمسعود تقی زاده,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۵-۱۱
تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانیمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۵-۱۱
مدل سازی جرم و حجم لیمو ترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA)مسعود تقی زاده۲۰۱۵-۱۱
برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندمسیدمحمدعلی رضوی,محبت محبی۲۰۱۵-۱۲
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرمامسعود تقی زاده,آرش کوچکی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۵-۱۲
تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چربسیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۵-۱۲
کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلفسیدمحمدعلی رضوی,مسعود تقی زاده۲۰۱۵-۱۲
مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمزمسعود تقی زاده۲۰۱۵-۱۲
اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات رفتار جریانی خمیرآبه و ویژگی های کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیقآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۱
اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتیرضا فرهوش۲۰۱۶-۱
ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی شناساگرهای زمان-دما به‏منظور حفاظت از موادغذایی دریایی در مقابل بوتولیسمناصر صداقت,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۱
بررسی امکان استفاده از آرد کامل سویا در فرمولاسیون خامهمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۱
بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیرفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۱
بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکنمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۶-۱
تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمشناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۱
تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدیناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۶-۱
جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آنفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۶-۱
تاثیر صمغ کاراگینان و جایگزینی نسبی کره با روغن آفتابگردان بر برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی پخشینه سمنو طی زمان نگهداریسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۲
تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیرضا فرهوش۲۰۱۶-۲
تأثیر نوع ماده‌ی بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیریکوشیمیایی پسته‌ی برشته (واریته ی اوحدی)ناصر صداقت۲۰۱۶-۲
ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNAمسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی,محمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۳
بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف بر خشک کردن لایه نازک انگور و رنگ کشمش حاصلناصر صداقت۲۰۱۶-۳
بررسی اثر تغییرات pH بر خواص عملکردی ایزوله پروتئین شنبلیلهمهدی وریدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۶-۳
بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسه ای ترکیباتمسعود یاورمنش۲۰۱۶-۳
بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر فراسودمند تهیه شده از مخلوط شیرگاو و شیرسویامصطفی مظاهری طهرانی,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۳
پوششدار کردن لیپوزومی آنزیم فلیورزیم و تاثیر آن بر ویژگیهای سینتیکی آنسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۳
جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آنهافریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۳
فعالیت ضد باکتریایی عصاره گشنیز (Coriandrum sativum ) بر میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برون تنیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۳
کاربرد امواج فرا صوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی آنهاسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۳
مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هریک از روش هاناصر صداقت۲۰۱۶-۳
بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های قدومه شهری و زانتانمحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۶-۴
کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوتمحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۱۶-۴
مدل سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش های حرارتی مختلفمحبت محبی۲۰۱۶-۴
مقایسه برخی خواص عملکردی موسیلاژ دانه به استخراج شذه با دو روش فراصوت و رایجمهدی وریدی,آرش کوچکی۲۰۱۶-۴
اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۵
ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدرو الکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهیمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۶-۵
ارزیابی خواص عملکردی موسیلاژ دانه بِه استخراج شده به کمک فراصوتمهدی وریدی,آرش کوچکی۲۰۱۶-۵
بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۵
بررسی اثر نوع و مقدار ترکیب گرمازا بر میزان گرمای تولیدی و پروفیل زمان-دمای قوطی‌های خودگرم‌شوندهناصر صداقت,علی شریف۲۰۱۶-۵
بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریز ساختار و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پاستیل کیویفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۶-۵
تعیین ویژگی های شیمیایی، حسی و بافت دستگاهی نان بربری با گلوتن کاهش یافته، حاصل از اختلاط آرد گندم و ارزنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۵
جداسازی و شناسایی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد استان یزد و بررسی پتانسیل تولید لیپاز در آنهافریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۵
فرمولاسیون پاستیل (ژل مک) بادام بر اساس ویژگی‌های حسی، بافتی، پارامترهای رنگی و فعالیت آب آنفخری شهیدی,آرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۵
فرمولاسیون فراورده ژله‌ای خرما و آب پنیر تغلیظ‌شده و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی آنمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۵
ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، حسی و رئولوژیکی سس مایونز کم کالری بر پایه لبنیاتسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۵
اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Timeمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۶-۶
اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر گرانروی و ژل‌دهی صمغ دانه قدومه شهریآرش کوچکی۲۰۱۶-۶
بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوسسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,آرش کوچکی۲۰۱۶-۶
بررسی تأثیر پودر ژل آلوورا بر ویژگیهای نان بربری طی مدت نگهداریسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۶
بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچالسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۶
بررسی خصوصیات عملکردی نان ترکیبی تولید شده از آرد گندم و سورگومآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۶
بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوتفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۶-۶
بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی موس شکلاتی حاوی سدیم کازئینات و ژلاتینمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۶-۶
بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۶
پایداری اکسایشی تری آسیل گلیسرول روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspia) تحت تاثیر روغنهای مغز و پوست بنه و اجزاء صابونی ناشونده آنهارضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۶-۶
تاثیر پروتئین‏های آلبومین، سدیم کازئینات، کنسانتره آب پنیر و ژلاتین بر ریز ساختار موس شکلاتیمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۶-۶
مقایسه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک بومی استان سمنانمهدی وریدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۶-۶
استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قاتفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۷
بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمشناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۷
بررسی اثر ضد کپکی جدایه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوهمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۷
بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۷
بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولیمسعود یاورمنش۲۰۱۶-۷
به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترشمسعود تقی زاده,خلیل بهزاد۲۰۱۶-۷
بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطحفریده طباطبائی یزدی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۷
تاثیر ترکیبات فرمولاسیون بر خصوصیات حسی بستنی کم چرب با استفاده از روش سطح پاسخ و به کارگیری روش آنالیز اجزای اصلی برای مدل سازی پذیرش کلیمحبت محبی۲۰۱۶-۷
کارایی گاز ازن در کنترل شب پره آرد، Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) و تاثیر آن در کیفیت کشمشمسعود تقی زاده۲۰۱۶-۷
مدل سازی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش گویی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر جمعیت اشریشیا کلایمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۷
مدل سازی خشک کردن لایه نازک خرمالو به دو روش هوای داغ و مادون قرمزمسعود تقی زاده۲۰۱۶-۷
ارزیابی مقاومت به اکسایش و پیش بینی انبارمانی روغن پسته با استفاده از رنسیمتناصر صداقت۲۰۱۶-۸
بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پستهفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۸
بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گل میمونی اسکروفولاریا خراسانیکا بر برخی از پاتوژنهای مهم غذایی در شرایط آزمایشگاهیمسعود یاورمنش۲۰۱۶-۸
تأثیر غلظت های مختلف آرد سویا بر کیفیت نان بدون گلوتن حاصل از آرد برنجمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۸
جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی تولید شده در ایران بر پایه روش های بیوشیمیایی و مولکولیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۸
جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپازفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۸
مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذاییناصر صداقت۲۰۱۶-۸
مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شدهناصر صداقت۲۰۱۶-۸
بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocuaفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۶-۹
اثر ترکیبی آب اُزنه و اسیدلاکتیک بر بار آلودگی میکروبی لاشۀ مرغ در مرحلۀ سرد کردن در کشتارگاهمحمدحسین حدادخداپرست,محمدجواد وریدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۹
اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلرآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۹
اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۹
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی آلوئه ورا روی باکتری های شاخص بیماریزا (استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و لیستریا مونوسیتوژنز)مسعود یاورمنش۲۰۱۶-۹
بررسی اثر اتمسفر بسته‌ بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمشناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۹
بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاریفخری شهیدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۹
بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخمحمدحسین حدادخداپرست,ناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۹
تاثیر مالتودکسترین حاصل از نشاسته ذرت بر ویژگى هاى شیمیایى، حسى و ریزساختار پنیر سفید فراپالایشى کم چربسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۹
جنبه های قانونی و ایمنی بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذاناصر صداقت۲۰۱۶-۹
کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژنمحمدرضا عدالتیان دوم,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۶-۹
مدل سازی رفتار جریان و شاخص های رئولوژیکی، و بهینه سازی فرمولاسیون بستنی با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۹
استفاده از آنالیز بافت تصویر و بعد برخالی برای بررسی اثر صمغهای قدومه شهری و زانتان بر ساختار مغز نان قالبیآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۱۰
بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جوفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۱۰
بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDSM3286 Yarrowia lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۰
بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزهناصر صداقت۲۰۱۶-۱۰
بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رسسید علی مرتضوی,ناصر صداقت۲۰۱۶-۱۰
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویاسید علی مرتضوی,ناصر صداقت۲۰۱۶-۱۰
بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذاییمحمدرضا عدالتیان دوم,مسعود یاورمنش۲۰۱۶-۱۰
بهینه سازی پارامترهای فیزیکی در میزان تولید آنزیم لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر PTCC5010 در محیط حاوی شیره خرما و بررسی خصوصیات آنفریده طباطبائی یزدی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۰
جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آنفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۶-۱۰
ریزپوشانی روغن نعناع به روش خشک کردن پاششیمحمدحسین حدادخداپرست,محبت محبی۲۰۱۶-۱۱
ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پسته برشته شده طی زمان ماندگاریناصر صداقت۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر سدیم کازئینات و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتیمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانینفخری شهیدی,محبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۱
پایداری اکسیداتیو ماست غنی شده با منابع گوناگون امگاسه طی مدت نگهداریفخری شهیدی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۱
مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن عمیق ناگت مرغ پوشش داده شده با خمیرآبه حاوی صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویاآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۱۱
مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازهناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۶-۱۱
اثر صمغ‌های قدومه شهری (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان قالبی تهیه شده از آرد گندمآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۶-۱۲
اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و بار میکروبی دانه های انار آماده مصرفناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنیمصطفی مظاهری طهرانی,محمدباقر حبیبی نجفی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر ریز پوشانی چند لایه ای به روش ژلاتیناسیون خارجی بر بقاء باکتری پروبیوتیک طی پاستوریزاسیون آب پرتقالسید علی مرتضوی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع باکتری‌های اسید لاکتیک فرآورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکیفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوهمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و دوره نگهداری روی ویژگی های کیفی نان بربری نیم پخته با استفاده از پردازش تصویرمحبت محبی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغمهدی وریدی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین ارده ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی کرم اردهمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۶-۱۲
بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNAفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۶-۱۲
بررسی رفتار وابسته به زمان سس مایونز کم چرب تهیه شده با صمغ قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیرآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۱۲
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسید پاراهیدروکسی بنزوئیک و استر متیل آن در روغن ماهی کیلکا و امولسیون روغن در آب آنرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۶-۱۲
بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,مهدی وریدی۲۰۱۶-۱۲
بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخآرش کوچکی,محمد الهی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۱۲
تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالتمسعود تقی زاده,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۶-۱۲
فعالیت آنتی اکسیدانی اسیدهای وانیلیک و سیرینجیک در روغن ماهی کیلکا و امولسیون روغن در آب آنرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۶-۱۲
ریزپوشانی روغن نعناع با استفاد از نشاسته اصلاح شدهمحمدحسین حدادخداپرست,محبت محبی۲۰۱۷-۱
ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آرد حاصل از دانه صیفی جات بومی ایران (خربزه، هندوانه، طالبی و کدو)مهدی وریدی۲۰۱۷-۱
بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر، دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیکناصر صداقت۲۰۱۷-۱
بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشورفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۷-۱
تأثیر غلظتهای مختلف گلیسرول بر ویژگی های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل - صمغ قدومه شیرازیمسعود یاورمنش,آرش کوچکی۲۰۱۷-۱
اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae)محبت محبی۲۰۱۷-۲
بررسی تاثیر افزودن ترکیبات هیدروکلوئیدی گوار و زانتان بر رفتار رئولوژیکی دوغ کم چربسید علی مرتضوی۲۰۱۷-۲
بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۲
بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی انواع ماستهای سنتی عشایر خراسان رضویمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۷-۲
اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۷-۳
ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چربفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۷-۳
ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۳
بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالیسید علی مرتضوی۲۰۱۷-۳
تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذابسیدمحمدعلی رضوی,ناصر صداقت۲۰۱۷-۳
تولید و بررسی برخی ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی عصاره برگ زیتونمحمدحسین حدادخداپرست,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۳
ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردیفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۳
اثر پیش تیمار پخت بر فرایند سرخ کردن بادمجان و بررسی سینتیک رفتار جذب روغن و تغییرات رطوبت در نمونه‌های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق و مرحله سرد کردنمحبت محبی۲۰۱۷-۴
ارزیابی تأثیر متغیر های فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus)محمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۴
ارزیابی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین سه ژنوتیپ مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris)آرش کوچکی,مهدی وریدی۲۰۱۷-۴
بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پستهسیدمحمدعلی رضوی,مسعود تقی زاده۲۰۱۷-۴
بررسی اثر شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کرم گردومصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۴
بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخمحمدباقر حبیبی نجفی,محبت محبی۲۰۱۷-۴
بهینه سازی شرایط استخراج پکتین با روش غرقابی از تفاله شاه توتفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۴
تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچالفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۷-۴
مطالعه اثر آبغوره بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی گوشت گاومحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۷-۴
اثر صمغ‌های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم‌چربسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۵
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذاییفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۵
ارزیابی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و مکانیکی گاودانه (Vicia ervilia) و بررسی خصوصیات عملکردی آرد حاصل از آنمسعود تقی زاده۲۰۱۷-۵
بررسی اثر انجماد سریع و کند بر ویژگی‌های عملکردی (ویژگی‌های رئولوژیکی، پایداری امولسیون و کف) صمغ دانه قدومه شهریآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۵
بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی فیبرهای غذایی گندم، چغندرقند و سیب زمینیمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۷-۵
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر انار تولید شده با روش خشک کردن کف پوشیفخری شهیدی,مهدی وریدی,محبت محبی۲۰۱۷-۵
شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضویمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۵
مدلسازی و بهینه یابی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (RSM)ناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۷-۵
مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خامخلیل بهزاد۲۰۱۷-۵
ارزیابی تاثیر استفاده از صمغ کتیرا در خمیرابه بر ویژگی های ناگت بوقلمون و مقایسه آن با صمغ کربوکسی متیل سلولزمحبت محبی۲۰۱۷-۶
اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندیناصر صداقت۲۰۱۷-۶
بررسی تأثیر انجماد، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون بر ویژگی های امولسیون روغن در آب تثبیت شده با صمغ دانه قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیرآرش کوچکی۲۰۱۷-۶
بررسی خصوصیات بافتی و حسی پخشینه مالت عسلیفخری شهیدی,مسعود تقی زاده,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۶
بررسی خصوصیات عملکردی پنیرهای پیتزای موزارلا و پروسس در طول دوره نگهداریمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۷-۶
بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفیدفخری شهیدی,آرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۶
بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,محبت محبی,محمدجواد وریدی۲۰۱۷-۶
تاثیر ترکیب بیوپلیمر- رزین سقز بر خواص فیزیکوشیمیایی ماست کم چربمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۶
تولید ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی آنها با استفاده از روش سطح پاسخ RSMناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۷-۶
ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های کد کننده انتروتوکسین (SEB,SEA و SEC) در استافیلوکوکوس اورئوس با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلاتمسعود یاورمنش۲۰۱۷-۷
بررسی تاثیر درصد چربی و ترکیب پری بیوتیک بر میزان پروتئولیز،ACE-inhibitoryو خاصیتآنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیکمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۷-۷
بررسی رفتار رئولوژیکی مخلوط صمغ کتیرا با صمغ های قدومه شیرازی، فارسی و خرنوبآرش کوچکی۲۰۱۷-۷
بهینه یابی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کره حاوی آلفالینولنیک اسید اکسترود شده با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلیسیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۷-۷
پیش‌بینی ضرایب انتقال حرارت سطحی و کینتیک های انتقال جرم نمونه های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیمحبت محبی۲۰۱۷-۷
تاثیرنوع بسته بندی و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار گلخانه ای رویال طی دوره نگهداریناصر صداقت,مسعود تقی زاده۲۰۱۷-۷
تأثیر غلظت‌های مختلف مالتو دکسترین و پروتئین تغلیظ شده آب پنیر بر ویژگی‌های نانو امولسیون اسانس آویشن در آبآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۷-۷
تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسیمحمدباقر حبیبی نجفی,آرش کوچکی۲۰۱۷-۷
ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)ناصر صداقت,آرش کوچکی۲۰۱۷-۸
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری‌های عامل فساد و مسمومیتمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۷-۸
بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۸
توصیف کنتیک قهوه ای شدن آنزیمی برش های تازه سیب گلاب با استفاده از روش های مختلف آنالیز تصاویر دیجیتالمحبت محبی۲۰۱۷-۸
جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وریفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۷-۸
اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتیمحمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۹
بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2محمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محبت محبی۲۰۱۷-۹
بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۷-۹
بهینه سازی فرمولاسیون نوشیدنی لبنی تخمیری(دوغ) حاوی پودر آب پنیر و استابیلایزر تجاری با استفاده از طرح سطح پاسخسید علی مرتضوی۲۰۱۷-۹
پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیمحمدحسین حدادخداپرست,ناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۷-۹
تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخمحبت محبی,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۹
طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگومحبت محبی,فخری شهیدی۲۰۱۷-۹
مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۹
ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذاییفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۱۰
ارزیابی تاثیر زمان رسانیدن بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجدمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۷-۱۰
بهینه سازی شرایط استخراج پکتین به کمک امواج اولتراسونیک از تفاله شاه توتفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۱۰
تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک فرآیند برشته کردن پسته با هوای داغناصر صداقت,سیدمحمدعلی رضوی,آرش کوچکی۲۰۱۷-۱۰
شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولیمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۷-۱۰
اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella)محمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۷-۱۱
ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتینفخری شهیدی,محبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۷-۱۱
بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آنفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۷-۱۱
شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی اسانس زرد چوبه (Curcuma longa) بر برخی از باکتری های شاخص مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۷-۱۱
ارزیابی بازیافت ویروس های روده ای از ماهی های پرورشی با استفاده از Male-specific coliphage (MS2)مسعود یاورمنش۲۰۱۷-۱۲
اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتیمهدی وریدی۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های تولید کننده شیگا توکسین (stx1 و stx2) در اشرشیا کلی O157 H7 با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در شیر خاممسعود یاورمنش۲۰۱۷-۱۲
بررسی اثر شرایط فرایند اکستروژن وفرمولاسیون بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه کنجاله بادام (Amygdalus communis L) و بلغور ذرتسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۷-۱۲
پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۱۷-۱۲
تاثیر درجه غیر اشباعیت سیستم لیپیدی و درجه حرارت بر فعالیت آنتی اکسیدانی ترسیوبوتیل هیدروکینونرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۷-۱۲
مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگانمسعود یاورمنش,سید علی مرتضوی۲۰۱۷-۱۲
اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی شده با کمپلکس‌های ایزوله پروتئین آبپنیر-پکتین بر رشد و زنده مانی رده سلولی استئوبلاست MG63فخری شهیدی۲۰۱۸-۱
بررسی اثر متغیر های دمایی و رطوبتی فرایند اکستروژن بر برخی خواص عملکردی و پارامترهای رنگ کنسانتره پروتئینهای سویاآرش کوچکی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۱
بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۱
بهینه‏ سازی تولید کف شیر موز و بررسی سینتیک انتقال جرم نمونه بهینه در طی فرایند خشک کردن با هوای داغفریده طباطبائی یزدی,محبت محبی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۱
بهینه سازی فرآیند کف پوشی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک‏ کردن با هوای‏ داغ شیر موزفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۱
تأثیر شرایط فرایند و فرمولاسیون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی مکمل-فیبری بافت داده شده (تفالۀ گوجه‌فرنگی-سبوس برنج)محمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۸-۱
بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتنآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۸-۲
بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهدمحمدجواد وریدی,علی شریف۲۰۱۸-۲
تولید و بررسی برخی ویژگیهای نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره برگ زیتونمحمدحسین حدادخداپرست,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۸-۲
اثر پوشش صمغ قدومه شهری بر انتقال جرم و کیفیت سیب آبگیری شده به روش اسمزآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۸-۳
اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازینمحمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۸-۳
استفاده از پلاسمای غیر حرارتی فشار اتمسفری به عنوان روش جایگزین در غیر فعال سازی میکروارگانیسم‎های موجود در آب زرشکفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۸-۳
بررسی پیشرفت واکنش مایلارد در دو روش حرارت دهی متداول و مایکروویو در سامانه سرم آلبومین گاوی- مالتودکسترینمهدی وریدی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۳
بررسی و مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین در چای صادراتی و وارداتیفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۸-۳
بررسى غلظت و نوع ماده دیواره بر خصوصیات ریزکپسول د-لیمونن تهیه شده جهت تعیین شرایط بهینه تولید نبات طع مدارسید علی مرتضوی۲۰۱۸-۳
بهینه سازی متغیر های فرمولاسیون و شرایط فرآیند اکستروژ محصول اسنک حجیم حاوی آرد کنجاله بنهمحمدجواد وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۸-۳
تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویالناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۸-۳
تأثیر تغییر نسبت پروتئین‌های سرم به کازئین و چربی بر دناتوراسیون حرارتی پروتئین‌های سرممصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۸-۳
ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانیمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۴
بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداریناصر صداقت۲۰۱۸-۴
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی، اثر ضد میکروبی و برهمکنش اسانس زردچوبه و ریحان علیه برخی از باکتری های بیماری زافریده طباطبائی یزدی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۴
بهینه سازی تولید پنیر فتای بدون آبگیری با استفاده از طرح آماری مخلوطمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۴
طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خلاء و اتمسفر اصلاح شدهمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۴
اثر روش های استخراج بر میزان ترکیبات فنولیک و خصوصیات ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه اناریجه (affinis Pimpinella)محمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۸-۵
تأثیر شرایط فرایند اکستروژن پخت بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی فراورده حجیم شده سورگومآرش کوچکی۲۰۱۸-۵
شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتیمحمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۸-۵
شناسایی تقلبات شیر شتر با استفاده از مدل سازی تغییرات رنگی توسط پردازش تصویر و روش متقاطع مخلوط فرایندمحبت محبی۲۰۱۸-۶
بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) با استفاده از روش سطح پاسخناصر صداقت۲۰۱۸-۶
بررسی میزان افزایش ترکیبات فنولی برگه شلغم در محلول اسمزی حاوی عصاره چای ترش و بررسی کنتیک خشک‌کردن آن با هوای داغفخری شهیدی۲۰۱۸-۶
بررسی میزان برشته‌ کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی، جریان‌پذیری، آنتی‌‌اکسیدانی و حسی آرد سویای برشته‌ شدهمصطفی مظاهری طهرانی,محبت محبی۲۰۱۸-۶
بهینه‌سازی فرمولاسیون بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد و مقایسه ویژگی‌های آن با بستنی معمولیمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۸-۶
تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربیسیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۶
صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشیمهدی وریدی,محمدجواد وریدی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۶
بررسی خصوصیات تکنولوژیکی و حسی اسنک بلغور ذرت غنی شده با آرد سویا و سویای فرموله شده با خواص عمل کنندگی تخم مرغمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۷
تاثیر ساکارز و گلوکز بر خواص عملکردی نشاسته ذرتفخری شهیدی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۷
تاثیر کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر ویژگیهای فیزیکی نشاسته ذرتفخری شهیدی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۷
تولید و بهینه سازی مکمل فیبری فراسودمند بر پایۀ فراورده های جانبی توسط فناوری اکستروژنمحمدحسین حدادخداپرست,آرش کوچکی۲۰۱۸-۸
بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگیسیدمحمدعلی رضوی,غلامحسین رادمرد قدیری۲۰۱۸-۹
تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه ماش جوانه‌زده و بلغور ذرتمحبت محبی۲۰۱۸-۹
تهیه نانو لیپوزوم های حاوی اسانس روغنی پرتقال با استفاده از روش حرارتیمحبت محبی,محمدحسین حدادخداپرست,مهدی وریدی۲۰۱۸-۹
اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوممحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۱۰
ارزیابی فعالیت ضدکپکی رنگ طبیعی آناتو در شرایط آزمایشگاهیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۸-۱۰
بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف‌پوشیفخری شهیدی,محبت محبی۲۰۱۸-۱۰
بهینه سازی تولید پودر پوره سیب زمینی به روش خشک کردن کف پوشیمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۱۰
تهیه ی فیلم های امولسیونی بر پایه ی پروتئین پسته وحشی(بنه) به همراه اولئیک اسید و بررسی ویژگی های فیزیکی آنناصر صداقت,مسعود تقی زاده۲۰۱۸-۱۰
خشک کردن کف پوشی پوره قارچ دکمه ای ) (Agaricusbisporusو مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردنمحبت محبی,هاشم پورآذرنگ,مهدی وریدی۲۰۱۸-۱۰
بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماریزا جدا شده از پنیر لیقوانمسعود یاورمنش,محمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۸-۱۱
بهینه‌سازی تولید پودر پوره سیب‌زمینی به روش خشک کردن کف‌پوشیمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۸-۱۱
اثر بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر ماندگاری کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو و تخمین ماندگاری محصول نهایی با استفاده از روش ASLTناصر صداقت۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی اثر متغیرهای ترکیب خوراک و دمای اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویجآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال در دوغمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏ های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۱۸-۱۲
بررسی اثرپوشش خوراکی -ژل آلورا- و نوع بسته بندی بر کیفیت کیوی رقم هایواردناصر صداقت۲۰۱۸-۱۲
بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذاییمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۱۸-۱۲
بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۸-۱۲
تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تابسیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۸-۱۲
تأثیر فرایند اکستروژن و شرایط انجماد بر کیفیت خمیر منجمد و کوکی تهیه شده از آرد سورگوممحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۸-۱۲
تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی (آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP)ناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۱۸-۱۲
جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillusمحمدرضا عدالتیان دوم,محمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۸-۱۲
کاربرد تحلیل تصویر رقمی و تشخیص الگو در طبقه‌بندی روغن‌های خوراکی به کمک تغییرات رنگ در طی اکسایش اولیه و ثانویهرضا فرهوش,محبت محبی۲۰۱۸-۱۲
اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کف‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژنمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۱
ارزیابی اثر پوشش زیست تخریب پذیر کنسانتره پروتئین آب پنیرو بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌ شده بر ویژگی های کیفی نارنگی (رقم دنسی) طی زمان تگهداریفخری شهیدی,ناصر صداقت۲۰۱۹-۱
ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته مقاوم ذرت حاصل از روش اتوکلاومصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۹-۱
بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسیدهای جنتیسیک و آلفا-رزورسیلیک در محیطهای روغنی و امولسیونهای روغن در آب آنهارضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۹-۱
بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اناریجه در افزایش عمر ماندگاری ماهی کیلکای چرخ شده تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنزمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۱۹-۱
تاثیر افزودن آب انار بر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای بدون آبگیریمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۱
مقایسه ویژگی های فیلم های کامپوزیت زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته حاوی کندر، زئین و پلی وینیل الکل با هدف کاربرد در بسته بندی محصولات غذاییمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۹-۱
بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک -Taraxacum pseudocalocephalum- بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط برون تنیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۲
تعیین بهترین زمان برداشت ارقام ماری و شنگه بر اساس برخی پارامتر های تعیین کننده کیفیت زیتونمهدی وریدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۹-۲
شناسایی و تشخیص ژن های مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearum جدا شده از دانه های ذرتسید علی مرتضوی۲۰۱۹-۲
بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه -.L hortensis Satureja -بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فسادفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۳
بررسی تاثیر سویه های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداریمسعود یاورمنش,محمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۹-۳
بررسی تأثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری زرشک بی دانه Berberis vulgarisناصر صداقت,مهدی وریدی,محبت محبی۲۰۱۹-۳
تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجاتناصر صداقت۲۰۱۹-۳
تعیین‏ کننده‏ های نظام‏ های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضویمهدی وریدی۲۰۱۹-۳
تهیه پاستیل توت سفید (ژل مک) و بررسی اثر مقادیر مختلف پکتین و آگار بر فعالیت آب، ویژگی های حسی، بافتی و پارامترهای رنگی آنفخری شهیدی۲۰۱۹-۳
بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۹-۴
بررسی اثر صمغ‌های زانتان، گوار و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی دونات فاقد گلوتنمصطفی مظاهری طهرانی,آرش کوچکی۲۰۱۹-۴
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۴
بررسی تأثیر جایگزینی آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگرمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۴
بهینه‌یابی اثر سطوح مختلف استارتر، مخمر و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از روش سطح پاسخفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۱۹-۴
تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابیسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۴
اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آنفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۹-۵
ارزیابی اثر اسید لاکتیک بر ویژگیهای بافتی و الگوی پروتئولیز عضله دو سر ران شتر یک کوهانهمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۵
ارزیابی میزان کارایی لوتئولین بر پایداری روغن های زیتون و کانولا در درجه حرارتهای مختلف بر اساس مکانیسم مهارکنندگیرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۹-۵
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۵
بررسی اثر جایگزینی ژل آلوئهورا با چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس حاوی 40درصد گوشت قرمزمحمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۵
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه امولسیون نشاسته و اسید اولئیک و پوشش‌دهی میوه گوجه‌سبزمسعود تقی زاده۲۰۱۹-۵
فعالیت ضد قارچی و اثرات همافزایی ترکیب اسانسهای گیاهی آویشن، دارچین، رزماری و مرزنجوش برعلیه قارچهای مولد فساد در میوه سیبمحمدباقر حبیبی نجفی,رضا فرهوش۲۰۱۹-۵
مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشکمهدی وریدی,فخری شهیدی۲۰۱۹-۵
اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمزمسعود تقی زاده۲۰۱۹-۶
ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های بیماری زا در شرایط برون تنی و شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل آنفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۱۹-۶
ارزیابی پایداری اکسایشی روغنهای زیتون سرخ کردنی طی فرایندهای حرارتی و سرخ-کردنیرضا فرهوش,علی شریف۲۰۱۹-۶
بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگیناصر صداقت,فخری شهیدی۲۰۱۹-۶
بهینه‌سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به‌روش سطح پاسخمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۹-۶
تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهیمصطفی مظاهری طهرانی,سید علی مرتضوی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۱۹-۶
تأثیر نمک‌های کلرید سدیم و پتاسیم و pH بر ویژگی‌های صمغ دانه شنبلیلهرضا فرهوش,محبت محبی۲۰۱۹-۶
حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفیمحبت محبی۲۰۱۹-۶
شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکیمحمدرضا عدالتیان دوم,فخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی,محمدجواد وریدی۲۰۱۹-۶
ارزیابی اثر صمغ زانتان بر ویژگی‌های کیفی نان شیرینی محلی کیچی و استفاده از تحلیل تصاویر رقمی در بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آنمحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۱۹-۷
ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌ شدۀ دهانمحبت محبی,مهدی وریدی۲۰۱۹-۷
الکتروریزپوشانی لیکوپن در ساختار میکروالیاف پروتئینی: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زیست‌دسترسیمحبت محبی۲۰۱۹-۷
بهینه سازی محیط کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) و تأثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی اکسیدانرضا فرهوش۲۰۱۹-۷
مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی‌کم‌چگال پرداخت شده با تابش خورشید توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک در واکنشگاهمحمدباقر حبیبی نجفی,محبت محبی۲۰۱۹-۷
بررسی فعالیت ض دویروسی پپتید کاتلیسیدین انسانی LL-37 بر روتاویروس در محیط برون نتنیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۱۹-۸
بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنهاسید علی مرتضوی,فخری شهیدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۱۹-۸
استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری‌های بیماری‌زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین و جنتامایسینفریده طباطبائی یزدی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۱۹-۹
بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلولهای اپیتلیال رودهسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۹
اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی به منظور بهبود خواص ضد میکروبی و آنتی‏اکسیدانی آنفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۱۰
تاثیر پوشش کیتوزان- لیمونن و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر خصوصیات کیفی خیار (رقم رویال) و مدلسازی ماندگاری آنناصر صداقت,محبت محبی۲۰۱۹-۱۰
مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیلفریده طباطبائی یزدی۲۰۱۹-۱۱
Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrotفخری شهیدی,محمدجواد وریدی,فریده طباطبائی یزدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۰-۱
بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفرانفخری شهیدی,محمدجواد وریدی,آرش کوچکی۲۰۲۰-۱
عصاره آبی استخراج شده عناب خشک ‌شده به روش پاششی: ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آنفخری شهیدی۲۰۲۰-۱
مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شدهمحمدحسین حدادخداپرست,ناصر صداقت۲۰۲۰-۱
بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلرآرش کوچکی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۰-۲
بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ایزوله شده از کره مسکه جنوب خراسانمسعود یاورمنش,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۰-۳
تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط باکتری Lactococcus lactis NZ1330 در محیط کشت حاوی لجن لبنی و مونوسدیم گلوتاماتفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,شهناز افشاریان۲۰۲۰-۳
اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شدهرضا فرهوش,آرش کوچکی۲۰۲۰-۵
بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد برکاهش بار میکروبی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی زردچوبهسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,فخری شهیدی۲۰۲۰-۵
بررسی ویژگی ضدمیکروبی فیلم خوراکی دولایه ژلاتین- صمغ کُندر دارای بر زمان (Hyssopus officinalis) اسیدآسکوربیک و اسانس زوفا ماندگاری فیله شترمرغ در دمای یخچالفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۲۰-۵
ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربیفریده طباطبائی یزدی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۰-۶
بررسی ویژگی‌های ساختاری و رهایش د-لیمونن نانوپوشانی‌شده با صمغ دانۀ قدومه‌شیرازی به روش الکترواسپریمحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۲۰-۶
مکانیسم فعالیت آنتی اکسیدانی اسید جنتیسیک در پایداری اکسیداتیو روغن های زیتون و سویارضا فرهوش,علی شریف۲۰۲۰-۶
بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی دانۀ انجره (Urtica pilulifera) و بهینه‌یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۰-۷
تاثیر زمان خواب گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی خمیرفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,آرش کوچکی۲۰۲۰-۸
ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفندی پوشش‌دهی شده با موسیلاژ فرنجمشک در ترکیب با اسانس زنیان جهت افزایش عمرانبارمانی در دمای یخچالفخری شهیدی۲۰۲۰-۹
بهینه‌سازی پوشش خوراکی بر پایه نشاسته سیب‌زمینی اصلاح شده و روغن سبوس برنج و بررسی تأثیر آن بر ماندگاری انگور رقم عسگریمسعود تقی زاده,مسعود یاورمنش۲۰۲۰-۹
مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغناصر صداقت۲۰۲۰-۹
معرفی باکتری های اسید لاکتیک کاهش دهنده کلسترول جدا شده از کره سنتی ایرانمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۲۰-۹
تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دارمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۲۰-۱۰
مطالعه پروفایل اسیدهای چرب و برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی قیماق گیلانوند و دلیران و مقایسه آن‏ها با خامه سنگینمصطفی مظاهری طهرانی,محمدرضا عدالتیان دوم,سیدمحمدعلی رضوی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۲۰-۱۰
بررسی اثر دماهای خشک کردن و غلظت گلیسرول بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلرآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۲۰-۱۱
بررسی اثر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط اکستروژن آرد کامپوزیت گندم سن زده- کینوا در فرمولاسیون میان وعده غذاییمحمدجواد وریدی۲۰۲۰-۱۱
بهبود تولید گابا و زنده مانی لاکتوباسیلوس برویس G42 در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش با استفاده از ریزپوشانی با ایزوله پروتئین سویا و آلژینات سدیمفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۲۰-۱۱
تولید شکلات حبابدار و استفاده از مقطع‌نگاری اشعه X و پردازش تصویر در بررسی ویژگی‌های حباب‌هامحبت محبی۲۰۲۰-۱۱
طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویرمسعود تقی زاده۲۰۲۰-۱۱
مقایسه و بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس زوفا (Boswellia carteri) و اسانس کندر (Hyssopus officinalis) علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۲۰-۱۱
بهینه‌سازی فرمولاسیون دسر هوادار حاوی کنسانتره پروتئین آب‌پنیر و صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی خواص رئولوژیکی آنمحبت محبی۲۰۲۰-۱۲
سینتیک خشک‌کردن کف خامه شیر شتر به روش کف پوشی و بررسی تاثیر آن بر ساختار و رنگ محصولسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۱
ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه در شرایط برون تنیفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۳
ارزیابی تاثیر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و عملکردی آرد گندمفخری شهیدی,آرش کوچکی۲۰۲۱-۳
بررسی رفتار رئولوژیکی وابسته به زمان (تیکسوتروپ) صمغ دانه مرو در حضور برخی نمک‌ها و قندهاسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۳
بهینه سازی فرآیند تولید سس هوادهی شده کم چرب به روش سطح پاسخ و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی آنمحبت محبی,آرش کوچکی۲۰۲۱-۳
تعیین مقدار کافئین در انواع قهوه و بررسی تاثیر روش کچرز بر میزان استخراج آن در مقایسه با روش متداولمرضیه معین فرد,علی شریف۲۰۲۱-۳
مدلسازی ویژگی‌های فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته و رنگ) شیر شتر به‌عنوان تابعی از درصد چربی و دماسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۳
مروری بر بسته بندی آنتی میکروبیال مواد غذایی و کاربرد آن در محصولات لبنیناصر صداقت۲۰۲۱-۳
بررسی رهایش کافئین از کلوئیدوزوم هیدروژل در شرایط شبیه سازی شده دهان و آنالیز دستگاهی میکروکپسولمحبت محبی۲۰۲۱-۴
بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازنسیدمحمدعلی رضوی,محمدحسین حدادخداپرست,خلیل بهزاد۲۰۲۱-۴
تولید بستنی مبتنی بر تخم مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوریسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۲۱-۴
مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد سه واریته ی کینوا (Quinoa) و بررسی اثر pH بر ویژگیهای عملکردی آنمسعود تقی زاده۲۰۲۱-۴
ارزیابی خواص پروبیوتیکی 19 سویه لاکتوباسیلوس گاسری، پلانتاروم، اسیدوفیلوس و فرمنتوم جدا شده از منابع انسانی و غذایی در شرایط آزمایشگاهیمحمدرضا عدالتیان دوم,مسعود یاورمنش۲۰۲۱-۵
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان بر تعدادی از سویه های میکروبی استاندارد شاخص عفونت و مسمومیت غذایی: مطالعه در شرایط برونتنیفخری شهیدی۲۰۲۱-۵
ارزیابی ویژگی های میکروبی، آنتی اکسیدانی، درجه پروتئولیز و قدرت مهار آنزیم بازدارنده آنژیوتنسین در ماست تولید شده با آغازگرهای همراه جدا شده از ماست های سنتی ایرانیمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۲۱-۵
بررسی آثار تغییرات دمایی بر پارامترهای سینتیکی-اکسایشی تری‌آسیل‌گلیسرول‌های زیتون، کانولا و کنجد در حضور آنتی‌اکسیدان سزامولرضا فرهوش,علی شریف۲۰۲۱-۵
بهینه یابی شرایط استخراج صمغ ریشه سریش به روش سطح پاسخ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه بهینهسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۶
بهینه‌سازی تولید کف در خشک‌کردن کف‌پوشی آب کرفس و ارزیابی خواص پودر تولیدیمحبت محبی,مسعود تقی زاده۲۰۲۱-۶
تاثیر برخی جایگزینهای چربی بر ویژگی های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربیسیدمحمدعلی رضوی,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۲۱-۶
ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانکفخری شهیدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۷
استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی در فرمولاسیون خمیرآبه هت تهیه ناگت مرغ کم چربمحبت محبی,محمدجواد وریدی,مهدی وریدی۲۰۲۱-۷
Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methodsفخری شهیدی,سید علی مرتضوی,محمدجواد وریدی۲۰۲۱-۸
Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditionsناصر صداقت۲۰۲۱-۸
بررسی کینتیک جوانه زنی و رشد شعاعی کپک آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از کیک روغنی تحت شرایط مختلف فعالیت آبی و دمافریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی,محبت محبی۲۰۲۱-۸
اثر پلاسمای غیرحرارتی بر بهبود ویژگی‌های عملکردی نشاسته سورگومفخری شهیدی,محمدجواد وریدی,آرش کوچکی۲۰۲۱-۹
ارزیابی ویژگی های تکنولوژیکی و عملکردی غله صبحانه بر پایه کنجاله کتان و آرد برنجآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۲۱-۹
The effect of whole tomato thermal pretreatment on the physicochemical properties of tomato paste produced with different degree of brixمصطفی مظاهری طهرانی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۲۱-۹
بررسی اهمیت پارامترهای الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه در بهینه یابی درصد دفع اجزاء محلول اولترافیلتراسیون شیر شتر با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئیسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۹
بهینه یابی برهمکنش پروتئین آب پنیر-صمغ دانه شاهی به روش سطح پاسخ و بررسی خواص کف زایی نمونه بهینهمصطفی مظاهری طهرانی,سیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۹
توسعه مدل سینتیکی عمر ماندگاری برای کاهوی برش خورده تازه رقم رومین، بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده منفذدارناصر صداقت,محمدجواد وریدی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۹
توسعه یک روش آنالیز جهت تعیین محتوای آکریل‌آمید در واریته‌های هسته خرمای برشته‌مرضیه معین فرد,رضا فرهوش۲۰۲۱-۹
مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند دیافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر pH و غلظت نمکسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۹
مدلسازی و بهینه یابی شرایط استخراج خشک صمغ دانه ی مروسیدمحمدعلی رضوی,مسعود تقی زاده۲۰۲۱-۹
مقایسه جدایه های آغازگر بومی حاصل از ماست های سنتی خراسان با آغازگر تجاری: مطالعه ویژگی‌های تکنولوژیکی در تولید ماستمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۱-۹
اثر استفاده از سپراتور و باکتوفوگاسیون دوگانه و شرایط عملیاتی آن ها بر بار میکروبی و حجم لجن لبنیفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۲۱-۱۰
Physiochemical and sensory characteristics of synbiotic beverage yogurt developed from Buffalo´s colostrum & milkسید علی مرتضوی۲۰۲۱-۱۰
تأثیر پکتین با گروههای متوکسیل پایین بر ویژگی های ساختاری گویچه های چربی خامه سنگین: مطالعه فاز پراکنده مبتنی بر اندازه و مورفولوژی ذراتمصطفی مظاهری طهرانی,محمدرضا عدالتیان دوم,سیدمحمدعلی رضوی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۲۱-۱۰
مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاءسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۱-۱۰
اثر فرایند تخمیر و اموا مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سبوس گندممصطفی مظاهری طهرانی,فخری شهیدی۲۰۲۱-۱۱
استفاده از مغز بادام زمینی در تولید اسنک حیم بر پایه بلغور ذرت و بررسی ویژگی های آنمحبت محبی۲۰۲۱-۱۲
Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG)سید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۱-۱۲
Fabrication and Characterization of Molecularly Imprinted Microspheres as Highly Effective Sorbent for Fast and Selective Solid Phase Extraction of Nicotinamide in Beef and Wheat Flour Samplesرضا فرهوش,هاشم پورآذرنگ,علی شریف۲۰۲۱-۱۲
Surface and interfacial activity of whey protein isolate-gellan gum conjugate as a function of polymerization degreeمهدی وریدی۲۰۲۱-۱۲
The effect of psyllium husk and edible colorants (betalain & curcumin) on the stability, physical and sensory properties of Iranian traditional drink (doogh)مسعود تقی زاده,مصطفی مظاهری طهرانی۲۰۲۲-۱
بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی، آنتی‌اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن حاوی اسانس بذر گشنیزسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی۲۰۲۲-۱
بهینه سازی تولید فیلم زیست تخریب‌پذیر حاوی عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر پایه ژلاتین به روش سطح پاسخفخری شهیدی۲۰۲۲-۱
بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زافخری شهیدی۲۰۲۲-۲
بهینه یابی متغیرهای مخلوط- فرآیند درتولید خامه قنادی شیر شتر با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه چند هدفهسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۲
استفاده از تکنیک های نوین بسته بندی برای افزایش زمان ماندگاری خرمای صادراتیناصر صداقت۲۰۲۲-۳
استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی انواع کیکناصر صداقت۲۰۲۲-۳
ایمنی غذایی با تمرکز بر پدیده مهاجرت از بسته بندی های پلاستیکیناصر صداقت۲۰۲۲-۳
بررسی تاثیر افزودن هسته خرمای برشته شده بر خصوصیات فیزیکی‌ شیمیایی و حسی قهوه حاصل از دانه عربیکا Coffea Arabica)مرضیه معین فرد,رضا فرهوش۲۰۲۲-۳
دره‌بندی دانه‌های کاکائو آلوده به آفلاتوکسین با استفاده از طیف‌سنی مادون قرمز نزدیکمرضیه معین فرد۲۰۲۲-۳
امکان‌سنی تشخیص و طبقه‌بندی فیزیکی خرمای مضافتی بااستفاده از روش پردازش تصاویر دییتال و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان توسط تلفن همراهمحبت محبی,مسعود تقی زاده۲۰۲۲-۴
مطالعه رفتار سینتیک رهایش سینمالدهید ریزپوشانی شده با نشاسته ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شده دهان و حین نگهداری و بهینه یابی ویژگی‌های ریز کپسول‌ها با روش پایش پارامتریمحبت محبی,سیدمحمدعلی رضوی,مهدی وریدی۲۰۲۲-۴
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختارفرآورده بافت داده شده کینوآآرش کوچکی۲۰۲۲-۵
استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندمسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۵
The impact of browning intensity on interfacial properties of gellan gum-soy protein conjugate obtained through the Maillard reactionمهدی وریدی۲۰۲۲-۵
بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماریسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۵
بررسی ویژگی‌های فیلم آلژینات حاوی باکتری پروبیوتیکLactobacillus plantarum جهت پوشش‌دهی کالباس ورقه‌ایسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۵
شناسایی گونه های سالمونلا در فرآورده های خام مرغ با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش Real Time PCRمحمدرضا عدالتیان دوم,سید علی مرتضوی۲۰۲۲-۵
اثر افزودن کربوکسی متیل سلولز، صمغ دانه مرو و میزان چربی بر خصوصیات خامه کم چرب شیر شترسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۶
انواع تکنیک های اصلاح کردن پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاستهناصر صداقت۲۰۲۲-۶
مروری بر بسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر مرکبناصر صداقت۲۰۲۲-۶
Investigation the effect of addition tomato peel and calcium chloride, particle size reduction and pulp distribution on physicochemical and microstructure properties of tomato pasteمصطفی مظاهری طهرانی,محمدحسین حدادخداپرست۲۰۲۲-۷
تاثیر پارامترهای مختلف برروی قطر و ساختار الیاف نانوالکتروریسی شده استات سلولز/پلی اتیلن اکسایدمسعود تقی زاده۲۰۲۲-۷
The effect of extrusion technology on the physicochemical properties of product based on oatmeal-broken rice composite flour to fabricate instant harireآرش کوچکی۲۰۲۲-۸
خواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر -نشاسته اصلاح شده: تاثیر pH و نسبت بیوپلیمرهاسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۸
مروری بربسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر سنتزیناصر صداقت۲۰۲۲-۸
Effect of Edible Chicken Feet Gelatin Green Walnut Husk Extracted Coating on Chemical, Physical, Sensory Properties and Storage Time of Refrigerated Temperature Rainbow Trout Fillets (5.0±1.0 °C)ناصر صداقت۲۰۲۲-۱۰
Evaluation the convective drying of apple slices: Investigation of temperature changes by infrared thermographyمحبت محبی۲۰۲۲-۱۰
بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود ویژگی های کیفی و افزایش زمان ماندگاری فلفل دلمه ایناصر صداقت۲۰۲۲-۱۱
تاثیر واریته و روش تهیه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نوشیدنی هسته خرمامرضیه معین فرد۲۰۲۲-۱۱
Effect of octenyl succinic anhydride starch on foaming properties of whey protein concentrateسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۲-۱۲
Investigation on Replacing Sucrose by Enzymatic Sorghum Malt Flour in Gluten-Free Rice Cakeسید علی مرتضوی,فریده طباطبائی یزدی,محبت محبی۲۰۲۲-۱۲
Physicochemical, Structural, and Sensory Characteristic of High Moisture Meat Analog Based on Pea Protein Isolate in Conjunction with Flaxseed Protein Concentrateمصطفی مظاهری طهرانی۲۰۲۲-۱۲
پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر پلی ساکارید: نشاسته ، سلولز و مشتقات آنناصر صداقت۲۰۲۲-۱۲
غربالگری جدایه های باکتری های اسید لاکتیک از فرآورده های لبنی سنتی خراسان به منظور ارزیابی تولید فولات خارج سلولیمحمدباقر حبیبی نجفی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۲-۱۲
گلوتامات در محیط کشت تخمیر حاوی ضایعات غذایی با استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک - L تولید بومی و مقایسه آن با سویه صنعتیفریده طباطبائی یزدی۲۰۲۳-۲
ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های تجاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس در شرایط برون تنیمسعود یاورمنش۲۰۲۳-۳
دستاوردهای نوین پلاستیک های زیست تخریب پذیر پروتئینیناصر صداقت۲۰۲۳-۳
ارزیابی شاخص های بیماری زایی و خواص تکنولوژیکی جدایه های انتروکوکوس فاسیوم حاصل از پنیر های سنتی ایرانمسعود یاورمنش,فریده طباطبائی یزدی,محمدرضا عدالتیان دوم۲۰۲۳-۵
بررسی رفتار و مدلسازی رهایش کورکومین لیپوزومی بهینه یابی شده تحت شرایط آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده دستگاه گوارشآرش کوچکی,محبت محبی۲۰۲۳-۵
مطالعه ترکیبات شیمیایی، میزان فنل، فلاوونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره پوست سبز گردو (Juglans regia L.)ناصر صداقت۲۰۲۳-۵
مطالعه خصوصیات عملکردی و رفتار بیاتی نشاسته طبیعی گندم در حضور صمغ دانه شاهی و ساکارزسیدمحمدعلی رضوی۲۰۲۳-۵
استفاده از فناوری رزونانس پلاسمون سطحی برای ارزیابی اولیه فعالیت آنتی‌توکسین اگزوپلی‌ساکارید دکستران علیه انتروتوکسین حساس به حرارت اشرشیا کلیفریده طباطبائی یزدی۲۰۲۳-۶
بررسی اثر لاکتوفرین آزاد و نانولیپوزومی بر بیوفیلم پلی میکروبی مشتق شده از بزاق در مدل Active Attachment biofilmفریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۲۳-۶
تأثیر فرآیند تولید پنیر سفید ایرانی در تفکیک و زنده مانی ویروس های روده ای در دلمه و آب پنیر با استفاده از باکتریوفاژ MS2مسعود یاورمنش,محمدباقر حبیبی نجفی۲۰۲۳-۶
کاربرد و مکانیسم اثر جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذاییناصر صداقت۲۰۲۳-۶
تأثیر تیمار فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ساختاری نشاسته‌های استخراج شده از حبوبات مختلفسید علی مرتضوی۲۰۲۳-۷
مدل‌سازی تولید زیست‌توده میکروبی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 جدا شده از ترخینه در بستر لجن لبنی به‌وسیله روش سطح پاسخ (RSM)فریده طباطبائی یزدی,سید علی مرتضوی۲۰۲۳-۷
مقایسه و بررسی میزان تانن پوست سیب زمینی با چهار حلال مختلفمرضیه معین فرد۲۰۲۳-۷
اثر لاکتی پلانتی باسیلوس پلانتاروم پنیر موتال بر چسبندگی کرونوباکتر ساکازاکی به سلول‌های روده‌ایمحمدباقر حبیبی نجفی۲۰۲۳-۹
بررسی اثر پوشش خوراکی مبتنی بر نانوامولسیون اسانس گریپ فروت و موسیلاژ دانه بالنگوی شهری بر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی گوشت گوسفند طی دوره نگهداریسید علی مرتضوی,فخری شهیدی۲۰۲۳-۱۰
استفاده از پوشش های خوراکی متیل سلولز و موم کارنوبا و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت سیب قرمز لبنانیناصر صداقت۲۰۲۳-۱۱
استفاده از فاژ در فیلمهای ژلاتین-پلولان علیه باکتری بیماریزای سالمونلاناصر صداقت۲۰۲۳-۱۱
ارزیابی پوشش خوراکی بر پایه ژلاتین پای مرغ/ عصاره پوست سبز گردو بر ویژگیهای فیزیکی، خوصیات رنگی و بافتی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمانی طی شرایط نگهداری در یخچالناصر صداقت۲۰۲۳-۱۲
استفاده از طرح مخلوط در بهینه سازی فرمولاسیون فیلم کامپوزیت سه جزئی زیست تخریب پذیر حاوی نشاسته،زئین و پلی وینیل الکل برپایه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکیمحمدباقر حبیبی نجفی,مسعود یاورمنش۲۰۲۴-۱