عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
ررسی تاثیر گیاهان آویشن و سیر و عصاره آنها بر رشد کپک آسپرژیلوس نایجر و مخمر ژئوتریکوم کاندیدوم در طی نگهداری ماستعلی امینی بیدختیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۸۹/۱۰/۲۵
ارزیابی تاثیر نوع رنت وظروف نگهداری بر روند پروتئولیز در طی دوره رسیدگی پنیر محلی کردی به کمک روش الکتروفورز ژل اوره- پلی اکریل آمید (Urea-PAGE)سیدمجید هاشمی قوژدیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۸۹/۱۱/۱۱
تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستونهای رنگبری در صنعت قند بوسیله فرآیند غشایی نانوفیلتراسیونفخرالدین صالحیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۰/۰۳/۳۱
تاثیر تیمار حرارتی بر خصوصیات عملکردی صمغ دانه شاهی و صمغ گزانتانسارا ناجی طبسیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۰/۰۶/۱۲
بررسی اثر میزان آب، نوع و میزان مختلف امولسیفایر بر خواص فیزیکوشیمیایی شکلات آبدارنسیم رئوفیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۰/۰۶/۱۹
بررسی امکان استفاده از کنسانتره پروتئین شیر در تهیه بستنی کم چربی و بهینه سازی فرمولاسیون آن با استفاده از روش سطح پاسخفاطمه سادات مصطفوی ترقیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۰/۰۶/۲۱
بهینه سازی فرمولاسیون و تولید نوشیدنی طعم دار میوه ای بر پایه ماستام البنین علی زاده گودرزیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
: استخراج آنتی اکسیدان ها از روغن پوست بنه به روش مادون بحرانی آبرضوان شاددلکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی امکان استفاده از بنتونیت و ژلاتین و بهینه یابی آن به منظور تصفیه شربت خام چغندر قند و تولید مستقیم قند مایععیسی جاهد جوشاتیکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی استفاده از کشمش به عنوان سوبسترای تولید خمیر مایهپرنیان پزشکیکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر افزودن فیبر چغندر قند بر خصوصیات رئولوژیکی و حسی چیپس تورتیلاآزاده سعادتمندیکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
ارزیابی ارتباط بین پارامترهای میکروبی وشیمیایی باحضور آفلاتوکسین در نان خشک با استفاده از مدلهای ریاضی پیشگومحمد سهرابی بالسینیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۰/۰۸/۳۰
بررسی اثر ترکیبی صمغ قدومه شهری (Lepidium perfoliatum) و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی‏های امولسیون تهیه شده با امواج فراصوتمرجان سلیمان پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۱۰/۱۴
تاثیرشرایط اتمسفری واسانس دارچین درحفظ کیفیت مغز پسته خامقدسیه مرادیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۰/۱۱/۰۸
اثر ازن واسید آلی بر کاهش آلودگی میکروبی لاشه مرغنعیمه کاظمی طاسکوهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
ارزیابی اثر پوشش کیتوزان و سفیده تخم مرغ بر کینتیک انتقال جرم، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ناگت پنیر کردی سرخ شده به روش عمیق و شبیه سازی با استفاده از مدل پوستهالهام انصاری فرکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
ارزیابی کارایی صمغ استخراج شده از دانه مرو (Salvia macrosiphon) در پایداری امولسیون و ریزپوشانی اسانس لیموننهانیه محمدزادهکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی اثر صمغ اسفرزه و پساب کارخانجات تولید نشاسته بر کیفیت و ماندگاری نان بربریمصطفی خانعلی پورقزوینکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی استفاده از آبگیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن گلابی به روش های هوای داغ و خلأ و بهینه یابی شرایط خشک کردن به روش سطح-پاسخمجتبی امیری پورکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
مطالعه ویژگی های کیفی برگر شتر و ارزیابی پایداری آن طی نگهداری منجمدفاطمه حیدریکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی خواص فیزیکی و اثرات ضد میکروبی فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزهمراه با اسانس روغنی لیمو ترش و بذر گشنیزمهدی محمدحسینیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۰/۱۲/۲۴
کاهش تولید آکریل آمید طی پخت نان سنگکبهاره مهرانکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۱/۰۱/۲۱
بررسی وجود عوامل بیماریزایی و مقاومت به آنتی بیوتیک در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوانمهری جغتائیکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۱/۰۶/۱۹
بررسی اثر اینولین استخراجی از گیاهان دارویی (کاسنی و سیب زمینی ترشی) بر تولید ترکیبات ضد میکروبی و رشد دو گونه باکتری پروبیوتیک در حضور اسید و نمک های صفراویسارا کمالیکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر نشاسته ذرت پری ژلاتینه ،زانتان و گوار به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز با چربی و تخم مرغ کاهش یافته حاوی شیرسویاکبری رحمتیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
ارزیابی تاثیر فرمولاسیون، پوشش دهی و شرایط سرخ کردن بر کینتیک انتقال جرم، خصوصیات مهندسی و حسی فلافل سرخ شده به روش عمیقنسیم حسن پورکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
تاثیر برخی نمک ها، قندها و pHبر خصوصیات رئولوژیکی صمغ دانه ی شاهی در محلولهای رقیق و غلیظفطانه بهروزیانکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
ررسی امکان استفاده از پنیرمعطر، کنسانتره پروتئینی آب پنیر و صمغ گوار جهت بهبود خصوصیات ارگانولپتیکی و عملکردی پنیر تقلیدی تهیه شده ازکازئینات سدیممرضیه حسینیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
اثر \\\\\\\" Spirulina platensis\\\\\\\" بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماستسیدامیر توکلی لاهیجانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بهینه سازی شرایط تولید پودر قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus) با استفاده از روش خشک کردن کف پوشیآتنا پاسبانکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بررسی اثر صمغ و پودر لبنی بر ویژگی های خمیر و نان حاوی آرد سورگوم و سویابهاره صحرائیانکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی اثر صمغ و شیر سویا بر ویژگی های خمیر و کیک حاوی آرد سورگومفریبا نقی پورکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی امکان تخمین عمر ماندگاری روغن زیتون بر اساس روش رنسیمتسیده زهره حسینی یزدیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بهینه سازی شرایط تولید کف و ارزیابی کینتیک انتقال جرم میگو (Penaeus indicus) به روش کف پوشیمهران عزیزپورکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بهینه‌یابی فرمولاسیون مخلوط پایدار‌کننده‌های بستنی با استفاده از صمغ دانه ریحان و بررسی خصوصیات کیفی فرمول بهینه در ترکیب با پایدار‌کننده‌ها طی زمان نگهداریمریم بهرام پروردکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی اثر سطوح مختلف هیدروکلوئیدها ( آگار و گوار ) و ریز جلبک platensis Spirulina بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل کیویاسماعیل خزائی پولکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
ارزیابی اثر صمغهای دانه ریحان، متیل سلولز و گزانتان بر میزان جذب روغن خلالهای سیب زمینی طی سرخ کردن عمیقعاطفه زمانی قلعه شاهیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۱/۰۶/۳۱
مطالعه کمّی قارچ‌های مولّد آفلاتوکسین و اکراتوکسین مبتنی بر روش‌های PCR و بررسی همبستگی آن با میزان توکسین‌ها در ارقام کشمش خراسان رضویمحبوبه سرابی جمابدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۱/۰۹/۰۸
بررسی خواص ویسکوالاستیک ‌صمغ دانه های قدومه شیرازی و قدومه شهریمحمدعلی حصاری نژادکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۱/۰۹/۲۹
بررسی اثر فراصوت و شرایط اسیدی بر ویژگی های ساختاری و خمیری نشاسته برنجرضا فرهمندفردکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۱/۱۱/۰۴
بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر ویژگی های فیزیکی، ساختاری و رئولوژیکی کیک کم چربسپیده امیرآبادیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی اثر کونژوگه پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شیرازی (A. homolocarpum) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن ذرت در آبآسیه علی پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی خواص ضد باکتریاییLactococcus lactis ایزوله شده از پنیر لیقوان با تکیه بر شناسایی ژن های ساختمانی Lacticin - Nisin - Lactococcinمحمدعلی عطارکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۱/۱۱/۱۱
تاثیر صمغ های گوار و دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی کم چرب و نیمه چربفاطمه جاویدیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
تعیین گونه های غالب قارچهای مولد آفلاتوکسین B1 و اکراتوکسینA در فلفل قرمز ( ادویه بومی استان خراسان) و بررسی تاثیر شرایط مختلف نگهداری و روشهای مختلف آلودگی زدایی بر میزان این مایکوتوکسین هاروزیتا سالاریدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
جداسازی، تخلیص و شناسایی فعالترین فراکسیون آنتی اکسیدانی مواد غیر صابونی روغن پوست کلخونگ (Pistacia khinjuk) و بررسی اثر بهبود دهندگی آن بر پایداری اکسایشی روغن سویا طی فرایند سرخ کردنجواد توکلیدکتری(PhD)حدادخداپرست۱۳۹۱/۱۱/۱۳
ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خصوصیات ضد باکتریایی آغازگرهای لاکتوباسیل موجود در خمیرترش‌ سنتّی ایران بر اساس روش‌های مولکولیعلیرضا صادقیدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۱/۱۱/۲۸
پایداری اکسایشی روغنهای ارقام رایج زیتون کشور (زرد و روغنی) در حضور ایزومرهای توکوفرولمحمود نجف زادهکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۱/۱۲/۱۲
بررسی اثر روش های مختلف استخراج بر روی راندمان ، درجه استریفیکاسیون ، میزان گالاکتورونیک اسید ، وزن مولکولی و خصوصیات رئولوژیک پکتین استخراج شده از تفاله شاه توتوحید مسیبیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۱/۱۲/۲۰
بررسی اثر ضد قارچی عصاره برگ گیاه حرا) Avicennia marina ( در شرایط آزمایشگاهیبهروز علی زاده بهبهانیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۲/۰۲/۱۶
بهینه‌سازی فرمولاسیون کره‌ کم‌چرب با استفاده از نسبت‌های مختلف فاز آبی، پایدارکننده‌ها و امولسیفایرهانفیسه واحدیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۲/۰۳/۱۸
غنی سازی آرد گندم با کنجاله کنجد و اصلاح خواص رئولوژیکی خمیر و خواص فیزیکی، بافتی نان حجیم (باگت) با استفاده از صمغ زانتان.حبیب جهان دیدهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۲/۰۳/۲۷
تعیین ترکیبات شیمیایی و بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت شترمرغهما بقائیدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۲/۰۴/۰۹
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران و ارزیابی سینتیک تخریب آنتوسیانین‌های عصاره آنها.محمد فرهادی چیتگرکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۵/۲۲
تاثیر تیمارهای برشته نمودن، خیساندن و بلانچینگ بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی شیر کنجدزهرا احمدیان کوچکسرائیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۶/۰۵
شناسایی احتمال تقلب روغن ارقام رایج زیتون کشور با روغنهای پالم اولئین و آفتابگردان به روش رنسیمتمنصوره حیدرپورکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۲/۰۶/۱۳
ارزیابی تاثیر فراصوت بر ویژگی های عملکردی آرد و ایزوله پروتئینی عدس واریته کیمیابهداد شکرالهی یانچشمهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیمریم حیدری سورشجانیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
بررسی امکان تولید و پایداری حامل‌های نانو ساختار لیپیدی حاوی روغن دانه مروآرام بستاندکتری(PhD)محبی۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی اثر صمغ های قدومه شهری (Leidium perfoliatum) و گزانتان بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تهیه شده از آرد ترکیبی گندم- سورگومهادی باقریکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
تعیین برخی خصوصیات کیفی میوه لیموترش با استفاده از روشهای مخرب و روش غیر مخرب طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیکامیر جاجرمیکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۲/۰۶/۲۸
بررسی قابلیت ضد میکروبی جدایه های انتروکوکوس از پنیر سنتی کردیمهسا نقاشانکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۲/۰۶/۲۹
بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه آناتو به روش ماسراسیون و بررسی اثرات ضد میکروبی آن در شرایط in vitro و در سیستم مدل غذایی (سس).محمود یلمهکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مدل سازی فرایند سرخ کردن عمیق در شرایط اتمسفری و تحت خلا و مقایسه این دو فرایند در شیرینی رشتهسیداحمد شهیدیدکتری(PhD)محبی۱۳۹۲/۰۷/۰۲
بهینه‌سازی استخراج پروتئین دانه شنبلیله و بررسی خواص عملکردی ایزوله حاصلسمیرا فیضیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۸/۲۷
برسی تأثیر بر هم کنش های بین مولکولی بر ویژگیهای امولسیون و ریز کپسول روغن هلعلیرضا صادقیاندکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بررسی اثر گلیسرول و اسیداستئاریک بر ویژگی های فیزیکی و بازدارندگی فیلم زیست تخریب پذیر تهیه شده از صمغ دانه قدومه شهریسمیرا سیدی مرغکیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۰۹/۲۷
تولید ماده غذایی پروبیوتیکی به عنوان کاندیدی جهت ایمونوتراپیلیلا روزبه نصیرائیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۲/۰۹/۳۰
بررسی اثر ژلاتین، آنتی اکسیدان و نوع بسته بندی در بهبود کیفیت پسته برشته واریته اوحدیسارا خشنودی نیاکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۲/۱۰/۱۵
بررسی عوامل موثر بر استخراج عصاره آبی چای سبز، تشکیل و ثبات امولسیون روغن زنجبیل در آناکرم آریان فردکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۲/۱۰/۱۵
جداسازی و شناسایی باکتری های جنس لاکتوباسیلوسعلیرضا وسیعیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۲/۱۰/۲۳
بهینه‌سازی فرمولاسیون پنیر فتای فراپالایش آنالوگ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیک و حسی آن.علی اکبر غلامحسین پوردکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
ارزیابی بقای ویروس های روده ای در فرآیند تولید ماست با استفاده از male-specific coliphage(ms2)سمیه مرادی مقدمکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی اثر شوک فراصوت و شوک حرارتی بر مرفولوژی باکتری های پروبیوتیک اثر حرارت و ترکیبات بازدارنده بر روی باکتری های سرمادوست و آنزیم های پروتئولتیک و لیپولتیکشهناز افشاریانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی مشتقات آسیل اسید گالیک در روغن ماهی و امولسیون روغن در آب آنمریم اثنی عشریکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی اثر هیدروکلوئیدهای آگار و پکتین و شرایط خشک کردن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل بادامفاطمه صادقیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع زیستی فراورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکیرهام جلالوندکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی سالاد زمستانه(شوری) بر پایه روش های کلاسیک و مولکولیمنصور سعیدیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
ارزیابی بقای حرارتی انتروباکتریوفاژ MS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای طی فرایند حرارتی شیر خامسیدرضا سادات الحسینیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی اثر ایزوله پروتئین خلر (Lathyrus sativus) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با صمغ گزانتانفاطمه قربانیانکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
کاربرد روش سریع بینی الکترونیکی برای تشخیص شروع فساد ماهی کیلکامیثم وجدیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۱۲/۱۱
تولید و تعیین خصوصیات فیلم های خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه \\محمد جوکیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
تولید میکروکپسول های کلوئیدوزمی حامل دی استیل و مدل سازی رهایش آن در شرایط دهانی با استفاده از سیستم های چند عاملیمحسن زندیدکتری(PhD)محبی۱۳۹۳/۰۲/۰۷
بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز، کتیرا و گلیسرول بر ویژگیهای فیزیکی ورقه های خوراکی تولید شده بر پایه کدو مسماییاصغر ترابیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۲/۰۹
بررسی و مدل سازی رفتار جذب و دفع آب در نان و بهینه سازی جذب آب در بازسازی نان خشکامیر سالاریدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۳/۰۲/۲۲
بهینه سازی شرایط تولید پودر ریزجلبگ اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) با استفاده از روش خشک کردن کف پوشیمحمدرضا عطاردی بیمرغیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۳/۰۲/۲۷
استخراج و خالص سازی فروکتان های سریش (Eremurus spectabilis) و بررسی برهم کنش آنها با بیوپلیمرهای آرد گندم با استفاده از روش اسپکتروسکوپی مادون قرمزامیر پورفرزاددکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۳/۰۲/۲۸
تاثیر سیکلهای انجماد- خروج از انجماد بر خصوصیات عملکردی صمغ دانه بالنگو شیرازیدیاکو خدائیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۳/۰۳/۱۱
تعیین ویژگی های عملگری باکتری های پروبیوتیک بومی جداشده از پنیر کردی (فرم آزاد و ریزپوشانی شده) و اینولین استخراج شده از سیب زمینی ترشی در سیستم مدل و بررسی قابلیت استفاده از آن ها در دوغسیدمحمدباقر هاشمیدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۳/۰۳/۲۸
اثر اندازه ذرات و تیمار هیدروژن پراکسید قلیایی بر خصوصیات فیزیکی و پخت فیبر رژیمی هسته-ی خرما و مقایسه ی آن با فایبرکسفاطمه شکرالهی گاوزنکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۳/۰۴/۰۴
بررسی اثر پروتئین های سدیم کازئینات، ایزوله آب پنیر، آلبومین و ژلاتین بر ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی موس شکلاتیسعید میرعرب رضیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۳/۰۵/۲۷
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پارابنها در روغن ماهی و امولسیون روغن در آب آننجمه ملااحمدی بهرآسمانکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۳/۰۵/۲۷
بررسی تاثیر فیبررژیمی گندم و چغندر قند بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس کوکتلمحمد قبادیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۳/۰۶/۰۱
بهینه سازی فرمولاسیون و شرایط فرآیند تولید پروتئین بافت داده شده سویا بر مبنای افزایش چربی با دانه کامل سویا و بررسی خصوصیات عملکردی آن به روش سطح- پاسخشادی شریفی ازغندیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۳/۰۶/۰۳
امکان سنجی جداسازی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد و بررسی بهینه سازی شرایط تولید آنزیم لیپاز در یک سیستم کشت غوطه وریوجیهه زارع باقی آبادکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
استفاده از خمیر ترش، پودر هسته خرما و مخلوط آن دو در فرمولاسیون نان باگت و بررسی خصوصیات کیفی نان و چگونگی تاثیر تیمارها بر اندیس گلایسمیرضا حقیقی باوفاکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۳/۰۶/۱۷
ردیابی منشا باکتریوفاژهای Male specific (F+) RNA به عنوان نماینده ای از ویروس های روده ای درسبزی تره وجعفری نیشابور با روش RT-PCRدینا شهرام پورکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۳/۰۶/۱۸
بررسی اثر ایزوله پروتئین سویا و صمغ قدومه شهری بر رفتارجریان خمیرآبه و کینتیک انتقال جرم ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیقحامد مهدویان مهرکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
رد یابی منشاء باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA درکاهوی نیشابور، بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای با استفاده از روشRT-PCRمژگان یزدیکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۳/۰۶/۱۹
سینتیک اکسایش روغن ماهی کیلکا در حضور فراکسیونهای فعال آنتی اکسیدانی روغنهای پوست و مغز بنهسمانه پژوهان مهردکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۳/۰۶/۲۲
بررسی اثر ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر شاخص های مولد فساد در آبمیوه در سطح محیط کشتندا نیّریکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۳/۰۶/۲۳
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی مشتقات اسید پارا هیدروکسی بنزوئیک در روغن ماهی و امولسیون روغن ماهی در آبسعید جانیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۳/۰۶/۲۳
ارزیابی پتانسیل فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب کارخانه رب گوجه فرنگی و مدلسازی کارایی فرآیند به روش شبکه های عصبی مصنوعیعلی الغونهکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی خصوصیات و بهینه سازی استخراج بیوامولسیفایر مانان از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس و کاربرد آن در یک سیستم امولسیونی مدلجلال محمدزادهدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانو ذره صمغ دانه شاهی (لیپدیوم ساتیوم)افسانه طاهری تل گریکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی فعالیّت ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی میوه سپستان(Cordia myxa) بر میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهیمطهره پیرنیاکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مدل سازی و اندازه گیری خواص حرارتی- فیزیکی عصاره مالت تحت تاثیر دما و غلظتفاطمه حیدری دلفاردکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مقایسه میزان استخراج عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج (Pinus elderica )توسط دو روش خیساندن و اولتراسوند و بررسی اثر ضد میکروبی آن ها بر میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیهانیه کاشانیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی اثر آنزیم لیپاز در فرآیند تولید نان بربری به روش مستقیم و اسفنج وخمیرمحسن صالح آبادیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زرشک تازهسارا خسروشاهیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی اثر درصد های مختلف جو جوانه زده به عنوان محرک تولید آنزیم آلفا آمیلاز توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره کشت جامد بلغور جوهانیه بیاتکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بهینه سازی شرایط اکستروژن کره حاوی آلفالینولنیک اسیدمرتضی کاشانی نژادکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی و هیدروالکلی گیاه Salvia chorassanica بر برخی از میکروارگانیسم‌‬های بیماری‬زای با منشأ غذایی در شرایط آزمایشگاهیاعظم مهربانکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی عملکرد WPC در ایجاد و پایداری کف پنیر و بهینه سازی تولید پودر پنیر با استفاده از خشک کردن کف پوشیزینب ایزدیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بهینه سازی شرایط تولید کف و ارزیابی کینیتیک انتقال جرم ماهی کیلکا به روش کف پوشیفرناز حسن زاده رادکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تأثیر امولسیفایر ها (لسیتین، PGE و DMG) و امواج فراصوت بر خصوصیات کیک بدون تخم مرغمحمد خلیلیان موحدکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه استفاده از روش های خیساندن و اولتراسوند در عصاره گیری از چغندر قرمز(Beta vulgaris L.) و ارزیابی تاثیر این عصاره ها بر خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و پتانسیل سین بیوتیکی در ماستآزاده ظهوریکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی ارتباط بین پروتئوم و برخی ویژگی های کیفی گوشت شتریونس زاهدی دیزج یکاندکتری(PhD)وریدی۱۳۹۳/۰۷/۲۷
غنی سازی ماست با منابع گوناگون امگا 3 و بررسی تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طی مدت نگهداریآزاده قربانی حسن سراییدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۳/۰۷/۲۹
بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و بازدارندگی فیلم زیست تخریب پذیر صمغ دانه قدومه شهری - ایزوله پروتئین خلرسیده الهام ابراهیمیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۱۰/۰۶
تولید ،استخراج ، خالص سازی و شناسایی رنگدانه حاصل از کپک Penicillium aculatum ATCC 10000409 و کاربرد آن در سیستم مدل غذایی: بستنی نرممجید افشاریدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۳/۱۰/۱۳
بررسی فرایند هضم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده گندم در سیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازیعلیرضا یوسفیدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۳/۱۰/۲۴
بررسی اثر pH، غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغمجتبی دهقان دهنویکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
به گزینی شرایط بسته بندی، کیفیت و زمان ماندگاری دانه های انار رقم بجستانیمریم قربانیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۳/۱۰/۲۸
بررسی اثر پوشش خوراکی وبسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری فلفل دلمه سبزاکرم قهرمانی چرمهینیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۳/۱۱/۰۱
ریزپوشانی روغن نعناع به روش خشک کردن پاششیستاره حسین زادهکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۳/۱۱/۰۱
بهینه سازی فرایند حرارتی گندم و بررسی اثر آن بر ویژگی های آرد کیکزیبنده قیاسیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تولید بسته بندی فعال ضد میکروبی بر پایه سیستمفرشته حسینیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
اثر پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شهری بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز کم چرب و کم کلسترولهدی سیف الدینکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
استخراج عصاره برگ به لیمو به دو روش تقطیر با بخار و ماکروویو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی آننجمه کوهکنکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بهینه سازی فرمولاسیون مخلوط آرد کامل آنزیمه و غیر آنزیمه سویا و آرد مالت جو به منظور بهبود کیفیت نان بربری سبوس دارمرضیه حامدی یکتاکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تأثیر شدت فرکانس و زمان بر آبگیری اسمزی دانه های انار با استفاده از فراصوتمُطهره نصیریکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر سامانه مادون قرمز (ترکیبی خلاء-مادون قرمز و هوای داغ-مادون قرمز) بر فرآیند خشک شدن و کیفیت کیویعماد آیدانیدکتری(PhD)حدادخداپرست۱۳۹۳/۱۱/۱۴
ارزیابی تأثیر فرآیند تولید پنیر سفید ایرانی روی زنده مانی و تفکیک ویروس های روده ای با استفاده از انتروباکتریوفاژ مدل MS2سمیه اقحوانی شجریکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۳/۱۱/۲۶
جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک ذاتی از شیر خام شتر ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص عملکردی آننفیسه دعوتیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۳/۱۲/۱۰
تولید نانوحامل‏های حاوی لیکوپن و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنعلی آخوندزردینیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۳/۱۲/۱۶
اثر پایدار کننده ها بر خصوصیات فیزیکی خامه قنادی و پیش بینی این خواص با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیبابک فرجی گوگردچیکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خصوصیات عملکردی صمغ دانه قدومه شهری: اثر حرارت، انجماد و امواج فراصوتمریم محفوظیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بررسی اثر پیش تیمار فراصوت، غلظت کلرید سدیم، ولتاژ و فرکانس بر استخراج اسانس نعناع فلفلی به روش تقطیر مقاومتی (OAHD)محسن گواهیاندکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۴/۰۲/۰۷
بهینه یابی شرایط استخراج بتاگلوکان جو بدون پوشینه رقم لوت به دو روش فراصوت و معمولی و بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و مولکولی آنعبدالله همتیان سورکیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۲/۰۹
استخراج موسیلاژ دانه به با استفاده ازامواج فراصوت و ارزیابی خواص عملکردی آنعاطفه فرهمندکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۰۳/۰۶
بهینه سازی فرمولاسیون خامه مخلوط گیاهی(شیر سویا و روغن آفتابگردان) و لبنی قابل همزدنجلال صادقی زاده یزدیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۴/۰۳/۰۷
شناسایی آنتی اکسیدانهای پوست بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) و بررسی اثر عصاره های آنتی اکسیدانی آن بر پایداری اکسایشی نانوامولسیونهامیترا رضائی گرکانیدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۴/۰۳/۱۸
: بهینه سازی تولید و استخراج آنزیم لیپاز از سویه آسپرژیلوس نایجر با استفاده از ضایعات میوه خرما و تثبیت آن جهت کاربرد در صنایع غذاییمهدیه قمریدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۴/۰۳/۲۰
مقایسه روش ملکولی کمی (Multiplex real time PCR) و روش شمارش ریسه های کپک (HMC) در تعیین میزان کپک های رب گوجه فرنگی جهت دستیابی به روشی نو در تعیین کنترل کیفی آلودگی کپکیرضا کاراژیاندکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
کاربرد پوشش خوراکی و ضد میکربی کیتوزان و گاز ازن در افزایش زمان ماندگاری خرمای مضافتیحمید سرحدیدکتری(PhD)حدادخداپرست۱۳۹۴/۰۴/۰۱
بررسی خواص ریختی، فیزیکوشیمیایی و عملکردی نانوکریستال نشاستهاسعد محمد امینیدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۴/۰۴/۰۸
خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی(Cucumis melo) : بهینه سازی شرایط تولید کف و ارزیابی خواص پودرمحمدرضا صلاحی سینیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
مطالعه ویژگیهای بافتی ، نگهداری آب و ویژگیهای حسی اسپرید شکلاتی کم چرب حاوی برخی هیدروکلوئیدهاسمیّه برادران سیرجانیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
اثر پوره کدو حلوایی بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، حرارتی و حسی بستنیحسین مهدی تباراندواریکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
بهینه سازی تولید فوندانت ایرانیامیر رستگارکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
تاثیر شیرین کننده های استویا، ایزومالت و مالتودکسترین بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی نشاسته و آرد گندم و بررسی کیفیت بیسکویت تولید شده از آن هاکیانا پور محمدیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۴/۰۶/۱۴
بررسی امکان تهیه ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی مواد غذاییفائزه صابریکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۰۶/۲۲
تأثیر آبغوره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی عضله دو سر ران (Biceps femoris) گاوفرشته سبزیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
جداسازی و تعیین خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری‌های اسیدلاکتیک ماست‌های‌ سنتی خراسان و بررسی قابلیت‌های تکنولوژیک سویه‌های حاصل در تولید ماسترضا حاجی محمدی فریمانیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و خلاء بر اکسیداسیون پروتئین، چربی و رنگ گوشت چرخ شده شتراعظم شریف پورلاطانیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
تاثیر مخلوط رزین درخت پسته گونه آتلانتیکا (بنه) و اینولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست کم چربیفرشید نیک فردکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی اثر پوشش کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری گوجه فرنگی رقم نیوتنرضا مختاری شرقیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی صمغ تراوشی از درخت Prunus armeniaca L و فیلم حاصل از آنمرتضی فتحیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
ارزیابی خصوصیات میکروکپسول های چندلایه حامل وانیلین و شبیه سازی رهایش تحت شرایط دهان مصنوعی بر پایه سیستم های چند عاملیمحمد نوشاددکتری(PhD)محبی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر استفاده از آرد لوبیای قرمز و صمغ کتیرا در فرمولاسیون خمیرآبه و به کارگیری روش های پس از سرخ کردن ، بر میزان جذب روغن ناگت گوشت سرخ شده به روش عمیقفرناز فرخی فرخانیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
تاثیر برخی قندها ها و درجه حرارت بر ویژگی های محلول رقیق صمغ دانه ریحانسیدالیاس میرابوالحسنیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
ردیابی ژن های ساختاری کد کننده ی انتروسین و بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک و فعالیت همولیتیکی آنهاحسین زنگانهکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
ارزیابی بقای ویروس های روده ای در فرآیند تولید کره سنتی در شرایط آزمایشگاهی بر مبنای Male specific coliphage (MS2)سعیده سادات فاطمی زادهکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری ساندویچ سرد آماده با استفاده از تکنیک MAPمرجان بهمنکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۰۶/۳۱
فیلم خوراکی نانوکامپوزیتی ژلاتین پوست ماهی کوسه چانه سفید(Carcharhinus dussumieri)/ نانوالیاف استات سلولز الکتروسپان محتوی عصاره گیاه اناریجه(Froriepia subpinnate): تولید، ساختمان و ویژگی هاهدی شهیری طبرستانیدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه روش‌های استخراج ترکیبات ضد میکروبی از برگ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus) توسط روش سیال فوق بحرانی و ماسراسیون و بررسی اثر آن بر جمعیت میکروارگانیسم‌های شاخص مسمومیت و عفونت غذاییسهیلا کلاهی مرندکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۴/۰۸/۲۴
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، عملکردی و زیست‏ فعالی فراکسیون‏های صمغ دانه ریحان و تهیه نانوذرات صمغ دانه ریحان به عنوان حامل گلوتاتیونسارا ناجی طبسیدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۴/۰۹/۰۷
سینتیک اکسایش روغنهای غیراشباع در حضور هیدروکسی تیروزول و استر اکتانوئات آنهادی مهدویان مهردکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۴/۰۹/۱۵
پیش‏ فرآوری سورگوم جهت استخراج بتاگلوکان با استفاده از امواج فراصوت و کاربرد این ماده به‏ عنوان جایگزین چربی در کیک روغنی بدون گلوتنفریبا نقی پوردکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۴/۱۰/۰۹
بررسی اثر پوشش امولسیونی صمغ دانه قدومه شهری-اسید اولئیک بر کینتیک انتقال جرم و خصوصیات فیزیکوشیمیایی سیب آبگیری شده به طریق اسمزی-هوای داغمریم محمد خانی عباس آبادیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۱۰/۱۶
تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و برخی جایگزین‪های چربی بر خصوصیات عملکردی و رئولوژیکی بستنی بدون چربیپریسا پورثانیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۱۰/۲۲
استفاده از امواج فراصوت در تولید نانوامولسیون و ریزپوشانی ترکیبات موثره اسانس روغنی آویشنمینا میری قلعه نویدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تهیه شربت خوراکی از عصاره های گیاهان خار مریم و برگ ارتیشو به عنوان یک داروی کاهنده چربی خون طبیعیآزاده زمانی نیاکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی اثر جایگزینی شیرگاو با شیر کنجد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست در طی نگهداری سردعادله نعمت الهیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی اثر پوشش متیل سلولز- موم و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر کیفیت و زمان ماندگاری سیب واریته رد دلیشز (قرمز لبنانی)مرضیه رضائیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora) در افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل الای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss ) طی نگهداری سردمهرنوش میریکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی ویژگی های عملکردی موسیلاژ استخراج شده از گل ختمیسیده فاطمه موسوی بایگیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان و نوع بسته بندی در حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری سیب زمینی برش خورده تازهمهسا محمد حسینیانکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تخمین مدل های ماندگاری و بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت کیک کم کالری تهیه شده به روش ماکروویوزهرا نظریدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مدل سازی انتقال جرم طی فرایند اسمز جهت غنی سازی مدل ماده غذایی با ترکیبات فنلی پوست انارفاطمه حامدی شهرکیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
ارزیابی کمّی اسیدهای لینولئیک کنژوگه (CLA) و کلسترول کره سین¬بیوتیک بر پایه اختلاط انواع آغازگرها و فروکتوالیگوساکارید استحصالی از ریشه گیاه شنگفرشته تفنگ سازاندکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی امکان ریزپوشانی ماده طعمی (مطالعه موردی: لیمونن) در کلوئیدوزوم لایه لایه و مدلسازی رهایش آن بر اساس منطق فازیمحمد رضا امیریوسفیدکتری(PhD)محبی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بهینه سازی فرمولاسیون و بررسی ویژگی های کیفی پنیر پروسس آنالوگ فراسودمند حاصل از روغن کنجد و مخلوط شیر گاو و سویا.غلامرضا یاسائی مهرجردیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تولید و تعیین ویژگی های فیلم نانو بیوکامپوزیت بر پایه پلی سکاریدهای محلول سویا برای استفاده در بسته بندیداود سالار باشیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی تغییر نسبت پروتئین‌های آب‌پنیر به کازئین (با استفاده از MPC و WPC) و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات رئولوژیکی و ویژگی‌های حسی ماست کم‌چرب و فاقد‌چربیسمیّه پاک سرشتکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۴/۱۲/۰۳
مقایسه روش های استخراج عصاره ساقه گیاه دم اسب کبیر ( Equisetum telmateia Ehrh. ) با استفاده از روش سیال فوق بحرانی و ماسراسیون و بررسی اثر ضد میکروبی آن بر برخی میکروارگانیسم های شاخص مسمومیت و عفونت غذاییمرضیه یگانگیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۴/۱۲/۰۴
تاثیر پیش تیمار فراصوت و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی برخواص عملکردی پروتئین های آب پنیرزهرا احمدیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
تاثیر نسبت های مختلف عسل و عصاره مالت در فرمولاسیون مالت عسلی بر ویژگی های رئولوژیکی، حرارتی و حسی آنمحمّد دیانتکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بررسی اثر صمغ قدومه شیرازی و pH بر پایداری امولسیون روغن ذرت در آب پایدار شده با ایزوله پروتئین سویامریم وطن چیانکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۱۲/۱۷
بهینه یابی و ارزیابی فرمولاسیون پنیر پروسس آنالوگ تولیدی از پنیرهای کُـوپه و تافـومحرم وزیری مرادیاندکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۴/۱۲/۱۸
خصوصیات فیزیکو شیمیایی و عملکردی نشاسته دانه قناری بدون پرزمهدی ایرانیدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۴/۱۲/۱۹
تولید نانوحامل های فیکوسیانین اسپیرولینا پلاتنسیس و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنهاامین سیدیعقوبیدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۵/۰۳/۱۰
بررسی اثر مانان مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر ساختار و خواص بیوفیلم خوراکی بر پایه ژلاتینآنّا عبدالشاهیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۵/۰۳/۲۵
تعیین نماد کمی اکسایش پذیری روغن های خوراکی مبتنی بر ساختار اسید چربیمیترا نصرت پورکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۵/۰۳/۳۰
بهینه سازی استخراج، تخلیص و بررسی ویژگی های آنزیم پروتئاز از میوه های گیاه ویتانیا کوآگولانسسعیده شوندیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۰۳/۳۱
تولید نانولیپوزوم های حاوی ترکیبات فنولی عصاره برگ زیتون و تأثیر آن بر پایداری کرهمهناز منافی دیزج یکاندکتری(PhD)حدادخداپرست۱۳۹۵/۰۵/۳۰
بررسی خاصیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از پنیر متال بر اساس ژن های کد کننده باکتریوسین های اختصاصیفهیمه عزیزیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
بررسی امکان تولید فیلم ضد میکروبی با استفاده از صمغ قدومه شیرازی و نایسین: تولید، ساختمان و ویژگی های ضد میکروبیلیلا منجذب مرودشتیدکتری(PhD)یاورمنش۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تاثیر نمک، قند و pH بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی نشاسته ذرت گرانولی قابل تورم در آب سرد و ارزیابی عملکرد آن در امولسیون های غذاییسارا هدایتیدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
بررسی اثر دو روش حرارت دهی متداول و میکروویو بر خواص عملکردی و آنتی اکسیدانی کونژوگه حاصل از واکنش مایلارد بین سرم آلبومین گاوی و مالتودکسترینفرزانه نصراله زادهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
تولید پودر مالت سورگوم با استفاده از مایکروویو و بررسی امکان جایگزینی این ماده با بخشی از ساکارز در کیک روغنی بدون گلوتنبهاره صحرائیاندکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی اثر کنستانتره پروتئین آب پنیر (WPC) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی حلوا جوزیشکوفه پورابراهیمکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بهینه یابی فرآیند اکستروژن و بررسی خصوصیات عملکردی و فیزیکوشیمیایی فرآورده اکسترود شده حاوی آرد کامل گندم و آرد کنجد چربی گیری شدهمونا طیّبیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تولید و بهینه سازی فرمولاسیون بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد و اصلاح بافت آن بوسیله پایدارکننده های تجاریسجاد قادریدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
اثر استخراج آبی-آنزیمی بر کیفیت و بازده روغن کنجدرضا مورکیان علی آباددکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رهایش آنشادی بلوریاندکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مطالعه کینتیک استخراج لیکوپن ازگوجه فرنگی طی تیمار آنزیمی و امواج فراصوت و بررسی تأثیر ترکیب امولسیون، نوع و غلظت امولسیفایر بر زیست دسترسی آزمایشگاهی لیکوپن گوجه فرنگیعلیرضا رضائی مهرآبادیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارزیابی همبستگی نتایج آزمون های DPPH و رنسیمت در خصوص عملکرد آنتی اکسیدان های فنلیندا احمدیان باغبادرانیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی اثرپوشش خوراکی کیتوزان و صمغ بومی بنه در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری گیلاس رقم سیاه مشهدمرضیه راه چمنیکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بهینه سازی فرآیند حرارتی گندم و بررسی اثر آرد حاصل از آن بر ویژگی های خمیرآبه مورد استفاده در تهیه ناگت مرغنسترن شریف زادهکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۵/۰۷/۱۹
تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه "بارهنگ کبیر" در ترکیب با اسانس های شوید و ترخون: بررسی ویژگی ها و کاربرد آن در گوشت گاوبهروز علی زاده بهبهانیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۵/۰۸/۲۶
بررسی بقای ویروس های روده ای بیماری زا در گوشت قرمز و سفید در شرایط مختلف بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2پرنیان پزشکیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
بررسی افزایش ترکیبات فنلی برگه هویج فرنگی (Daucus carota) با تیمار اولتراسوند - اسمز در عصاره چای ترش و تعیین شرایط بهینه خشک کردن هوای داغمحمد مالکی آیسککارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۵/۰۹/۰۲
ارزیابی تأثیر متغیر های فرآیند اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی و حسی فراورده اکسترود شده خلر و آرد حاصل از آننسترن اکبرزادهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۰۹/۱۷
بررسی اثرات فرایندپخت اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئین سویارسول مظفرپورسیاهکوهیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۵/۱۰/۱۹
بررسی اثر آنزیم آسپاراژیناز، دما، زمان و نوع حرارت دهی در کاهش آکریل آمید نان سنگکنادر صمدی قربانیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۵/۱۰/۲۰
اثر غلظت اکسیژن و بسته بندی بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی قاووت در طی زمان نگهداریفرشته السادات صفائیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۵/۱۰/۲۸
بررسی اثر بازدارندگی اسانس صمغ درخت بنه (Pistacia atlantica Subsp. Kurdica) برکپک پنی سیلیوم اکسپانسوم در فیلم خوراکی بر پایه ی پروتئین آب پنیرسمیرا عباس پورمنجزیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۵/۱۱/۰۳
فرمولاسیون پنیر تقلیدی فتای UF حاوی خامه گیاهی تولید شده بر پایه مخلوط روغن سوپر اولئین پالم و روغن تصفیه شده تفاله زیتون زیتون و بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و حسی آن.محمد هادی ناجیدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۵/۱۱/۰۷
بهینه سازی رشد و تولید اگزوپلی ساکارید توسط باکتری Rhizobium radiobacter در محیط کشت لجن لبنیالهام اسکندریکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
اثر جایگزینی چربی با ژل آلئوورا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس آلمانیشکیبا کیانیانیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
امکان شناسایی ذرات استخوان در خمیر مرغ به روش رادیوگرافی دیجیتال و سی تی اسکنسید محمد حسینیدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
تاثیر مخلوط بتاگلوکان ، صمغ و امولسیفایر به عنوان جایگزین چربی در تولید کیک روغنی (فنجانی) کم چربامیررضا محمودآبادیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و اکسایشی همبرگروحیده سالار کریمیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تولید نانولیپوزوم های اصلاح شده حاوی اسانس روغنی پرتقال به روش حرارتیمحمدحسین نشاسته گیرکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
فرمولاسیون کرم گردو: بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عمل کنندگیسیدحمیدرضا ضیاءالحقدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
بررسی اثر روش تولید و کاربرد همزمان کنسانتره پروتئین آب پنیر تغلیظ شده و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پدیده دو فاز شدن دوغمحمد هادیان قهدریجانیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۵/۱۲/۰۳
استفاده از نانوالیاف حاصل از الکتروریسی لسیتین و زئین به عنوان نانو حامل ویتامین C‬‬‬‬‬: تعیین ویژگیها و مطالعه کینتیک پایداریمحمدامین میریدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۵/۱۲/۰۴
بهینه سازی تولید پنیر فتای بدون آب گیری و ارزیابی تاثیر آب انار بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی آنحنان لشکریدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تاثیر شرایط اکستروژن و صمغ زانتان بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی خمیر و نان حاصل از آرد ترکیبی گندم- سورگوممرتضی جعفریکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۵/۱۲/۱۱
اثر مالتودکسترین و پروتئین های آب پنیر به عنوان جایگزین های چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، میکروبی و حسی پنیر سفید فراپالایشی کم چربسیدمعین نظریدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۱۲/۱۴
بررسی اثر اکستروژن، فراصوت و مخمر بر میزان اسید فیتیک و عملکرد سبوس گندم مورداستفاده در نان سنگکسمانه یوسفی نژادکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
مقایسه اثر اسانس های رزماری، مرزنجوش ، میخک و مریم گلی بر ویژگی های شیمیایی، حسی و ضد اکسایشی ناگت مرغبهرام قاسمیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۰۳/۱۳
بررسی اثر غلظت های مختلف صمغ زانتان، روش انجماد، سیکل های انجماد/ خروج از انجماد و نگهداری طی انجماد، بر ویژگی های رئولوژیکی و ساختاری خمیر منجمد شیرین وکیفیت محصول حاصل از پخت آنمینا اکبریاندکتری(PhD)محبی۱۳۹۶/۰۴/۱۷
ساخت فیلم خوراکی امولسیونی بر پایه پروتئین پسته وحشی(بنه) به همراه موم زنبور عسل/ اسید اولئیک و بررسی ویژگیهای آنبهناز طوقی عشقیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۰۴/۱۷
بهینه سازی برخی پارامترها در خشک کردن پاششی عصاره ‏زرشک (‏Berberis vulgaris‏) با استفاده از روش سطح پاسخعاطفه قلاسیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۶/۰۴/۲۰
بررسی اثر پروتئین لوبیا (Phaseolus vulgaris) و صمغ زانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن آفتابگردان در آبنازنین فاطمه رحمتیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی وحرارتی فیلم زیست تخریب پذیرمخلوط های انواع نشاسته ترموپلاستیک و پلی لاکتیک اسید اصلاح شدهمحمدرضا عبدالهی مقدمدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
کاربرد لاکتوفرین ریز پوشانی شده شیر شتر در مدل نوشیدنی بر پایه ایزوله پروتئین آب پنیر و بررسی اثرات استخوان زایی در محیط کشت سلولیمعصومه راعیدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۶/۰۶/۰۸
بهینه یابی شرایط فرآیند تولید نبات طعم‌دار ریزپوشانی شده و طراحی سامانه ارزیابی حسی شدت-زمان در نوشیدنی های سرد و گرمشهرزاد وطن خواه لطف آبادیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۶/۰۶/۱۴
بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای رقم برحیحیدر جمعه کاظم الکعبیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۰۶/۱۵
بررسی اثر عوامل مختلف بر تولید پودر سیب (Golden delicious) با روش خشک کردن کف پوشیجوهینا حاضریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۰۶/۱۹
ارزیابی بقای ویروس های روده ای در فرآیند تولید بستنی سنتی در شرایط آزمایشگاهی بر مبنا (Male specific coliphage (MS2شیلا قدیرزادکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۶/۰۶/۲۲
ارزیابی فعالیت ضد قارچی رنگ طبیعی آناتو در شرایطin vitro و بررسی اثرات کاربرد آن بر خصوصیات میکروبی ، فیزیکوشیمیایی و حسی نان حجیمسمانه رضائی بروجردیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بررسی اثر درجه حرارت و برخی نمک ها و قندها بر خواص محلول رقیق نشاسته دو واریته ی دانه قناری بدون پرزعلی حیدریکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی اثر سطوح مختلف زنجبیل و آب ماست بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و حسی هویج تخمیریفاطمه ژانداریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی اثر سطوح مختلف زنجبیل و کشت آغازگر بر تنوع زیستی فلور لاکتیکی هویج تخمیریمحمدابراهیم گوهرجوکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تأثیر عصاره پوست بنه (Pistacia atlantica subsp. Mutica) ریزپوشانی شده در نانوامولسیون های دو لایه متعدد با پوشش های بیوپلیمری در کنترل پایداری اکسایشی روغن سویامجتبی دلفانیانکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
ارزیابی خصوصیات فیبریل های ایزوله پروتئین سویا جهت تولید میکروکپسول های چند لایه و بررسی امکان کاربرد آن به عنوان حامل دو طعمالهام انصاری فردکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی برخی خصوصیات زیست فعالی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکاسپیده قراءکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و ممانعت کنندگی فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومهشیرازی-کنسانتره پروتئین سویای‌ اکسترود‌ شده و (نشده)صاحبه صداقتیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی اثر سطوح مختلف پوشش خوراکی(ژل آلوئه ورا) و نوع بسته بندی در بهبود کیفیت کیوی رقم هایواردسمیرا منصورگرگانیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۰۶/۲۷
پایش همزمان اکسایش اولیه و ثانویه روغنهای سویا و کانولا بر حسب طیفهای فرابنفش و فروسرخزهره باغ گندمیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۶/۰۶/۲۷
جداسازی وشناسایی گونه‏های جنس (باسیلوس) مولد پروتئاز قلیایی در لجن باکتوفیوژ و سپراتور با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولیمریم طلوع نداف آبکوهیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی اثر پوشش‏های خوراکی (کربوکسی متیل سلولز، ژلاتین) و نوع بسته‏بندی در بهبود کیفیت عناب خشکحانیه افسیجکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اثر ترکیبی اتوکلاو به همراه اسید و صمغ های گوار و زانتان در تولید نشاسته مقاوم از نشاسته ذرت و ارزیابی ویژگی های ساختاری و عملکردی آنمهدی نعیمی فرکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تولید زیتون تخمیری پروبیوتیک توسط باکتریLactobacilus plantarum و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آنموسی حمیدآبادی شراهیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
شناسایی تقلب روغن زیتون بکر بر حسب پایش الگوهای طیفی فرابنفش و فروسرخ طی اکسایش حرارتیسپیده غلامی خشتکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اثر جایگزینی چربی با ژل آلوئه ورا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی پنیر فرآوری شده گسترش پذیر کم چربدانیال صدیقیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بهینه سازی فرایند برشته کردن پسته با هوای گرم و افزایش ماندگاری با استفاده از پوشش خوراکی کتیرا حاوی نانوکپسول آلفاتوکوفرولعلی دینیدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۶/۰۶/۲۹
جداسازی و شناسایی گونه های آلیسیکلوباسیلوس از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگیشهناز بختیاریکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
خشک کردن کف پوشی خامه: بهینه سازی شرایط تولید کف و ارزیابی خواص پودرسیدعلی لعل سجادیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
شبیه سازی سه بعدی فرآیند انتقال حرارت و جرم طی خشک کردن همرفت برش های سیب با استفاده از روش عددی شبه طیفی و بررسی تغییرات دمایی نمونه با استفاده از ترموگرافی مادون قرمزآتنا پاسباندکتری(PhD)محبی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی روش‌های عصاره‌گیری بر فعالیت ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ گیاه اناریجه جهت نگهداری گوشت ماهی کیلکای چرخ شدهالهام شکوه صارمیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
‌بهینه‌سازی شرایط فرآیند و فرمول در تولید اسنک حجیم حاوی آرد کنجاله بنه و بررسی امکان استفاده از روغن بنه در پوششبهنام فیوضیدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۶/۰۷/۰۵
ساخت دستگاه کف ساز وبررسی پایداری کف شیر موز و مقایسه و بهینه سازی روش های خشک کردن کف پوشی( آون ، مایکرویو و خشک کن انجمادی) برای تولید پودر شیر موزفاطمه پورحاجیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۶/۰۷/۰۵
بررسی اثر جایگزینی شیر گاو با شیر کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر بدون آبگیری کنجد در طی نگهداری سردفائزه الحسنکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۰۹/۰۸
بهینه سازی فرمولاسیون دونات فاقد گلوتن نیم پز منجمدآرزو فاضلیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۶/۱۰/۰۴
بهینه یابی شرایط فرایند و فرمولاسیون اسنک حاوی ماش جوانه‌زدهنسرین فیاضدکتری(PhD)محبی۱۳۹۶/۱۰/۰۹
بهینه یابی فرمولاسیون کوکتل آب میوه بر پایه هویج، زرشک و سیب با استفاده از صمغ زانتان و بررسی ویژگی های فرمول بهینه در طی زمان نگهداریمرضیه فرخیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۱۰/۱۲
مدل سازی زمان ماندگاری و بررسی اثر استفاده از بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و پوشش خوراکی (کیتوزان-آلوئه ورا) بر حفظ کیفیت پرتقال تامسون ناولزهرا پورشریف املشیدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بررسی اثر پوشش زیست تخریب پذیرکنسانتره پروتئین آب‌پنیر (WPC)، اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) و زمان نگهداری بر ویژگی‌های کیفی نارنگی رقم دنسیپروین بقریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۱۰/۱۹
تاثیر هیدروکلوئید‌ها و نمک بر ویژگی‌های رئولوژیکی و خمیری شدن نشاسته سورگوماحمد احتیاطیدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۶/۱۱/۰۲
بهینه سازی فرآیند برشته کردن چهار رقم تجاری پسته ایران به روش مادون قرمز با بهره گیری از روش سطح پاسخافسانه مرشدیدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۶/۱۱/۰۳
الکتروریسی چند لایه‌ای نانوالیاف ژلاتین و زئین جهت درون پوشانی لیکوپناسماعیل چهارپاشلوکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۶/۱۱/۰۸
بررسی اثر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر خواص حسی و فیزیکوشیمیایی دانه های انار آماده مصرف در طول ذخیره سازی سردزهره دوستیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۱۱/۰۹
طبقه بندی روغن های گیاهی خوراکی بر اساس نقطه دورریز و اثر اکسایش با استفاده از تحلیل تصاویر رقمی و روش های شناسایی الگوالگا عظیمیدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بررسی اثر صمغ زانتان بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی، رئولوژیکی و حسی سس نعناسهیلا نخودچیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ارزیابی اثر متغیرهای فرایند پخت اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی وتغذیه ای اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویجسرور لطفی شیرازیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
بررسی اثر سویه های باسیلوس استخراج شده از لجن لبنی در کاهش آمین های بیوژنیک )هیستامین( به روش الایزاعاطفه اسعدیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
مدل‏سازی پیش‏گویانه و انتخاب شناساگرهای زمان-دما برای کنترل زمان ماندگاری فیله ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان در بسته‏بندی اتمسفر اصلاح شدهوجیهه نیک زادهدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفرانمریم اکبریانکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی آرد هسته خرما (واریته قصب) و امکان استفاده از آن در همبرگرسمیرا اسمعیل زاده آشینیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
مدل سازی عددی رهایش عصاره دارچین از فیلم پکتین و ژلاتیناسماء اقبالکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بهینه سازی فرمولاسیون پودربستنی محتوی شیرلبنی ، شیرسویا وشیربادامعبدالرضا میرچولی برازقدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۶/۱۱/۲۶
بررسی برهمکنش و تشکیل ژل ایزوله پروتئین خلر و صمغ دانه قدومه شهری به منظور تهیه امولسیون ژل پایدارمحمدعلی حصاری نژاددکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تولید نانوامولسیون حاوی اسانس گیاهی و پالیده کشت باکتری‌های لاکتیکی جهت ایجاد مقاومت القایی و کنترل فساد پس از برداشت در سیب و گلابیمهدی نیک خواه مماندکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی اثر تنش نمک، سرما و اولتراسوند بر تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در سویه های باسیلوس جداسازی شده از لجن لبنیسپیده صداقتکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر پودر جوانه گندم ساده و تخمیر شده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیرسهیلا احمدیان مسککارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تولید و بهینه سازی فرمولاسیون فراورده‌ای نوین برپایه رب انار و شیرین کننده‌های طبیعی با استفاده از روش سطح پاسخ و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آنزهرا غزنویکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بهینهیابی فرمولاسیون شکلات تلخ با جایگزینی کاکائو توسط بلوط و سویای برشته‌شدهالهام زایرزادهدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مطالعه اثر اسیدهای آلی مختلف بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی گوشت شترمهسان ایرجی فردکتری(PhD)وریدی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اثر سویه‌های بومی و تجاری (لاکتو باسیلوس پلانتاروم و لاکتو باسیلوس فرمنتوم) بر پروفایل متابولیت‌های ماست و سرم خون دو گروه مصرف‌کنندهسیدحمید نوربخشدکتری(PhD)یاورمنش۱۳۹۷/۰۲/۲۰
بررسی اثر زمان خواب گندم و جوانه گندم تخمیر شده بر خصوصیات میکروبی، فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نان سبوس دار سنتیآرزو حامدیانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۷/۰۲/۲۶
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته طبیعی و اصلاح شده با روش‌های هیدروترمال میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindle.)هومان مولویدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۷/۰۳/۰۲
بررسی ویژگی های فیلم زیست تخریب پذیر جدید از سریش: ارزیابی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزرسمیرا براتیان قرقیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
تأثیر مقادیر مختلف نمک، ماده خشک و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پدیده‌ی دوفاز شدن دوغفرهاد آرازشکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۷/۰۳/۲۸
استخراج صمغ دانه شنبلیله به کمک امواج فراصوت و ارزیابی ویژگی های عملکردی، رئولوژیکی و ضد اکسایشی آنالناز قبادیدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۷/۰۳/۳۰
بررسی امکان زیست‌تخریب‌پذیری بسته‌بندی‌های غذایی پلی‌اتیلنی توسط باکتری‌های منتخبزهرا منتظردکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۷/۰۴/۰۴
اثر افزودن سبوس برنج اکسترود‌شده و اکسترودنشده بر خصوصیات نان حجیمامیر گلیجکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۷/۰۴/۰۶
ارزیابی فعالیت ضد مخمری سویه های باکتری اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیرهای سنتی ایران در دوغسعید افضلیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تشخیص اشرشیاکلی O157 H7در لاشه مرغ کشتار شده در منطقه (کربلا _عراق) با استفاده از تکنیک PCRاحمد عبدالامیر حسین الخزعلکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۴/۲۳
بررسی اثر متغیرهای فرایند اکستروژن و ترکیب خوراک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی فوم‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد و کنترل کیفیت محصول با استفاده از منطق فازیشهرام بیرقی طوسیدکتری(PhD)محبی۱۳۹۷/۰۴/۲۷
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد سینتیکی لوتئولین و کاتشینسیدمحمد احمدیدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۷/۰۵/۰۶
بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس جداشده از فرآیند تولیدکره مسکه جنوب خراسانفتانه حسن زاده قلعه خانکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بررسی ویژگی های تکنولوژیکی باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گونه لاکتیس ایزوله شده ازمراحل تولید پنیر لیقوانسارا ترک زادهکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۷/۰۵/۰۷
استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئینی شیر (MPC) در فرمولاسیون پرمیکس نان بدون گلوتن (ویژه بیماران سلیاکی) و تعیین ویژگیهای شیمیایی، حسی و بافت دستگاهی آنحمیدرضا آذرباددکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۷/۰۵/۰۹
تولید مکمل فیبری فراسودمند از فراورده های جنبی کارخانه های فراوری برنج و گوجه فرنگی با استفاده از فناوری اکستروژنسارا نیاستیدکتری(PhD)حدادخداپرست۱۳۹۷/۰۵/۱۳
ارائه فرمولاسیون نوین برای فراورده شکلاتی سفید برپایه مخلوط ارده-آردکامل سویا و امولسیفایرعبدالفاتح حسینیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۷/۰۵/۱۵
فرمولاسیون و تعیین ویژگی های پوشش های خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ تخم دانه ریحان و در ترکیب با اسانس های گیاهی زردچوبه و برگ ریحان ، و بررسی اثر آن ها بر ایمنی و افزایش زمان ماندگاری فیله مرغ نگهداری شده در دمای یخچالافسانه سمیعیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۷/۰۵/۱۵
ارزیابی خصوصیات تکنولوژیکی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از پنیر سنتی متالسیدجواد عبادی نژادحسینیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماری زا ایزوله شده از پنیر سنتی و کاربرد آن در دوغزهرا ایزدی مهرکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۷/۰۶/۲۵
پایش هم زمان اکسایش اولیه و ثانویه روغن های زیتون و آفتابگردان برحسب طیف های فرابنفش و فروسرخسعید رحمن زاده سلمانیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۷/۰۶/۲۶
فرمولاسیون سس بر پایه کنسانتره انار، زرشک و چغندر لبویی: ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آنهدیه کشمیریکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تاثیر عصاره آنزیمی گیاه پنیر باد (ویتانیا کوآگولانس) بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و عملکردی کازئینات سدیمسمیه نیک نیادکتری(PhD)رضوی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تولید ماست با استفاده از ایزوله های بدست آمده از نمونه های ماست سنتی خراسان و مقایسه برخی ویژگی‌های محصول تولیدی با آغازگر تجاریفاطمه برمککارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده وپوشش صمغ Prunus armeniaca L. بر کیفیت و افزایش زمان نگهداری توت فرنگی استرا.مریم هاشمی سیگاریکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اثر پلاسمای سرد بر افزایش زمان ماندگاری و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار (Cucumis sativus) واریته نگینفاطمه هادی زاده سروستانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی کارایی روغن های کنجد بکر و تصفیه شده به عنوان روغن سرخ کردنیحسن صالحیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بهینه سازی تثبیت آنزیم رنین بر نانوذرات کیتوزان- Fe3O4 تولید شده به روش رسوب شیمیایی همزمانسمانه سیفیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بهینه سازی فرآیند درون پوشانی آنزیم رنین به روش ژل شدن یونی و کمپلکس پلی الکترولیتیسعیده حسینیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سینتیک فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسیدهای آلفا-رزورسیلیک و جنتیسیک در روغن های گیاهیآزاده مردانی قهفرخیدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مدل سازی طراحی MAP و بررسی تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی اسانس لیمونن و غلظت گاز اکسیژن روی کیفیت خیار گلخانه ای رقم رویال و تعیین عمر انبارمانی آنگیسو ملکیدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر افزودن شیر سویا و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پدیده‌ی دوفاز شدن دوغرسول حاجی امیریکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۷/۰۷/۰۱
بررسی اثر ضد میکروبی پوشش خوراکی بر پایه‌ی موسیلاژ دانه‌ی شاهی در ترکیب با اسانس مرزه بر گوشت گوسفند طی نگهداری در دمای یخچال (°C4)مینا فراهانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۷/۰۷/۰۳
بررسی تأثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و ماندگاری زرشک بی دانه خشک شده (Berberis vulgaris)سارا رویتونددکتری(PhD)صداقت۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نانوپوشانی لیمونن با صمغ دانه قدومه شیرازی به روش الکترواسپری و مدل‏سازی مکانیستیک رهایش آن در شرایط شبیه سازی شده دهانخدیجه خوش اخلاقدکتری(PhD)محبی۱۳۹۷/۰۸/۲۱
تولید و پایدارسازی میکروکپسول روغن ماهی کیلکا بر پایه پپتیدهای زیست فعال ژلاتین پوست کپور نقرهسیدحسن جلیلی حسن کیادهدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۷/۰۹/۲۶
بقای کلی فاژ MS2 در گوشت سفید (مرغ) و قرمز (گاو) بسته بندی شدهفاطمه رحمتیکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۷/۱۰/۰۵
اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی و رئولوژیکی شیرخشک بدون چربیبنفشه آقامحمدیدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۷/۱۰/۰۸
ارزیابی اثر فرایند اکستروژن و ترکیب خوراک بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی اسنک بر پایه ی بلغور ذرت و مغز دانه آفتابگردان آجیلیفریده صالحی پورکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۷/۱۰/۲۲
ارزیابی ویژگی‌‌های ساختاری، فیزیکی و حرارتی نانوبیوآئروژل‌‌های صمغ دانه مرو-لاپونیت و تیتانیم‌‌ دی‌‌اکسیدسیدامیر اولیاییدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
ارزیابی برهمکنش بین پروتئین‌های شیر و بتاکاروتن و تعیین ویژگی های کمپلکسزهرا اله داددکتری(PhD)وریدی۱۳۹۷/۱۱/۱۷
تاثیر اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر روی کیفیت سالاد سبزیجات مخلوطمائده روحانیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بررسی اثر ساختار اسیدچربی و ساختمان تری‌آسیل‌گلیسرولی روغن‌های کنجد، زیتون و کانولا بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی سزامولمحمدرضا تورانیدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بررسی اثر پوشش‌خوراکی برپایه پروتئین آب‌پنیر و عصاره پوسته سبز گردو بر کیفیت و زمان‌نگهداری دانه چلغوزهفاطمه علیزادهکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی تغییرات ساختاری، مدل سازی و شبیه سازی انتقال جرم طی سرخ کردن دونات به روش عمیق و هوای داغآرش قیطران پوردکتری(PhD)محبی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
ارزیابی اثرپوشش خوراکی عسل - کربوکسی متیل سلولز بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی مغز پسته رقم اکبری در طی زمان نگهداریشقایق خواجه علی چالشتریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تاثیر نانو کریستال نشاسته ذرت به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات سامانه امولسیونی روغن در آب مدلفاطمه جاویدیدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۷/۱۲/۱۲
بررسی فعالیت ضدویروسی پپتید LL-37 بر تکثیر روتاویروس SA-11 در شرایط in vitroزهره حسینیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۷/۱۲/۱۵
استخراج آنزیمی ژلاتین از ضایعات پوست گوسفند توسط آنزیم آلکالاز: تعیین ویژگی‌ها و بهینه‌سازی فرایند به روش سطح پاسخمهدی زارعیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۷/۱۲/۱۹
بررسی امکان تولید نشاسته مقاوم از نشاسته تجاری ذرت با استفاده از روش های اتوکلاو، مایکروویو و فراصوت، به منظور کاربرد آن در فرمولاسیون نان بدون گلوتنسیدمجید هاشمی قوژدیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۷/۱۲/۲۰
ارزیابی پایداری و زمان دورریز روغن های زیتون سرخ کردنی برحسب پایش همزمان شاخصهای اکسایش اولیه و ثانویه طی فرایندهای حرارتی و سرخ کردنیفاطمه حبیبی نودهدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۷/۱۲/۲۱
تولید کیک اسفنجی فاقدگلوتن بر پایه مخلوط آرد عناب و ایزوله پروتئین سویالیلی مرادیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۷/۱۲/۲۱
بهینه سازی فرمولاسیون دمنوش مخلوط برگ قاصدک،چای سبز، چای ترش و دارچینسپیده دارائی پورکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
تاثیر صمغ دانه مرو و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های عملکردی و رفتار رتروگرداسیون ژل نشاسته گندمنگار میرنژاد عنبرانیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بهینه یابی شرایط استخراج صمغ دانه ی مرو با روش خشک و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آناحمدرضا حسینیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۰۴/۱۵
سینتیک اکسایش روغنهای گیاهی تحت تاثیر اسید گالیک و پیروگالولسمیه السادات علوی رفیعیدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۸/۰۴/۲۶
ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمز و انواع روش های خشک کردن (هوای داغ، تحت خلاء و ترکیبی خلاء و فراصوت) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوشت شتر مرغسحر نایبندی آتشیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۸/۰۴/۳۰
شناسایی و خوشه بندی بیوپلیمرها بر مبنای خصوصیات رئولوژیکی، حرارتی، ساختاری و ساختمانیعلی الغونهدکتری(PhD)رضوی۱۳۹۸/۰۴/۳۱
بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری Lactobacillus brevis و بهینه سازی تولید گاما آمینو بوتیریک اسید تولید شده توسط این سویه در محیط کشت پایه لجن لبنیفرشته فلاحکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۸/۰۶/۱۶
تولید فیلم خوراکی ضدمیکروبی حاوی گابا بر پایة پروتئین سویای تخمیر شده به همراه اینولینزهرا زارعیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۸/۰۶/۱۶
پوشینه‌دارسازی دو ترکیب لوپولون و زانتوهومول گیاه رازک و بررسی امکان جایگزینی آنها با نیتریت مورد استفاده در سوسیس کوکتلندا خطیبدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۸/۰۶/۱۷
بررسی فعالیت ضد میکروبی و ویژگی‏های آنتی اکسیدانی عصاره‏های آبی و اتانولی گل گیاه قاصدکرؤیا رضائیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی پتانسیل پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس های جدا شده از فراورده های بومی و اثر آنها بر سیستم ایمنیمهری جغتائیدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی اثر آرد سورگوم اکسترود شده، هیدروکلوئید ها، روش های انجماد و نگهداری در شرایط انجماد بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروسکوپی، ساختاری خمیر منجمد کوکی و کیفیت کوکی حاصل از آننسیم حسن پوردکتری(PhD)محبی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی اثر مخمر Saccharomyces cerevisiae (PTCC 5052) تیمارنشده و تیمار شده با اسید و حرارت بر میزان تولید رنگدانه و کاهش سیترینین تولید شده توسط کپک Monascus purpureus (PTCC 5303)هدیه داودی مقدمدکتری(PhD)شهیدی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی اسنک غنی شده با اینولیننفیسه برادرانکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
ارزیابی درجه پروتئولیز، قدرت مهار ACE و قدرت آنتی اکسیدانی در ماست تولید شده از افزودن آغازگرهای همراه جداشده از ماست های سنتی خراسانمهسا سلطانیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
جداسازی و شناسایی عوامل میکروبی ایجاد کننده لکه زرد در کالباس مرغ به روش مبتنی بر کشت و مولکولیعاطفه سرادقی توپکانلوکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر صمغ دانه شاهی بر خصوصیات ناحیه رقیق و غلیظ نشاسته گندم در حضور قند ساکارزشکوفه تازیکی شمس آبادیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
الکتروریزپوشانی لیکوپن با استفاده از سامانه چندلایه ای پلی ساکاریدی (صمغ دانه ریحان)- پروتئینی (زئین)میثم کمیجانیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی صمغ بنه و اسید سالیسیلیک بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پسته تازه رقم کله قوچیسحر سلطانی نژادکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شناسایی باکتری سالمونلا در گوشت خام ماکیان با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش PCR Real-timeکبری تاجیک طوغانکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۸/۰۷/۲۹
مطالعه پروتئومیکسی و متابولومیکسی اثر رسیدگی میوه زیتون (Olea europea L.) بر برخی ترکیبات فنلی ارقام ماری و شنگه و تعیین زیست نشانگرهای پروتئینیمهدی کاویانیدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
بیان آلرژن نوترکیب Ama r 2 در باکتری Lactococcus lactis NZ1330 به منظور تولید بستنی عملگر با قابلیت ایمونوتراپیعلیرضا وسیعیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۸/۰۹/۱۳
فرمولاسیون محصولی جدید مشابه تافی( تافی ارده) بر پایه ارده و آرد سویا و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آنساناز عظیمی گلوگاهیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۸/۰۹/۲۵
بررسی ویژگی های اتصال سافرانال با ایزوله پروتئین آب پنیردر محیط های آبی با شرایط مختلفسمیرا فیضیدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۸/۱۰/۱۸
تولید ایمونوگلوبولین Y پلی‌کلونال در زردۀ تخم‌مرغ برعلیه باکتری‌های پاتوژن هلیکوباکتر پیلوری و اشرشیاکلی O157:H7 و تولید بستنی فراسودمند به‌عنوان مدل غذاییسحر صباحیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۸/۱۰/۲۲
خشک کردن کف پوشی قارچ دکمه‌ای و بررسی خصوصیات فیزیکی و رفتار بازجذب آب پودر قارچ در محلول نشاسته‌ی ذرتسعید نجات دارابیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
فیلم ضدمیکروبی- خوراکی دولایه بر پایه ژلاتین- صمغ کندر (Boswellia carteri) در ترکیب با اسید آسکوربیک و اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L) جهت افزایش ماندگاری گوشت شترمرغ در دمای یخچالمطهره پیرنیادکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
تولید شکلات حبابدار و امکان سنجی مقطع نگاری اشعه X در بررسی ویژگی های حباب‌هامسیح سرفرازیدکتری(PhD)محبی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
اثر صمغ کتیرا و نشاسته گندم به عنوان جایگزین ژلاتین بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی دسر لبنیفاطمه یوسف زادهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۸/۱۱/۲۰
طراحی هیدروژل پروتئین آب پنیر - صمغ ژلان با روش انعقاد سرد به عنوان حامل آهنزهرا کاظمی طاسکوهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد بر کاهش بار میکروبی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی زردچوبهفریده سنائیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی اثر تیمارهای پلاسمای سرد و پرتو فرابنفش (UV) بر بار میکروبی و زمان ماندگاری برش های کالباس مرغ آماده مصرففاطمه زراعت پیشهکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
فرمولاسیون و غنی سازی کیک فاقد گلوتن با آرد کینوا بر پایه آرد برنج و ارزن به روش سطح پاسخمیکائیل جدیدی زرگرکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بهینه سازی فرمولاسیون کرم ارده با استفاده از ژلاتور موم عسل، روغن آفتابگردان و نسبت های مختلف اولئوژلپریسا رحمانی انارکیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر انواع روشهای خشک کردن بر کیفیت زعفران و طبقه بندی زعفران خشک شده با استفاده از پردازش تصویر رقمی و الگوریتم های مختلف طبقه بندیمرتضی محمدزاده مقدمدکتری(PhD)تقی زاده۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بررسی عملکرد بین سطحی اسید گالیک و متیل گالات طی اکسایش روغن آفتابگردانآزاده خواجه علی چالشتریکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تولید بستنی کم کالری از طریق جایگزینی خامه با پودر اگزوکارپ هندوانه و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آنشیوا قائدرحمتیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ارزیابی اثر پارامترهای استخراج و غلظت هیدروکلوئید شنبلیله بر پایداری فیزیکی و شیمیایی امولسیون روغن ماهی کیلکا در آبطاهره عربیدکتری(PhD)فرهوش۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بهینه‌سازی جایگزینی چربی با ژل آلوئه‏ورا در فرمولاسیون سس مایونز کم‌چربمریم اکبری گورچین قلعهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بررسی اثر پوشش خوراکی کاراگینان،کلسیم کلراید و نوع بسته بندی بر کیفیت و زمان نگهداری سیب زمینی -رقم آگریا- برش خورده تازهمهسا سامیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۸/۱۲/۱۳
مطالعه ی رفتار گوشت شترمرغ پوشش شده با کتیرا و ثعلب طی آبگیری اسمزی با استفاده از روشهای فیزیکوشیمیایی و تصویربرداری MRسمانه علامتیاندکتری(PhD)محبی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بررسی اثر غلظت ماده جامد بدون چربی و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی های پایداری حرارتی و سفید کنندگی کافی کرم مایع کم چربی در قهوه داغداود میری نقندرکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۸/۱۲/۱۴
طراحی اتمسفراصلاح شده و بررسی تاثیر اسانس مینایی و غلظت گاز اکسیژن روی کیفیت گلابی رقم درگزی و تعیین عمر انبارمانی آنشیما نعیمی قلی مشهددکتری(PhD)حدادخداپرست۱۳۹۸/۱۲/۱۴
اثر کمپلکس الکترواستاتیک کنسانتره پروتئین آب پنیر – صمغ دانه شاهی بر ویژگی کف زایی کنسانتره پروتئین آب پنیرزهرا خلوصیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۹/۰۴/۲۴
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و عملکردی صمغ دانه گزنه (Urtica pilulifera)زهرا زمانیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۹/۰۴/۳۰
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ ریشه سریش (Eremurus Luteus)مهدی صلاحی قراغیلیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۹/۰۶/۰۵
تولید پوشش های خوراکی بر پایه پلی گلوتامیک اسید/ پلی لیزین حاوی سویه های پروبیوتیک تولید کننده گابامژده کریمی حسین آبادیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۹/۰۶/۱۷
بررسی اثر روش‌های مایکروویو و میدان الکتریکی پالسی بر استخراج اسانس دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) و اندازه‌گیری خاصیت ضد میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانسنگین غظنفریکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
طراحی و تولید امولسیون روغن در آب پایدار شده با کانژوگه پروتئین آب ‏پنیر- صمغ ژلان بعنوان حامل برای بتا-کاروتنمجید نوش کامدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک کره سنتی و بررسی قابلیت جدایه های پروبیوتیک در کاهش کلسترول کره صنعتیمحبوبه استاد زادهدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بهینه سازی پوشش خوراکی بر پایه روغن سبوس برنج و نشاسته سیب زمینی اصلاح شده و تأثیر آن همراه با ناتامایسین بر ویژگی های کیفی میوه انگور (رقم عسگری) در طی نگهداری آنآذین امیدجیوانکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ارزیابی بر هم کنش مزه و بافت بر ادراک چربی در یک سس امولسیونی هوادهی شده (A/O/W)سیده فریناز صارم نژادنمینیدکتری(PhD)محبی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تاثیر صمغ اسفرزه و رنگ های بتالائین و کورکومین بر پایداری، خواص رئولوژیکی و حسی دوغ گرمادیدهحسام الدین آخوندزادهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مدلسازی پیش بینی تولید ترکیبات زیست فعال در ماست پروبیوتیک تولید شده از استارتر تجاری و جدایه‌های به دست آمده از ماست‌های سنتیمریم توکلی فدیههدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بهینه یابی فرمولاسیون و متغیرهای اکستروژن در تولید اسنک حاوی مخلوط آرد کینوا و گندم5درصد سن زدهآسیه قیافه شیرزادیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۹/۰۷/۰۵
ارائه فرمولاسیون نوین برای فراورده شکلات فراسودمند بر پایه اولئوژل و پودر عناب کاملروح انگیز سپهریکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۹/۰۷/۰۹
ویژگی های فیزیکوشیمیایی قرص حاصل از پودر آب هویج و کرفس تهیه شده به روش خشک کردن کف‌پوشیمهسا کمالی سروستانیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۹/۰۷/۱۴
بهینه سازی فرمولاسیون پنیر لبنه کم چرب بدون آبگیری با فیبر و پروتئین بالاآسیه زمردی نژادکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
ارزیابی اثر متغیرهای فرایند پخت اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی غله صبحانه بر پایه آرد بذر کتان و آرد برنجعلیرضا عباسیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
امکان سنجی تولید سرشیر سنتی با استفاده از خامه سنگین بر پایه افزودن پکتین با گروهای متوکسیل پایین و پروتئین های تغلیظ شده شیر: ارزیابی ساختاری و مقایسه با دو نمونه سرشیر سنتیهوشنگ کاملاندکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی اثر جت پلاسمای سرد آرگون بر بار میکروبی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی خلال بادامخاطره شیرانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
شناسایی و جداسازی کپک های کیک روغنی برپایه روش های کشت و ملکولی و مدل سازی جوانه زنی و سرعت رشد قطری دو کپک عمده عامل فسادحسن نخچیاندکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مهندسی فرمولاسیون دسر هوادهی‌شده وانیلی کم‌شیرین برمبنای برهم‌کنش بافت، رنگ و طعمسارا پارسهکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۹/۰۹/۱۸
بهینه سازی فرآیند اکستروژن پوسته سویا با هدف افزایش فیبررژیمی محلول و بررسی اثر آن در ساختار نان قالبی با سبوس بالا (بیش از 10%)فروغ السادات طبیب لقمانیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و ‌حرارتی مخلوط ایزوله پروتئین آب‌پنیر - صمغ دانه قدومه شیرازیبهزاد علاء الدینیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بررسی امکان تولید ذرات بیوپلیمری از طریق برهمکنش پروتئین نخود خلر (Lathyrus sativus) و صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) به منظور انکپسولاسیون کورکومین(Curcumin) و مطالعه سینتیک رهایش آنمحمد قبادیدکتری(PhD)وریدی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تولید پنیر سفید ایرانی با استفاده از جدایه های لاکتیکی فراورده های لبنی سنتی به عنوان کمک استارتر (کشت همراه) و مطالعه امکان تولید پپتیدهای زیست فعال با خصوصیات آنتی اکسیدانی و مهارکنندگی ACEلیلا یوسفیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۹/۱۲/۱۸
ارزیابی زیست سازگاری نانوذرات الماس در انواع باکتری‌های بیماری‌زای گرم مثبت و منفی غذایی و معرفی کاربرد بنیادی آن‌ها در میکروبیولوژی غذاییندا نوروزیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۳۹۹/۱۲/۲۰
بررسی اثر پلاسمای غیرحرارتی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نانو ذرات پروتئین نخود خلر (Lathyrus sativus L) و عملکرد آن بر پایداری سیستم پیکرینگ امولسیون (O/W)حامد مهدویان مهردکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بهینه سازی استخراج پروتئین از دانه کینوای بومی ایران) (Chenopodium botrys L. و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی آنفریناز عارفیانکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بررسی امکان تولید و تعیین ویژگی های نانوالایف چندلایه صمغ دانه قدومه شیرازی-ژلاتین با استفاده از روش الکتروریسی جهت ریزپوشانی کافئینفاطمه کاظمیان رادکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۰/۰۲/۱۱
بررسی اثر متغیرهای اکستروژن بر ویژگی های آرد کامل جودوسر و سنجد و فرمولاسیون پودر نوشیدنی بر پایه نسبت های مختلف آنهاشهره تاتاریدکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۰/۰۳/۱۸
بررسی تاثیر لاکتات کلسیم، سیستئین و نوع بسته بندی بر کیفیت کاهوی برش خورده رقم رومین و تعیین عمر انبارمانی آن: طراحی و مدل سازی ریاضی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده منفذدار (PM-MAP)بهاره سالمیدکتری(PhD)صداقت۱۴۰۰/۰۴/۰۷
بررسی خواص مورفولوژیکی، ساختاری و عملکردی کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته اصلاح شدهمحسن صهبائی اجلالیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
بهبود کیفیت آرد گندم سن زده به کمک پلاسمای غیرحرارتیسیدامیر توکلی لاهیجانیدکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۰/۰۴/۲۳
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی پپتید بوفورین I ، بیان آن در فضای پری پلاسمیک باکتری E. coli و تولید نانوالیاف کیتوزان – پلی اتیلن اکساید حامل بوفورینI نوترکیب به روش الکتروریسی: تعیین ویژگی های ضد میکروبی، ساختاری و عملکردی آن هاسحر روشنکدکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۰/۰۶/۱۷
بهینه‌سازی میزان تولید گاما آمینو بوتیریک اسید توسط باکتری Lactobacillus brevis PML1 تحت تنش فشار بالا (HPP) به روش سطح پاسخ (RSM)عاطفه غفوریان نسبکارشناسی ارشدمرتضوی۱۴۰۰/۰۶/۲۱
اثر صمغ زانتان به عنوان جایگزین چربی بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، حرارتی و حسی حمص و مدلسازی برخی خواص رئولوژیکی آنمریم عبدالرحمنکارشناسی ارشدتقی زاده۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس رامنوسوس و ساکارومایسس سرویزیه در اتصال به آفلاتوکسین و نقش عوامل فیزیکوشیمیایی در اتصال و پایداری کمپلکس دیواره سلولى–توکسین در سامانه مدلمحمد سهرابی بالسینیدکتری(PhD)عدالتیان دوم۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی امکان استفاده از پودر هسته خرما در تولید نوشیدنی قهوهفریده مجریان شرقیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۰/۰۷/۰۷
مدلسازی و بهینه یابی شرایط تولید کنسانتره پروتئین شیر شتر با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاریمرتضی کاشانی نژاددکتری(PhD)رضوی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
بررسی افزودن پوست گوجه‌فرنگی، کلرید کلسیم، کاهش اندازه ذرات و توزیع پالپ بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی رب گوجه‌فرنگی با بریکس پایینسعید امیری نسب سرابیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۴۰۰/۰۷/۱۷
تولید آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز نوترکیب با منشا Enterococcus faecium DO در E.Coli BL21 و بهینه سازی شرایط محیط کشتهانیه یاربیدکتری(PhD)مرتضوی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی برهم کنش ایزوله پروتئین آب پنیر -صمغ دانه ی ریحان در محیط آبی، امولسیون روغن در آب و امولسیون دو گانه آب در روغن در آب با هدف درک مکانیسم پایداری امولسیون و کنترل رهایش فروسولفاتفطانه بهروزیاندکتری(PhD)رضوی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
بررسی تولید اولئوژل از روغن آفتابگردان با استفاده از ترکیبی از موم‌های کارنوبا و زنبور عسل و کاربرد آن به عنوان جایگزین چربی جامد (شورتنینگ) در فرمولاسیون کوکیعلی ابراهیم زادهکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
غربالگری و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک مولد اگزوپلی ساکارید جدا شده از کشک سنتی ایرانی (منطقه خراسان) و بررسی خصوصیات اگزوپلی ساکارید تولیدیپریا رهنماوثوقدکتری(PhD)عدالتیان دوم۱۴۰۰/۰۷/۲۶
اندازه گیری ویتامین B3 (نیکوتین آمید) در گوشت گوساله و آرد گندم مبتنی بر روش خالص سازی با استفاده از پلیمرهای کروی سنتزی (برپایه وینیل) حک شده نیکوتین آمید ساخته شده به روش پلیمریزاسیون رسوبیعلیرضا ریاضیدکتری(PhD)فرهوش۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بهینه یابی شرایط رنگبری شربت شکرخام از طریق ازن زنی و شناسایی و سنجش ترکیبات تشکیل شده در فرآیندمهدی نیک فرجامدکتری(PhD)رضوی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
درون پوشانی دی-لیمونن در نانوالیاف الکتروریسی شده ی صمغ قدومه ی شهریرؤیا کمال پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
مدل سازی ریاضی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و بررسی تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان و نوع بسته بندی بر کیفیت پسته تازه رقم بادامی و تعیین عمر انبارمانی آنفرناز رضائیان عطاردکتری(PhD)صداقت۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تولید سلولاز در باکتری باسیلوس سرئوس بومی از طریق جایگزینی ژن سلولاز با ژن پروتئاز ذاتی باکتریزینب فرهنگیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
غربالگری سویههای باکتری اسید لاکتیک بومی با خاصیت آنتی توموری با تکیه بر تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و القاء اینترلوکین 12پریناز مباشرپورکارشناسی ارشدیاورمنش۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مطالعه کمومتریکسی سینتیک اکسایش رنگدانه سیانیدین-3-گلوکوزید در شرایط اسیدی و پایدارسازی آن با استفاده از سرم آلبومین گاوی غیر طبیعی شدهسیدحسین رضوی زادگان جهرمیدکتری(PhD)فرهوش۱۴۰۰/۰۷/۲۸
سینتیک فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسید گالیک و متیل گالات در مهار رادیکال آزاد DPPH به تبعیت از قطبیت حلالمرضیه سادات شجاعیکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۰/۰۸/۰۱
بهینه سازی روش کچرز (QuEChERS) جهت استخراج آکریل‌آمید از هسته خرمای برشته شدهپانیذ خالوکرمانیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۰/۰۸/۱۰
ارزیابی خصوصیات رئولوژیکی، تریبولوژیکی و بافتی هیدروکلوئیدها و مطالعه عددی رفتار بلع در بیماران دیسفاژی: مطالعه موردی روی مخلوط‌های صمغ زانتان و صمغ دانه شاهیپریسا پورثانیدکتری(PhD)رضوی۱۴۰۰/۰۹/۰۶
اثر نشاسته های گندم، ذرت و ذرت مومی تیمار شده با فرآیند فشار هیدرواستاتیک بالا به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات سامانه امولسیونی روغن در آب کم چرب مدلعلی حیدریدکتری(PhD)رضوی۱۴۰۰/۰۹/۱۶
تولید لیپوزوم‌های پوشش داده شده با هیدروژل آلژینات- صمغ قدومه شیرازی به روش پاشش الکتروهیدرودینامیکی جهت پایدارسازی کورکومینسیده فاطمه موسوی بایگیدکتری(PhD)کوچکی۱۴۰۰/۱۱/۱۳
بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین پای مرغ - عصاره پوست سبز گردو بر ویژگی های شیمیایی، فیزیکی، حسی و زمان نگهداری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال (°C4+)نسرین افشارکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی شیره خرمالوزهرا خانجانی دوران محلهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۴۰۰/۱۱/۲۵
امکان سنجی تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایه آرد کینوا، سنجد و کدو حلوایی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آنمهشاد مددیکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تولید فرآورده شکلاتی تلخ بدون شکر با چربی و پروتئین بالا بر پایه سبوس سویا و سدیم کازئینات سازگار با رژیم غذایی کتوژنیکامینه عوامیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۰/۱۲/۰۱
انکپسولاسیون باکتری‌ Lactobacillus acidophilus در میکروذرات جامد چربی (SLMs): بررسی زنده مانی باکتری‌های انکپسوله شده و تعیین ویژگی‌های SLMsمهران کاظمیکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بهینه سازی نان حجیم سبوس دار با استفاده از آنزیم زایلاناز، امولسیفایر سدیم استئاروئیل-2- لاکتیلات و قند الکلی سوربیتولپریسا پارساکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۰/۱۲/۰۴
بررسی خواص عملکردی کانژوگه ایزوله پروتئین سویا - صمغ ژلان حاصل از واکنش مایلاردیاسمن لوائیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
فراوری سبوس با استفاده از فرایندهای تخمیر، مایکروویو و آنزیم گزیلاناز و بررسی تأثیر افزودن آن بر ویژگی های خمیر و کیفیت پخت نان حجیم با سبوس بالازینب ایزدیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۴۰۰/۱۲/۱۱
نانوالیاف الکتروریسی شده مخلوط کیتوزان و استات سلولز به عنوان حامل مناسب در تثبیت آنزیم لاکازپانته آ صالحی زادهدکتری(PhD)تقی زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۱
تاثیر ایزوله پروتئین ماش بر ویژگی‌های بافتی، حرارتی و رئولوژیکی خمیر و ژل نشاسته ذرتمحمد تراهیکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
تولید میان وعده حجیم بر پایه کرسنه (Vicia ervilia) و ذرت با استفاده از تکنولوژی اکستروژن و بهینه یابی فرمولاسیون آن بر اساس ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی به روش سطح پاسخملیحه محمدزاده فخرداودکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی اثر فرایند پخت اکستروژن بر ساختار و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد کینواالهام قیامیکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
ارزیابی اثر متغیرهای پخت اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودرآماده مصرف پوره بر پایه آرد جودوسر و آرد برنجسمیه اخرویکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
اصلاح خصوصیات ژل‌کنندگی ژلاتین با صمغ دانه‌ی "به" و بررسی ویژگی‌های ساختاری و بافتی آئروژل متناظرسیده صبا احمدزاده هاشمیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی اثر جایگزینی آرد کینوا بجای پودر شیر خشک بدون چربی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده پرچرب تولید شده به روش فرآیند بدون آب گیری در طی نگهداری سردفاطمه الکبیسیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس گریپ‌فروت به فرم آزاد و نانو امولسیون شده با هدف کاربرد در پوشش خوراکی ضد-میکروبی بر پایه موسیلاژ بالنگوی شهری: بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آن در یک مدل غذاییحسین زنگانهدکتری(PhD)مرتضوی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
طراحی هیدروژل کامپوزیت ژلاتین و پروتئین سفیده‏ ی تخم‌مرغ حاوی کورکومین بارگذاری شده در نیوزوم به روش انعقاد سرد با استفاده از پیش‏ تیمار فراصوت و ترانس‏ گلوتامینازمعین بشاشدکتری(PhD)وریدی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
استفاده از پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در بهبود التهابات روده ای ناشی از امولسی فایرهای غذایی در مدل حیوانیعصمت روستادکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۴۰۱/۰۲/۰۴
بررسی تأثیر اسید گالیک، متیل گالات و ترکیب آنها بر پایداری اکسایشی روغن مخلوط آفتابگردان و نخل طی فرآیند سرخ کردنمائده حسینخانی آبادچیکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۱/۰۴/۰۸
تولید میکروکپسول های حاوی اسانس‌های دارچین، لیمو وآویشن: بررسی امکان کاربرد آن‌ها در پوشش خوراکی چندلایه به منظور افزایش زمان ماندگاری خیارشهره نیکخواهدکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۱/۰۶/۲۱
اثر پلاسمای غیرحرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی و ساختاری نشاسته سورگومفاطمه شکرالهی گاوزندکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بازیابی ترکیبات معطر از آب گوجه فرنگی با استفاده از تراوش تبخیریامین قهرمانی فردکتری(PhD)تقی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی مخلوط صمغ قدومه شهری و پروتئین آب پنیروحید بهشادکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شیره برنج قهوه‌ای و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آنشهاب حاجیانکارشناسی ارشدتقی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۹
تولید کپسول امولسیون لیوفلیزه بتاکاروتنسعید محمدیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی اثر پودر پروتئین ماهی، روش سرخ کردن و تیمارهای پسا سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمایی، انتقال جرم و ریزساختار ناگت مرغفاطمه حیدریدکتری(PhD)محبی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی اثرات اگزوپلی‌ساکارید باکتری‌های اسید لاکتیک بر توکسین‌های باکتری‌ها و باکتریوسین‌ها از نقطه نظر کیفیت و ایمنی مواد غذاییمجتبی آذری انپاردکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تولید فیلم کنسانتره پروتئین آب پنیر/پولولان با باکتریوفاژ A511 و بررسی اثر افزودن لایه پلی لاکتیک اسید: خصوصیات کاربردی و اثر ضد لیستریایی بر گوشت سینه مرغ در طی مدت زمان نگه داریسارا کمالیدکتری(PhD)یاورمنش۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مطالعه اثر آروما بر رهایش سدیم و ادراک شوری در ماتریس لیپوپروتئین جامد (SLM)کیمیا شریفیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر افزودن اینولین و تغییر pH بر ویژگی های ژل پروتئین عدس جهت انکپسولاسیون کافئین و مطالعه رهایش آن در شرایط این- ویترومریم قراگوزلوکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۷/۰۹
اثر تلفیقی اسید گالیک و متیل گالات با لسیتین بر پایداری اکسایشی روغن سرخ کردنیغزاله صادقی وحیدکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۱/۰۷/۱۸
بررسی پتانسیل استفاده از صمغ های آگار و دانه ریحان بعنوان جایگزین ژلاتین مارشمالو در حضور قند فروکتوز و ایزومالتولوزبهاره اسماعیلیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
بررسی تاثیر جدایه های باکتری های اسید لاکتیک بومی وسنتی با خصوصیات پروبیوتیکی بالقوه -لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم- بر کاهش میزان ازدیاد حساسیت وابسته به IgEسپهرداد دهقانیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۴۰۱/۰۷/۲۴
ارزیابی اثر برهمکنش های بافت و طعم بر رفتار فرآوری دهانی و ادراک دینامیک حسی: مطالعه موردی در ژل های پر شده امولسیونی حاوی لیمونن و منتولمحمدرضا صلاحیدکتری(PhD)محبی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
شبیه‌سازی ریاضی رهایش طعم دارچین در شرایط دهان به روش دینامیک سیالات محاسباتینرگس سامانیان باقرصاددکتری(PhD)رضوی۱۴۰۱/۰۸/۰۲
عصاره پلی‌فنولی هسته خرما: ویژگی‌ها، کاربرد و ارزیابی پایداری آن تحت شرایط مختلفمریم برآوردیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۱/۰۸/۱۸
تهیه‌ی پوشش خوراکی ژلاتین حاوی عصاره‌ی پوست سبز گردو و بررسی تأثیر آن بر مدت‌زمان نگهداری فیله‌ی ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در دمای یخچال(°C1±4)زهرا رفیعی دهکردیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۱/۰۹/۰۷
بررسی امکان تهیه ژل امولسیون بر پایه پروتئین خلر(Lathyrus sativus.L) اصلاح‌شده با فراصوت و کاربرد آن به‌عنوان حامل بتاکاروتنرسول مظفرپوردکتری(PhD)کوچکی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
مطالعه شناختی و حسی نان کم‌نمک فرموله شده بر پایه برهم‌کنش مزه-بافت-آروما به کمک آزمون‌های سایکوفیزیکی و تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی و روش های ارزیابی حسیافشین فریدی اسفنجانیدکتری(PhD)محبی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
تولید فیلم‌های هوشمند حساس به pH بر پایه صمغ دانه ریحان-کیتوزان و عصاره کلم قرمز و کاربرد آن ها در پایش فساد ماهی قزل آلای رنگین‌کمانمریم نادیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۱۰/۲۱
مدل‌سازی طراحی MAP و بررسی تأثیر پوشش موسیلاژ دانه ریحان (Ocimum basilicum L) بر کیفیت جوانه گندم تازه و تعیین عمر انبارمانی آنپری ناز عسگریدکتری(PhD)صداقت۱۴۰۱/۱۰/۲۷
ارزیابی اثر جدایه‌های پروبیوتیک منتخب و گالاکتوالیگوساکارید در جلوگیری از چسبندگی کرونوباکتر ساکازاکی به سلول‌های اپی تلیال روده‌ای در شرایط برون‌تنیسعیده سادات فاطمی زادهدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
: بررسی اثر تنش ها بر تولید ترکیبات آنتی توموری توسط سویه های باکتری های اسید لاکتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس گاسری، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس فرمنتوم)نسرین هادی نیاکارشناسی ارشدیاورمنش۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی خواص پروبیوتیکی و خواص ایمنی و تکنولوژیکی سویه های مولد باکتریوسین انتروکوکوس فاسیوم و انتروکوکوس فکالیس ایزوله شده از پنیرهای لیقوان و کوزهآذین صنعیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۴۰۱/۱۱/۱۶
اثر آدامس حاوی کورکومین و لاکتوفرین نانوریزپوشانی شده بر روی تولید و زنده مانی بیوفیلم های دهانی (پلی میکروبی و تک گونه)پریسا حبیبیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
تعیین ویژگی های حسی اسپرسو حاصل از قهوه عربیکا و روبستا در سه سطح برشتنسحر خورشیدیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
غربالگری جدایه‌های باکتری ‌های اسید لاکتیک تولید کننده فولات بدست آمده از نمونه‌های ماست سنتی خراسان و به کارگیری آن ها در تولید ماست فراسودمندفاطمه حسینیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی اثر خمیرترش سبوس دار و امولسیفایر SSL و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر بهبود کیفیت نان لواشفاطمه سادات صادقیانکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی خصوصیات عملکردی ژل آلوئه‌ورافهیمه پژوهندهکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و ساختاری گوشت آنالوگ تولیدشده در رطوبت بالا بر پایه پروتئین نخود در ترکیب با کنسانتره پروتئینی تخم کتانفاطمه ریاضیدکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیر جایگزینی استویا به عنوان جایگزین شکر و نوع بسته بندی بر کیفیت وزمان نگهداری کیک روغنیمهسا مومنی رفیعکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تولید فیلم ضدمیکروبی- خوراکی دولایه بر پایه کیتوزان / موسیلاژ گل ختمی خبازی (Malva sylvestris)در ترکیب با اسانس گیاه برازمبل (Salvia abrotanoides) جهت افزایش نگهداری فیله سینه مرغ در دمای یخچالزینب جادریدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
طراحی و ساخت یک زیست حسگر الکتروشیمیایی به منظور شناسایی آنزیم میکروکوکال نوکلئاز باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شیرسمیه صحرانشین سامانیدکتری(PhD)طباطبائی یزدی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بهینه سازی راندمان تولید، استخراج و خالص سازی سیکلوسپورین آ از قارچ Tolypocladium inflatum تحت تنش های غیر حرارتیفرشته فلاحدکتری(PhD)مرتضوی۱۴۰۲/۰۳/۱۰
جداسازی باکتریهای اسید لاکتیک از دو نوع کشک محلی استان فارس (شهرستان آباده) و خراسان (منطقه کلات) و غربالگری آنها براساس ویژگیهای پروبیوتیکیبهاره صبوریکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۲/۰۴/۰۶
بررسی کشت همراه باکتری لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 و مخمر ساکارومایسس سرویزیه PTCC5052 جهت بهینه سازی شرایط تولید پپتید زیست فعال در بستر لجن لبنی و مطالعه خواص بیولوژیکی آنعلیرضا حیدریانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۲/۰۶/۰۴
غربالگری باکتری‌های اسید لاکتیک پروبیوتیک بومی القاء کننده اینترلوکین 12 از مواد غذایی سنتی و نمونه‌های انسانی و ارزیابی مکانیسم دیواره سلولی آن‌ها بر تعدیل سیستم ایمنی به منظور جلوگیری از رشد تومورثمانه حاتمیدکتری(PhD)یاورمنش۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بهینه سازی تهیه‌ی بایژل از روغن سویا با استفاده از مونو و دی گلیسیرید خالص تجاری، صمغ‌های گوار و زانتان و امکان سنجی استفاده از بایژل در فرمولاسیون پنیرپیتزای پروسسمریم قاسمیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
غربالگری جدایه‌های Enterococcus faecium غیر بیماری‌زا حاصل از پنیر‌های سنتی با قابلیت مطلوب تکنولوژیکی برای تولید آمین‌های بیوژنیک (روش مبتنی بر کشت، ژن‌های تولیدکننده آنزیم‌های دکربوکسیلاز و کروماتوگرافی)تکتم فرخندهکارشناسی ارشدیاورمنش۱۴۰۲/۰۶/۲۸
اصلاح ویژگی‌های ساختاری و فیزیکوشیمیایی نشاسته خلر (.Lathyrus sativus L) توسط اولتراسوندمحمدکاظم حیدریانکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
امولسیون فوم ژل مبتنی بر عصاره ساپونینی ریشه چوبک و صمغ ژلانیگانه سابقیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بهینه سازی تولید سس ماهی (مهیاوه) به منظور کاهش آمینهای بیوژنیک و بررسی ویژگیهای میکروبی، عملکردی و حسیهدی قیومیدکتری(PhD)حبیبی نجفی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
اثر تشکیل فیبریل از پروتئین های سویا القا شده بوسیله مایکروویو بر ویژگی‌های ریخت شناسی، ساختاری و امولسیونیرعنا افخمیدکتری(PhD)وریدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
اثر دما بر اکسایش اولیه و ثانویه‌ی روغن آفتابگردانالهام سرفرازخبازکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی مکعب‌های حاصل از پودر اسفناج تولید شده به روش خشک‌کردن کف‌پوشیمریم السادات امامیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی اثر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ساختاری و عملکردی صمغ دانه قدومه شهریفاطمه صادقیدکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی اثر تیمارهای آنزیمی و اسیدی جهت تولید گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) توسط سویه منتخب باکتری های اسید لاکتیک در محیط کشت حاوی ضایعات قهوهپیام آلبویهکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی افزایش راندمان عصاره گیری برگ، لاتکس و ژل گیاه آلوئه ورا به روش اولتراسوند: مطالعه ساختار و ویژگی های شیمیایی، سمیت سلولی و فعالیت ضد میکروبی آن ها علیه برخی از میکروارگانیسم های بیماری زای غذازاد در شرایط آزمایشگاهیزهرا دهقان بناوکیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی امکان تولید هیدروژل پروتئین آب‌پنیر- صمغ قدومه شهری به روش انعقاد سرد به منظور درون پوشانی کورکومینبیتا دل آرامکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بهینه‏سازی فرایند استخراج و ریزپوشانی ترکیبات پلی‏فنولی ضایعات غوره (Vitis viniferia) و بررسی پایداری ریز پوشینه‏ها در شرایط مختلف فرایند و سیستم شبیه سازی شده معده ورودهبهرام حسنیدکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
پایدارسازی آنتوسیانین و بتاکاروتن بارگذاری شده در امولژل بر پایه کانژوگه پروتئین سویا و صمغ ژلان و مطالعه‌ی اثر هم‌افزایی در پایداری آن‌ها در برابر تابش فرابنفشسید مهدی طباطبائی قمیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تولید و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی اولئوژل بر پایه ی کانژوگه های ایزوله ی پروتئین سویا-صمغ ژلان اصلاح شده با امواج فراصوتیاسمن حسین پورکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
درون پوشانی عصاره‌ی گلبرگ زعفران با استفاده از صمغ دانه‌ی ریحان و کنسانتره پروتئین آب پنیرفرزانه شریفکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
کف پایدار حاصل از سامانه سه جزئی پروتئین آب‌پنیر/عصاره شیرین‌بیان/سدیم آلژینات به عنوان جایگزین چربی و قند در کیک زردسلماسادات فتاح جهرمیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مقایسه طیف‌سنج تحرک یونی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به منظور تعیین مقدار آکریل‌آمید در قهوه و مطالعه ارزیابی خطر دریافت آن از طریق مصرف قهوه اسپرسوشیما تقویکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر تقلیدی تولیدی از اینولین و کنسانتره پروتئین آب پنیرنسیم قبادیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۲/۰۷/۱۸
اثر دما بر اکسایش اولیه و ثانویه روغن زیتونملیکا جویندهکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۲/۰۸/۰۷
ارزیابی تأثیر خشک ‌کردن پاششی و قرص سازی تراکم مستقیم بر ویژگی‌ های فیزیکوشیمیایی قرص حاصل از پودر آب انار غنی شده با ترکیبات فنلی پوست انارجوهینا حاضریدکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۲/۰۸/۲۸
مطالعه شناختی مدل ژل طعم دار به کمک ثبت الکتروانسفالوگرافی، پردازش سیگنال و آزمون‌های سایکوفیزیکیمحمد خلیلیان موحددکتری(PhD)محبی۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی کانژوگه حاصل از پروتئین آب پنیر با صمغ دانه ریحان از طریق واکنش مایلارد و کاربرد آن در ریزپوشانی ویتامین D3فرزانه کوراوندتخت سبزیدکتری(PhD)شهیدی۱۴۰۲/۱۰/۱۷
نانوالیاف سلولزی حاصل از پسماند قهوه: بررسی ویژگی‌ها به عنوان تابعی از اندازه ذراتحوریه رحمانی خشککارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۲/۱۰/۱۸
بررسی تأثیر نشاسته اصلاح شده و قند زایلیتول بر خصوصیات رئولوژی و فیزیکوشیمیایی کاستاردراضیه کاشیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بررسی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و ریزساختاری بستنی فرموله شده با امولیوفوم چندگانه بر پایه روغن گیاهی به عنوان جایگزین چربی شیرفائزه الحسندکتری(PhD)مظاهری طهرانی۱۴۰۲/۱۱/۲۴
بررسی تاثیر جدایه های لاکتیکی حاصل از فراورده های لبنی بومی و دوره رسیدگی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی پنیر فتافاطمه خسروی طالبیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۴۰۲/۱۱/۲۹
ارزیابی اثر فرمولاسیون و شرایط اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی پودر سوپ فوری بر پایه گل کلم تازه (Brassica oleracea L.var. botrytis)، نشاسته ذرت و آرد ذرتسمیه زرقانیکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
غربالگری جدایه های باکتری های اسید لاکتیک تجزیه کننده اگزالات و به کارگیری انها در تولید فراورده های ریواس کم اگزالاتپردیس وثوقیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۴۰۲/۱۱/۳۰